logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   TytuƂ
6363   POWIATOWY PROGRAM DZIAƁAƃ NA RZECZ OSÓB NIEPEƁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM
5323   od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.
4974   w okresie od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
4390   PROCEDURY
4282   w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 paĆșdziernika 2003 r.
4065   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4023   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4016   od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrzeƛnia 2005 r.
4015   w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.
3886   Przetarg nieograniczony na:
3855   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3841   od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.
3783   Wojciech KuĆșmiƄski
3752   Teresa Mamos
3734   UchwaƂa Nr XXII/123/2000
3703   UchwaƂa Nr XXVI/145/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
3702   UchwaƂa Nr XXXI/173/01
3689   Krzysztof Rosiak
3594   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3493   PROCEDURY
3461   Robert Betyna
3425   Program Ochrony ƚrodowiska na lata 2004-2011
3398   UchwaƂa Nr XVI/92/2000
3385   PROTOKÓƁ NR 22/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
3382   w okresie od 1 paĆșdziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.
3378   w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 wrzeƛnia 2004 r.
3368   Wiktor ToƂoczko
3353   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3318   w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.
3242   JarosƂaw Stankiewicz
3236   Piotr Rybkowski
3236   Walenty Darczuk
3218   od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.
3197   SƂawomir Sytnik
3180   Przetarg nieograniczony na:
3180   UchwaƂa Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
3170   Maciej Jankowski
3146   Anna ZasadziƄska
3144   Iwona Zibrowska
3140   Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007
3134   ElĆŒbieta Wiktorko
3128   od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrzeƛnia 2006 r.
3120   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3113   od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
3099   Wiktor ToƂoczko
3097   Andrzej WabiƄski
3070   Andrzej Gumowski
3070   WYKAZ POZWOLEƃ NA BUDOWE NA RZECZ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH
3066   PROTOKÓƁ NR 29/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
3037   Robert Betyna
3021   PROTOKÓƁ NR 27/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
3011   w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.
2997   WƂadysƂaw Dusza
2983   Krzysztof Kunce
2973   Ryszard Grzesiak
2966   Jerzy Goclik
2966   Rejestry i ewidencje
2961   Przetarg nieograniczony na:
2931   UCHWAƁA Nr XXVI/144/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2921   StanisƂaw StępieƄ
2914   w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.
2883   Wojciech PardaƂa
2877   przetarg nieograniczony na :
2875   Dariusz JagieƂƂo
2862   UchwaƂa Nr XXV/136/2001
2862   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego III kadencji
2858   PROTOKÓƁ NR 13/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2855   w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.
2839   Agnieszka Odachowska
2804   Wanda KƂodawska
2803   PROTOKÓƁ NR 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.
2799   Krzysztof Kunce
2794   Aleksander Kostecki
2792   nabĂłr stanowisko
2762   JĂłzef Burcan
2738   UchwaƂa Nr XV/79/04 z dnia 17 marca 2004 r.
2738   przetarg nieograniczony na:
2736   Ryszard Grzesiak
2723   Arkadiusz Cysek
2710   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2708   UCHWAƁA NR XXXIII/199/2002
2705   Marian Pihan
2691   Jan Jaworski
2691   Janusz WĂłjtowicz
2691   przetarg nieograniczony na:
2678   Jan KoƂoszycz
2676   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2658   UchwaƂa Nr XXXVI/207/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
2653   Adam KamiƄski
2648   Halina Korzeniewicz
2645   PROTOKÓƁ NR 10/2004 z dnia 23 marca 2004 r.
2633   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2627   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2625   PROTOKÓƁ NR 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2614   Przetarg nieograniczony
2613   od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
2610   PRZETARG NIEOGRANICZONY
2603   Piotr Rybkowski
2602   PROCEDURY
2601   PROTOKÓƁ NR 38/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2593   w okresie od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.
2568   UchwaƂa Nr XXIII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2560   Wiktor ToƂoczko
2555   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2552   WNIOSKI
2552   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2551   Jan MaciÄ…ĆŒek
2548   Krzysztof Kunce
2541   Piotr Olech
2539   UchwaƂa Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
2539   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2530   od 27 paĆșdziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.
2513   Marek KibaƂa
2510   UchwaƂa Nr XXXII/185/02
2510   przetarg nieograniczony na:
2500   rok 2005
2495   WƂadysƂaw Dusza
2485   w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.
2484   rok 2004
2458   od 29 wrzeƛnia 2004 r. do 27 paĆșdziernika 2004 r.
2457   Halina Korzeniewicz
2454   PROTOKÓƁ NR 28/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
2449   UchwaƂa Nr XVI/88//04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
2445   UchwaƂa Nr 48/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2440   PROCEDURY
2436   Przetarg nieograniczony na
2436   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2425   Dostęp do informacji publicznej
2417   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego IV kadencji
2408   UchwaƂa Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2403   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2395   UCHWAƁA NR XXVI/141/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2389   UchwaƂa Nr XV/78/04 z dnia 17 marca 2004r.
2388   Waldemar Kędziora
2386   StanisƂaw L. Wudarczyk
2383   Maria Wieczoerk
2379   PROTOKÓƁ NR 16/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
2377   przetarg nieograniczony na:
2364   PROTOKÓƁ NR 30/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2361   Tadeusz Tyrchniewicz
2358   PROTOKÓƁ NR 12/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
2353   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2351   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2349   PROTOKÓƁ NR 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
2345   przetarg nieograniczony na:
2343   UchwaƂa Nr XXIX/166/01
2331   UchwaƂa Nr XXIX/168/2001
2329   przetarg nieograniczony na:
2327   PROTOKÓƁ NR 40/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2325   UchwaƂa Nr XXXIX/227/02
2324   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2324   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2323   Ignacy Maćkowiak
2318   MirosƂawa Ć»wiereƂƂo
2314   UchwaƂa Nr XIV/75/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
2312   DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ƚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2306   od 28 paĆșdziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.
2303   UchwaƂa Nr XIX/111/2000
2299   Wyniki postępowania o udzielenie zamĂłwienia
2298   UchwaƂa Nr XXVIII/159/2001
2295   UchwaƂa Nr XVIII/103/2000
2292   PROTOKÓƁ NR 19/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
2288   UCHWAƁA NR XXVI/150/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2287   UCHWAƁA NR XXV/138/2001
2284   UchwaƂa Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2280   Wojciech Andrzej KuĆșmiƄski
2278   Przetarg nieograniczony
2270   od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.
2270   Zarząd Powiatu 2010-2014
2267   przetarg nieograniczony na:
2258   UCHWAƁA NR XXV/144/2001
2255   UCHWAƁA NR XXIV/136/05 z dnia 16 marca 2005 r.
2252   UchwaƂa Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r.
2251   PROCEDURY
2242   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2242   Jolanta Kocanowska-HajduƂa
2230   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2229   od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.
2220   UCHWAƁA NR XXXVI/212/02
2219   UchwaƂa Nr XXXV/211/02
2216   PROTOKÓƁ NR 05/2004 z dnia 3 lutego 2004 r.
2211   w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.
2211   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2210   PROTOKÓƁ NR 22/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
2210   UchwaƂa Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2209   w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.
2208   UCHWAƁA NR XIII/64/99
2205   PROTOKÓƁ NR 34/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
2204   PROTOKÓƁ NR 21/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
2201   UchwaƂa Nr XIX/110/2000
2201   Ryszard Berdzik
2200   UCHWAƁA NR XVI/93/2000
2195   PROTOKÓƁ NR 8/2005 z dnia 4 marca 2005 r.
2194   PROTOKÓƁ NR 29/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
2192   Janusz Budynek
2192   od 26 wrzeƛnia 2007 r. do 24 paĆșdziernika 2007 r.
2187   UchwaƂa Nr XXIV/130/2001
2184   UCHWAƁA NR X/57/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2183   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2182   OgƂoszenie o przetargu
2181   UchwaƂa Nr XXII/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2181   ZADANIA
2180   UchwaƂa Nr XX/114/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2179   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2177   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2175   PROTOKÓƁ NR 17/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2169   rok 2003
2165   UchwaƂa Nr XXVI/149/2001
2164   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2163   PROTOKÓƁ NR 09/2004 z dnia 12 marca 2004 r.
2162   UCHWAƁA NR X/58/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2161   Marek Olech
2159   UchwaƂa Nr XV/85/2000
2152   PROTOKÓƁ NR 35/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2151   rok 2006
2150   w okresie od 30 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.
2148   MieczysƂaw Mularczyk
2143   UchwaƂa Nr XXXVII/217/2002
2143   UchwaƂa Nr 16/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
2142   Anna Drewniak
2140   UCHWAƁA NR XXXIV/202/02
2139   UchwaƂa Nr XXXII/186/02
2136   UchwaƂa Nr XXVI/146/2001
2132   UchwaƂa Nr 25/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2129   UCHWAƁA NR XXVIII/158/2001
2128   OgƂoszenie o przetargu
2126   PROTOKÓƁ NR 18/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
2124   JarosƂaw Stankiewicz
2120   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2119   PROTOKÓƁ NR 04/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r.
2119   PROTOKÓƁ NR 24/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
2119   UCHWAƁA NR XXV/141/2001
2118   UchwaƂa Nr XX/115/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2117   UchwaƂa Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2117   od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrzeƛnia 2007 r.
2115   UchwaƂa Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2114   UchwaƂa Nr XXXVIII/221/02
2113   PROTOKÓƁ NR 14/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r.
2113   UchwaƂa Nr XVII/ 93/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2113   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2110   UchwaƂa Nr XIX/110/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2108   UchwaƂa Nr XVI/90/2000
2106   UchwaƂa Nr XXXII/179/02
2104   PROTOKÓƁ NR 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
2102   UchwaƂa Nr XXXII/190/02
2100   rok 2002
2100   BoĆŒena Gottfried
2098   UchwaƂa Nr XXXVIII/224/02
2098   UchwaƂa Nr XV/84/2000
2098   UchwaƂa Nr I/5/98
2098   PROCEDURY
2097   UCHWAƁA NR XXVI/151/2001
2096   PROTOKÓƁ NR 37/2004 z dnia 22 paĆșdziernika 2004 r.
2095   PROTOKÓƁ NR 26/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.
2095   przetarg nieograniczony na:
2094   UchwaƂa Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2094   UCHWAƁA NR XXXIV/205/02
2093   UchwaƂa Nr XVIII/104/2000
2090   PROTOKÓƁ NR 18/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
2088   rok 2007
2087   UchwaƂa Nr XXII/125/2000
2086   przetarg nieograniczony na:
2085   PROTOKÓƁ NR 36/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
2082   UchwaƂa Nr XXXIV/206/02
2082   UchwaƂa Nr XXXV/210/02
2076   PROTOKÓƁ NR 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
2075   UchwaƂa Nr XXXII/182/02
2075   PROTOKÓƁ NR 06/2004 z dnia 18 lutego 2004 r.
2070   UchwaƂa Nr XXXVIII/223/02
2069   Ireneusz PawƂowski
2065   UchwaƂa Nr XXXII/189/06 z dnia 22 marca 2006 r.
2061   UchwaƂa Nr 28/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2061   PROTOKÓƁ NR 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
2061   przetarg nieograniczony na:
2060   rok 2005
2059   UchwaƂa Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2058   PROTOKÓƁ NR 11/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
2058   PROTOKÓƁ NR 39/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2053   UchwaƂa Nr IV/21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
2052   UCHWAƁA Nr XXXIII/200/2002
2050   UchwaƂa Nr XVI/89/2000
2048   WNIOSKI
2046   PROTOKÓƁ NR 20/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2045   UchwaƂa Nr XXVII/156/01
2044   UchwaƂa Nr XXV/140/2001
2044   ogƂoszenie naboru
2042   od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.
2039   UCHWAƁA NR XXXII/189/02
2037   Ilona Stankiewicz
2037   UCHWAƁA NR XIII/66/99
2037   PROTOKÓƁ NR 43/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
2037   Waldemar Lemiesz
2034   UchwaƂa Nr XIV/70/2000
2034   PROTOKÓƁ NR 7/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
2032   UchwaƂa Nr XXI/116/2000
2031   UchwaƂa Nr XXIX/167/01
2030   UchwaƂa Nr XXXII/191/02
2028   UchwaƂa Nr XXVI/147/2001
2028   przetarg nieograniczony
2027   PROTOKÓƁ NR 20/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
2027   UchwaƂa Nr XXVI/154/2001
2025   UchwaƂa Nr 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2025   UchwaƂa Nr XV/83/2000
2025   UchwaƂa Nr XXVIII/159/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
2023   UCHWAƁA NR XXV/145/2001
2022   UchwaƂa Nr 20/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
2019   UchwaƂa Nr XXIV/128/2001
2019   PROTOKÓƁ NR 10/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
2018   PROTOKÓƁ NR 15/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 r.
2018   UchwaƂa Nr XXVI/153/2001
2016   UCHWAƁA Nr XIX/113/2000
2015   UchwaƂa Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
2015   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2014   UchwaƂa Nr XXIII/129/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2012   UchwaƂa Nr XXIV/129/2001
2011   UCHWAƁA NR XVIII/102/2000
2011   PROCEDURY
2006   UCHWAƁA NR XIII/65/99
2005   UchwaƂa Nr XXXVIII/222/02
2005   UCHWAƁA Nr XXX/171/01
2004   PROTOKÓƁ NR 33/2004 z dnia 14 wrzeƛnia 2004 r.
2004   UchwaƂa Nr 53/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2004   UchwaƂa Nr XIII/48/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
2003   UchwaƂa Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2002   UchwaƂa Nr XVI/94/2000
2001   JarosƂaw Ileczko
2000   PROTOKÓƁ Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1999   UchwaƂa Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1998   UchwaƂa Nr XXXVII/216/02
1998   Edward SadƂowski
1996   UchwaƂa Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1995   UCHWAƁA NR XXIV/131/2001
1994   UchwaƂa Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1994   UchwaƂa Nr II/10/02
1991   UchwaƂa Nr XXVI/152/2001
1990   UchwaƂa Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1989   UchwaƂa Nr XII/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
1989   UchwaƂa Nr XV/77/2000
1989   Jan Pawlak
1988   UchwaƂa Nr XV/76/2000
1987   UchwaƂa Nr XV/79/2000
1986   UchwaƂa Nr XXXIII/192/2002 r.
1986   UchwaƂa Nr XXXI/178/2001
1986   UchwaƂa Nr XVI/91/2000
1985   PROTOKÓƁ NR 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
1985   UchwaƂa Nr XXXII/183/02
1984   UchwaƂa Nr XV/75/2000
1984   UchwaƂa Nr XXII/120/2000
1984   PROTOKÓƁ NR 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r.
1983   UchwaƂa Nr XXVI/155/01
1982   UchwaƂa Nr XXVIII/157/2001
1982   UchwaƂa Nr XX/113/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1982   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1981   PROTOKÓƁ NR 29/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.
1981   UCHWAƁA NR XIX/114/2000
1981   UchwaƂa Nr 57/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1979   UchwaƂa Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1979   UchwaƂa Nr XXIV/134/2001
1978   UchwaƂa Nr XIV/69/2000
1978   PROTOKÓƁ NR 15/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1976   UchwaƂa Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1976   UchwaƂa Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1976   PROTOKÓƁ NR 23/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1974   UchwaƂa Nr XXXIII/198/2002
1974   UCHWAƁA NR XXV/139/2001
1973   UCHWAƁA Nr XXXIII/196/02
1973   ogƂoszenie naboru
1972   UchwaƂa Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1971   UchwaƂa Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1971   UchwaƂa Nr XV/81/2000
1971   UchwaƂa Nr XVI/96/2000
1969   UCHWAƁA NR XXVIII/160/2001
1969   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1968   UchwaƂa Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1967   JarosƂaw Stankiewicz
1966   UCHWAƁA Nr XXXVI/214/02
1964   OgƂoszenie o przetargu
1963   UchwaƂa Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
1963   UCHWAƁA Nr XXXIII/197/2002
1963   UchwaƂa Nr XIV/72/2000
1962   PROTOKÓƁ NR 17/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1959   UchwaƂa Nr II/7/02
1959   UchwaƂa Nr 33 /2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1959   rok 2009
1957   UchwaƂa Nr X/61/03 z dnia 1 paĆșdziernika 2003 r.
1957   UchwaƂa Nr XIV/73/2000
1954   UCHWAƁA Nr XXXIII/195/2002
1954   UchwaƂa Nr XXVI/148/2001
1953   UchwaƂa Nr 11/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1953   ZADANIA
1950   UchwaƂa Nr XXXI/177/2001
1949   UchwaƂa nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1949   UchwaƂa Nr XII/58/99
1949   PROTOKÓƁ NR 5/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1948   PROTOKÓƁ NR 07/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.
1948   UchwaƂa Nr XVII/ 89/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1948   UchwaƂa Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1946   PROTOKÓƁ NR 23/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1946   UCHWAƁA NR X/54/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1946   UchwaƂa Nr XXIV/138/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1945   UchwaƂa nr IV/19/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
1944   PROTOKÓƁ NR 12/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.
1944   UchwaƂa Nr 45/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1943   UchwaƂa Nr XXV/142/2001
1943   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1941   UCHWAƁA NR VI/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1940   UchwaƂa Nr XIV/76/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1938   PROTOKÓƁ NR 03/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
1938   UchwaƂa Nr XXXVIII/220/02
1938   PROTOKÓƁ NR 16/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1937   Krzysztof Kunce
1935   PROTOKÓƁ NR 33/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1935   przetarg nieograniczony na
1934   UchwaƂa Nr XV/86/2000
1934   UchwaƂa Nr XXXI/187/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1933   UchwaƂa Nr 16/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1932   UCHWAƁA Nr VIII/48/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1932   StanisƂaw StępieƄ
1931   UchwaƂa Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1931   UchwaƂa Nr XXI/118/2000
1931   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1930   UCHWAƁA NR XXIII/127/2001
1929   UchwaƂa Nr V/33/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1927   UchwaƂa Nr IV/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1924   UchwaƂa Nr XVII/ 99/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1922   PROTOKÓƁ NR 6/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1921   UchwaƂa Nr XV/80/2000
1919   UchwaƂa Nr 34/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1919   WƂadysƂaw Dusza
1919   JĂłzef Warowy
1918   UchwaƂa Nr XVIII/101/2000
1917   UchwaƂa Nr 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1917   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1916   UchwaƂa Nr II/14/02
1915   UchwaƂa Nr XV/78/2000
1914   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1913   kontakt
1912   UchwaƂa Nr XXXIII/194/2002
1911   UchwaƂa Nr XVII/ 90/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1910   UchwaƂa Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1910   UchwaƂa Nr XXVI/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1908   PROTOKÓƁ NR 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1908   Informacja o finansach Powiatu Pyrzyckiego
1907   UCHWAƁA NR XXVI/150/01
1907   UchwaƂa Nr 50/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1907   XXVI SESJA RADY POWIATU
1906   UchwaƂa Nr XV/80/04 z dnia 17 marca 2004 r.
1906   WNIOSKI
1904   PROTOKÓƁ NR 25/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1903   UchwaƂa Nr I/4/02
1903   UchwaƂa Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
1901   UchwaƂa Nr II/12/02
1901   PRZETARG NIEOGRANICZONY
1900   OgƂoszenie o naborze
1899   UchwaƂa Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1899   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1899   od 15 marca 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.
1898   UchwaƂa Nr IV/17/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1896   UchwaƂa Nr XXXVII/215/02
1895   UCHWAƁA NR VI/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1894   UchwaƂa Nr 24/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1893   UchwaƂa Nr XVI/81/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1891   UchwaƂa Nr 29/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1891   UchwaƂa Nr XXXIV/201/02
1890   PROTOKÓƁ NR 16/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1889   UchwaƂa Nr 58/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1888   PROTOKÓƁ NR 44/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
1888   PROTOKÓƁ NR 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1887   UCHWAƁA NR XXIV/132/2001
1886   UchwaƂa Nr 25/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1884   UchwaƂa Nr 35/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1883   UchwaƂa Nr 20/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1882   UchwaƂa Nr XXX/172/01
1882   UchwaƂa Nr 10/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1882   UchwaƂa Nr XXVI/142/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1882   Andrzej Drabczyk
1881   UchwaƂa Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1881   UCHWAƁA NR XXXII/188/2002
1881   UchwaƂa Nr XXXIV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 r
1880   PROTOKÓƁ NR 08/2004 z dnia 2 marca 2004 r.
1880   UchwaƂa Nr VII/47/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1880   UchwaƂa Nr 40/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1879   UchwaƂa Nr 60/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1878   UCHWAƁA NR XXXII/187/2002
1877   UchwaƂa nr XIV/77/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1877   UchwaƂa Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1875   UchwaƂa Nr XVIII/106/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1875   UchwaƂa Nr 22/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1873   UCHWAƁA NR X/59/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1873   UchwaƂa Nr I/3/02
1872   UchwaƂa Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1872   UchwaƂa Nr XVII/ 98/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1872   UCHWAƁA NR XXIV/133/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1871   UchwaƂa Nr XXII/121/2000
1871   PROTOKÓƁ NR 4/2005 z dnia 1 lutego 2005 r.
1870   od 21 wrzeƛnia 2005 r. do 26 paĆșdziernika 2005 r.
1866   UchwaƂa Nr I/1/02
1866   XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1865   UchwaƂa Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1864   Wiktor ToƂoczko
1864   ogƂoszenie o konkursie
1863   UCHWAƁA NR X/62/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1863   UchwaƂa Nr 51/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1861   UchwaƂa Nr 36/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1861   UchwaƂa Nr XXIII/131/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1861   UchwaƂa Nr V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1860   PROTOKÓƁ NR 9/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
1860   OgƂoszenie o rokowaniach
1857   UchwaƂa Nr XXXII/181/02
1856   UchwaƂa Nr 26/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1856   PROTOKÓƁ NR 2/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1855   UchwaƂa Nr XXIV/139/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1854   UchwaƂa Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1852   UchwaƂa Nr 15/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1851   UchwaƂa Nr 43/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1851   Ireneusz PawƂowski
1849   UchwaƂa Nr XIX/107/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1849   UchwaƂa Nr XVII/ 96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1848   UchwaƂa Nr 21/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
1848   UchwaƂa Nr V/26/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1848   UchwaƂa Nr XVIII/105/2000
1848   UCHWAƁA NR XXVI/146/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1848   PROTOKÓƁ NR 34/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1847   UchwaƂa Nr 22/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1846   UchwaƂa Nr V/25/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1846   rok 2006
1845   UCHWAƁA NR X/60/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1845   UchwaƂa Nr I/2/02
1845   UchwaƂa Nr 6/2005 z dnia 11 stycznia 2005r.
1845   PROTOKÓƁ NR 25/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1844   UchwaƂa Nr VI/44/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1843   UchwaƂa Nr 47/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1843   PROTOKÓƁ Nr 5/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1842   UchwaƂa Nr 12/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1842   UCHWAƁA Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1842   UchwaƂa Nr 41/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1841   UchwaƂa Nr V/34/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1841   PROTOKÓƁ NR 28/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1841   PROTOKÓƁ Nr 10/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1840   UchwaƂa Nr XXII/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1839   PROTOKÓƁ NR 42/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1837   UchwaƂa Nr 58/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1835   UchwaƂa Nr 45/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1834   UchwaƂa Nr XVII/ 94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1833   UchwaƂa Nr XXII/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1833   PROTOKÓƁ NR 14/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1832   UchwaƂa Nr 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1832   UCHWAƁA Nr VII/46/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1831   UchwaƂa Nr XVII/ 92/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1831   UchwaƂa Nr VI/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1830   UchwaƂa Nr I/5/02
1830   UCHWAƁA NR XXXIII/193/02
1829   UchwaƂa Nr 33/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1828   UchwaƂa Nr 36/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1827   PROTOKÓƁ NR 30/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1826   UchwaƂa Nr 17/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1826   UchwaƂa Nr V/24/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1823   UchwaƂa Nr 46/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1823   UchwaƂa Nr 46/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1823   PROCEDURY
1822   UchwaƂa Nr II/11/02
1821   UchwaƂa Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1820   UchwaƂa Nr XVII/ 91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1819   UchwaƂa Nr 61/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1819   PROTOKÓƁ NR 11/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1817   UchwaƂa Nr 59/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1816   UchwaƂa Nr 19/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1815   UchwaƂa Nr 16/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1814   UchwaƂa Nr XVIII/105/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1814   UchwaƂa Nr XIII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1813   UchwaƂa Nr 7/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r
1813   przetarg nieograniczony na
1812   UchwaƂa Nr V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1809   PROTOKÓƁ NR 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1808   UchwaƂa Nr IV/16/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1808   UchwaƂa Nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1807   UchwaƂa Nr II/13/02
1806   PROTOKÓƁ NR 6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.
1804   UchwaƂa Nr XX/112/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1803   UchwaƂa Nr 42/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1803   UchwaƂa Nr XXII/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1802   UchwaƂa Nr II/9/02
1801   UchwaƂa Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1800   PROTOKÓƁ NR 27/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
1799   UchwaƂa Nr 63/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1799  
1798   UchwaƂa Nr 27/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1798   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1797   UchwaƂa Nr XIX/108/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1796   UchwaƂa Nr IV/18/2003 z dnia 29 stycznia 2003r.
1796   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1794   OgƂoszenie o przetargu
1792   UchwaƂa Nr I/6/02
1790   UchwaƂa Nr IV/23/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1789   UchwaƂa Nr 36 / 2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1786   UchwaƂa Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1783   UchwaƂa Nr VI/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1783   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1783   MirosƂaw Bitenc
1782   UchwaƂa Nr XIII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1781   UCHWAƁA NR XXIV/135/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1781   UchwaƂa Nr 24/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1779   Marek Mazur
1778   UchwaƂa Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1777   UchwaƂa Nr XVIII/104/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1777   UCHAWAƁA NR XXIV/137/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1776   UchwaƂa Nr 44/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1775   UchwaƂa Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1775   PROTOKÓƁ NR 26/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1774   UCHWAƁA Nr XXIV/132/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1773   UchwaƂa Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1773   rok 2008
1772   UchwaƂa Nr XVIII/102/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1772   UchwaƂa Nr IV/22/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1771   UchwaƂa Nr 38/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1768   UchwaƂa Nr 54/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1768   UchwaƂa Nr XVI/82/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
1768   UchwaƂa Nr 14/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1768   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1766   UchwaƂa Nr VI/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1765   XXVII SESJA RADY POWIATU
1762   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1762   Krystyna Konik
1761   PROTOKÓƁ NR 22/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1760   UchwaƂa Nr VII/32/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1759   Przetarg nieograniczony na
1758   UchwaƂa Nr 27A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1758   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1757   UchwaƂa Nr 35A/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1757   JarosƂaw Stankiewicz
1756   UchwaƂa Nr XXIX/164/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1754   UchwaƂa Nr 18/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1754   PROTOKÓƁ NR 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
1751   UchwaƂa Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1751   UchwaƂa Nr XXVI/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1750   UCHWAƁA NR XXVII/157/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1750   MieczysƂaw Mularczyk
1750   OgƂoszenie o drugim przetargu na
1749   PROTOKÓƁ NR 21/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1749   Edward SadƂowski
1749   PROTOKÓƁ Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
1748   UchwaƂa Nr 5/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1746   UchwaƂa Nr 18/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1746   UCHWAƁA NR VIII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1744   UchwaƂa Nr XXII/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1742   PROTOKÓƁ NR 45/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1741   UchwaƂa Nr 30/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1741   PROTOKÓƁ NR 19/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1741   PROTOKÓƁ NR 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1741   od 26 stycznia 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1740   UCHWAƁA NR XXVI/143/05 z dnia 29 czerwca 2005 R.
1739   UchwaƂa Nr 62/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1739   UchwaƂa Nr XIV/62/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1737   UchwaƂa Nr 32/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1735   UCHWAƁA NR VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
1735   PROTOKÓƁ NR 39/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1733   przetarg nieograniczony
1733   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1732   PROTOKÓƁ Nr 11/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1732   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1731   PROTOKÓƁ NR 35/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1731   UchwaƂa Nr 45/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
1730   PROTOKÓƁ NR 38/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1729   UchwaƂa Nr 13/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1729   UchwaƂa Nr V/23/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1728   UchwaƂa Nr 55/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1728   UchwaƂa Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1727   rok 2010
1727   UchwaƂa Nr XLI/236/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1726   UchwaƂa Nr 30/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1726   PROTOKÓƁ NR 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1725   PROTOKÓƁ NR 41/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r.
1725   UCHWAƁA NR XXXII/193/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1724   UchwaƂa Nr 43/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1723   UchwaƂa Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1723   PROTOKÓƁ NR 30/2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1723   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1721   UchwaƂa Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1721   XXX SESJA RADY POWIATU
1721   Lucyna KozioƂ
1719   UchwaƂa Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
1719   PROTOKÓƁ NR 37/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1718   UchwaƂa Nr 38/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1718   UchwaƂa Nr 31/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1718   UchwaƂa Nr 44 / 2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1717   UchwaƂa Nr 52/2004 z dnia 23 listopada 2003 r.
1717   UchwaƂa Nr 56/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1715   UchwaƂa Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1715   UchwaƂa Nr 27/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1713   UchwaƂa Nr 37/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1712   UchwaƂa Nr 29/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1712   PROTOKÓƁ Nr 6/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
1712   rok 2011
1711   UchwaƂa Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
1711   XXVIII SESJA RADY POWIATU
1710   UchwaƂa Nr 56/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1708   UchwaƂa Nr 42/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1707   UchwaƂa Nr IX/39/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1706   UchwaƂa Nr 9/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1705   XXXII SESJA RADY POWIATU
1705   UchwaƂa Nr II/2/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1704   UchwaƂa Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1704   UchwaƂa Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1703   UchwaƂa Nr 17/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1701   UchwaƂa Nr 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1700   UchwaƂa Nr XXVI/149/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1699   UchwaƂa Nr XXVI/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1699   UchwaƂa Nr 41/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1699   UchwaƂa Nr 59 /05 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1699   PROTOKÓƁ Nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r.
1698   Anna CzerwiƄska
1697   Informacja o sprzedaĆŒy
1695   UchwaƂa Nr XVIII/103/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1694   UCHWAƁA Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1693   UchwaƂa Nr VII/33/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1692   UchwaƂa Nr 49/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1691   PROTOKÓƁ NR 31/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1688   UchwaƂa Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1687   XXXIV SESJA RADY POWIATU
1687   Dariusz JagieƂƂo
1686   PROTOKÓƁ NR 36/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.
1685   UCHWAƁA Nr XXX/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1685   UchwaƂa Nr 2/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1685   ogƂoszenie naboru
1684   UCHWAƁA Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1684   PROTOKÓƁ Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.
1684   UchwaƂa Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1682   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1681   UchwaƂa Nr 37/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1681   od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.
1679   UchwaƂa Nr XIX/109/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1678   UchwaƂa Nr 40/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1678   od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.
1677  
1676   UchwaƂa Nr XXVIII/161/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005
1676   od 25 paĆșdziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.
1675   UchwaƂa Nr 28A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1675   UchwaƂa Nr 39/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1675   XVIII SESJA RADY POWIATU
1674   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1673   II SESJA RADY POWIATU
1673   UchwaƂa Nr 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1672   UchwaƂa Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1672   PROTOKÓƁ NR 9/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1671   OgƂoszenie o przetargu
1670   rok 2007
1668   XXXI SESJI RADY POWIATU
1667   PROTOKÓƁ NR 19/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.
1667   PROTOKÓƁ Nr 25/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1666   UchwaƂa Nr 51/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1665   UCHWAƁA NR XXV/140/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1664   UchwaƂa Nr XXVI/148/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1662   MirosƂawa Joanna Ć»wiereƂƂo
1659   PROTOKÓƁ Nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r.
1658   PROTOKÓƁ Nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1657   UCHWAƁA Nr XXXII/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1656   UCHWAƁA NR XXXII/192/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1655   UchwaƂa Nr XXXVII/219/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1653   UCHWAƁA NR XXVI/147/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1653   informacja o wywieszeniu wykazu
1652   UchwaƂa Nr 49/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1652   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1650   UchwaƂa Nr XXXVI/210/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1650   UchwaƂa Nr XXXVII/218/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1650   XIV SESJA RADY POWIATU
1649   UCHWAƁA NR XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1647   UchwaƂa Nr XXIV/134/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1647   PROTOKÓƁ NR 36/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1646   UchwaƂa Nr XXX/176/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1644   PROTOKÓƁ NR 3/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
1643   UchwaƂa nr 5A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1642   UCHWAƁA NR XXIX/166/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1641   JarosƂaw Ileczko
1638   UchwaƂa Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1637   PROTOKÓƁ NR 40/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
1634   PROTOKÓƁ Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1633   UchwaƂa Nr V/22/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1632   PROTOKÓƁ NR 28/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1631   OdwoƂanie przetargu
1630   UchwaƂa Nr XXVII/155/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1629   UchwaƂa Nr XXXIV/200/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
1628   PROTOKÓƁ NR 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1628   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1627   UchwaƂa Nr XXIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1627   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1626   PROTOKÓƁ NR 24/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1626   III SESJA RADY POWIATU
1624   PROTOKÓƁ NR 32/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1624   PROTOKÓƁ NR 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1622   UchwaƂa Nr 26/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1621   przetarg nieograniczony na:
1620   przetarg w formie przetargu ustnego
1620   Urszula Konopnicka
1619   UchwaƂa Nr 39/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1619   PROTOKÓƁ Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1619   od 23 czerwca do 30 sierpnia 2011 r.
1618   UchwaƂa Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1617   UchwaƂa Nr XXXI/188/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1616   UchwaƂa Nr 48/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.
1615   UchwaƂa Nr XXXVII/212/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1613   UchwaƂa Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1613   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1612   PROTOKÓƁ NR 26/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1610   UchwaƂa Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1610   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1608   UCHWAƁA Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1608   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1607   PROTOKÓƁ NR 27/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1606   UchwaƂa Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1606   Marek Mazur
1604   PROTOKÓƁ NR 7/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1603   UCHWAƁA NR XXXII/194/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1602   PROTOKÓƁ NR 24/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
1602   UCHWAƁA Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1600   UchwaƂa Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
1600   UchwaƂa Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1600   PROTOKÓƁ Nr 14/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1598   od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.
1596   UchwaƂa Nr XXXVI/205/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1595   UCHWAƁA NR III/13/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1594  
1594   PROTOKÓƁ Nr 21/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1593   Robert Betyna
1592   UchwaƂa Nr 23/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1592   PROTOKÓƁ NR 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1591   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1590   Komisja Rewizyjna
1589   UchwaƂa Nr 38 /05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1589   UchwaƂa Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1589   Przetarg nieograniczony na
1588   UchwaƂa Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1588   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1587   UchwaƂa Nr 63/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1586   UchwaƂa Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1585   UchwaƂa Nr 47/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1584   UchwaƂa Nr XXXVI/204/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1583   UchwaƂa Nr XXXIII/196/06 z dnia 26 kwietnia 2006
1583   PROTOKÓƁ NR 25/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1582   UCHWAƁA NR XXVIII/160/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1582   UchwaƂa Nr XXX/175/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1582   UchwaƂa Nr XXX/182/05 z dnia 28 grudnia 2005 r
1580   PROTOKÓƁ NR 4/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.
1580   UchwaƂa Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1579   UchwaƂa Nr XXVII/154/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1579   PROTOKÓƁ NR 42/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1579   UchwaƂa Nr 39/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1579   od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.
1578   UchwaƂa Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1576   UchwaƂa Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1575   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1574   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1574   VI SESJA RADY POWIATU
1573   UchwaƂa Nr XXVIII/158/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005r.
1572   UchwaƂa Nr XXXIV/199/06 z dnia 28 czerwca 2006r
1572   PROTOKÓƁ Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1572   PROTOKÓƁ Nr 15/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1571   UCHWAƁA NR VIII/36/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1571   Mariusz Majak
1570   UchwaƂa Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1569   UchwaƂa Nr 66/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1569   UchwaƂa Nr XXXVI/211/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1569   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1568   UCHWAƁA Nr XXX/169/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1567   UchwaƂa Nr XXXVI/203/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1567   UchwaƂa Nr 52/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1567  
1566   UchwaƂa Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.
1566   UchwaƂa Nr 69/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1566   UchwaƂa Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
1565   PROTOKÓƁ NR 33/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1564   UchwaƂa Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006r.
1563   UchwaƂa Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1563   od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
1561   UchwaƂa Nr 61/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1560   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1558   UchwaƂa Nr 34/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1558   UchwaƂa Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1557   VIII SESJA RADY POWIATU
1555   UchwaƂa Nr 21/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1555   UchwaƂa Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1555   UchwaƂa Nr VI/31/07 z dnia 14 marca 2007r.
1555   UchwaƂa Nr 39/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1553   UchwaƂa Nr 4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1552   PROTOKÓƁ NR 14/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1551   UchwaƂa Nr XXX/184/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1551   UchwaƂa Nr 2/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1551   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1550  
1550   PROTOKÓƁ Nr 48/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
1550   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1549   UCHWAƁA NR XXX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1549   UchwaƂa Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1548   PROTOKÓƁ NR 37/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1548   UchwaƂa Nr 37/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1547   UchwaƂa Nr XXXVII/215/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1547   UchwaƂa Nr 70 / 2005 z 14 grudnia 2005 r.
1547   UchwaƂa Nr XXXV/202/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1546   PROTOKÓƁ Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1545   UchwaƂa Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1545   UchwaƂa Nr XII/47/07 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1545   od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.
1545   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1543   UchwaƂa Nr XXXVII/216/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1543   UCHWAƁA NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1543   UchwaƂa Nr XXXVI/206/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1542   PROTOKÓƁ NR 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1542   UCHWAƁA NR XIII/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1542   OgƂoszenie o przetargu
1541   UchwaƂa Nr 55 / 2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1541   V SESJA RADY POWIATU
1540   UCHWAƁA NR XXX/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1539   UchwaƂa Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1539   UchwaƂa Nr IV/ 15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1539   StanisƂaw Leszek Wudarczyk
1538   UchwaƂa Nr 14/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1538   PROTOKÓƁ Nr 4/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1538   Komisja Rewizyjna
1536   UCHWAƁA NR XXXII/190/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1536   IV SESJA RADY POWIATU
1536   UchwaƂa Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
1536   UCHWAƁA NR IX/41/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1536   UchwaƂa Nr 28 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1534   UchwaƂa Nr 49/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1534   od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrzeƛnia 2008 r.
1533   UchwaƂa Nr XXVII/156/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005r.
1531   UchwaƂa Nr 48/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1531   UchwaƂa Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1531   UchwaƂa Nr 55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1529   UchwaƂa Nr 65/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1529   PROTOKÓƁ NR 8/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
1528   UchwaƂa Nr 23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1528   UchwaƂa nr 28/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1528   UchwaƂa Nr XXXVI/208/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1528   UchwaƂa Nr 60/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1528   OgƂoszenie o przetargu
1527   UchwaƂa Nr 42/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1526   UchwaƂa Nr 35/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1526   PROTOKÓƁ NR 32/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1526   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1524   UCHWAƁA NR XVIII/92/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1522   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1522   August Adam Kimbar
1522   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1521   UCHWAƁA Nr XXX/170/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1520   Piotr Rybkowski
1520   OgƂoszenie o rokowaniach
1517   UchwaƂa Nr 57 / 2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1517   UchwaƂa Nr 62/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1517   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1517   od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.
1516   PROTOKÓƁ Nr 2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.
1515   UchwaƂa Nr XXIX/165/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1515   PROTOKÓƁ NR 31/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1515   UchwaƂa Nr XIII/51/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1515   OgƂoszenie o przetargu
1514   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1513   UchwaƂa Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.
1513   UchwaƂa Nr 95/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1511   UCHWAƁA NR VI/28/07 z dnia 14 marca 2007r.
1511   OgƂoszenie o przetargu
1510   UchwaƂa Nr 31/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1509   UchwaƂa Nr 71/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1509   UchwaƂa Nr VI/30/07 z dnia 14 marca 2007r.
1508   UchwaƂa Nr 60/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1507   UchwaƂa Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1507   X SESJA RADY POWIATU
1506   UchwaƂa Nr 43/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1506   UchwaƂa Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1505   UchwaƂa Nr 56/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1505   UchwaƂa Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1505   UchwaƂa Nr XXXVII/217/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1505   UchwaƂa Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1505   UchwaƂa nr VI/25/07 z dnia14 marca 2007r.
1504   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1504   OgƂoszenie o rokowaniach
1501   UchwaƂa Nr XXXVI/209/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1501   XIII SESJA RADY POWIATU
1500   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1498   UchwaƂa Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1497   od 29 paĆșdziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.
1496   PROTOKÓƁ NR 35/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1496   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1495   UchwaƂa Nr 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1495   UCHWAƁA NR XXXIII/195/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
1495   PROTOKÓƁ NR 21/2006 z dnia 5 lipca 2006 r
1495   UchwaƂa Nr XI/45/07 z dnia 10 paĆșdziernika 2007 r.
1494   UchwaƂa Nr XXX/180/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1493   UchwaƂa Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1492   VII SESJA RADY POWIATU
1492   PROTOKÓƁ Nr 19/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1491   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1491   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1488   PROTOKÓƁ NR 17/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
1487   UchwaƂa Nr 64/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1487   UchwaƂa nr 5/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1487   UchwaƂa Nr 32/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r
1486   PROTOKÓƁ NR 34/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1483   UchwaƂa Nr 54 / 2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1481   UchwaƂa Nr 53/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1481   UchwaƂa Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1480   PROTOKÓƁ NR 38/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1480   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1478   UchwaƂa Nr XIII/55/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1477   UchwaƂa Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1477   UchwaƂa Nr IX/38/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1477   UchwaƂa Nr 31/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1477   rok 2009
1475   UchwaƂa Nr 8/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1475   od 26 lutego 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1472   UchwaƂa Nr XXX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1472   UchwaƂa nr 6/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1472   UchwaƂy Nr X/43/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1472   od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.
1471   REALIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH
1470   UchwaƂa Nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1470   UchwaƂa Nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1470   UchwaƂa Nr 41/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1470   UchwaƂa Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007r.
1469   kontakt
1468   UchwaƂa Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1468   PROTOKÓƁ Nr 24/2007 z dnia 1 paĆșdziernika 2007 r.
1468   UchwaƂa Nr 80/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1468   ProtokoƂy Kontroli
1467   UchwaƂa Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1467   UchwaƂa Nr 3/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1467   UchwaƂa Nr IX/40/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1467   XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1467   UchwaƂa Nr X/44/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1467   UchwaƂa Nr XV/75/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1466   UchwaƂa Nr 24/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1466   UCHWAƁA NR XV/71/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1466   RadosƂaw Rutkiewicz
1465   przetarg nieograniczony
1465   UchwaƂa nr 27/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1464   UchwaƂa Nr XXX/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1463   od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.
1461   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1461   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1460   UchwaƂa Nr XIII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1459   PROTOKÓƁ Nr 25/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1458   PROTOKÓƁ Nr 17/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1458  
1457   PROTOKÓƁ Nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1455   PROTOKÓƁ Nr 20/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1454   UchwaƂa Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
1453   XXXII SESJA RADY POWIATU
1451   UchwaƂa Nr 42/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1450   PROTOKÓƁ NR 23/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1449   UchwaƂa Nr XXX/185/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1449   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1448   UchwaƂa Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1446   UchwaƂa Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1446   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - usƂugi
1446   OgƂoszenie o rokowaniach
1445   UchwaƂa Nr 68/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1445   IX SESJA RADY POWIATU
1445   XX SESJA RADY POWIATU
1444   UchwaƂa Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1444   UchwaƂa Nr 62/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1442   PROTOKÓƁ Nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1441   PROTOKÓƁ Nr 29/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1441   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1441   UchwaƂa Nr XL/227/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1440   UchwaƂa Nr 19/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1440   UchwaƂa Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1440   UCHWAƁA NR X/42/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1440   Terminarz posiedzeƄ
1438   UchwaƂa Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1437   PROTOKÓƁ Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1437   UchwaƂa Nr 5/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1436   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1435   PROTOKÓƁ Nr 33/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1435   UchwaƂa Nr XIII/53/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1434   UchwaƂa Nr XXX/183/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1434   UchwaƂa Nr 43/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1431   UchwaƂa Nr 53/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1431   UchwaƂa Nr 13/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1431   XV SESJA RADY POWIATU
1430   PROTOKÓƁ Nr 8/2007 z dnia 19 marca 2007 r.
1428   UchwaƂa Nr XIII/57/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1428   PROTOKÓƁ Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1428   UchwaƂa Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1427   UchwaƂa Nr 46/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r
1427   PROTOKÓƁ Nr 13/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
1426   Anna ElĆŒbieta Drewniak
1426   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1425   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1425   Komisja ƚrodowiska
1424   UchwaƂa Nr 12A/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1424   UCHWAƁA NR XXXVII/203/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1424   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1423   UchwaƂa Nr 51/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1423   UchwaƂa Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.
1423   UchwaƂy Nr XV/69/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1423   PROTOKÓƁ Nr 40/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1422   UchwaƂa Nr XVI/77/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1422   UchwaƂa Nr XXIX/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1420   OgƂoszenie o przetargu
1418   UchwaƂa Nr XIV/61/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1418   ogƂoszenie o konkursie
1417   UchwaƂa Nr 7/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1417   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1417   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1415   UchwaƂa Nr XXXVII/214/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1415   XLI SESJA RADY POWIATU
1413   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1413   rok 2008
1411   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1411   PROTOKÓƁ Nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1411   od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
1411   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1410   UchwaƂa Nr 14/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1410   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1409   UchwaƂa Nr 61/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1409   UchwaƂa Nr 57/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1408   UchwaƂa Nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1408   ProtokoƂy Kontroli
1406   UchwaƂa Nr 40/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r
1406   PROTOKÓƁ Nr 26/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1405   UchwaƂa Nr 19/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1405   Komisja Spraw SpoƂecznych
1404   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1403   UchwaƂa Nr 50/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1401   PROTOKÓƁ Nr 7/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
1401   od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.
1401   PROTOKÓƁ Nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
1400   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1399   Janusz Zenon Budynek
1398   UchwaƂa Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1398   UchwaƂa Nr XV/73/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1398   OgƂoszenie o rokowaniach
1397   UchwaƂa Nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1397   UchwaƂa Nr 24/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1396   UchwaƂa Nr 68/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1396  
1394   Sprawozdanie z realizacji
1393   UchwaƂa nr 63/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1393   PROTOKÓƁ Nr 34/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r
1393   UchwaƂa Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1392   UchwaƂa Nr 56/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.
1392   PROTOKÓƁ Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1392   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1392   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1391   od 24 wrzeƛnia 2009 r. do 27 paĆșdziernika 2009 r.
1390   UchwaƂa Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007r.
1389   OgƂoszenie o naborze
1389   UchwaƂa Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1388   UchwaƂa Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1388   UchwaƂa Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1388   Walenty Darczuk
1387   UCHWAƁA NR XV/66/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1387   UchwaƂa Nr XVII/83/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1387   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1386   UchwaƂa Nr 6/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1386   PROTOKÓƁ Nr 22/2007 z dnia 24 wrzeƛnia 2007 r.
1386   UCHWAƁA NR XIV/63/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1385   PROTOKÓƁ Nr 16/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1385   XVII SESJA RADY POWIATU
1384   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1384   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1383   PROTOKÓƁ Nr 13/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1382   UchwaƂa Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1382   UchwaƂa Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1382   PROTOKÓƁ Nr 8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1380   UchwaƂa Nr 44/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1378   UchwaƂa Nr 25 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1378   UchwaƂa Nr 44/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1377   UchwaƂa Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1377   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1377   PaweƂ Ɓukasz BrzeziƄski
1376   UchwaƂa Nr XV/65/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1375   UchwaƂa Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1375   Jan Marek Chmielewski
1374   UchwaƂa Nr 47/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1374   PROTOKÓƁ Nr 37/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1374   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1374   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1373   UchwaƂa Nr XVII/86/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1372   UchwaƂa Nr 40/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1372   UchwaƂa nr 57/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1372   UchwaƂa Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
1371   PROTOKÓƁ Nr 9/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1371   XVI SESJA RADY POWIATU
1371   rok 2010
1370   UchwaƂa Nr XIII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1370   od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.
1369   UchwaƂa Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1368   UchwaƂa Nr 61/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1368   od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.
1368   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1367   Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczoƛci oraz Ochrony BezpieczeƄstwa Obywateli i Porządku Publicznego
1366   UchwaƂa Nr 27/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1366   UchwaƂa Nr 48/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1365   UchwaƂa Nr XII/46/07 z dnia 24 paĆșdziernika
1365   od 18 wrzeƛnia 2008 r. do 28 paĆșdziernika 2008 r.
1365   UCHWAƁA NR XXXII/161/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1365   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1365   ZADANIA
1364   UchwaƂa Nr 4/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1363   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1363   ElĆŒbieta Gabruch
1362   UchwaƂa Nr 44/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1361   UchwaƂa Nr 10/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1361   od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
1360   UchwaƂa Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1359   UchwaƂa Nr XVI/80/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1358   UchwaƂa Nr 55/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1358   PROTOKÓƁ Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.
1358   XXXV SESJA RADY POWIATU
1358   UchwaƂa Nr XXXVI/196/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1358   Drugi przetarg nieograniczony
1357   ElĆŒbieta Teresa Cichacka
1356   UchwaƂa Nr XVI/78/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1356   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego II kadencji
1356  
1355   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1354   UchwaƂa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1354   UchwaƂa Nr XX/103/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1352   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1351   UchwaƂa Nr 64/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1351   PROTOKÓƁ Nr 50/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1351   UchwaƂa Nr XXXVI/194/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1349   XIX SESJA RADY POWIATU
1349   od 21 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2010 r.
1348   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1347   PROTOKÓƁ Nr 27/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1347   Zarząd Powiatu 2006-2010
1346   UchwaƂa Nr 35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1346   PROTOKÓƁ Nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1345   Informacja o wyborze oferty
1344   UchwaƂa Nr XXXII/171/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1343   UchwaƂa nr 6A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1343   UchwaƂa Nr 45/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1342   UchwaƂa Nr 60/2008 z dnia 28 wrzeƛnia 2008 r.
1340   PROTOKÓƁ Nr 26/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1340   UchwaƂa Nr XIV/60/08 z dnia 06 lutego 2008
1340   UchwaƂa Nr 37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1340   MieczysƂaw Mularczyk
1339   PROTOKÓƁ Nr 28/2007 z dnia 29 paĆșdziernika 2007 r.
1339   UchwaƂa Nr 8/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
1339   PROTOKÓƁ Nr 31/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1338   UchwaƂa Nr 34/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1338   PROTOKÓƁ Nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1338   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1337   PROTOKÓƁ Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1337   UchwaƂa Nr XVI/79/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1337   Kontakt
1335   UchwaƂa Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1334   UchwaƂa Nr 1/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1334   UchwaƂa Nr 38/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1332   PROTOKÓƁ Nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1332   UchwaƂa Nr XX/100/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1332   PROTOKÓƁ Nr 39/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1331   Otwarty konkurs ofert
1330   UchwaƂa Nr 30/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1330   rok 2008
1329   PROTOKÓƁ Nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1329   UchwaƂa Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1329   AndĆŒelika Sobolewska
1328   UchwaƂa Nr 9/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1328   UchwaƂa Nr 41/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1328   UCHWAƁA NR XLII/239/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1328   PROTOKÓƁ Nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1328   BartƂomiej KrĂłlikowski
1326   PROTOKÓƁ Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
1324   UCHWAƁA NR XVII/87/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1324   PROTOKÓƁ Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1324   rok 2009
1324   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1324   Wzory wnioskĂłw i formularzy
1323   PROTOKÓƁ Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1323   UchwaƂa Nr 28/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1323   ogƂoszenie o konkursie
1322   UCHWAƁA Nr XIII/50/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1322   XXIII SESJA RADY POWIATU
1321   UchwaƂa Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1321   UchwaƂa Nr XL/228/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1321   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1319   UchwaƂa Nr 66/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1319   UCHWAƁA NR XIII/49/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1319   UCHWAƁA NR XV/68/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1319   XXV SESJA RADY POWIATU
1319   PROTOKÓƁ Nr 25/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1318   UchwaƂa Nr 22 /2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1318   PROTOKÓƁ Nr 30/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.
1317   UchwaƂa Nr 49/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1317   UchwaƂa Nr 55/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1317   UchwaƂa Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1316   PROTOKÓƁ Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1316   UchwaƂa Nr XX/102/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1316   UchwaƂa Nr XXXI/148/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1315   UchwaƂa nr 41/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku
1314   PROTOKÓƁ Nr 33/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1314   rok 2011
1313   UchwaƂa Nr 35/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1313   od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrzeƛnia 2009 r.
1312   UCHWAƁA NR XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1312   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1311   Jan Dominik Jaworski
1310   UCHWAƁA NR XIV/59/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1308   UchwaƂa nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1307   UchwaƂa Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1307   XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1306   UCHWAƁA Nr 18/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1306   UchwaƂa Nr 33/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1306   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1305   UchwaƂa Nr 13/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1305   PROTOKÓƁ Nr 32/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1305   Komisja DoraĆșna
1305   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1304   UchwaƂa nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1304   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1303   od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrzeƛnia 2010 r.
1303   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1302   UchwaƂa Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1302   UchwaƂa Nr XXXI/153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1302   UCHWAƁA NR XIX/94/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1301   UchwaƂa Nr 17/2008 z dnia 31 marca 2008 r
1300   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1300  
1299   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1299   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1298   UchwaƂa Nr 23/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1298   OgƂoszenie o przetargu
1298   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1297   UchwaƂa Nr 46/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1297   PROTOKÓƁ Nr 31/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.
1297   UchwaƂa Nr 45/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1295   Barbara Sykucka
1294   przetarg nieograniczony na
1294   UCHWAƁA NR XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1293   UCHWAƁA NR XVI/76/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1293   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1293   Terminarz posiedzeƄ
1293   UchwaƂa Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1292   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1291   PROTOKÓƁ Nr 18/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1291   UchwaƂa nr 64/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 roku
1291   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1290   UchwaƂa Nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1290   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1287   PROTOKÓƁ Nr 23/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1287   UchwaƂa Nr 26/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1286   UCHWAƁA Nr XV/72/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1286   UchwaƂa Nr XXVI/134/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1286   OgƂoszenie o naborze
1286   UCHWAƁA NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1285  
1284   UchwaƂa nr 49/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1284   PROTOKÓƁ Nr 46/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
1283   PROTOKÓƁ Nr 11/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1282   UchwaƂa Nr 37/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1282   UchwaƂa Nr 22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1282   Komisja Rewizyjna
1281   PROTOKÓƁ Nr 28/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1281   UCHWAƁA NR XXXII/156/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1281  
1281   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1280   UchwaƂa nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1280   UchwaƂa Nr 12/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1280   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1279   PROTOKÓƁ Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1278   UCHWAƁA NR XXIX/158/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1277   UchwaƂa Nr 77/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1276   PROTOKÓƁ Nr 14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
1276   rok 2011
1275   UchwaƂa Nr 15/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1275   UchwaƂa nr 70/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 roku
1275   OgƂoszenie o przetargu
1275   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1274   UchwaƂa Nr 20/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
1274   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1274   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1273   PROTOKÓƁ Nr 15/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1273   PROTOKÓƁ Nr 12/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1273   UchwaƂa Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1272   UchwaƂa Nr XXIII/120/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1272   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1271   PROTOKÓƁ Nr 36/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 r.
1271   UCHWAƁA NR VII/45/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1270   UchwaƂa Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1270   UchwaƂa Nr 59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1270   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1269   UchwaƂa Nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1268   UchwaƂa Nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1268   PROTOKÓƁ Nr 42/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1268   UchwaƂa Nr XXII/110/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1268   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1267   UchwaƂa Nr 36/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1267   UchwaƂa Nr XV/67/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1267   PROTOKÓƁ Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1265   PROTOKÓƁ Nr 51/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1265   UchwaƂa Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1265   PROTOKÓƁ Nr 22/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1264   Andrzej Drabczyk
1262   UCHWAƁA NR XV/70/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1262   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1258   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1257   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1256   przetarg nieograniczony
1256   UchwaƂa Nr 40/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1256   XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1256   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji
1255   UchwaƂa Nr 52/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1255   UchwaƂa Nr XVII/84/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1255   UchwaƂa Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1255   UchwaƂa Nr XXII/111/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1255   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1255   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1254   PROTOKÓƁ Nr 39/2008 z dnia 22 paĆșdziernika 2008 r.
1254   UchwaƂa Nr XXXIX/217/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1253   UCHWAƁA NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1253   rok 2013
1252   UchwaƂa Nr 53/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1252   UchwaƂa Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1252   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1252   Otwarty konkurs ofert
1251   UchwaƂa Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1251   UchwaƂa Nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1250   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1249   UchwaƂa Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1249   UchwaƂa Nr XXIX/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1249   UchwaƂa Nr XXXVI/197/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1248   UCHWAƁA Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
1248   UchwaƂa Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1248   PROTOKÓƁ Nr 32/2009 z dnia 2 wrzeƛnia 2009 r.
1247   PROTOKÓƁ Nr 45/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1247   UchwaƂa Nr XXVIII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1245   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1244   UchwaƂa Nr 52/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1244   PROTOKÓƁ Nr 41/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1244   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1244   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1244   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1243   przetarg nieograniczony na
1243   UchwaƂa Nr 66/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1243   UchwaƂa Nr 57/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1242   UchwaƂa Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
1241   UchwaƂa Nr 20/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1240   UchwaƂa Nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1240   UchwaƂa Nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1240   od 28 paĆșdziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.
1239   UchwaƂa Nr 50/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1239   UchwaƂa Nr XVIII/88/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1239   PROTOKÓƁ Nr 16/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1239   XXXVIII SESJA RADY POWIATU
1239   UchwaƂa Nr XLI/235/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1238   Przetarg nieograniczony na:
1238   UchwaƂa Nr XXXV/188/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1237   PROTOKÓƁ Nr 29/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1237   UchwaƂa Nr 76/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1237   Wyniki wyborĂłw
1237   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1236   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1235   UchwaƂa Nr 51/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1235   UchwaƂa Nr 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1235   PROTOKÓƁ Nr 34/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1235   UchwaƂa Nr XXV/127/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1234   PROTOKÓƁ Nr 19/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1234   UchwaƂa Nr 48/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1234   UchwaƂa Nr 62/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1234   PROTOKÓƁ Nr 35/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1233   przetarg nieograniczony na
1233   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1233   PROTOKÓƁ Nr 18/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1233   UchwaƂa Nr 86/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1233   UCHWAƁA NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1232   UchwaƂa Nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1232   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1232   UCHWAƁA XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1231   PROTOKÓƁ Nr 12/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1231   UchwaƂa Nr 21/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1231   Ankieta
1231   PROTOKÓƁ Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1230   UCHWAƁA Nr XXIX/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1230   UchwaƂa Nr XXXIII/176/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1229   UchwaƂa Nr 21/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1229   PROTOKÓƁ Nr 7/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1226   PROTOKÓƁ Nr 17/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1226   PROTOKÓƁ Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1225   PROTOKÓƁ Nr 23/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1225   UchwaƂa Nr XXXIV/180/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1225   Komisja BudĆŒetowa
1225   ZADANIA
1224   PROTOKÓƁ Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1224   PROTOKÓƁ Nr 37/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1223   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1222   UchwaƂa Nr 25/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1222   PROTOKÓƁ Nr 21/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.
1221   Komisja Spraw SpoƂecznych
1220   od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.
1219   PROTOKÓƁ Nr 33/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1219   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1219   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1218   UchwaƂa Nr 58/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1218   XXII SESJA RADY POWIATU
1218   PROTOKÓƁ Nr 19/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1218   Komisja BudĆŒetowa
1217   UchwaƂa Nr 67/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1216   Przetarg nieograniczony na:
1216   UchwaƂa Nr 79/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1216   Komisja BudĆŒetowa
1216   PROTOKÓƁ Nr 43/2011 z dnia 5 paĆșdziernika 2011 r.
1216   Zaproszenie do skƂadania ofert
1215   przetarg nieograniczony na
1215   XXVI SESJA RADY POWIATU
1215   PROTOKÓƁ Nr 9/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1215   UchwaƂa Nr 62/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1215   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1214   UchwaƂa Nr 36/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1214   PROTOKÓƁ Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
1213   PROTOKÓƁ Nr 30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1212   UchwaƂa Nr 26/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1211   UchwaƂa Nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1210   UchwaƂa Nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1209   UchwaƂa Nr 32/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1209   UchwaƂa Nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1209   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1209  
1208   UchwaƂa Nr 54/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1208   UCHWAƁA NR XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1208   UCHWAƁA NR XXVII/135/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
1208   XXXI SESJA RADY POWIATU
1208   UchwaƂa Nr XL/226/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1207   PROTOKÓƁ Nr 16/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1207   PROTOKÓƁ Nr 22/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.
1207   PROTOKÓƁ Nr 28/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1207   UchwaƂa Nr XXXII/158/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1207   UchwaƂa Nr XXXIV/179/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1207   PROTOKÓƁ Nr 14/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1207   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1206   UchwaƂa Nr XXII/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1206   UchwaƂa Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1205   UchwaƂa Nr 51/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1205   PROTOKÓƁ Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1205   UchwaƂa Nr 13/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1205   UchwaƂa Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1204   przetarg nieograniczony na:
1204   XXXIV NADZWYCZAJNA SESJI RADY POWIATU
1203   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1202   UchwaƂa Nr 60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1202   UchwaƂa Nr XXXVI/199/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1201   PROTOKÓƁ Nr 47/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1201   kontrole zewnętrzne
1200   UCHWAƁA NR XLI/232/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1200   UCHWAƁA NR IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1200   OgƂoszenie o rokowaniach
1199   UchwaƂa Nr XX/104/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1199   PROTOKÓƁ Nr 21/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1199   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1199   UchwaƂa Nr 64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1199   UchwaƂa Nr 26/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
1198   UchwaƂa Nr 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1198   ProtokoƂy Kontroli
1196   UchwaƂa Nr XXXVIII/214/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1195   PROTOKÓƁ Nr 34/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
1195   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1194   UchwaƂa Nr 47/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1194   PROTOKÓƁ Nr 35/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1194   UCHWAƁA NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
1193   UchwaƂa Nr XLI/233/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1193   UchwaƂa Nr XLII/244/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1192   UchwaƂa Nr XXXI/151/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1192   PROTOKÓƁ Nr 15/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1192   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1191   UchwaƂa Nr XXXV/187/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1190   UchwaƂa Nr XXXII/169/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1190   UchwaƂa Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1189   PROTOKÓƁ Nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1189   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1189   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1188   kontakt
1187   UchwaƂa nr 65/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 roku
1187   UchwaƂa Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1186   UchwaƂa Nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1186   UchwaƂa Nr 22/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
1185   UchwaƂa Nr XXII/109/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1185   UCHWAƁA NR IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1184   UchwaƂa Nr 11/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1184   UchwaƂa Nr XXIII/117/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1184   PROTOKÓƁ Nr 38/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1184   WYKAZ ZGƁOSZEƃ ROBÓT BUDOWLANYCH
1184   STATUT POWIATU PYRZYCKIEGO
1183   UchwaƂa Nr 35/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1183   UchwaƂa Nr XXXI/154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1183   OgƂoszenie o przetargu
1183   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1182   PROTOKÓƁ Nr 27/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1181   PROTOKÓƁ Nr 49/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1181   PROTOKÓƁ Nr 6/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1181   PROTOKÓƁ Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
1181   PROTOKÓƁ Nr 15/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
1181   PROTOKÓƁ Nr 29/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1181   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1180   UchwaƂa Nr 9/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1180   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1179   UchwaƂa Nr XXXI/155/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1179   PROTOKÓƁ Nr 41/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1178   UchwaƂa Nr 39/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1178   UchwaƂa Nr 72/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1178   UchwaƂa Nr XXIX/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1178   PROTOKÓƁ Nr 43/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
1178   UchwaƂa Nr XXXV/183/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1177   UCHWAƁA NR XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1176   PROTOKÓƁ Nr 14/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
1176   UchwaƂa Nr 36/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1176   UCHWAƁA NR XXXVIII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1176   UchwaƂa Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1175   przetarg nieograniczony
1175   UchwaƂa Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1175   UchwaƂa Nr XXII/116/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1175   PROTOKÓƁ Nr 21/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1175   UchwaƂa Nr XXXVII/206/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1175   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1174   UchwaƂa Nr XVIII/89/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1174   UchwaƂa Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009
1174   UchwaƂa Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1174   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1174   Komisja Oƛwiaty, Kultury, i Sportu
1174   UCHWAƁA NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1174   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1174   ogƂoszenie naboru
1173   PROTOKÓƁ Nr 8/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.
1173   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1173   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1173   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1172   PROTOKÓƁ Nr 31/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1172   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1171   UchwaƂa Nr XXXVI/191/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.
1171   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1170   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1170   UchwaƂa Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.
1170   PROTOKÓƁ Nr 24/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
1169   UchwaƂa Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1169   PROTOKÓƁ Nr 25/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1168   UchwaƂa Nr XXXII/167/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1168   UchwaƂa Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1168   UchwaƂa Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1167   UchwaƂa Nr 76/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1167   UchwaƂa Nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1167   Polityka Jakoƛci
1167   UCHWAƁA NR XIX/93/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1167   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1166   UchwaƂa Nr XXXVI/195/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1165   UchwaƂa Nr 59/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1165   PROTOKÓƁ Nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.
1165   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1164   PROTOKÓƁ Nr 38/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1164   UchwaƂa Nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1164   PROTOKÓƁ Nr 44/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1163   UchwaƂa Nr XXII/113/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1163   UchwaƂa Nr 88/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1163   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1162   UchwaƂa Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1161   UchwaƂa Nr 12/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1161   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1160   PROTOKÓƁ Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r.
1160   UchwaƂa Nr XXV/129/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1160   UchwaƂa Nr 14/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1160   Komisja ƚrodowiska
1160   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1159   UCHWAƁA NR XXXVIII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1159   Komisja BudĆŒetowa
1158   UchwaƂa Nr 31/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1158   UchwaƂa Nr XXIII/125/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1158   XXIX SESJA RADY POWIATU
1156   UchwaƂa Nr XXIII/121/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1156   UCHWAƁA NR XXXVI/192/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1156   POWIAT PYRZYCKI
1155   UchwaƂa Nr XXXIII/178/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1155   UCHWAƁA NR XLII/240/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1155   PROTOKÓƁ Nr 24/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.
1154   PROTOKÓƁ Nr 40/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1153   UchwaƂa Nr XXIII/122/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1152   UchwaƂa Nr 38/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1152   UchwaƂa Nr 20/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1152   UCHWAƁA NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1149   UchwaƂa Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1149   UchwaƂa Nr XXV/130/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1149   rok 2012
1149   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1149   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1148   UchwaƂa Nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1148   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1147   UchwaƂa Nr XXXV/190/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1147   XVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1147   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1146   UCHWAƁA NR XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1146   UchwaƂa Nr 53/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1146   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1145   UchwaƂa Nr XXXI/152/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1145   UchwaƂa nr XLI/234/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1143   UCHWAƁA NR XX/99/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1142   UchwaƂa Nr 63/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1142   UchwaƂa Nr 83/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1142   PROTOKÓƁ Nr 35/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
1141   PROTOKÓƁ Nr 47/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1141   UCHWAƁA NR XXIX/139/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r
1141   UchwaƂa Nr 75/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1141   PROTOKÓƁ Nr 48/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1140   UCHWAƁA Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku
1140   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1140   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1139   UchwaƂa Nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
1139   UchwaƂa Nr 31/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1139   UchwaƂa Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1139   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1139  
1138   UchwaƂa XXXII/166/09 Z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1138   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1137   PROTOKÓƁ Nr 27/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.
1137   XXXVII SESJA RADY POWIATU
1137   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1136   UchwaƂa Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1136   UCHWAƁA NR XX/96/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1136   UchwaƂa Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1135   UCHWAƁA NR XXXII/157/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1134   UchwaƂa nr 42/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku
1134   PROTOKÓƁ Nr 43/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
1134   UchwaƂa Nr 68/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1134   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1133   UchwaƂa Nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1133   UCHWAƁA NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r
1133   PROTOKÓƁ Nr 30/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1133   OgƂoszenie o przetargu
1133   UchwaƂa Nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1133   OgƂoszenie o zamĂłwieniu na przeprowadzenie audytu
1133   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - zmiana
1132   UchwaƂa Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1132   UchwaƂa Nr 40/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1132   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
1132   PROTOKÓƁ Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1131   PROTOKÓƁ Nr 50/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1130   UchwaƂa Nr 17/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1130   UchwaƂa Nr 61/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1130   PROTOKÓƁ Nr 27/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1130   PROTOKÓƁ Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1130   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1130   ZADANIA
1129   UchwaƂa Nr 7/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1129   UCHWAƁA NR XX/119/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
1128   UchwaƂa Nr 75/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1128   UchwaƂa Nr 39/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1128   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1128   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1128   ANALIZY
1127   UCHWAƁA NR XX/97/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1127   UchwaƂa Nr XXXVI/200/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1127   UCHWAƁA NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1126   PROTOKÓƁ Nr 27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.
1125   UchwaƂa Nr 46/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1125   PROTOKÓƁ Nr 44/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1125   UCHWAƁA NR XXIII/124/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1125   UchwaƂa Nr XXIX/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1125   UCHWAƁA NR XXXIII/175/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1125   rok 2012
1124   UchwaƂa Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1124   UCHWAƁA NR XXXVII/204/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1123   UchwaƂa Nr 85/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1123   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1123   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1121   UchwaƂa Nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1121   UchwaƂa Nr XXV/131/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1121   UchwaƂa Nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1121   XXXIX SESJA RADY POWIATU
1121   Informacja o wyborze oferty
1121   PROTOKÓƁ Nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
1121   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1120   UchwaƂa Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1120   PROTOKÓƁ Nr 18/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1119   UchwaƂa Nr 73/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1119   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1118   UchwaƂa Nr 43/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1118   UchwaƂa Nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1117   UCHWAƁA NR XXIII/118/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1117   UchwaƂa Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1117   UchwaƂa Nr XXXI/150/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1117   UchwaƂa Nr XXXV/189/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1117   Komunikat
1116   UCHWAƁA NR XX/98/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1115   UchwaƂa Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1115   UchwaƂa Nr XXXVII/205/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1115   UchwaƂa Nr 43/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1115   PROTOKÓƁ Nr 37/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1115   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1114   UCHWAƁA NR XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1114   UchwaƂa Nr 3/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1113   UchwaƂa Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1112   PROTOKÓƁ Nr 20/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1111   przetarg nieograniczony na
1111   UchwaƂa Nr XXXII/170/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1111   PROTOKÓƁ Nr 36/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1111   UchwaƂa Nr XXXVIII/213/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1111   PROTOKÓƁ Nr 30/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
1110   XXXIII SESJA RADY POWIATU
1110   PROTOKÓƁ Nr 46/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
1110   UchwaƂa Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1110   UCHWAƁA NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1109   PROTOKÓƁ Nr 17/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r.
1109   UchwaƂa Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1108   PROTOKÓƁ Nr 26/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1108   UchwaƂa Nr XXXIII/174/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1108   UchwaƂa Nr 96/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1108   UchwaƂa Nr 65/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
1107   UchwaƂa Nr XXIV/126/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
1107   UchwaƂa Nr XXXII/164/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1107   PROTOKÓƁ Nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1107   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1107   UchwaƂa Nr 91/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1107   UchwaƂa Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1106   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1105   UchwaƂa Nr 56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1105   UchwaƂa Nr 59/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1105   UchwaƂa Nr XXXIII/173/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1105   PROTOKÓƁ Nr 8/2010 z dnia 2 marca 2010 r.
1104   PROTOKÓƁ Nr 9/2010 z dnia 9 marca 2010 r.
1104   UchwaƂa Nr IV/16/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1104   UchwaƂa Nr V/18/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1104   od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.
1104   rok 2013
1103   przetarg nieograniczony na:
1103   PROTOKÓƁ Nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
1103   UchwaƂa Nr XL/229/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1103   PROTOKÓƁ Nr 39/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1103   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1103   OGƁOSZENIA
1102   UchwaƂa Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1102   UchwaƂa Nr 30/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1100   UchwaƂa Nr 80/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1100   UchwaƂa Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1100   UCHWAƁA NR XLII/241/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1100   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1100   PROTOKÓƁ Nr 20/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
1098   od 27 paĆșdziernika do 27 grudnia 2011 r.
1097   UchwaƂa Nr 52/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1097   UchwaƂa Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1097   PROTOKÓƁ Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1097   PROTOKÓƁ Nr 22/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
1097   UchwaƂa Nr 71/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1097   Komisja DoraĆșna
1097   UchwaƂa Nr XII/65/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
1096   UchwaƂa Nr 83/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1096   UchwaƂa Nr XXXVIII/212/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1096   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1094   UchwaƂa Nr 22/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1094   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1094   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1093   od 25 paĆșdziernika do 27 grudnia 2012 r.
1092   UchwaƂa Nr XX/101/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1092   UchwaƂa Nr 54/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1092   UCHWAƁA NR XXXVIII/211/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1092   UchwaƂa Nr 28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1092   UchwaƂa Nr 75/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1091   UchwaƂa Nr 15/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1091   UCHWAƁA Nr 51/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
1091   XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1091   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1090   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1089   UchwaƂa Nr 69/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1089   PROTOKÓƁ Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
1089   UchwaƂa Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1088   UchwaƂa Nr XXXIX/221/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1087   UchwaƂa Nr XXXIX/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1087   UchwaƂa Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1086   UchwaƂa Nr XXXII/160/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1086   UchwaƂa Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
1085   UCHWAƁA Nr 50/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1085   UchwaƂa Nr 21/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1085   Komisja Rewizyjna
1084   UchwaƂa Nr XXXVI/202/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1084   UchwaƂa Nr 5/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1084   VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1084   UCHWAƁA NR XXXI/165/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
1083   PROTOKÓƁ Nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1083   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1082   przetarg nieograniczony na:
1082   UchwaƂa Nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1082   UchwaƂa Nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1081   UchwaƂa Nr 61/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1081   UchwaƂa Nr XXXII/172/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1081   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1080   XLII SESJA RADY POWIATU
1080   Robert SĂłjka
1079   UchwaƂa Nr 64/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1079   UchwaƂa Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1078   UCHWAƁA NR XXXII/162/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1078   UchwaƂa Nr 79/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1078   UchwaƂa Nr XXXV/186/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1078   UchwaƂa Nr VII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1077   UchwaƂa Nr 32/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1077   PROTOKÓƁ Nr 43/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
1077   UCHWAƁA NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1076   UchwaƂa Nr 64/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1076   PROTOKÓƁ Nr 46/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
1076   VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1075   UchwaƂa Nr 71/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1075   UchwaƂa Nr 65/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1074   UCHWAƁA NR XX/95/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1074   rok 2010
1074   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1074   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1073   UchwaƂa Nr 23/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1073   UchwaƂa Nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1072   przetarg nieograniczony na:
1072   UCHWAƁA Nr 48/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1072   UchwaƂa Nr XLII/246/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1072   UCHWAƁA NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1072   UCHWAƁA NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
1071   UchwaƂa Nr 86/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1071   PROTOKÓƁ Nr 26/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1071   PROTOKÓƁ Nr 14/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1071   UchwaƂa Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1070   UchwaƂa Nr 67/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1070   kontakt
1070   UCHWAƁA NR 4/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1069   UchwaƂa Nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1069   UchwaƂa Nr XXXIX/218/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1069   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1068   UchwaƂa Nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1067   UchwaƂa Nr 84/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1067   UchwaƂa Nr 32/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1067   PROTOKÓƁ Nr 31/2010 z dnia 21 wrzeƛnia 2010 r.
1067   PROTOKÓƁ Nr 10/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1067   OgƂoszenie o rokowaniach
1066   UchwaƂa Nr 71/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1066   UchwaƂa Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1066   PROTOKÓƁ Nr 48/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1066   UchwaƂa Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1066   ogƂoszenie o konkursie
1065   UchwaƂa Nr VII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1063   UchwaƂa Nr 47/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1063   UchwaƂa Nr XXXII/165/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1063   UchwaƂa Nr 25/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1063   UchwaƂa Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1063   UchwaƂa Nr 66/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1063   PROTOKÓƁ Nr 42/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
1063   UchwaƂa nr CXVI.311.2013
1063   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1062   UchwaƂa Nr 73/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1062   PROTOKÓƁ Nr 41/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1062   UCHWAƁA NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
1061   UchwaƂa Nr 41/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1061   UchwaƂa Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1061   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1059   PROTOKÓƁ Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1059   UchwaƂa Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1058   UCHWAƁA Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
1057   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1057   UchwaƂa Nr 67 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1057   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1057   UCHWAƁA NR XXIII/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1056   UchwaƂa Nr IV/13/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1055   UchwaƂa Nr 92/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1055   UchwaƂa Nr IV/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1055   od 29 grudnia 2011 r. do 21 lutego 2012 r.
1055   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1055   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1055   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1054   UCHWAƁA NR XXXVI/193/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1054   UchwaƂa Nr 83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
1054   od 23 lutego do 27 marca 2012 r.
1054   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1053   przetarg nieograniczony na:
1053   UchwaƂa Nr 23/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1053   OgƂoszenie o rokowaniach
1052   UCHWAƁA Nr 45/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1052   UchwaƂa Nr 31/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1052   UchwaƂa Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1052   UchwaƂa Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1052   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1052   UCHWAƁA NR XXIV/137/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
1052   kontakt
1051   przetarg nieograniczony na:
1051   UCHWAƁA NR XXXV/185/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1051   UchwaƂa Nr XLII/242/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1050   UchwaƂa Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1050   PROTOKÓƁ Nr 33/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1050   UchwaƂa Nr 6/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1049   UchwaƂa Nr XXXII/159/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1049   UchwaƂa Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1049   UCHWAƁA NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1048   UchwaƂa Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1048   PROTOKÓƁ Nr 15/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
1047   UchwaƂa Nr 53/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1047   UchwaƂa Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1047   UchwaƂa Nr 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1047   UchwaƂa Nr 83/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
1046   UchwaƂa Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
1045   UchwaƂa Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1045   UchwaƂa Nr XXXVI/201/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1045   rok 2012
1044   ZADANIA
1043   UchwaƂa Nr XXXIX/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1043   UchwaƂa Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1043   UCHWAƁA Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
1042   UchwaƂa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2009 r.
1042   od 18 kwietnia do 25 czerwca 2013 r.
1041   UchwaƂa Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1041   PROTOKÓƁ Nr 22/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1040   PROTOKÓƁ Nr 34/2010 z dnia 5 paĆșdziernika 2010 r.
1040   UchwaƂa Nr 76/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1040   PROTOKÓƁ Nr 7/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.
1039   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1039   UchwaƂa Nr 73/2009 z dnia 21 paĆŒdziernika 2009 r.
1039   UchwaƂa Nr 14/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1039   UchwaƂa Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1038   UchwaƂa nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1038   UchwaƂa Nr 17A/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1038   UchwaƂa Nr XXXIX/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1038   PROTOKÓƁ Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.
1038   UchwaƂa Nr 90/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1038   UchwaƂa Nr 48/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
1038   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1037   UchwaƂa Nr 33/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1037   UCHWAƁA Nr 47/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1037   UchwaƂa Nr 77/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1037   UchwaƂa Nr IV/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1037   UchwaƂa Nr 66/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1037   PROTOKÓƁ Nr 35/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1037   od 28 czerwca do 18 wrzeƛnia 2012 r.
1036   UchwaƂa Nr 11/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1036   UCHWAƁA NR XXXVIII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1036   UchwaƂa Nr 41/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1036   UchwaƂa Nr VII/38/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1036   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1036   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1035   UchwaƂa Nr 56/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1035   UchwaƂa Nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1035   UchwaƂa Nr 51/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1035   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1034   przetarg nieograniczony na:
1034   UchwaƂa Nr 25/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1034   PROTOKÓƁ Nr 38/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.
1033   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1033   UchwaƂa Nr 68/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1033   UchwaƂa Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1033   UchwaƂa Nr 27/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1033   UchwaƂa Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1033   od 1 do 27 wrzeƛnia 2011 r.
1032   PROTOKÓƁ Nr 44/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1031   PROTOKÓƁ Nr 45/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1031   UchwaƂa Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1031   UchwaƂa Nr 60/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1031   UchwaƂa Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1031   PROTOKÓƁ Nr 40/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r
1030   UchwaƂa Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
1029   UchwaƂa Nr 27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1029   UCHWAƁA Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1028   UchwaƂa Nr XXXV/182/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1028   UchwaƂa Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1028   UchwaƂa Nr 88/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
1028   UchwaƂa Nr 30/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1028   PROTOKÓƁ Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
1027   UchwaƂa IV/12/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1027   UchwaƂa Nr 58/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
1026   przetarg nieograniczony na:
1025   UchwaƂa Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1025   OBWIESZCZENIA
1024   UchwaƂa Nr 87/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
1024   UchwaƂa Nr 5/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1024   UCHWAƁA NR V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1024   Kazimierz LipiƄski
1023   UCHWAƁA NR XLI/231/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1023   PROTOKÓƁ Nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1023   UchwaƂa Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
1023   UCHWAƁA NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1022   UchwaƂa Nr 29/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1022   UchwaƂa Nr XXXIX/219/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1021   UchwaƂa Nr 15/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1021   UchwaƂa Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1021   UchwaƂa Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1020   UchwaƂa Nr 48/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1020   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1018   UchwaƂa Nr 11/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1018   UchwaƂa Nr 13/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1018   UchwaƂa Nr 21/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1018   UCHWAƁA NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
1017   UchwaƂa Nr IV/10/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1017   UchwaƂa Nr 52/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
1016   UchwaƂa Nr 42/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1016   PROTOKÓƁ Nr 32/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
1016   UchwaƂa Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1016   UCHWAƁA XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1015   PROTOKÓƁ Nr 13/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1014   UchwaƂa Nr 72 /2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1014   PROTOKÓƁ Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1014   UchwaƂa Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1014   UCHWAƁA NR XIX/112/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
1013   UCHWAƁA Nr 22/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1013   UchwaƂa Nr 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1013   UCHWAƁA NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1013   UchwaƂa Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1012   UchwaƂa Nr 27/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1012   Komisja DoraĆșna
1012   Dokumenty
1011   UchwaƂa Nr 74/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1011   UchwaƂa Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1011   UchwaƂa Nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1011   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1010   kontakt
1009   UchwaƂa Nr 60/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1009   UCHWAƁA NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
1008   PROTOKÓƁ Nr 49/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.
1008   Komunikat
1007   UCHWAƁA Nr 49/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1007   UchwaƂa Nr 29/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1007   UchwaƂa Nr 33/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1007   UCHWAƁA NR XLI/230/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1007   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1007   UCHWAƁA XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1007   ElĆŒbieta Cichacka
1006   UCHWAƁA Nr 46/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1006   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1006   PROTOKÓƁ Nr 23/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1004   UCHWAƁA X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1004   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1004   MirosƂaw Gryczka
1003   PROTOKÓƁ Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
1003   UchwaƂa Nr 69/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1003   PROTOKÓƁ Nr 45/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
1002   UchwaƂa Nr 93/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1002   PROTOKÓƁ Nr 47/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
1002   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1002   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1001   UchwaƂa Nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku
1001   UchwaƂa Nr 57/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1001   UchwaƂa Nr 62 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1001   UchwaƂa Nr XLII/243/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1001   UchwaƂa Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1001   UchwaƂa Nr XVI/89/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1001   UCHWAƁA Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1001   PROTOKÓƁ Nr 20/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
1001   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1000   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
999   UchwaƂa Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
998   UchwaƂa Nr 79/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
998   XXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
998   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
997   UchwaƂa Nr 47/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
997   PROTOKÓƁ Nr 36/2010 z dnia 18 paĆșdziernika 2010 r.
996   UchwaƂa Nr 70/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
996   UchwaƂa Nr XLII/237/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
996   UCHWAƁA NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
996   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
996   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
995   UCHWAƁA Nr 35/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
995   UchwaƂa Nr 44/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
995   UchwaƂa Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
994   UCHWAƁA Nr 37/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
994   PROTOKÓƁ Nr 23/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
994   UchwaƂa Nr 59/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
994   UchwaƂa Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
994   PROTOKÓƁ Nr 40/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
994   XXI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
993   UchwaƂa Nr 34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
993   PROTOKÓƁ Nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
993   Wieloletnia prognoza finansowa
992   UchwaƂa Nr 89/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
992   UchwaƂa Nr 58/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
992   UCHWAƁA NR XLII/238/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
992   PROTOKÓƁ Nr 6/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
992   UchwaƂa Nr 53/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
992   od 28 wrzeƛnia do 25 paĆșdziernika 2011 r.
991   UchwaƂa Nr 69/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
991   PROTOKÓƁ Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
991   UCHWAƁA NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.
990   UchwaƂa Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.
989   UchwaƂa Nr 63 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
989   UchwaƂa Nr 87/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
989   PROTOKÓƁ Nr 21/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
989   UCHWAƁA NR XIV/78/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
989   XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
989   tablica ogƂoszeƄ
988   PROTOKÓƁ Nr 28/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
987   UchwaƂa Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
987   PROTOKÓƁ Nr 42/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.
986   UchwaƂa Nr 55/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
986   PROTOKÓƁ Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
986   UCHWAƁA NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
985   UchwaƂa Nr XI/60/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
985   PROCEDURY
984   UCHWAƁA Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
984   UchwaƂa Nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
984   UchwaƂa Nr 40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
984   UchwaƂa Nr 60/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
984   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
983   przetarg nieograniczony na
983   UchwaƂa Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
983   UchwaƂa Nr X/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
982   UchwaƂa Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
982   UchwaƂa Nr 72/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
982   UchwaƂa Nr 77/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
982   Artur Pniewski
981   UchwaƂa Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
981   UchwaƂa Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
981   PROTOKÓƁ Nr 11/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
981   UchwaƂa Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
981   UchwaƂa Nr XXX/146/09 z dnia 20 maja 2009 r.
980   UCHWAƁA Nr 34/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
980   UchwaƂa Nr 80/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
980   UchwaƂa Nr IX/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
980   UCHWAƁA NR XXIX/151/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
978   UCHWAƁA NR XXXIX/215/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
978   UchwaƂa Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
976   UchwaƂa Nr XLII/245/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
976   od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.
975   UchwaƂa Nr 74/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
975   PROTOKÓƁ Nr 49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
975   UCHWAƁA NR XI/62/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
975   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
974   UchwaƂa Nr 63/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
974   PROTOKÓƁ Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
973   przetarg nieograniczony na
973   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
972   UchwaƂa Nr 74/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
972   UCHWAƁA NR XXIII/136/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
971   PROTOKÓƁ Nr 45/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
971   UCHWAƁA V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
970   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
969   UchwaƂa Nr 23/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 66 /2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
968   UchwaƂa Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
968   UchwaƂa Nr 46/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
968   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
966   PROTOKÓƁ Nr 40/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
966   UchwaƂa Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
965   UchwaƂa Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
965   UchwaƂa Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
965   UchwaƂa Nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
965   PROTOKÓƁ Nr 17/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r
964   UchwaƂa Nr 65 /2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
964   UCHWAƁA NR XV/82/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
964   UchwaƂa Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.
963   UchwaƂa Nr 50/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
963   Komunikat
962   UchwaƂa Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
961   UchwaƂa Nr 67/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
961   UchwaƂa Nr 36/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
961   PROTOKÓƁ Nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
961   UCHWAƁA NR XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
961   BartƂomiej KrĂłlikowski
960   UchwaƂa Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
960   PROTOKÓƁ Nr 33/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 29/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
959   UchwaƂa Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
959   UchwaƂa Nr 25/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
959   UchwaƂa Nr 50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
958   UchwaƂa Nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
958   UchwaƂa Nr 85/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
956   UchwaƂa Nr 9/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
956   ogƂoszenie o konkursie
955   UchwaƂa Nr 39/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
955   UchwaƂa Nr 46/2010 z dnia 29 czerwca 2011 r.
955   UchwaƂa Nr 31/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
955   UchwaƂa Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
954   UchwaƂa Nr 52/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
954   UchwaƂa Nr 23/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
953   od 28 marca do 24 kwietnia 2012 r.
953   PROTOKÓƁ Nr 21/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
952   UCHWAƁA Nr 38/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
952   PROTOKÓƁ Nr 19/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
951   UchwaƂa Nr 43/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
951   PROTOKÓƁ Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
950   UchwaƂa Nr 56/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
950   UchwaƂa Nr 61/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
949   UchwaƂa Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
948   Ryszard Berdzik
947   UchwaƂa Nr VII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
947   UchwaƂa Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
947   UchwaƂa Nr 39/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
947   UchwaƂa Nr 61 /2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
947   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
946   UchwaƂa nr 47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
946   UchwaƂa Nr 70/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
946   PROTOKÓƁ Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
946   UchwaƂa Nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
945   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
944   UchwaƂa Nr 58/2012 z dnia 21 sierpnia 2021 r.
943   UchwaƂa Nr 28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
943   UchwaƂa Nr 62/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
943   UchwaƂa Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
943   UchwaƂa Nr 68/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
942   PROTOKÓƁ Nr 18/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
942   PROTOKÓƁ Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
940   UchwaƂa Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
940   UCHWAƁA NR XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
939   UchwaƂa Nr XI/63/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 roku
939   UchwaƂa Nr 29/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
939   UchwaƂa Nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
939   Program Ochrony ƚrodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015
938   UchwaƂa Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
938   UchwaƂa Nr 74/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
938   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
937   PROTOKÓƁ Nr 28/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
937   UchwaƂa Nr 71/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
937   Komunikat
936   UchwaƂa Nr 29/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
936   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
935   UchwaƂa Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
935   UCHWAƁA NR XXVI/146/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
935   PROTOKÓƁ Nr 48/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
934   UchwaƂa Nr VIII/51/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
934   XII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
934   od 25 czerwca do 29 wrzeƛnia 2015 r.
933   UchwaƂa Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
933   PROTOKÓƁ Nr 31/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
933   PROTOKÓƁ Nr 37/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
931   UchwaƂa Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
931   UchwaƂa Nr 56/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
931   UchwaƂa Nr XI/61/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
931   UchwaƂa Nr 58/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
931   Informacja o wyborze oferty
930   UCHWAƁA Nr 36/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
930   UchwaƂa Nr 70/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
930   UCHWAƁA NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
930   UchwaƂa Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
929   PROTOKÓƁ Nr 34/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
929   PROTOKÓƁ Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
928   UchwaƂa Nr 42/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
928   UchwaƂa Nr 51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
928   UCHWAƁA NR XXIX/156/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
928   rok 2013
927   UchwaƂa Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
926   UchwaƂa Nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
926   UchwaƂa Nr 62A/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
926   UCHWAƁA NR XIX/111/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
926   UCHWAƁA NR II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
925   UchwaƂa Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
925   UchwaƂa Nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
925   UCHWAƁA NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
924   UCHWAƁA NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.
923   UchwaƂa Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
923   StanisƂaw StepieƄ
922   PROTOKÓƁ Nr 37/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
922   PROTOKÓƁ Nr 55/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
922   UCHWAƁA NR XIII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
922   Kazimierz LipiƄski
921   UchwaƂa Nr XII/69/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
921   UchwaƂa Nr 59/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
920   PROTOKÓƁ Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
919   UchwaƂa Nr 69/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
919   UchwaƂa Nr 72/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
919   UchwaƂa Nr 21/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.
918   UchwaƂa nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
918   od 28 grudnia 2012 r. do 19 lutego 2013 r.
917   UCHWAƁA NR VIII/49/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
917   PROTOKÓƁ Nr 57/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
916   UchwaƂa Nr 67/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
916   UchwaƂa Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
914   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
913   WNIOSKI
913   PROTOKÓƁ Nr 10/2012 z dnia 6 marca 2012 r.
913   XXII SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
913   rok 2014
912   UchwaƂa Nr XXI/123/12 z dnia 8 listopada 2012 roku
912   UchwaƂa Nr 77/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
911   UchwaƂa Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
911   UCHWAƁA NR XV/84/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
911   UCHWAƁA NR XIX/108/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
910   UchwaƂa Nr 77/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
910   UchwaƂa Nr 32/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
908   UchwaƂa Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
908   UCHWAƁA NR XXX/162/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
908   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
907   PROTOKÓƁ Nr 32/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
907   UchwaƂa Nr 26/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
907   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
906   UchwaƂa Nr XII/67/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
906   UchwaƂa Nr 80/2011 z dnia 24 paĆșdziernika 2011 r.
906   UCHWAƁA NR XXXI/168/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
905   PROTOKÓƁ Nr 3/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
905   UCHWAƁA NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
905   od 19 wrzeƛnia do 23 paĆșdziernika 2012 r.
905   UchwaƂa Nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
904   UchwaƂa Nr 57/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
904   XXX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
904   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
903   UchwaƂa Nr 82/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
902   PROTOKÓƁ Nr 9/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
902   PROTOKÓƁ Nr 62/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
901   UchwaƂa Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
901   UchwaƂa Nr 75/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
901   UchwaƂa Nr 15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
901  
900   UchwaƂa Nr XII/66/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
900   UchwaƂa Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
899   UchwaƂa Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
898   UchwaƂa Nr XII/64/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
898   PROTOKÓƁ Nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
898   UchwaƂa Nr 30/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
898   UchwaƂa Nr 94/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
898   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
897   PROTOKÓƁ Nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
897   UchwaƂa Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
897   UCHWAƁA Nr XX/115/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
896   PROTOKÓƁ Nr 39/2012 z dnia 11 wrzeƛnia 2012 r.
895   UchwaƂa Nr 43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
895   UchwaƂa Nr 24/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
895   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
894   XXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
894   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
893   UchwaƂa Nr 47/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
893   rok 2015
892   UCHWAƁA NR XXIII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
891   UchwaƂa Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
891   UchwaƂa Nr 63/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
891   UCHWAƁA NR XXXII/169/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
890   PROTOKÓƁ Nr 16/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
889   UCHWAƁA NR XXIX/155/13 z dnia 26 czerwca 2013 r
888   UCHWAƁA NR XIII/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
888   UchwaƂa Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
888   UchwaƂa Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
888   rok 2014
887   UCHWAƁA NR XXXI/166/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
886   UchwaƂa Nr 19/2009
886   UchwaƂa Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
886   UchwaƂa Nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
886   PROTOKÓƁ Nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.
886   UchwaƂa Nr 46/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
885   UchwaƂa Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012
885   UCHWAƁA NR XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
885   UchwaƂa Nr 65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
885   Wiktor ToƂoczko
884   UchwaƂa Nr 87/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
884   UchwaƂa Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
883   UchwaƂa Nr 68 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
883   UchwaƂa Nr 30/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
883   PROTOKÓƁ Nr 27/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
883   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
882   UchwaƂa Nr 82/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
882   UchwaƂa Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
882   PROTOKÓƁ Nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
881   UchwaƂa Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
881   ZADANIA
881   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
881   MichaƂ ƁuszczyƄski
880   UchwaƂa Nr 79/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
880   UchwaƂa Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
878   UchwaƂa Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
877   UchwaƂa Nr 56/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
876   PROTOKÓƁ Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
876   UchwaƂa Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
875   UchwaƂa Nr XII/68/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
875   UchwaƂa Nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
875   UchwaƂa Nr 69/2013 z dnia 30 wrzesieƄ 2013 r.
875   UCHWAƁA NR XXXIV/183/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
874   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
874   UCHWAƁA Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
874   UchwaƂa Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
873   PROTOKÓƁ Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
873   UchwaƂa Nr 71/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
872   UchwaƂa Nr 86/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
872   UchwaƂa Nr 45/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
872   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
871   UchwaƂa Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 80/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
871   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
870   UchwaƂa Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
870   UchwaƂa Nr 91/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
870   PROTOKÓƁ Nr 17/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
870   PROTOKÓƁ Nr 32/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
870   UchwaƂa Nr 50/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
870   UchwaƂa Nr 60/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
870   MirosƂaw Bitenc
869   UCHWAƁA NR 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
869   UchwaƂa Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
869  
868   UchwaƂa Nr 65/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
867   UchwaƂa Nr 88/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
867   UchwaƂa Nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
867   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego V kadencji
866   UCHWAƁA XX/117/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
866   UCHWAƁA NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
865   UchwaƂa Nr 92/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
865   PROTOKÓƁ Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
865   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
865   XXXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
865   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
864   UchwaƂa Nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
864   UchwaƂa Nr 20/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
864   UCHWAƁA NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
863   PROTOKÓƁ Nr 47/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
863   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
862   UchwaƂa Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
860   UchwaƂa Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
860   UchwaƂa Nr 71/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
860   PROTOKÓƁ Nr 8/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
859   UchwaƂa Nr 81/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
859   UchwaƂa Nr 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
859   UchwaƂa Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
859   PROTOKÓƁ Nr 20/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
858   UchwaƂa Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
858   UchwaƂa Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
858   od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.
857   UCHWAƁA NR XXIV/138/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
857   UCHWAƁA NR XXIX/153/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
857   UchwaƂa Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
857   od 23 paĆșdziernika do 23 grudnia 2013 r.
856   UCHWAƁA NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
856   od 26 czerwca do 17 wrzeƛnia 2013 r.
855   UchwaƂa Nr 57/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
855   UchwaƂa Nr 67/2013 z dnia 25 wrzesieƄ 2013
855   UCHWAƁA NR XXXII/171/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
854   PROTOKÓƁ Nr 44/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
854   UchwaƂa Nr 40/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
854   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
853   UchwaƂa Nr 85/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
853   UchwaƂa Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
853   PROTOKÓƁ Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
853   XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
852   UchwaƂa Nr 34/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
852   UchwaƂa Nr 41/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
852   UchwaƂa Nr 55/2013 z dnia 9 lipca 2013 r
851   UCHWAƁA NR XVIII/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
851   kontakt
850   UCHWAƁA NR XIII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
850   UchwaƂa Nr 21/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
850   UchwaƂa Nr 70/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
849   UchwaƂa Nr 80/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
849   UchwaƂa Nr 91/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
849   PROTOKÓƁ Nr 3/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
849   UchwaƂa Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
849   UchwaƂa Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
849   UchwaƂa Nr 13/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
848   PROTOKÓƁ Nr 39/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
848   PROTOKÓƁ Nr 42/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
848   PROTOKÓƁ Nr 60/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
848   UchwaƂa Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
848   UchwaƂa Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
847   PROTOKÓƁ Nr 11/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
846   UchwaƂa Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
846   PROTOKÓƁ Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
846   PROTOKÓƁ Nr 22/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
846   UchwaƂa Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
845   UchwaƂa Nr 81/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
845   UchwaƂa Nr 38/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
845   UchwaƂa Nr 51/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
845   UchwaƂa Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
845   UchwaƂa Nr 62/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
845   UchwaƂa Nr 72/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
845   UchwaƂa XVI.68.2014
845   Kamila MachaƂek
844   UCHWAƁA NR XVIII/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
844   UchwaƂa Nr 66/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
844   PROTOKÓƁ Nr 38/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
844   UchwaƂa Nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
844   UCHWAƁA NR XXX/161/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
843   UchwaƂa Nr 40/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
843   PROTOKÓƁ Nr 45/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
843   UCHWAƁA Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
843   PROTOKÓƁ Nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
843   UchwaƂa Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
843   Robert Betyna
842   PROTOKÓƁ Nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
842   UCHWAƁA NR XXVI/148/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
842   PROTOKÓƁ Nr 23/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
842   UCHWAƁA NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
842   kontakt
841   UchwaƂa Nr XIII/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
841   UchwaƂa Nr 89A/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
841   UchwaƂa Nr 90/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
841   UchwaƂa Nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
841   UchwaƂa Nr XXXIX/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
841   Zawiadomienie
840   UchwaƂa Nr 49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
840   PROTOKÓƁ Nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
840   UchwaƂa Nr 73/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
840   PROTOKÓƁ Nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
840   UchwaƂa Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
840   UchwaƂa Nr 28/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
839   UchwaƂa Nr 11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
839   UCHWAƁA NR XIX/113/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
839   UchwaƂa Nr 70/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
839   OgƂoszenie
839   PROTOKÓƁ Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
838   UchwaƂa Nr 76/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
838   PROTOKÓƁ Nr 58/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
838   UCHWAƁA NR XVIII/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 67/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 11/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
837   ElĆŒbieta Gabruch
836   PROTOKÓƁ Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
836   UCHWAƁA NR XIX/109/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
836   UchwaƂa Nr 27/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
835   UchwaƂa Nr 69/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
835   UchwaƂa Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
835   UchwaƂa Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
835   PLAN KONTROLI
834   UCHWAƁA Nr XVI/86/12 z dnia 12 marca 2012 r.
834   UchwaƂa Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
834   UchwaƂa Nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
833   kontakt
833   UchwaƂa Nr 84/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
833   UchwaƂa Nr 64/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
833   UchwaƂa Nr XXI/122/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
833   PROTOKÓƁ Nr 30/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r
832   PROTOKÓƁ Nr 54/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
832   UchwaƂa Nr 75/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
832   UchwaƂa Nr 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
832   PROTOKÓƁ Nr 19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
832   UchwaƂa Nr 47/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
831   PROTOKÓƁ Nr 54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
831   UchwaƂa Nr 25/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
830   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
830   UchwaƂa Nr 90/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
830   PROTOKÓƁ Nr 44/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
830   UchwaƂa Nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
830   UchwaƂa Nr 61/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
829   UchwaƂa Nr 18/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
829   XXIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
828   UchwaƂa Nr XIV/80/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
828   UchwaƂa Nr 19/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
828   UCHWAƁA Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
828   UchwaƂa Nr 54/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
827   UCHWAƁA NR XXXI/163/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
826   UchwaƂa Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
826   UchwaƂa Nr 52/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
826   UchwaƂa Nr 68/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
826   UchwaƂa Nr 89/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
826   UchwaƂa Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.
826   UCHWAƁA NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
826   UCHWAƁA NR XXXIV/180/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
825   UchwaƂa Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
825   UCHWAƁA NR XX/114/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
825   UchwaƂa Nr 83/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
825   UCHWAƁA NR XXV/140/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
825   UchwaƂa Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
823   PROTOKÓƁ Nr 48/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
823   PROTOKÓƁ Nr 53/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
822   UCHWAƁA NR XXX/159/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
821   UCHWAƁA NR XVIII//100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
821   UchwaƂa Nr 74/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
821   UCHWAƁA NR XXXI/167/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
821   Monika Mirowska
820   UchwaƂa Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
820   PROTOKÓƁ Nr 34/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
820   ogƂoszenie o konkursie
819   UCHWAƁA NR XIX/107/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
819   UchwaƂa Nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
819   PROTOKÓƁ Nr 41/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
819   Informacja o stanie mienia w Powiecie
819   XLI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
818   PROTOKÓƁ Nr 47/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
817   UchwaƂa Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
817   UchwaƂa Nr 76/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
816   UchwaƂa Nr 78/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
816   UCHWAƁA NR XVIII/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
816   PROTOKÓƁ Nr 32/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
816   PROTOKÓƁ Nr 43/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
816   UchwaƂa Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
816   UCHWAƁA NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
816   UchwaƂa Nr 45/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
815   UchwaƂa Nr 66/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
815   UchwaƂa Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
814   UchwaƂa Nr 89A/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
814   UchwaƂa Nr 25/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
814   UchwaƂa Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
814   VI NADZWYCZAJA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
813   UCHWAƁA NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.
813   UCHWAƁA NR XXIX/157/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
812   PROTOKÓƁ Nr 50/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
812   UchwaƂa Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
812   PROTOKÓƁ Nr 12/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
812   UchwaƂa Nr 39/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
812   PROTOKÓƁ Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r
812   UchwaƂa Nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
812   UchwaƂa Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
811   UCHWAƁA NR XXIII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
811   UchwaƂa Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
811   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
810   UchwaƂa Nr 94/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
810   PROTOKÓƁ Nr 21/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
809   UCHWAƁA NR XIX/110/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
809   UchwaƂa Nr 62/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
809   PROTOKÓƁ Nr 35/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
809   UchwaƂa Nr 96/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
808   UchwaƂa Nr 89/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
808   ZADANIA
807   PROTOKÓƁ Nr 56/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
807   UchwaƂa Nr 79/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
807   PROTOKÓƁ Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
807   PROTOKÓƁ Nr 24/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
807   PROTOKÓƁ Nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
807   XXXV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
806   PROTOKÓƁ Nr 64/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
806   UchwaƂa Nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
806   UchwaƂa Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
806   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
806   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
805   PROTOKÓƁ Nr 12/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
805   UchwaƂa Nr 95/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
805   ROZKƁADY JAZDY
804   PROTOKÓƁ Nr 22/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
804   PROTOKÓƁ Nr 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r
804   UchwaƂa Nr 97/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
803   UchwaƂa Nr 42/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
803   UchwaƂa Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
803   UchwaƂa Nr 99/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
803   od 19 wrzeƛnia do 22 paĆșdziernika 2013 r.
803   Zaproszenie do skƂadania ofert na dzierĆŒawę lokalu uĆŒytkowego
802   UCHWAƁA NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
802   UchwaƂa Nr 72/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
802   PROTOKÓƁ Nr 47/2013 z dnia 8 paĆșdziernika 2013 r.
801   PROTOKÓƁ Nr 46/2011 z dnia 25 paĆșdziernika 2011 r.
801   PROTOKÓƁ Nr 33/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
800   UchwaƂa Nr 76/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
799   UchwaƂa Nr 60/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
799   PROTOKÓƁ Nr 41/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
799   od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.
798   UCHWAƁA NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
798   UchwaƂa Nr XL/215/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
797   Księga Jakoƛci
797   PROTOKÓƁ Nr 41/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
797   PROTOKÓƁ Nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
797   UchwaƂa Nr 64/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
797   UchwaƂa Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
797   UchwaƂa Nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
796   UCHWAƁA NR XV/81/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
796   UCHWAƁA NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
796   UchwaƂa Nr XX/116/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
796   UCHWAƁA NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
796   UCHWAƁA NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
796   Janusz Budynek
795   PROTOKÓƁ Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
795   PROTOKÓƁ Nr 29/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
794   PROTOKÓƁ Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 r
794   UCHWAƁA NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
793   UCHWAƁA NR XXIX/152/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
793   UchwaƂa Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
792   UchwaƂa Nr 73/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
792   UCHWAƁA NR XXXIII/173/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
792   PROTOKÓƁ Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
791   UchwaƂa Nr 24/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
791   PROTOKÓƁ Nr 42/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
791   PROTOKÓƁ Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
791   Ariel Ostolski
790   PROTOKÓƁ Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
789   PROTOKÓƁ Nr 36/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
789   UchwaƂa Nr 78/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
788   UchwaƂa Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
788   UchwaƂa Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
787   PROTOKÓƁ Nr 56/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.
787   UchwaƂa Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
787   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
786   PROTOKÓƁ Nr 59/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
786   PROTOKÓƁ Nr 61/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
786   PROTOKÓƁ Nr 10/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
786   PROTOKÓƁ Nr 45/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
786   UchwaƂa Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
786   UchwaƂa Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
786   UCHWAƁA Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
786   UchwaƂa Nr XXXIV/182/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
785   PROTOKÓƁ Nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
785   XXXIX SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
785   UchwaƂa Nr 68/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
784   UchwaƂa Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
784   PROTOKÓƁ Nr 44/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
783   PROTOKÓƁ Nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
783   UchwaƂa Nr 78/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
783   UchwaƂa Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
783   UCHWAƁA NR VII/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 28/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
782   UCHWAƁA NR II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
781   PROTOKÓƁ Nr 59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
781   PROTOKÓƁ Nr 52/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
781   UchwaƂa Nr 100/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
780   PROTOKÓƁ Nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
780   UCHWAƁA NR XXXVI/190/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
779   PROTOKÓƁ Nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 38/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
778   UchwaƂa Nr 101/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
778   KONSULTACJE SPOƁECZNE
777   PROTOKÓƁ Nr 42/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
776   PROTOKÓƁ Nr 51/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
776   UchwaƂa Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
776   UCHWAƁA NR XXI/120/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
776   UchwaƂa Nr 82/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
775   UCHWAƁA NR XVIII/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
775   UchwaƂa Nr 92/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
775   PROTOKÓƁ Nr 60/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
774   UCHWAƁA NR XVIII/105/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
774   UCHWAƁA XX/118/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
773   UchwaƂa Nr 35/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
773   PROTOKÓƁ Nr 18/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
773   UchwaƂa Nr 77/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
773   PROTOKÓƁ Nr 61/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
773   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
772   UchwaƂa Nr 85/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
772   PROTOKÓƁ Nr 63/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r
772   UchwaƂa Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
772   PROTOKÓƁ Nr 39/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
771   PROTOKÓƁ Nr 46/2012 z dnia 17 paĆșdziernika 2012 r.
771   UchwaƂa Nr 98/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
771   PROTOKÓƁ Nr 52/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
770   PROTOKÓƁ Nr 51/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
770   UCHWAƁA NR XL/211/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
769   UchwaƂa Nr 44/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
769   UchwaƂa Nr 88/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
768   PROTOKÓƁ Nr 58/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
767   UchwaƂa Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.
767   PROTOKÓƁ Nr 48/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
766   PROTOKÓƁ Nr 52/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
765   PROTOKÓƁ Nr 55/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
765   PROTOKÓƁ Nr 56/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
764   PROTOKÓƁ Nr 25/2008
764   PROTOKÓƁ Nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
764   UCHWAƁA NR XXXIII/175/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
764   UchwaƂa Nr 23/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
764   ZADANIA
764   PROTOKÓƁ Nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
763   PROTOKÓƁ Nr 52/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
763   UchwaƂa Nr 11/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
763   PROTOKÓƁ Nr 27/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
762   PROTOKÓƁ Nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
762   PROTOKÓƁ Nr 65/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
761   UCHWAƁA NR XXV/141/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
761   PROTOKÓƁ Nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r
761   PROTOKÓƁ Nr 46/2013 z dnia 7 paĆșdziernika 2013 r.
761   PROTOKÓƁ Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
761   UCHWAƁA NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
761   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
760   PROTOKÓƁ Nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
760   PROTOKÓƁ Nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
760   UchwaƂa Nr 75/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
760   UchwaƂa Nr XXXVII/204/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
759   UchwaƂa Nr 87/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
759   UchwaƂa Nr 74/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
758   UchwaƂa Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
758   UCHWAƁA NR XXXIV/185/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
757   UchwaƂa Nr XXII/106/08
757   PROTOKÓƁ Nr 50/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
757   PROTOKÓƁ Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
757   Wykaz nieruchomoƛci przeznaczonych do oddania w najem
757   PROTOKÓƁ Nr 32/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
757   PROTOKÓƁ Nr 41/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
757   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
756   od 24 grudnia 2013 r. do 19 lutego 2014 r.
755   UCHWAƁA NR XXXI/164/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
755   PROTOKÓƁ Nr 62/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
755   Sprawozdania
755   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
754   VIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
754   Zapytanie ofertowe
753   PROTOKÓƁ Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r
753   UchwaƂa Nr 79/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 14/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
752   UCHWAƁA NR XXIX/154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
752   UCHWAƁA NR V/18/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
751   UCHWAƁA NR XXXIII/174/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
751   UCHWAƁA XXXVI/194/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
751   UCHWAƁA NR V/15/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
750   UCHWAƁA NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
750   UchwaƂa Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
750   UCHWAƁA NR XXXIII/176/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
750   UchwaƂa Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
750   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
748   PROTOKÓƁ Nr 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
748   UchwaƂa Nr 102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
748   UCHWAƁA NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
747   PROTOKÓƁ Nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
747   PROTOKÓƁ Nr 13/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
746   PROTOKÓƁ Nr 48/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
746   UchwaƂa Nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
745   UchwaƂa Nr 42/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
745   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
745   UchwaƂa Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
744   PROTOKÓƁ Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
744   Jan Chmielewski
744   ogƂoszenie o konkursie
742   PROTOKÓƁ Nr 35/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
742   UCHWAƁA NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
742   UCHWAƁA NR XXXIX/210/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
742   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 49/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
740   UchwaƂa Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
740   UchwaƂa Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
739   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
738   PROTOKÓƁ Nr 54/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
738   Komisja Spraw SpoƂecznych (2011-2014 )
737   PROTOKÓƁ Nr 51/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
737   UchwaƂa Nr XXXVIII/207/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
736   PROTOKÓƁ Nr 26/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
736   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
735   UCHWAƁA NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
734   PROTOKÓƁ Nr 49/2013 z dnia 14 paĆșdziernika 2013 r.
734   PROTOKÓƁ Nr 57/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
734   UchwaƂa Nr 72/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
734   PROTOKÓƁ Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
731   PROTOKÓƁ Nr 34/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
731   UchwaƂa Nr 24/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
731   UchwaƂa Nr 37/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
730   PROTOKÓƁ Nr 15/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r
729   UCHWAƁA NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
729   UchwaƂa Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
728   UCHWAƁA NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
728   UCHWAƁA NR IX/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
727   UCHWAƁA NR XXXVI/191/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
726   UchwaƂa Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
726   UchwaƂa Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
725   UCHWAƁA NR XXXIV/186/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
725   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
724   PROTOKÓƁ Nr 66/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
724   Walenty Darczuk
722   PROTOKÓƁ Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
721   PROTOKÓƁ Nr 24/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
720   PROTOKÓƁ Nr 58/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
720   UCHWAƁA NR XXXVI/195/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
719   PROTOKÓƁ Nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
719   PROTOKÓƁ Nr 19/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r
719   UCHWAƁA NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
719   UchwaƂa Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
718   UchwaƂa Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
718   UchwaƂa Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
717   UCHWAƁA NR XXXVI/197/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
717   UCHWAƁA NR IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
716   UCHWAƁA NR XXX/160/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
716   UchwaƂa Nr 104/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
715   UCHWAƁA NR XXXII/170/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
714   UchwaƂa Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
713   kontakt
713   UCHWAƁA NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
713   PROTOKÓƁ Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
712   UchwaƂa Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
712   PROTOKÓƁ Nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
710   PROTOKÓƁ Nr 25/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
710   UchwaƂa Nr 61/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
709   UchwaƂa Nr 66/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
708   PROTOKÓƁ Nr 17/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
708   UchwaƂa Nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
708   Komisja Rewizyjna (2011-2014)
707   PROTOKÓƁ Nr 12/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
707   PROTOKÓƁ Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
707   Jacek Chmielewski
707   UchwaƂa Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
705   UchwaƂa Nr 73/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
705   UchwaƂa Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
705   PROTOKÓƁ Nr 15/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
705   UchwaƂa Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
705   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
705   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
705   UchwaƂa Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.
704   UchwaƂa Nr 11/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
703   UchwaƂa Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
703   UchwaƂa Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
702   PROTOKÓƁ Nr 35/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r
701   UchwaƂa Nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
701   PROTOKÓƁ Nr 43/2013 z dnia 23 wrzeƛnia 2013 r.
701   UchwaƂa Nr 17/2014 z dnia 12 marca 2014
701   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
701   od 25 lutego do 25 marca 2015 r.
701   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
700   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
699   UchwaƂa Nr 103/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
699   UCHWAƁA NR XL/216/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
699   UCHWAƁA NR VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
698   PROTOKÓƁ Nr 45/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
698   SkƂad Rady DziaƂalnoƛci PoĆŒytku Publicznego
698   od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.
697   PROTOKÓƁ Nr 38/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
697   UCHWAƁA NR XL/212/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
696   od 17 wrzeƛnia do 28 paĆșdziernika 2014 r.
696   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu (2011-2014)
696   OgƂoszenie o rokowaniach
695   PROTOKÓƁ Nr 63/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
694   UchwaƂa Nr 25/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
694   PROTOKÓƁ Nr 10/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
693   UchwaƂa Nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
693   UCHWAƁA NR VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
693   UCHWAƁA Nr VIII/37/15 z dnia 25 marca 2015 r.
693   UCHWAƁA NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
693   od 30 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2015 r.
692   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
691   UCHWAƁA NR V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 r
691   od 5 do 25 lutego 2015 r.
691   UchwaƂa Nr 31/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
689   UchwaƂa Nr 79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
689   Komisja BudĆŒetowa (2011-2014)
689   PROTOKÓƁ Nr 34/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
688   UCHWAƁA VIII/40/15 z dnia 25 marca 2015 r.
687   kontakt
687   PROTOKÓƁ Nr 9/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
686  
686   UchwaƂa Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
686   UchwaƂa Nr 26/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
686   PROTOKÓƁ Nr 16/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r
686   PROTOKÓƁ Nr 57/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r
686   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
686   UCHWAƁA NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
686   Terminarz posiedzeƄ
686   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
685   PROTOKÓƁ Nr 36/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
685   UchwaƂa Nr 64A/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
684   PROTOKÓƁ Nr 50/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
684   PROTOKÓƁ Nr 53/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
684   UCHWAƁA NR XLI/218/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
684   UCHWAƁA NR VIII/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
683   UchwaƂa Nr 34/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
683   PROTOKÓƁ Nr 5/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
682   PROTOKÓƁ Nr 42/2014 z dnia 7 paĆșdziernika 2014 r.
682   UchwaƂa Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
682   UCHWAƁA NR VII/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
681   UCHWAƁA NR XXXVI/192/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
681   od 25 czerwca do 16 wrzeƛnia 2014 r.
681   PROTOKÓƁ Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
680   PROTOKÓƁ Nr 64/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
680   UCHWAƁA NR XXXVII/199/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
680   UchwaƂa Nr 56/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
680   UCHWAƁA NR 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
679   UchwaƂa Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
679   UchwaƂa Nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
679   Uchwala Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
678   UchwaƂa Nr 9/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
678   PROTOKÓƁ Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
677   UCHWAƁA NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
677   PROTOKÓƁ Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
676   UCHWAƁA NR XXXVI/189/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
676   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
674   UchwaƂa Nr 30/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
674   PROTOKÓƁ Nr 50/2014 z dnia 14 listopada 2014 r
673   UCHWAƁA NR XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
673   UchwaƂa Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
673   PROTOKÓƁ Nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
672   PROTOKÓƁ Nr 59/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.
672   UchwaƂa Nr 57/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
672   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
672   UCHWAƁA NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
671   UchwaƂa Nr 75/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
671   UCHWAƁA NR VII/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
669   UchwaƂa Nr 74/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
668   PROTOKÓƁ Nr 43/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
668   UCHWAƁA NR V/14/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
667   PROTOKÓƁ Nr 6/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
667   PROTOKÓƁ Nr 44/2014 z dnia 15 paĆșdziernika 2014 r.
667   Komisja ƚrodowiska (2011-2014)
667   UCHWAƁA NR VIII/41/15 z dnia 25 marca 2015 r.
667   PROTOKÓƁ Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
666   PROTOKÓƁ Nr 54/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r
665   UchwaƂa Nr 33/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
665   UchwaƂa Nr 60/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
664   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
664   UchwaƂa Nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
664   PROTOKÓƁ Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
663   PROTOKÓƁ Nr 23/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
663   Konsultacje
663   UCHWAƁA NR VIII/43/15 z dnia 25 marca 2015 r.
663   UchwaƂa Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
661   UchwaƂa Nr 73/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
661   UCHWAƁA NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
661   Projekty wspóƂpracy
660   PROTOKÓƁ Nr 37/2014 z dnia 15 wrzeƛnia 2014 r.
660   UCHWAƁA NR XL/214/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
660   PROTOKÓƁ Nr 55/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
660   rok 2015
660   PROTOKÓƁ Nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
659   UCHWAƁA NR XXXVIII/206/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
659   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
658   od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.
657   UCHWAƁA XL/213/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
657   PROTOKÓƁ Nr 29/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
656   UchwaƂa Nr 51/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
656   UchwaƂa Nr 8/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
656   PROTOKÓƁ Nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 r
656   UchwaƂa Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
655   UchwaƂa Nr 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
655   UchwaƂa Nr 63/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
655   UCHWAƁA NR VII/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
654   UCHWAƁA NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
654   UchwaƂa Nr 58/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
654   PROTOKÓƁ Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
654   Statut Powiatu Pyrzyckiego
654   OGƁOSZENIE
653   PROTOKÓƁ Nr 18/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
653   PROTOKÓƁ Nr 47/2014 z dnia 31 paĆșdziernika 2014 r.
653   PROTOKÓƁ Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
652   UCHWAƁA Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
652   PROTOKÓƁ Nr 58/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
652   Programy wspóƂpracy
651   UchwaƂa Nr XXII/115/08
651   UchwaƂa Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
650   UchwaƂa Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
650   UchwaƂa Nr 65/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
650   UCHWAƁA NR V/22/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
650   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
650   UCHWAƁA NR IX/44/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
649   UchwaƂa Nr 49/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
649   PROTOKÓƁ Nr 11/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
649   UchwaƂa Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
648   UchwaƂa Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
648   UchwaƂa Nr 67/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
648   UchwaƂa Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
648   UchwaƂa Nr 22/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
647   UchwaƂa Nr 12/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
647   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
647   PROTOKÓƁ Nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015 r
646   UchwaƂa Nr 54/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
645   UchwaƂa Nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
645   Zapytanie ofertowe
644   PROTOKÓƁ Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
644   UchwaƂa Nr 52/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
644   UchwaƂa Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
643   UchwaƂa Nr 69/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
643   PROTOKÓƁ Nr 49/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
642   UchwaƂa Nr 31/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
642   PROTOKÓƁ Nr 26/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
642   PROTOKÓƁ Nr 56/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
641   PROTOKÓƁ Nr 46/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
641   PROTOKÓƁ Nr 16/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r
640   UchwaƂa Nr 59/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
640   UchwaƂa Nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
639   146
639   UchwaƂa Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
638   UchwaƂa Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
638   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
637   UchwaƂa Nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
636  
636   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
636   PROTOKÓƁ Nr 38/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
635   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
635   UchwaƂa Nr 55/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
634   UCHWAƁA NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
634   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
633   Janusz Budynek
633   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
632   UchwaƂa Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
632   PROTOKÓƁ Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
632   UchwaƂa Nr 38/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
632   PROTOKÓƁ Nr 36/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
632   Wybory do RDPP
632   UchwaƂa Nr 33/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
631   PROTOKÓƁ Nr 22/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
630   PROTOKÓƁ Nr 26/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
629   UchwaƂa Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
629   UCHWAƁA Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
629   UCHWAƁA NR V/19/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
629   UchwaƂa Nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
628   Jan Jaworski
627   UchwaƂa Nr XXII/114/08
627   OgƂoszenie Komisarza Wyborczego
624   UchwaƂa Nr XXII/105/08
623   ogƂoszenie naboru
622   UchwaƂa Nr 76/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
622   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
621   UCHWAƁA NR XII/66/2015 z dnia 7 paĆșdziernika 2015 roku
620   UchwaƂa Nr 32/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
620   UchwaƂa Nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
619   UCHWAƁA NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.
619   UCHWAƁA NR X/56/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
618   UchwaƂa Nr 62/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
618   UCHWAƁA NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
618   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
617   UCHWAƁA NR IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
617   UCHWAƁA NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
617   Walenty Darczuk
617   PROTOKÓƁ Nr 37/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
616   UchwaƂa Nr 45/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
616   UCHWAƁA NR VII/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
616   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
614   UchwaƂa Nr 53/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
614   PROTOKÓƁ Nr 39/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
614   UchwaƂa Nr 78/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
614   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
614   Zapytanie ofertowe
614   UCHWAƁA NR X/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
614   MiƂosz Ɓuszczyk
613   UchwaƂa Nr 43/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
613   UchwaƂa Nr 77/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
613   KOMUNIKATY
612   UchwaƂa Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
612   UchwaƂa Nr 16/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
612   UchwaƂa Nr 32/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
612   PROTOKÓƁ Nr 28/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
612   OgƂoszenie
612   PROTOKÓƁ Nr 39/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
611   PROTOKÓƁ Nr 40/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
611   UchwaƂa Nr 64/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
611   Zapytanie ofertowe
610   rok 2015
610   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
609   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
607   rok 2006
607   PROTOKÓƁ Nr 53/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r
605   UCHWAƁA NR VI/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
605   PROTOKÓƁ Nr 11/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
604   UCHWAƁA NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.
604   Zapytanie ofertowe
601   Zapytanie ofertowe
600   UchwaƂa Nr 48/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
600   UchwaƂa Nr 30/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
599   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
598   PROTOKÓƁ Nr 29/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
597   PROTOKÓƁ Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
596   UCHWAƁA NR V/21/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
594   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
594   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
593   UchwaƂa Nr 15/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
592   UchwaƂa Nr 45/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
591   Zapytanie ofertowe
590   UCHWAƁA NR X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
589   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
588   Zapytanie ofertowe
585   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
584   Zapytanie ofertowe
584   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
582   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
582   UCHWAƁA NR V/23/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
581   UchwaƂa Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
580   UchwaƂa Nr 14/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
580   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
579   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
577   UchwaƂa Nr 34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
576   UchwaƂa Nr 46/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
575   UCHWAƁA NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku
573   PROTOKÓƁ Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
572   UchwaƂa Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
572   UCHWAƁA NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
571   REJESTRY
569   UchwaƂa Nr 36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
569   UCHWAƁA NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
568   PROTOKÓƁ Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
568   PROTOKÓƁ Nr 31/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
568   UCHWAƁA NR XI/64/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
567   PROTOKÓƁ Nr 30/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
565   UchwaƂa Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
565   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
564   UchwaƂa Nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
564   UCHWAƁA NR IX/48/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
564   UchwaƂa Nr 35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
563   MirosƂaw Bitenc
562   147
561   PROTOKÓƁ Nr 30/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
561   UchwaƂa Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
560   Zapytanie ofertowe
559   rok 2014
559   Zapytanie ofertowe
559   PROTOKÓƁ Nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
558   UCHWAƁA NR X/49/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
557   PROTOKÓƁ Nr 33/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
556   UchwaƂa Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
556   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
554   UchwaƂa Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
552   UchwaƂa Nr 38/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
552   PROTOKÓƁ Nr 33/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
551   PROTOKÓƁ Nr 24/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
551   Zapytanie ofertowe
550   PROTOKÓƁ Nr 25/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
545   rok 2007
544   UCHWAƁA NR X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
544   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
543   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
541   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
540   POWIAT PYRZYCKI
540   Zapytanie ofertowe
540   Decyzja
539   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
539   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
538   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
533   UchwaƂa Nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
530   PROTOKÓƁ Nr 31/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
530   UchwaƂa Nr 49/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
530   UCHWAƁA NR XI/59/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
529   Zawiadomienia, komunikaty
525   UchwaƂa Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
524   rok 2005
524   UchwaƂa Nr 61/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
523   UchwaƂa Nr 68/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
522   UchwaƂa Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
520   ZdzisƂaw Wudarczyk
520   UCHWAƁA NR XIII/68/15 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
520   UchwaƂa Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
519   UchwaƂa Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
519   PROTOKÓƁ Nr 40/2015 z dnia 12 paĆșdziernika 2015
519   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
517   PROTOKÓƁ Nr 35/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
516   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
515   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
514   rok 2016
513   UCHWAƁA NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
509   UCHWAƁA XI/65/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
507   Zarząd Powiatu 2014-2016
506   UCHWAƁA NR XI/62/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
505   UCHWAƁA NR XV/74/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
504   ogƂoszenie o konkursie
503   UchwaƂa Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
502   ZADANIA
501   UchwaƂa Nr XI/60/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
501   UCHWAƁA NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
500   UchwaƂa Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
499   UchwaƂa Nr 44/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
499   UCHWAƁA NR XX/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
498   Zapytanie ofertowe
497   UchwaƂa Nr 67/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
497   UCHWAƁA NR XVII/85/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
495   UchwaƂa Nr 56/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
495   PROTOKÓƁ Nr 45/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
495   UchwaƂa Nr 81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
493   UchwaƂa Nr 54/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
491   UchwaƂa Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
491   UCHWAƁA NR XI/61/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
487   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
486   XVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
485   UCHWAƁA NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
485   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
484   Zapytanie ofertowe
483   XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
482   UchwaƂa Nr 58/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
482   UCHWAƁA NR XV/70/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
482   UCHWAƁA NR XVIII/88/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
481   PROTOKÓƁ Nr 36/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
481   PROTOKÓƁ Nr 41/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
480   UchwaƂa Nr 62/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
479   UCHWAƁA NR XI/63/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
479   PROTOKÓƁ Nr 47/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
477   UchwaƂa Nr 71/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
476   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
476   PROTOKÓƁ Nr 44/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
476   UchwaƂa Nr 77/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
476   UchwaƂa Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
474   UchwaƂa Nr 50/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
474   UchwaƂa Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
473   PROTOKÓƁ Nr 9/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
471   UchwaƂa Nr 66/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
471   UchwaƂa Nr 84/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
467   UchwaƂa Nr 60/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
465   kontakt
464   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
464   UCHWAƁA NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
464   PROTOKÓƁ Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
463   Zapytanie ofertowe
462   UCHWAƁA NR XV/71/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
461   od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.
459   PROTOKÓƁ Nr 46/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
459   UCHWAƁA NR XV/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
459   UCHWAƁA NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
458   UchwaƂa Nr 69/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
458   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
457   UchwaƂa Nr 57/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
457   UchwaƂa Nr 63/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
456   UchwaƂa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
453   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
452   UchwaƂa Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
452   PROTOKÓƁ Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
452   od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.
452   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
451   UCHWAƁA XIX/99/16 z dnia 16 marca 2016 r.
448   PROTOKÓƁ Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
447   PROTOKÓƁ Nr 42/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
447   UCHWAƁA NR XVIII/86/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
446   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
446   UchwaƂa Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
446   PROTOKÓƁ Nr 13/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
445   PROTOKÓƁ Nr 10/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
444   UchwaƂa nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
443   rok 2015
443   UCHWAƁA NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.
441   UchwaƂa Nr 59/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
441   UCHWAƁA NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
441   UchwaƂa nr 16/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
440   UchwaƂa Nr 74/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
440   PROTOKÓƁ Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
440   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
439   UCHWAƁA NR XIII/67/1 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
438   UchwaƂa Nr 64/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
438   UCHWAƁA NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
438   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
435   UCHWAƁA NR XIX/89/16 z dnia 16 marca 2016 r.
434   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
434   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
434   PROTOKÓƁ Nr 48/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
434   XVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
434   UCHWAƁA NR XVII/84/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
434   UCHWAƁA XIX/100/16 z dnia 16 marca 2016 r.
433   UchwaƂa Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
433   PROTOKÓƁ Nr 7/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
432   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
432   UCHWAƁA NR XV/75/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
432   UCHWAƁA NR XIX/90/16 z dnia 16 marca 2016 r.
431   PROTOKÓƁ Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
430   UchwaƂa Nr 72/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
429   UCHWAƁA NR XV/72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
429   UchwaƂa Nr 80/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
428   StanisƂaw StępieƄ
427   UchwaƂa Nr 82/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
427   UchwaƂa Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
427   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
426   kontakt
424   UchwaƂa Nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
422   UchwaƂa Nr 53/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
422   UchwaƂa Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
422   rok 2014
421   rok 2016
420   PROTOKÓƁ Nr 50/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
419   UchwaƂa Nr 65/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
419   UchwaƂa Nr 19/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
418   UchwaƂa Nr 18/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
414   UchwaƂa Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
413   UchwaƂa Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
413   PROTOKÓƁ Nr 8/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
413   od 12 lutego do 15 marca 2016 r.
413   UchwaƂa Nr 30/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
412   UCHWAƁA NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
412   UchwaƂa Nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
411   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
409   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
409   UCHWAƁA NR XIX/94/16 z dnia 16 marca 2016 r.
409   UCHWAƁA NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
409   UCHWAƁA NR XXI/110/16 z dnia 24 maja 2016 r.
408   UchwaƂa Nr 21/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
407   UCHWAƁA NR XVII/83/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
405   UCHWAƁA NR XV/73/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
405   PROTOKÓƁ Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
404   UchwaƂa Nr 22/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
403   UCHWAƁA Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
402   UchwaƂa Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
402   UCHWAƁA NR XX/107/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
401   PaweƂ PalczyƄski
400   UchwaƂa Nr 78/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
399   UchwaƂa Nr 11/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
399   UCHWAƁA NR XX/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
398   UCHWAƁA NR XX/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
396   UchwaƂa Nr 25/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
393   UchwaƂa Nr 55/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
391   PROTOKÓƁ Nr 6/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
391   UCHWAƁA XIX/93/16 z dnia 16 marca 2016 r.
390   UCHWAƁA NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
389   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
389  
388   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
388   PROTOKÓƁ Nr 17/2016 z dnia 11 maja 2016 r
386   Zapytanie ofertowe
385   UCHWAƁA Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
385   UchwaƂa Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
383   UCHWAƁA NR XX/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
383   UCHWAƁA NR XX/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
382   PROTOKÓƁ Nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
380   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
379   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
378   OgƂoszenie o zamowieniu
377   UCHWAƁA NR XIX/97/16 z dnia 16 marca 2016 r.
377   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
376   ZADANIA
373   UchwaƂa Nr 70/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
373   UchwaƂa Nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
371   UchwaƂa Nr 83/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
371   UchwaƂa Nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
370   UCHWAƁA NR XX/108/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
369   UchwaƂa nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
369   UchwaƂa Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
369   UchwaƂa Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
369   UCHWAƁA NR XX/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
368   Teresa WroƄska
367   Zapytanie ofertowe
366   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
365   UCHWAƁA NR XIX/96/16 z dnia 16 marca 2016 r.
364   rok 2017
363   UchwaƂa Nr 73/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
363   Zapytanie ofertowe
362   ZADANIA
360   UCHWAƁA XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.
359   PROTOKÓƁ Nr 49/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
358   Zapytanie ofertowe
358   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
357   UCHWAƁA NR XVIII/87/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
356   od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.
355   UchwaƂa Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
355   OBWIESZCZENIA
354   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
353  
350   XXII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
350   PROTOKÓƁ Nr 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
349   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
348   PROTOKÓƁ Nr 14/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
348   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
342   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 maja 2016 roku
342   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2015-2016)
341   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
340   Statut
340   PROTOKÓƁ Nr 43/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
339   Komisja Rewizyjna
337   XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
336   UCHWAƁA NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
336   ZADANIA
336   Zapytanie ofertowe
335   PROTOKÓƁ Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
335   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego (2015-2016)
334   PROTOKÓƁ Nr 19/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
334   rok 2016
334   ZADANIA
334   Zapytanie ofertowe
333   UchwaƂa Nr 35/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
332   UchwaƂa nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
331   UchwaƂa Nr 39/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
329   UchwaƂa Nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
328   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego
327   kontakt
326   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
325   UchwaƂa Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
323   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2016 roku
323   UCHWAƁA NR XXI/111/16 z dnia 24 maja 2016 r.
323   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku
323   UCHWAƁA NR XXV/122/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
322   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
316   UchwaƂa Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
313   UCHWAƁA NR XXII/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
311   PROTOKÓƁ Nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
310   PROTOKÓƁ Nr 15/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
310   UCHWAƁA NR XX/109/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
310   PROTOKÓƁ Nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
309   UCHWAƁA NR XXII/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
309   UCHWAƁA NR XXII/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
309   Zapytanie ofertowe
308   UCHWAƁA NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.
307   Zapytanie ofertowe
307   PROTOKÓƁ Nr 36/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
306   UchwaƂa nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
306   UchwaƂa nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
306   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
305   PROTOKÓƁ Nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
305   od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.
304   UchwaƂa nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
303   UchwaƂa Nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
303   PROTOKÓƁ Nr 23/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r
302   UCHWAƁA NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
300   UchwaƂa Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
300   UchwaƂa Nr 46/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
298   OgƂoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
298   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
297   Zapytanie ofertowe
295   UCHWAƁA NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
294   od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.
294   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
292   UchwaƂa Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
292   UCHWAƁA NR XXII/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
292   UchwaƂa Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
292   PROTOKÓƁ Nr 26/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
292   PROTOKÓƁ Nr 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
292   od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.
290   PROTOKÓƁ Nr 35/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
289   UchwaƂa Nr 43/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
289   UchwaƂa Nr 50/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
289   Zapytanie ofertowe
287   UchwaƂa Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
287   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lipca 2016 roku
287   UchwaƂa Nr 61/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
285   UchwaƂa Nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
285   PROTOKÓƁ Nr 27/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
284   PROTOKÓƁ Nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
284   Tomasz Szmendziuk
283   UchwaƂa Nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
283   UchwaƂa nr 53/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
283   UchwaƂa Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
282   PROTOKÓƁ Nr 33/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
281   UchwaƂa Nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
279   Zapytanie ofertowe
277   Komunikat
276   UchwaƂa Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
275   UchwaƂa Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
275   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
275   UchwaƂa Nr 70/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
274   UchwaƂa Nr 62/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
274   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 09 grudnia 2016 roku
273   UchwaƂa Nr 51/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
273   Zapytanie ofertowe
272   UCHWAƁA NR XXVI/129/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
272   UchwaƂa Nr 75/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
271   PROTOKÓƁ Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
271   PROTOKÓƁ Nr 30/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
270   UCHWAƁA NR XXVI/128/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
269   UchwaƂa Nr 59/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
269   PROTOKÓƁ Nr 39/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
269   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
268   UCHWAƁA XXVI/132/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
267   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
267   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku
267   PROTOKÓƁ Nr 40/2016 z dnia 13 paĆșdziernika 2016 r.
266   od 22 sierpnia do 28 wrzeƛnia 2016 r.
266   OgƂoszenie o zmianie ogƂoszenia
266   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
265   UchwaƂa Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
265   UchwaƂa nr 76/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
265   UCHWAƁA NR XXVII/134/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
264   PROTOKÓƁ Nr 21/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
264   UchwaƂa Nr 64/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
263   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
262   UchwaƂa nr 56/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
262   UCHWAƁA NR XXVII/133/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
262   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
261   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
261   O G Ɓ O S Z E N I E
260   UCHWAƁA NR XXII/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
260   UchwaƂa Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
260   ogƂoszenie naboru
258   UchwaƂa Nr 65/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
258   UCHWAƁA NR XXVI/127/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
257   PROTOKÓƁ Nr 37/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
256   UCHWAƁA NR XXVI/124/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
256   UchwaƂa Nr 71/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
256   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
255   UchwaƂa Nr 54/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
255   UCHWAƁA NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
253   PROTOKÓƁ Nr 22/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
253   PROTOKÓƁ Nr 32/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
253   UchwaƂa Nr 74/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
253   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
252   UCHWAƁA NR XXVI/131/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
252   UCHWAƁA NR XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
250   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
249   UCHWAƁA NR XXVI/125/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
249   PROTOKÓƁ Nr 38/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
249   PROTOKÓƁ Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
249   Zapytanie ofertowe
248   od 27 paĆșdziernika do 13 grudnia 2016 r.
246   PROTOKÓƁ Nr 44/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
245   UchwaƂa Nr 72/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
244   UchwaƂa Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
244   kontakt
243   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
242   UchwaƂa Nr 65A/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
241   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
240   UchwaƂa Nr 67/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
240   PROTOKÓƁ Nr 48/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
239   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lipca 2016 roku
235   PROTOKÓƁ Nr 45/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
235   PROTOKÓƁ Nr 50/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
235   UCHWAƁA NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
234   UchwaƂa Nr 68/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
234   UchwaƂa Nr 77/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
233   UchwaƂa Nr 78/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
233   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
233   UCHWAƁA NR XXIX/136/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
233   UCHWAƁA NR XXIX/147/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
232   UchwaƂa Nr 102/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
232   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
230   UCHWAƁA Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
230   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
229   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
228   UchwaƂa Nr 88/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
228   UchwaƂa Nr 100/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
227   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 paĆșdziernika 2016 r.
227   UchwaƂa Nr 79/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
227   UCHWAƁA NR XXIX/146/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
226   UchwaƂa Nr 69/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
226   UchwaƂa Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
226   UCHWAƁA NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
226   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
225   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
225   UCHWAƁA NR XXVI/123/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
225   UchwaƂa Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
225   UchwaƂa Nr 86/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
223   KONKURS
222   UchwaƂa Nr 73/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
222   UchwaƂa Nr 89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
222   UCHWAƁA NR XXIX/141/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku
221   UchwaƂa Nr 99/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
221   PROTOKÓƁ Nr 47/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
221   UCHWAƁA NR XXIX/139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
220   PROTOKÓƁ Nr 42/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
219   PROTOKÓƁ Nr 49/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r
219   UchwaƂa nr 104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
218   UchwaƂa Nr 94/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
218   UchwaƂa Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
218   UchwaƂa Nr 97/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
218   UchwaƂa Nr 7/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
218   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
217   UchwaƂa nr 84/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
217   UchwaƂa Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
217   UchwaƂa Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
217   UCHWAƁA NR XXIX/143/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
217   UCHWAƁA NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
217   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
215   UCHWAƁA XXIX/148/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
214   UchwaƂa Nr 93/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
214   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
213   UchwaƂa Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
213   UchwaƂa Nr 98/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
213   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
212   PROTOKÓƁ Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
212   PROTOKÓƁ Nr 41/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
212   PROTOKÓƁ Nr 43/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
209   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
208   UchwaƂa Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
208   UCHWAƁA XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
208   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
206   UchwaƂa Nr 87/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
206   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
205   UchwaƂa nr 101/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
205   Zapytanie ofertowe
204   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
204   PROTOKÓƁ Nr 51/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
204   ProtokóƂ nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
204   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
203   UCHWAƁA NR XXIX/140/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
202   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
200   UchwaƂa Nr 105/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
199   UchwaƂa nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
199   UCHWAƁA NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
198   UchwaƂa Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
197   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 listopada 2016 r.
197   UchwaƂa Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
197   XXXII NADZWYCZAJNEJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
196   UchwaƂa nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
195   UchwaƂa Nr 103/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
192   UchwaƂa nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
191   UchwaƂa nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
190   UchwaƂa Nr 66/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
190   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
190   Andrzej Drabczyk
190   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
189   UchwaƂa nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
189   UCHWAƁA NR XXXI/154/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
187   ProtokóƂ nr 10/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
185   ProtokóƂ nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
185   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
184   UchwaƂa Nr 106/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
183   UchwaƂa Nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
183   UCHWAƁA NR XXXII/155/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
182   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
181   UchwaƂa Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
181   UchwaƂa Nr 11/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
181   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
180   UchwaƂa Nr 108/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
180   od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
179   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
179   ProtokóƂ nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
179   ProtokóƂ nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
177   ProtokóƂ nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
177   ProtokóƂ nr 13/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
176   ProtokóƂ nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
175   ProtokóƂ nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
174   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
174   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
173   UchwaƂa Nr 8/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
173   ProtokóƂ nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
172   Obwieszczenie
172   kontakt
172   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
171   UchwaƂa Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
171   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
171   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
171   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
170   UCHWAƁA NR XXX/149/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
170   UchwaƂa Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
170   UchwaƂa nr 18/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
169   UchwaƂa Nr 107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
169   UchwaƂa nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
168   UchwaƂa Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
168   OGƁOSZENIA
167   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
166   UCHWAƁA NR XXXI/150/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
165   UCHWAƁA NR XXXI/152/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
163   UCHWAƁA NR XXXI/151/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
163   UchwaƂa nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
163   UchwaƂa Nr 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
162   Anna WoĆșniak - Rabiega
160   UchwaƂa Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
160   rok 2017
159   UchwaƂa Nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
159   PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE
159   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
158   WNIOSKI DOTYCZĄCE PASA DROGOWEGO
157   UchwaƂa nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
157   OgƂoszenie o rokowaniach
157   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
156   ProtokóƂ nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
156   UCHWAƁA NR XXXIII/159/17 z dnia 22 marca 2017 r.
155   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
154   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
148   UCHWAƁA NR XXXIII/158/17 z dnia 22 marca 2017 r.
148   ProtokóƂ nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
146   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
146   ProtokóƂ nr 12/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
145   ZADANIA
145   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
143   UchwaƂa nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
142   PROTOKÓƁ Nr 52/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
142   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
141   UCHWAƁA NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.
140   UCHWAƁA NR 23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
139   PROTOKÓƁ Nr 17/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
138   UCHWAƁA NR XXXIII/157/17 z dnia 22 marca 2017 r.
137   UchwaƂa nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
136   UchwaƂa nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
135   UchwaƂa Nr 26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
135   Zapytanie ofertowe
134   PROTOKÓƁ Nr 20/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
133   Zapytanie ofertowe
132   Beata Bartczak
130   UchwaƂa Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
130   UchwaƂa nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
130   UchwaƂa Nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
130   Daniela BaraƄska
130   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
129   UchwaƂa nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
129   UchwaƂa nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
128   PROCEDURY
127   UchwaƂa nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
127   UchwaƂa nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
127   PROTOKÓƁ Nr 19/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
126   UchwaƂa Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
125   UchwaƂa Nr 37/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
124   UchwaƂa Nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
124   UCHWAƁA XXXIV/165/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
124   ProtokóƂ nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
123   Iwona Zibrowska-OsĂłch
123   Zapytanie ofertowe
122   Agata WĂłjcik
122   UchwaƂa Nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
121   UCHWAƁA NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.
120   UchwaƂa Nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
119   UCHWAƁA NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
119   UCHWAƁA NR XXXIV/164/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
118   UchwaƂa Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
117   Zapytanie ofertowe
116   UchwaƂa Nr 33/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
115   ProtokóƂ nr 14/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
114   Ireneusz Stolarczyk
113   UCHWAƁA NR XXXIV/161/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
113   UCHWAƁA NR XXXIV/162/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
113   UchwaƂa Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
111   Zapytanie ofertowe
111   Zapytanie ofertowe
109   Zapytanie ofertowe
108   UchwaƂa Nr 39/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
107   UchwaƂa Nr 34/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
106   UchwaƂa Nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
105   PROTOKÓƁ nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
104   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
103   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
103   ProtokóƂ nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
103   PROTOKÓƁ Nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
103   UCHWAƁA NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
102   Biuro Rzeczy Znalezionych
101   PROTOKÓƁ nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
101   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2017 roku
100   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
100   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
99   UchwaƂa Nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
99   UchwaƂa Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
98   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
98   UCHWAƁA NR XXXV/173/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
98   PROTOKÓƁ nr 23/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
97   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
97   UCHWAƁA NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
97   UchwaƂa Nr 53/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
95   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
94   od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
94   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
93   UCHWAƁA NR XXXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
92   UchwaƂa Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
92   PROTOKÓƁ nr 21/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
91   UCHWAƁA NR XXXV/166/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
91   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
90   UCHWAƁA NR XXXV/171/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
90   UchwaƂa Nr 45/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
90   od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.
89   Komisja Rewizyjna
88   UchwaƂa Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
88   od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.
88   Zapytanie ofertowe
86   UCHWAƁA NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
86   UchwaƂa nr 49/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
85   UCHWAƁA NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
85   WNIOSKI_STARE
85   UchwaƂa Nr 46/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
83   UchwaƂa nr 48/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
77   XXXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
66   UchwaƂa Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
64   Zarząd Powiatu 2016-2018
61   UchwaƂa Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
57   UchwaƂa Nr 67/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
55   XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
52   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
51   UCHWAƁA NR XXXVI/175/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
49   UCHWAƁA NR XXXVI/174/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
47   ProtokóƂ nr 37/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
46   UchwaƂa nr 57/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
46   UchwaƂa Nr 58/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
46   Ewa Gąsiorowska-NawĂłj
46   od 21 czerwca do 26 wrzeƛnia 2017 r.
45   UchwaƂa nr 54/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
44   UchwaƂa Nr 63/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
44   UchwaƂa nr 65/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
44   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
43   UchwaƂa Nr 62/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
43   UchwaƂa nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
43   UchwaƂa nr 79/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
42   UchwaƂa Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
42   UchwaƂa Nr 55/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
42   ProtokóƂ nr 36/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
41   UchwaƂa Nr 56/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
41   ZADANIA
41   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
40   UchwaƂa Nr 60/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
40   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
39   UchwaƂa nr 64/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
37   UchwaƂa Nr 59/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
37   ProtokóƂ nr 35/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
37   ogƂoszenie naboru
36   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
36   Kontakt
34   UchwaƂa Nr 74/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
34   ProtokóƂ nr 28/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
34   ProtokóƂ nr 34/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
33   UchwaƂa Nr 70/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
33   UchwaƂa nr 80/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
33   ProtokóƂ nr 30/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
32   UchwaƂa nr 72/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
32   UchwaƂa Nr 75/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
32   UchwaƂa Nr 76/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
32   ProtokóƂ nr 29/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
32   ProtokóƂ nr 32/2017 z dnia 1 wrzeƛnia 2017 r.
31   UchwaƂa Nr 68/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017 r.
31   UchwaƂa nr 71/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
31   UchwaƂa Nr 77/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
31   UchwaƂa Nr 81/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
31   ProtokóƂ nr 26/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
31   ProtokóƂ nr 27/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
31   ProtokóƂ nr 31/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
31   Hanna Rabiega
31   ProtokóƂ nr 40/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
29   UchwaƂa Nr 78/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
29   PROTOKÓƁ Nr 25/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
29   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
28   UchwaƂa nr 69/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
28   UchwaƂa nr 73/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
28   PROTOKÓƁ Nr 33/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017r.
27   ZADANIA
27   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
26   UchwaƂa Nr 85/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
26   ProtokóƂ nr 39/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
25   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
24   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
24   UchwaƂa Nr 84/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
24   ProtokóƂ nr 38/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
23   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
21   UchwaƂa Nr 81A/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
21   UchwaƂa nr 82/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
19   UchwaƂa Nr 83/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
16   OGƁOSZENIE
6   OGƁOSZENIE
6   XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

 Liczba   Kategoria
122868   OgƂoszenia
56659   OgƂoszenia o przetargach
44539   ogƂoszenia o pracy
22040   WydziaƂ DrĂłg i Komunikacji
21193   dane teleadresowe
20361   ogƂoszenia o pracy
17500   WydziaƂ Architektury i Budownictwa
16905   ZamĂłwienia Publiczne
15692   oƛwiadczenia majątkowe
14075   WydziaƂ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
13579   oƛwiadczenia majątkowe
12832   oƛwiadczenia majątkowe
12792   porządek obrad Rady
12437   gminy powiatu
12170   WspóƂpraca z Organizacjami Pozarządowymi
12061   Nieruchomoƛci
11707   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11257   oƛwiadczenia majątkowe
11084   WydziaƂ Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
11040   WydziaƂ Ochrony ƚrodowiska, Leƛnictwa i Rolnictwa
10835   charakterystyka
10602   statut powiatu
10092   Rady
10081   Informacje OgĂłlne
9967   skƂad osobowy Rady
9813   Rada Powiatu
9720   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
9719   skƂad osobowy Zarządu
9654   Powiatowy Oƛrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.
9649   zaƂatwianie spraw
9215   2010-2014
9089   Szpital Powiatowy
9037   Powiatowy Urząd Pracy
8817   ZespóƂ SzkóƂ Nr 1
8655   budĆŒet powiatu
8640   Specjalny Oƛrodek Szkolno-Wychowawczy
8598   Starostwo Powiatowe
8470   Centrum PlacĂłwek OpiekuƄczo-Wycowawczych
8458   PeƂnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy SpoƂecznej
8439   WydziaƂ Organizacyjno-Prawny
8402   Dom Pomocy SpoƂecznej
8196   regulamin organizacyjny
8139   Radca Prawny
8044   2010-2014
8035   ZespóƂ SzkóƂ Nr 2 CKU
8021   komisje Rady
7965   WydziaƂ Finansowy
7951   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7846   uchwaƂy Rady
7748   Biuro Rady Powiatu
7603   Zarząd Powiatu
7428   protokoƂy
7410   Program DziaƂaƄ na Rzecz OsĂłb NiepeƂnosprawnych
7369   PeƂnomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP
7345   uchwaƂy Zarządu
7339   Powiatowy Rzecznik KonsumentĂłw
7298   dƂug publiczny
7293   Powiatowy Międzyszkolny Oƛrodek Sportowy
7190   GƂówny Specjalista ds. Kontroli
7157   protokoƂy z posiedzeƄ Zarządu
7142   wyniki kontroli
7137   majątek powiatu
7115   Program Ochrony ƚrodowiska
7052   Informacja publiczna
6990   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
6955   Geodeta Powiatowy
6931   PeƂnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych
6927   Jednostki Organizacyjne
6779   Plan Gospodarki Odpadami
6754   rejestry i ewidencje
6693   sprawozdania z dziaƂalnoƛci Zarządu
6679   2010-2014
6631   Finanse i Mienie Powiatu
6602   Programy dot. zadaƄ publicznych
6530   Inspekcje
6224   2010-2014
5842   Komisji
5753   2010-2014
5687   2006-2010
5535   Powiatowy ZespóƂ ds. Orzekania o NiepeƂnosprawnoƛci
5389   zarządzenia starosty
5329   2002-2006
5276   2010-2014
5206   komunikaty
5173   1998-2002
5086   2006-2010
4935   informacja o finansach
4855   2002-2006
4730   2010-2014
4700   2006-2010
4692   2006-2010
4621   2006-2010
4609   PeƂnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych
4599   2002-2006
4469   2006-2010
4439   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
4427   2014-2018
4370   2002-2006
4354   2002-2006
4336   2002-2006
4119   2002-2006
4096   2006-2010
3931   2014-2018
3895   Program Zapobiegania Przestępczoƛci
3580   2014-2018
3393   2014-2018
3184   rok 2014
3016   uchwaƂy RIO
2874   2014-2018
2864   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2834   komunikaty
2669   Wybory
2479   2014-2018
2393   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2244   Komunikaty i ogƂoszenia
2241   2014-2018
2146   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1836   wyjazdy sƂuĆŒbowe
1612   Biuro Rzeczy Znalezionych
1373   NieodpƂatna Pomoc Prawna
743   Plan zamĂłwieƄ publicznych
317   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
licznik odwiedzin: 7182900