logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   TytuƂ
6293   POWIATOWY PROGRAM DZIAƁAƃ NA RZECZ OSÓB NIEPEƁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM
5275   od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.
4933   w okresie od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
4296   PROCEDURY
4234   w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 paĆșdziernika 2003 r.
4028   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3985   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3977   w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.
3965   od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrzeƛnia 2005 r.
3841   Przetarg nieograniczony na:
3785   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3781   od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.
3739   Wojciech KuĆșmiƄski
3700   UchwaƂa Nr XXII/123/2000
3693   Teresa Mamos
3667   UchwaƂa Nr XXVI/145/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
3661   UchwaƂa Nr XXXI/173/01
3648   Krzysztof Rosiak
3547   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3443   PROCEDURY
3420   Robert Betyna
3391   Program Ochrony ƚrodowiska na lata 2004-2011
3362   UchwaƂa Nr XVI/92/2000
3338   w okresie od 1 paĆșdziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.
3338   w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 wrzeƛnia 2004 r.
3338   PROTOKÓƁ NR 22/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
3327   Wiktor ToƂoczko
3312   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3264   w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.
3198   Piotr Rybkowski
3193   Walenty Darczuk
3193   JarosƂaw Stankiewicz
3172   od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.
3152   SƂawomir Sytnik
3149   Przetarg nieograniczony na:
3137   Maciej Jankowski
3117   UchwaƂa Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
3110   Iwona Zibrowska
3109   Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007
3097   ElĆŒbieta Wiktorko
3094   Anna ZasadziƄska
3079   od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrzeƛnia 2006 r.
3065   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3061   od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
3060   Wiktor ToƂoczko
3054   Andrzej WabiƄski
3034   Andrzej Gumowski
3024   WYKAZ POZWOLEƃ NA BUDOWE NA RZECZ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH
3013   PROTOKÓƁ NR 29/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
2996   Robert Betyna
2989   PROTOKÓƁ NR 27/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2971   w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.
2946   WƂadysƂaw Dusza
2942   Krzysztof Kunce
2932   Przetarg nieograniczony na:
2932   Ryszard Grzesiak
2929   Rejestry i ewidencje
2920   Jerzy Goclik
2896   UCHWAƁA Nr XXVI/144/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2880   StanisƂaw StępieƄ
2872   w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.
2847   przetarg nieograniczony na :
2838   Dariusz JagieƂƂo
2838   Wojciech PardaƂa
2819   w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.
2819   UchwaƂa Nr XXV/136/2001
2819   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego III kadencji
2814   PROTOKÓƁ NR 13/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2804   Agnieszka Odachowska
2776   Wanda KƂodawska
2766   Krzysztof Kunce
2764   Aleksander Kostecki
2762   nabĂłr stanowisko
2758   PROTOKÓƁ NR 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.
2729   JĂłzef Burcan
2701   przetarg nieograniczony na:
2699   UchwaƂa Nr XV/79/04 z dnia 17 marca 2004 r.
2693   Ryszard Grzesiak
2688   Arkadiusz Cysek
2681   UCHWAƁA NR XXXIII/199/2002
2675   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2663   Marian Pihan
2656   przetarg nieograniczony na:
2650   Jan Jaworski
2647   Janusz WĂłjtowicz
2643   Jan KoƂoszycz
2627   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2625   UchwaƂa Nr XXXVI/207/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
2611   Halina Korzeniewicz
2608   Adam KamiƄski
2607   PROTOKÓƁ NR 10/2004 z dnia 23 marca 2004 r.
2594   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2592   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2584   PROTOKÓƁ NR 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2584   od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
2574   Przetarg nieograniczony
2569   PRZETARG NIEOGRANICZONY
2568   Piotr Rybkowski
2567   PROCEDURY
2565   PROTOKÓƁ NR 38/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2559   w okresie od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.
2531   UchwaƂa Nr XXIII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2526   Wiktor ToƂoczko
2524   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2519   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2518   Jan MaciÄ…ĆŒek
2517   WNIOSKI
2508   UchwaƂa Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
2499   Krzysztof Kunce
2490   od 27 paĆșdziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.
2488   Piotr Olech
2486   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2474   UchwaƂa Nr XXXII/185/02
2472   Marek KibaƂa
2472   przetarg nieograniczony na:
2465   rok 2005
2461   WƂadysƂaw Dusza
2451   w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.
2450   rok 2004
2418   od 29 wrzeƛnia 2004 r. do 27 paĆșdziernika 2004 r.
2416   Halina Korzeniewicz
2416   PROTOKÓƁ NR 28/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
2410   UchwaƂa Nr XVI/88//04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
2406   PROCEDURY
2392   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2390   Przetarg nieograniczony na
2389   UchwaƂa Nr 48/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2383   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego IV kadencji
2375   Dostęp do informacji publicznej
2369   UchwaƂa Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2367   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2358   UCHWAƁA NR XXVI/141/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2351   StanisƂaw L. Wudarczyk
2351   Maria Wieczoerk
2350   UchwaƂa Nr XV/78/04 z dnia 17 marca 2004r.
2350   Waldemar Kędziora
2348   przetarg nieograniczony na:
2344   PROTOKÓƁ NR 16/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
2334   PROTOKÓƁ NR 30/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2325   Tadeusz Tyrchniewicz
2324   PROTOKÓƁ NR 12/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
2319   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2315   przetarg nieograniczony na:
2314   PROTOKÓƁ NR 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
2313   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2305   UchwaƂa Nr XXIX/166/01
2297   UchwaƂa Nr XXIX/168/2001
2293   Ignacy Maćkowiak
2293   przetarg nieograniczony na:
2290   PROTOKÓƁ NR 40/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2286   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2285   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2284   UchwaƂa Nr XXXIX/227/02
2282   MirosƂawa Ć»wiereƂƂo
2275   UchwaƂa Nr XIX/111/2000
2275   Wyniki postępowania o udzielenie zamĂłwienia
2271   UchwaƂa Nr XIV/75/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
2265   UchwaƂa Nr XVIII/103/2000
2265   od 28 paĆșdziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.
2261   UchwaƂa Nr XXVIII/159/2001
2254   DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ƚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2253   UCHWAƁA NR XXV/138/2001
2252   UCHWAƁA NR XXVI/150/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2249   PROTOKÓƁ NR 19/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
2244   od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.
2243   UchwaƂa Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2241   Wojciech Andrzej KuĆșmiƄski
2237   Zarząd Powiatu 2010-2014
2229   UCHWAƁA NR XXV/144/2001
2226   przetarg nieograniczony na:
2225   Przetarg nieograniczony
2221   UchwaƂa Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r.
2212   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2209   PROCEDURY
2203   Jolanta Kocanowska-HajduƂa
2200   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2198   UCHWAƁA NR XXIV/136/05 z dnia 16 marca 2005 r.
2185   UCHWAƁA NR XXXVI/212/02
2182   w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.
2181   UchwaƂa Nr XXXV/211/02
2180   UCHWAƁA NR XIII/64/99
2179   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2177   PROTOKÓƁ NR 22/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
2175   PROTOKÓƁ NR 05/2004 z dnia 3 lutego 2004 r.
2174   w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.
2170   od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.
2169   PROTOKÓƁ NR 21/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
2169   UchwaƂa Nr XIX/110/2000
2169   UchwaƂa Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2166   PROTOKÓƁ NR 34/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
2165   Ryszard Berdzik
2163   PROTOKÓƁ NR 29/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
2161   PROTOKÓƁ NR 8/2005 z dnia 4 marca 2005 r.
2160   UchwaƂa Nr XXIV/130/2001
2159   UCHWAƁA NR XVI/93/2000
2159   od 26 wrzeƛnia 2007 r. do 24 paĆșdziernika 2007 r.
2155   Janusz Budynek
2152   UchwaƂa Nr XX/114/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2149   UCHWAƁA NR X/57/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2145   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2144   OgƂoszenie o przetargu
2143   UchwaƂa Nr XXII/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2141   rok 2003
2138   PROTOKÓƁ NR 17/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2133   ZADANIA
2132   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2129   UCHWAƁA NR X/58/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2128   UchwaƂa Nr XV/85/2000
2128   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2127   Marek Olech
2125   PROTOKÓƁ NR 09/2004 z dnia 12 marca 2004 r.
2123   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2121   rok 2006
2119   w okresie od 30 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.
2118   PROTOKÓƁ NR 35/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2117   UchwaƂa Nr XXVI/149/2001
2112   MieczysƂaw Mularczyk
2108   UchwaƂa Nr XXXVII/217/2002
2107   UchwaƂa Nr XXXII/186/02
2106   UCHWAƁA NR XXXIV/202/02
2106   UchwaƂa Nr XXVI/146/2001
2104   Anna Drewniak
2101   UchwaƂa Nr 16/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
2099   UchwaƂa Nr 25/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2096   PROTOKÓƁ NR 18/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
2093   JarosƂaw Stankiewicz
2092   UCHWAƁA NR XXVIII/158/2001
2084   UCHWAƁA NR XXV/141/2001
2083   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2083   OgƂoszenie o przetargu
2082   UchwaƂa Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2082   UchwaƂa Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2080   PROTOKÓƁ NR 24/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
2080   UchwaƂa Nr XXXVIII/221/02
2079   PROTOKÓƁ NR 04/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r.
2079   od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrzeƛnia 2007 r.
2079   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2078   UchwaƂa Nr XIX/110/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2077   UchwaƂa Nr XVI/90/2000
2077   UchwaƂa Nr XX/115/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2076   PROTOKÓƁ NR 14/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r.
2075   UchwaƂa Nr XVII/ 93/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2074   PROCEDURY
2071   UchwaƂa Nr XXXII/190/02
2069   UchwaƂa Nr XXXII/179/02
2068   UchwaƂa Nr XXXVIII/224/02
2068   PROTOKÓƁ NR 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
2067   UchwaƂa Nr XV/84/2000
2066   przetarg nieograniczony na:
2064   UchwaƂa Nr I/5/98
2064   rok 2002
2063   UCHWAƁA NR XXVI/151/2001
2062   UchwaƂa Nr XVIII/104/2000
2061   PROTOKÓƁ NR 26/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.
2061   rok 2007
2059   UCHWAƁA NR XXXIV/205/02
2058   PROTOKÓƁ NR 37/2004 z dnia 22 paĆșdziernika 2004 r.
2057   UchwaƂa Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2056   UchwaƂa Nr XXII/125/2000
2056   PROTOKÓƁ NR 18/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
2055   BoĆŒena Gottfried
2054   przetarg nieograniczony na:
2047   PROTOKÓƁ NR 36/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
2045   UchwaƂa Nr XXXIV/206/02
2044   UchwaƂa Nr XXXV/210/02
2043   PROTOKÓƁ NR 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
2040   PROTOKÓƁ NR 06/2004 z dnia 18 lutego 2004 r.
2039   UchwaƂa Nr XXXII/182/02
2035   UchwaƂa Nr XXXVIII/223/02
2035   Ireneusz PawƂowski
2029   UchwaƂa Nr XXXII/189/06 z dnia 22 marca 2006 r.
2028   PROTOKÓƁ NR 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
2028   przetarg nieograniczony na:
2027   PROTOKÓƁ NR 11/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
2026   rok 2005
2025   UchwaƂa Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2024   UchwaƂa Nr 28/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2024   UCHWAƁA Nr XXXIII/200/2002
2023   PROTOKÓƁ NR 39/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2021   UchwaƂa Nr IV/21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
2016   UchwaƂa Nr XVI/89/2000
2016   WNIOSKI
2014   PROTOKÓƁ NR 20/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2012   UchwaƂa Nr XXVII/156/01
2008   UCHWAƁA NR XXXII/189/02
2007   UchwaƂa Nr XXV/140/2001
2006   Ilona Stankiewicz
2006   Waldemar Lemiesz
2002   UCHWAƁA NR XIII/66/99
2001   UchwaƂa Nr XXI/116/2000
1999   UchwaƂa Nr XXIX/167/01
1997   UchwaƂa Nr XXVI/147/2001
1997   PROTOKÓƁ NR 7/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1997   przetarg nieograniczony
1996   UchwaƂa Nr XXVIII/159/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1996   ogƂoszenie naboru
1994   UchwaƂa Nr XXXII/191/02
1994   UchwaƂa Nr XXVI/154/2001
1993   PROTOKÓƁ NR 20/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
1993   UchwaƂa Nr XIV/70/2000
1992   UchwaƂa Nr 20/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1992   PROTOKÓƁ NR 43/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1991   UchwaƂa Nr XV/83/2000
1991   od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.
1990   UchwaƂa Nr 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
1989   PROTOKÓƁ NR 10/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1988   UchwaƂa Nr XXIV/128/2001
1986   UCHWAƁA NR XXV/145/2001
1984   UchwaƂa Nr XXIII/129/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1983   UchwaƂa Nr XXVI/153/2001
1983   UCHWAƁA Nr XIX/113/2000
1982   PROTOKÓƁ NR 15/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 r.
1980   UCHWAƁA NR XVIII/102/2000
1980   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1978   UchwaƂa Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1978   UchwaƂa Nr XXIV/129/2001
1978   PROCEDURY
1976   UchwaƂa Nr 53/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1974   UCHWAƁA NR XIII/65/99
1972   UCHWAƁA Nr XXX/171/01
1971   PROTOKÓƁ NR 33/2004 z dnia 14 wrzeƛnia 2004 r.
1970   UchwaƂa Nr XIII/48/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1969   UchwaƂa Nr XXXVIII/222/02
1969   UchwaƂa Nr XVI/94/2000
1968   Edward SadƂowski
1966   UchwaƂa Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1965   UchwaƂa Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1965   UchwaƂa Nr XXXVII/216/02
1964   UCHWAƁA NR XXIV/131/2001
1961   UchwaƂa Nr XII/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
1961   UchwaƂa Nr II/10/02
1961   JarosƂaw Ileczko
1957   Jan Pawlak
1957   PROTOKÓƁ Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1956   UchwaƂa Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1956   UchwaƂa Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1955   UchwaƂa Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1955   UchwaƂa Nr XXXII/183/02
1955   UchwaƂa Nr XV/77/2000
1954   UchwaƂa Nr XX/113/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1953   PROTOKÓƁ NR 29/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.
1953   UchwaƂa Nr XXXIII/192/2002 r.
1953   UchwaƂa Nr XXXI/178/2001
1953   UchwaƂa Nr XV/75/2000
1953   UchwaƂa Nr XV/79/2000
1953   UchwaƂa Nr XVI/91/2000
1953   UchwaƂa Nr XV/76/2000
1952   UchwaƂa Nr XXVI/152/2001
1951   UchwaƂa Nr XXVIII/157/2001
1951   UCHWAƁA NR XIX/114/2000
1950   UchwaƂa Nr 57/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1948   UchwaƂa Nr XXII/120/2000
1946   PROTOKÓƁ NR 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r.
1946   PROTOKÓƁ NR 15/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1945   UchwaƂa Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1943   UchwaƂa Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1943   UchwaƂa Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1943   UchwaƂa Nr XXIV/134/2001
1943   PROTOKÓƁ NR 23/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1942   UCHWAƁA Nr XXXIII/196/02
1942   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1941   UchwaƂa Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1941   UchwaƂa Nr XXVI/155/01
1940   UchwaƂa Nr XIV/69/2000
1939   UchwaƂa Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1939   UchwaƂa Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1939   UchwaƂa Nr XXXIII/198/2002
1939   UCHWAƁA NR XXV/139/2001
1938   PROTOKÓƁ NR 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
1938   UchwaƂa Nr XV/81/2000
1937   UchwaƂa Nr XVI/96/2000
1937   JarosƂaw Stankiewicz
1936   UCHWAƁA Nr XXXVI/214/02
1932   UCHWAƁA NR XXVIII/160/2001
1931   UCHWAƁA Nr XXXIII/197/2002
1929   UchwaƂa Nr XIV/72/2000
1929   UchwaƂa Nr 33 /2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1929   PROTOKÓƁ NR 17/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1928   UchwaƂa Nr II/7/02
1927   OgƂoszenie o przetargu
1926   UchwaƂa Nr X/61/03 z dnia 1 paĆșdziernika 2003 r.
1926   UCHWAƁA Nr XXXIII/195/2002
1925   UchwaƂa Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
1925   rok 2009
1922   UchwaƂa Nr XXVI/148/2001
1920   UchwaƂa Nr XIV/73/2000
1920   UchwaƂa Nr XII/58/99
1919   UchwaƂa Nr 11/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1917   PROTOKÓƁ NR 23/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1917   UchwaƂa Nr XVII/ 89/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1917   PROTOKÓƁ NR 5/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1917   UchwaƂa Nr 45/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1916   UchwaƂa Nr XXXI/177/2001
1916   UchwaƂa Nr XXIV/138/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1915   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1914   UchwaƂa Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1913   PROTOKÓƁ NR 12/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.
1913   UchwaƂa nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1912   UCHWAƁA NR VI/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1912   UCHWAƁA NR X/54/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1911   PROTOKÓƁ NR 07/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.
1909   UchwaƂa Nr XXV/142/2001
1908   UchwaƂa nr IV/19/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
1907   UchwaƂa Nr XIV/76/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1907   UchwaƂa Nr XXXVIII/220/02
1907   PROTOKÓƁ NR 16/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1906   przetarg nieograniczony na
1906   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1905   UchwaƂa Nr XXI/118/2000
1904   PROTOKÓƁ NR 03/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
1901   UCHWAƁA Nr VIII/48/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1901   PROTOKÓƁ NR 33/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1901   Krzysztof Kunce
1900   UchwaƂa Nr 16/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1900   UchwaƂa Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1900   UchwaƂa Nr XV/86/2000
1899   UCHWAƁA NR XXIII/127/2001
1899   ogƂoszenie naboru
1898   UchwaƂa Nr V/33/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1896   UchwaƂa Nr XVII/ 99/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1895   UchwaƂa Nr IV/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1894   UchwaƂa Nr XXXI/187/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1892   UchwaƂa Nr XV/80/2000
1892   PROTOKÓƁ NR 6/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1892   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1888   ZADANIA
1886   UchwaƂa Nr 34/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1885   UchwaƂa Nr XV/78/2000
1884   UchwaƂa Nr II/14/02
1884   UchwaƂa Nr XVIII/101/2000
1882   UchwaƂa Nr 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1882   StanisƂaw StępieƄ
1880   WƂadysƂaw Dusza
1879   JĂłzef Warowy
1878   UchwaƂa Nr XVII/ 90/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1878   WNIOSKI
1876   PROTOKÓƁ NR 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1875   UchwaƂa Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1874   UchwaƂa Nr II/12/02
1874   UCHWAƁA NR XXVI/150/01
1874   XXVI SESJA RADY POWIATU
1873   UchwaƂa Nr 50/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1872   UchwaƂa Nr I/4/02
1872   UchwaƂa Nr XXXIII/194/2002
1871   UchwaƂa Nr IV/17/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1870   UchwaƂa Nr XV/80/04 z dnia 17 marca 2004 r.
1870   UchwaƂa Nr XXVI/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1869   UchwaƂa Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1869   PRZETARG NIEOGRANICZONY
1868   UchwaƂa Nr XXXVII/215/02
1868   od 15 marca 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.
1868   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1867   PROTOKÓƁ NR 25/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1866   UchwaƂa Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
1866   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1864   UchwaƂa Nr 24/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1864   Informacja o finansach Powiatu Pyrzyckiego
1862   OgƂoszenie o naborze
1861   UchwaƂa Nr 58/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1860   PROTOKÓƁ NR 44/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
1859   UchwaƂa Nr 29/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1858   UchwaƂa Nr XVI/81/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1858   UCHWAƁA NR VI/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1857   UchwaƂa Nr XXXIV/201/02
1856   UchwaƂa Nr 10/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1856   UchwaƂa Nr 25/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1852   UchwaƂa Nr 35/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1852   UCHWAƁA NR XXIV/132/2001
1851   UchwaƂa Nr VII/47/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1851   UchwaƂa Nr 40/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1851   Andrzej Drabczyk
1850   UchwaƂa Nr 60/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1849   UchwaƂa Nr XXX/172/01
1849   UchwaƂa Nr 20/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1848   UCHWAƁA NR XXXII/188/2002
1847   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1846   UchwaƂa nr XIV/77/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1846   PROTOKÓƁ NR 08/2004 z dnia 2 marca 2004 r.
1846   UchwaƂa Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1846   UchwaƂa Nr XXVI/142/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1845   UchwaƂa Nr XVII/ 98/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1845   UchwaƂa Nr XVIII/106/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1845   PROTOKÓƁ NR 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1844   UchwaƂa Nr I/3/02
1843   UchwaƂa Nr 22/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1843   UchwaƂa Nr XXXIV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 r
1842   UCHWAƁA NR X/59/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1842   UCHWAƁA NR XXXII/187/2002
1839   od 21 wrzeƛnia 2005 r. do 26 paĆșdziernika 2005 r.
1839   PROTOKÓƁ NR 16/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1837   UchwaƂa Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1837   PROTOKÓƁ NR 4/2005 z dnia 1 lutego 2005 r.
1837   UCHWAƁA NR XXIV/133/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1836   UchwaƂa Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1835   UchwaƂa Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1832   UchwaƂa Nr V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1832   XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1830   PROTOKÓƁ NR 2/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1829   UCHWAƁA NR X/62/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1829   UchwaƂa Nr XXII/121/2000
1828   UchwaƂa Nr 36/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1827   UchwaƂa Nr I/1/02
1827   UchwaƂa Nr XXIII/131/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1826   UchwaƂa Nr XXXII/181/02
1824   kontakt
1823   UchwaƂa Nr 26/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1823   UchwaƂa Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1823   ogƂoszenie o konkursie
1822   UchwaƂa Nr XVIII/105/2000
1822   UchwaƂa Nr 51/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1821   PROTOKÓƁ NR 9/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
1820   UchwaƂa Nr XVII/ 96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1817   UchwaƂa Nr 21/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
1817   UchwaƂa Nr 43/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1816   UchwaƂa Nr 6/2005 z dnia 11 stycznia 2005r.
1816   UchwaƂa Nr XXIV/139/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1816   UCHWAƁA NR XXVI/146/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1816   PROTOKÓƁ NR 34/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1815   UchwaƂa Nr 47/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1815   rok 2006
1814   UchwaƂa Nr XIX/107/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1814   UchwaƂa Nr XXII/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1814   Ireneusz PawƂowski
1814   Wiktor ToƂoczko
1813   UchwaƂa Nr 15/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1813   UchwaƂa Nr V/34/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1813   UchwaƂa Nr 22/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1812   UchwaƂa Nr V/26/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1812   UchwaƂa Nr I/2/02
1811   UchwaƂa Nr 12/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1811   UchwaƂa Nr V/25/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1811   UCHWAƁA NR X/60/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1810   PROTOKÓƁ NR 25/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1810   OgƂoszenie o rokowaniach
1809   UCHWAƁA Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1808   UchwaƂa Nr 41/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1807   UchwaƂa Nr VI/44/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1805   PROTOKÓƁ NR 42/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1805   PROTOKÓƁ NR 28/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1805   UchwaƂa Nr 58/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1803   PROTOKÓƁ NR 14/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1802   PROTOKÓƁ Nr 5/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1800   UchwaƂa Nr XVII/ 92/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1800   UchwaƂa Nr XXII/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1800   PROTOKÓƁ Nr 10/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1799   UchwaƂa Nr XVII/ 94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1799   UCHWAƁA Nr VII/46/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1797   UchwaƂa Nr 45/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1796   UchwaƂa Nr 33/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1796   PROCEDURY
1795   UchwaƂa Nr VI/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1795   UchwaƂa Nr I/5/02
1795   UCHWAƁA NR XXXIII/193/02
1794   UchwaƂa Nr 17/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1794   UchwaƂa Nr 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1793   UchwaƂa Nr V/24/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1793   UchwaƂa Nr II/11/02
1792   PROTOKÓƁ NR 11/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1792   PROTOKÓƁ NR 30/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1791   UchwaƂa Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1791   UchwaƂa Nr 46/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1791   UchwaƂa Nr 36/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1786   UchwaƂa Nr 46/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1785   UchwaƂa Nr 59/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1785   UchwaƂa Nr 61/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1785   UchwaƂa Nr 16/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1784   UchwaƂa Nr 7/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r
1784   UchwaƂa Nr 19/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1783   UchwaƂa Nr XVII/ 91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1781   UchwaƂa Nr II/13/02
1779   przetarg nieograniczony na
1778   PROTOKÓƁ NR 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1778   UchwaƂa Nr V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1777   UchwaƂa Nr XVIII/105/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1777   UchwaƂa Nr IV/16/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1777   UchwaƂa Nr XIII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1777   UchwaƂa Nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1774   UchwaƂa Nr XX/112/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1770   PROTOKÓƁ NR 6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.
1769   PROTOKÓƁ NR 27/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
1768   UchwaƂa Nr XIX/108/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1768   UchwaƂa Nr II/9/02
1768   UchwaƂa Nr 63/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1767  
1766   UchwaƂa Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1765   UchwaƂa Nr 27/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1764   UchwaƂa Nr 42/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1763   UchwaƂa Nr IV/18/2003 z dnia 29 stycznia 2003r.
1761   UchwaƂa Nr XXII/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1759   OgƂoszenie o przetargu
1756   UchwaƂa Nr I/6/02
1755   UchwaƂa Nr IV/23/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1754   UchwaƂa Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1752   UchwaƂa Nr VI/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1752   UchwaƂa Nr 36 / 2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1750   UchwaƂa Nr 24/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1750   Marek Mazur
1749   MirosƂaw Bitenc
1749   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1748   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1748   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1746   UCHWAƁA Nr XXIV/132/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1745   UchwaƂa Nr XIII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1745   UchwaƂa Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1745   UCHAWAƁA NR XXIV/137/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1744   UCHWAƁA NR XXIV/135/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1743   UchwaƂa Nr XVIII/104/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1743   UchwaƂa Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1740   UchwaƂa Nr 44/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1739   UchwaƂa Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1737   UchwaƂa Nr XVIII/102/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1737   UchwaƂa Nr XVI/82/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
1737   rok 2008
1736   UchwaƂa Nr IV/22/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1735   UchwaƂa Nr VI/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1735   UchwaƂa Nr 14/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1735   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1734   PROTOKÓƁ NR 26/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1734   UchwaƂa Nr 38/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1733   UchwaƂa Nr 54/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1728   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1728   XXVII SESJA RADY POWIATU
1728   Krystyna Konik
1727   UchwaƂa Nr VII/32/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1727   Przetarg nieograniczony na
1727   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1726   UchwaƂa Nr 35A/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1725   UchwaƂa Nr 27A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1723   PROTOKÓƁ NR 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
1722   PROTOKÓƁ NR 22/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1722   UchwaƂa Nr XXIX/164/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1720   PROTOKÓƁ NR 21/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1719   UchwaƂa Nr XXVI/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1717   MieczysƂaw Mularczyk
1717   JarosƂaw Stankiewicz
1716   UchwaƂa Nr 5/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1715   UchwaƂa Nr 18/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1715   UCHWAƁA NR XXVII/157/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1714   UchwaƂa Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1713   UCHWAƁA NR VIII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1713   Edward SadƂowski
1712   UchwaƂa Nr 18/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1711   UchwaƂa Nr 30/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1710   PROTOKÓƁ NR 45/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1709   PROTOKÓƁ Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
1709   OgƂoszenie o drugim przetargu na
1708   UchwaƂa Nr XXII/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1708   PROTOKÓƁ NR 19/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1708   UCHWAƁA NR XXVI/143/05 z dnia 29 czerwca 2005 R.
1707   UchwaƂa Nr 62/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1706   UchwaƂa Nr 32/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1706   PROTOKÓƁ NR 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1703   UchwaƂa Nr XIV/62/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1702   PROTOKÓƁ NR 39/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1701   UCHWAƁA NR VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
1701   PROTOKÓƁ NR 38/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1701   od 26 stycznia 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1701   przetarg nieograniczony
1700   PROTOKÓƁ Nr 11/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1699   PROTOKÓƁ NR 35/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1698   UchwaƂa Nr 45/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
1696   UchwaƂa Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1695   UchwaƂa Nr 55/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1694   UchwaƂa Nr 13/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1694   UchwaƂa Nr 30/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1694   UchwaƂa Nr 43/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1694   UCHWAƁA NR XXXII/193/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1693   UchwaƂa Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1693   UchwaƂa Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1692   PROTOKÓƁ NR 41/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r.
1692   PROTOKÓƁ NR 30/2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1692   UchwaƂa Nr V/23/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1690   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1686   UchwaƂa Nr 38/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1686   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1685   XXX SESJA RADY POWIATU
1683   UchwaƂa Nr 52/2004 z dnia 23 listopada 2003 r.
1683   UchwaƂa Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1682   UchwaƂa Nr 37/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1682   Lucyna KozioƂ
1681   UchwaƂa Nr 27/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1681   UchwaƂa Nr 31/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1680   PROTOKÓƁ Nr 6/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
1679   PROTOKÓƁ NR 37/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1679   rok 2010
1679   rok 2011
1678   UchwaƂa Nr 56/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1678   UchwaƂa Nr 44 / 2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1676   UchwaƂa Nr 29/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1676   UchwaƂa Nr 42/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1676   PROTOKÓƁ NR 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1675   XXVIII SESJA RADY POWIATU
1675   UchwaƂa Nr II/2/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1675   UchwaƂa Nr IX/39/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1674   UchwaƂa Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
1673   XXXII SESJA RADY POWIATU
1672   UchwaƂa Nr 56/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1671   UchwaƂa Nr 9/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1669   UchwaƂa Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
1669   UchwaƂa Nr 17/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1667   UchwaƂa Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1666   UchwaƂa Nr XXVI/149/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1666   UchwaƂa Nr 59 /05 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1665   UchwaƂa Nr XXVI/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1665   UchwaƂa Nr 41/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1664   PROTOKÓƁ NR 31/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1664   UCHWAƁA Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1664   Informacja o sprzedaĆŒy
1664   UchwaƂa Nr XLI/236/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1663   UchwaƂa Nr XVIII/103/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1661   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1659   UchwaƂa Nr 49/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1659   PROTOKÓƁ Nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r.
1658   UCHWAƁA Nr XXX/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1658   UchwaƂa Nr 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1658   UchwaƂa Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1657   UchwaƂa Nr VII/33/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1657   Anna CzerwiƄska
1654   XXXIV SESJA RADY POWIATU
1654   UchwaƂa Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1652   UCHWAƁA Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1651   PROTOKÓƁ NR 36/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.
1650   UchwaƂa Nr 37/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1648   PROTOKÓƁ NR 9/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1648   od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.
1647   XVIII SESJA RADY POWIATU
1647   Dariusz JagieƂƂo
1647   PROTOKÓƁ Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.
1645   UchwaƂa Nr 28A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1645   UchwaƂa Nr XIX/109/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1644  
1643   UchwaƂa Nr 40/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1642   UchwaƂa Nr XXVIII/161/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005
1642   XXXI SESJI RADY POWIATU
1642   od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.
1642   ogƂoszenie naboru
1641   UchwaƂa Nr 39/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1641   od 25 paĆșdziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.
1641   UchwaƂa Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1640   UchwaƂa Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1639   II SESJA RADY POWIATU
1637   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1636   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1635   rok 2007
1633   UchwaƂa Nr 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1633   OgƂoszenie o przetargu
1631   UCHWAƁA NR XXV/140/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1630   UchwaƂa Nr XXVI/148/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1630   UchwaƂa Nr 51/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1629   PROTOKÓƁ NR 19/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.
1627   UchwaƂa Nr 2/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1626   UCHWAƁA Nr XXXII/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1625   PROTOKÓƁ Nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r.
1623   UchwaƂa Nr XXXVII/219/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1623   PROTOKÓƁ Nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1620   UchwaƂa Nr 49/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1620   UCHWAƁA NR XXVI/147/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1620   MirosƂawa Joanna Ć»wiereƂƂo
1618   UchwaƂa Nr XXXVI/210/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1618   UchwaƂa Nr XXXVII/218/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1617   informacja o wywieszeniu wykazu
1616   PROTOKÓƁ NR 3/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
1616   UCHWAƁA NR XXXII/192/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1614   UCHWAƁA NR XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1613   UCHWAƁA NR XXIX/166/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1612   XIV SESJA RADY POWIATU
1611   UchwaƂa Nr XXIV/134/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1611   UchwaƂa Nr XXX/176/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1610   PROTOKÓƁ NR 36/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1610   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1609   PROTOKÓƁ Nr 25/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1608   PROTOKÓƁ NR 40/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
1608   UchwaƂa nr 5A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1606   JarosƂaw Ileczko
1605   UchwaƂa Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1605   PROTOKÓƁ Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1603   PROTOKÓƁ NR 28/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1603   UchwaƂa Nr V/22/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1599   UchwaƂa Nr XXVII/155/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1599   PROTOKÓƁ NR 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1596   PROTOKÓƁ NR 24/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1596   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1595   przetarg w formie przetargu ustnego
1595   UchwaƂa Nr XXXIV/200/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
1595   OdwoƂanie przetargu
1595   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1593   PROTOKÓƁ NR 32/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1593   UchwaƂa Nr XXIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1593   przetarg nieograniczony na:
1591   UchwaƂa Nr XXXVII/212/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1591   III SESJA RADY POWIATU
1588   Kontakt
1587   UchwaƂa Nr XXXI/188/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1587   UchwaƂa Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1586   PROTOKÓƁ NR 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1585   UchwaƂa Nr 26/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1584   UchwaƂa Nr 48/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.
1584   PROTOKÓƁ Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1583   UchwaƂa Nr 39/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1581   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1580   UchwaƂa Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1578   PROTOKÓƁ NR 26/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1578   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1577   PROTOKÓƁ NR 7/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1577   Marek Mazur
1577   Urszula Konopnicka
1576   UchwaƂa Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1575   UchwaƂa Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1574   UchwaƂa Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1573   UCHWAƁA Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1571   PROTOKÓƁ NR 24/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
1571   PROTOKÓƁ NR 27/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1569   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1567   od 23 czerwca do 30 sierpnia 2011 r.
1566   UCHWAƁA NR III/13/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1565   UchwaƂa Nr XXXVI/205/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1564  
1564   od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.
1563   UCHWAƁA NR XXXII/194/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1562   UchwaƂa Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
1562   PROTOKÓƁ Nr 21/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1561   UchwaƂa Nr 23/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1561   UchwaƂa Nr 38 /05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1561   UchwaƂa Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1560   PROTOKÓƁ NR 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1559   UchwaƂa Nr 63/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1559   Robert Betyna
1558   PROTOKÓƁ Nr 14/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1557   UchwaƂa Nr 47/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1555   UchwaƂa Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1555   UCHWAƁA Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1554   UCHWAƁA NR XXVIII/160/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1552   UchwaƂa Nr XXXIII/196/06 z dnia 26 kwietnia 2006
1552   UchwaƂa Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1551   UchwaƂa Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1551   UchwaƂa Nr XXX/175/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1551   UchwaƂa Nr XXX/182/05 z dnia 28 grudnia 2005 r
1551   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1551   Komisja Rewizyjna
1550   PROTOKÓƁ NR 25/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1550   UchwaƂa Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1550   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1549   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1549   UchwaƂa Nr XXVII/154/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1548   UchwaƂa Nr 39/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1547   UchwaƂa Nr XXXVI/204/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1546   PROTOKÓƁ NR 42/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1546   Przetarg nieograniczony na
1545   UCHWAƁA NR VIII/36/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1545   PROTOKÓƁ Nr 15/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1545   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1544   PROTOKÓƁ NR 4/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.
1542   UchwaƂa Nr XXXIV/199/06 z dnia 28 czerwca 2006r
1540   UchwaƂa Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1540   UchwaƂa Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006r.
1540   od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.
1540   UchwaƂa Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1539   UchwaƂa Nr 52/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1538   UchwaƂa Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
1538   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1538  
1537   UchwaƂa Nr XXVIII/158/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005r.
1537   PROTOKÓƁ Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1536   UchwaƂa Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.
1536   UCHWAƁA Nr XXX/169/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1536   PROTOKÓƁ NR 33/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1535   UchwaƂa Nr 66/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1535   UchwaƂa Nr XXXVI/203/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1533   Mariusz Majak
1532   UchwaƂa Nr XXXVI/211/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1531   UchwaƂa Nr 69/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1529   od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
1529   UchwaƂa Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1528   UchwaƂa Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1526   UchwaƂa Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1525   UchwaƂa Nr 34/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1524   UchwaƂa Nr VI/31/07 z dnia 14 marca 2007r.
1523   UchwaƂa Nr 21/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1522   UchwaƂa Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1521   PROTOKÓƁ Nr 48/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
1520   PROTOKÓƁ NR 14/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1520   UchwaƂa Nr 39/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1519   VIII SESJA RADY POWIATU
1519   UchwaƂa Nr 61/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1519   UchwaƂa Nr XXX/184/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1519   UchwaƂa Nr 4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1519   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1517   UchwaƂa Nr 37/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1517  
1516   UchwaƂa Nr XII/47/07 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1516   od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.
1515   UCHWAƁA NR XXX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1515   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1513   UchwaƂa Nr XXXVII/215/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1513   UchwaƂa Nr 55 / 2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1513   PROTOKÓƁ NR 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1513   UchwaƂa Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1513   UchwaƂa Nr XXXV/202/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1512   UchwaƂa Nr 2/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1512   UchwaƂa Nr XXXVI/206/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1512   UCHWAƁA NR XIII/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1511   UchwaƂa Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1511   VI SESJA RADY POWIATU
1511   Komisja Rewizyjna
1511   PROTOKÓƁ Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1510   UchwaƂa Nr XXXVII/216/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1510   UCHWAƁA NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1510   StanisƂaw Leszek Wudarczyk
1509   UchwaƂa Nr IV/ 15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1509   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1508   UCHWAƁA NR XXX/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1508   UCHWAƁA NR IX/41/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1507   PROTOKÓƁ NR 37/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1507   UchwaƂa Nr 70 / 2005 z 14 grudnia 2005 r.
1507   V SESJA RADY POWIATU
1506   UchwaƂa Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
1504   UchwaƂa Nr XXVII/156/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005r.
1504   UCHWAƁA NR XXXII/190/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1504   UchwaƂa Nr 14/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1504   PROTOKÓƁ Nr 4/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1504   OgƂoszenie o przetargu
1503   IV SESJA RADY POWIATU
1503   UchwaƂa Nr 28 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1501   UchwaƂa Nr 49/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1501   UchwaƂa Nr 55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1500   UchwaƂa Nr 65/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1498   UchwaƂa Nr 42/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1498   PROTOKÓƁ NR 32/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1497   UchwaƂa Nr 60/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1496   UchwaƂa Nr 35/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1496   UchwaƂa Nr 48/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1495   UchwaƂa nr 28/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1495   UchwaƂa Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1495   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1494   UchwaƂa Nr XXXVI/208/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1493   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1493   OgƂoszenie o przetargu
1492   PROTOKÓƁ NR 8/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
1490   UCHWAƁA NR XVIII/92/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1490   OgƂoszenie o przetargu
1489   UchwaƂa Nr 23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1487   UCHWAƁA Nr XXX/170/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1487   Piotr Rybkowski
1486   UchwaƂa Nr 62/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1485   UchwaƂa Nr XXIX/165/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1485   UchwaƂa Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.
1485   PROTOKÓƁ NR 31/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1485   UchwaƂa Nr XIII/51/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1485   August Adam Kimbar
1484   UchwaƂa Nr 31/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1484   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1484   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1483   od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.
1482   PROTOKÓƁ Nr 2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.
1482   od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrzeƛnia 2008 r.
1482   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1480   OgƂoszenie o przetargu
1479   UchwaƂa Nr XXXVII/217/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1478   UCHWAƁA NR VI/28/07 z dnia 14 marca 2007r.
1478   UchwaƂa Nr VI/30/07 z dnia 14 marca 2007r.
1477   UchwaƂa Nr 71/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1475   UchwaƂa nr VI/25/07 z dnia14 marca 2007r.
1475   UchwaƂa Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1474   UchwaƂa Nr 57 / 2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1474   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1473   UchwaƂa Nr 56/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1472   UchwaƂa Nr 95/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1472   OgƂoszenie o rokowaniach
1471   UchwaƂa Nr 60/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1471   UchwaƂa Nr XXXVI/209/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1471   UchwaƂa Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1471   XIII SESJA RADY POWIATU
1470   UchwaƂa Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1469   UchwaƂa Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1467   UchwaƂa Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1466   PROTOKÓƁ NR 21/2006 z dnia 5 lipca 2006 r
1465   UchwaƂa Nr 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1465   OgƂoszenie o rokowaniach
1464   UchwaƂa Nr XXX/180/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1464   X SESJA RADY POWIATU
1464   UchwaƂa Nr XI/45/07 z dnia 10 paĆșdziernika 2007 r.
1463   od 29 paĆșdziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.
1462   UchwaƂa Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1461   PROTOKÓƁ NR 35/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1461   PROTOKÓƁ Nr 19/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1461   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1461   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1460   UCHWAƁA NR XXXIII/195/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
1458   PROTOKÓƁ NR 34/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1458   VII SESJA RADY POWIATU
1453   UchwaƂa Nr 64/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1452   PROTOKÓƁ NR 17/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
1452   UchwaƂa Nr 31/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1452   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1451   PROTOKÓƁ NR 38/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1450   UchwaƂa Nr 53/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1449   UchwaƂa Nr 32/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r
1449   UchwaƂa Nr 43/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1448   UchwaƂa Nr 54 / 2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1448   UchwaƂa Nr IX/38/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1448   UchwaƂa Nr XIII/55/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1447   UchwaƂa Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1447   od 26 lutego 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1444   UchwaƂa nr 5/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1444   UchwaƂa Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1444   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1443   UchwaƂa Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007r.
1442   przetarg nieograniczony
1442   UchwaƂy Nr X/43/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1442   rok 2009
1441   UchwaƂa Nr XXX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1441   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1440   UchwaƂa Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1439   UchwaƂa Nr 8/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1438   UchwaƂa Nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1438   UchwaƂa Nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1438   UchwaƂa Nr 41/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1438   kontakt
1437   od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.
1435   UchwaƂa Nr 3/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1435   PROTOKÓƁ Nr 24/2007 z dnia 1 paĆșdziernika 2007 r.
1435   UchwaƂa Nr XV/75/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1434   UchwaƂa Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1434   UchwaƂa Nr X/44/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1433   XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1432   UchwaƂa nr 6/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1432   UchwaƂa Nr 24/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1432   UchwaƂa Nr IX/40/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1432   RadosƂaw Rutkiewicz
1432   ProtokoƂy Kontroli
1431   UchwaƂa Nr XXX/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1431   UCHWAƁA NR XV/71/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1431  
1431   REALIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH
1430   PROTOKÓƁ Nr 25/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1429   PROTOKÓƁ Nr 17/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1428   PROTOKÓƁ Nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1427   UchwaƂa Nr XIII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1427   od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.
1426   PROTOKÓƁ Nr 20/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1424   UchwaƂa nr 27/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1422   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1421   PROTOKÓƁ NR 23/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1420   XXXII SESJA RADY POWIATU
1419   UchwaƂa Nr 42/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1419   UchwaƂa Nr 80/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1418   UchwaƂa Nr XXX/185/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1418   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - usƂugi
1417   UchwaƂa Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1416   IX SESJA RADY POWIATU
1416   UchwaƂa Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1415   UchwaƂa Nr 68/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1415   UchwaƂa Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1411   UchwaƂa Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
1410   UchwaƂa Nr 62/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1410   UCHWAƁA NR X/42/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1410   PROTOKÓƁ Nr 29/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1410   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1408   UchwaƂa Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1408   UchwaƂa Nr 19/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1408   UchwaƂa Nr XIII/53/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1408   XX SESJA RADY POWIATU
1407   UchwaƂa Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1407   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1406   PROTOKÓƁ Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1405   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1404   UchwaƂa Nr 43/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1403   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1402   XV SESJA RADY POWIATU
1401   PROTOKÓƁ Nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1400   UchwaƂa Nr XXX/183/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1399   UchwaƂa Nr 13/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1399   UchwaƂa Nr XIII/57/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1399   Terminarz posiedzeƄ
1398   PROTOKÓƁ Nr 8/2007 z dnia 19 marca 2007 r.
1397   UchwaƂa Nr 53/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1397   UchwaƂa Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1396   UchwaƂa Nr XL/227/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1396   Anna ElĆŒbieta Drewniak
1395   PROTOKÓƁ Nr 13/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
1394   PROTOKÓƁ Nr 33/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1393   UchwaƂa Nr 51/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1393   UCHWAƁA NR XXXVII/203/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1392   UchwaƂa Nr 12A/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1392   UchwaƂa Nr 46/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r
1392   UchwaƂa Nr XVI/77/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1392   Komisja ƚrodowiska
1391   UchwaƂa Nr 7/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1391   UchwaƂa Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.
1390   OgƂoszenie o rokowaniach
1389   UchwaƂa Nr XXIX/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1388   PROTOKÓƁ Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1387   UchwaƂa Nr XIV/61/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1387   UchwaƂy Nr XV/69/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1386   UchwaƂa Nr XXXVII/214/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1386   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1385   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1384   PROTOKÓƁ Nr 40/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1383   UchwaƂa Nr 14/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1383   OgƂoszenie o przetargu
1381   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1380   UchwaƂa Nr 5/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1379   rok 2008
1379   XLI SESJA RADY POWIATU
1378   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1378   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1376   UchwaƂa Nr 61/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1376   PROTOKÓƁ Nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1376   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1375   ProtokoƂy Kontroli
1374   UchwaƂa Nr 40/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r
1374   UchwaƂa Nr 50/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1374   UchwaƂa Nr 19/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1374   ogƂoszenie o konkursie
1373   od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.
1372   UchwaƂa Nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1372   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1371   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1371   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1370   UchwaƂa Nr 57/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1370   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1369   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1368   UchwaƂa Nr XV/73/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1368   PROTOKÓƁ Nr 7/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
1368   od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
1368   Komisja Spraw SpoƂecznych
1366   UchwaƂa Nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1365   PROTOKÓƁ Nr 26/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1365   UchwaƂa Nr 68/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1365   PROTOKÓƁ Nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
1364   UchwaƂa Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1364  
1363   UchwaƂa nr 63/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1362   PROTOKÓƁ Nr 34/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r
1362   UchwaƂa Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1361   PROTOKÓƁ Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1359   UchwaƂa Nr 56/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.
1359   UCHWAƁA NR XIV/63/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1359   UCHWAƁA NR XV/66/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1359   UchwaƂa Nr XVII/83/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1359   Janusz Zenon Budynek
1358   UchwaƂa Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007r.
1358   OgƂoszenie o naborze
1356   UchwaƂa Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1356   UchwaƂa Nr 6/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1356   XVII SESJA RADY POWIATU
1356   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1356   Sprawozdanie z realizacji
1355   PROTOKÓƁ Nr 16/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1355   PROTOKÓƁ Nr 22/2007 z dnia 24 wrzeƛnia 2007 r.
1355   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1353   Walenty Darczuk
1352   UchwaƂa Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1352   UchwaƂa Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1352   UchwaƂa Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1351   od 24 wrzeƛnia 2009 r. do 27 paĆșdziernika 2009 r.
1351   UchwaƂa Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1351   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1349   PROTOKÓƁ Nr 8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1346   UchwaƂa Nr 47/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1346   UchwaƂa Nr 25 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1346   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1345   UchwaƂa Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1344   UchwaƂa Nr 40/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1344   UchwaƂa Nr XVII/86/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1344   PaweƂ Ɓukasz BrzeziƄski
1344   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1343   UchwaƂa Nr 44/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1343   PROTOKÓƁ Nr 9/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1343   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1343   Jan Marek Chmielewski
1343   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1340   UchwaƂa Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1340   UchwaƂa Nr XV/65/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1340   PROTOKÓƁ Nr 37/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1339   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1338   UchwaƂa Nr XIII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1338   rok 2010
1338   ZADANIA
1337   UchwaƂa Nr XII/46/07 z dnia 24 paĆșdziernika
1337   od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.
1336   UCHWAƁA NR XXXII/161/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1336   Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczoƛci oraz Ochrony BezpieczeƄstwa Obywateli i Porządku Publicznego
1335   UchwaƂa Nr 44/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1335   UchwaƂa Nr 4/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1335   UchwaƂa Nr 48/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1335   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1333   UchwaƂa Nr 24/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1333   UchwaƂa Nr 61/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1332   ElĆŒbieta Gabruch
1331   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1331   UchwaƂa Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
1330   UchwaƂa Nr 27/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1330   UchwaƂa Nr XVI/80/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1329   PROTOKÓƁ Nr 13/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1328   UchwaƂa Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1328   od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
1328   UchwaƂa Nr XXXVI/196/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1327   od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.
1327   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1326   UchwaƂa Nr 55/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1326   ElĆŒbieta Teresa Cichacka
1326   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1325   XXXV SESJA RADY POWIATU
1323   XVI SESJA RADY POWIATU
1323   UchwaƂa Nr XX/103/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1322   UchwaƂa Nr XVI/78/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1321   PROTOKÓƁ Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.
1321   UchwaƂa Nr 44/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1321   PROTOKÓƁ Nr 50/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1319   UchwaƂa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1319   PROTOKÓƁ Nr 27/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1319   XIX SESJA RADY POWIATU
1318   UchwaƂa Nr 64/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1318   UchwaƂa Nr XXXVI/194/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1318   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1318   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1317   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego II kadencji
1316   UchwaƂa nr 6A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1316   Drugi przetarg nieograniczony
1315   Zarząd Powiatu 2006-2010
1314   UchwaƂa nr 57/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1314   UchwaƂa Nr 60/2008 z dnia 28 wrzeƛnia 2008 r.
1314   od 18 wrzeƛnia 2008 r. do 28 paĆșdziernika 2008 r.
1314   Informacja o wyborze oferty
1313   UchwaƂa Nr 35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1313   od 21 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2010 r.
1313   PROTOKÓƁ Nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1312   UchwaƂa Nr XXXII/171/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1310   PROTOKÓƁ Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1310   MieczysƂaw Mularczyk
1309   UchwaƂa Nr 1/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1308   PROTOKÓƁ Nr 28/2007 z dnia 29 paĆșdziernika 2007 r.
1308   PROTOKÓƁ Nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1307   UchwaƂa Nr XVI/79/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1306   UchwaƂa Nr 45/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1306   PROTOKÓƁ Nr 31/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1306  
1305   UchwaƂa Nr 34/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1304   PROTOKÓƁ Nr 26/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1301   UchwaƂa Nr 10/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1301   PROTOKÓƁ Nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1300   UchwaƂa Nr 38/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1300   rok 2008
1300   Kontakt
1299   UchwaƂa Nr 9/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1299   UchwaƂa Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1299   PROTOKÓƁ Nr 39/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1299   UCHWAƁA NR XLII/239/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1299   Otwarty konkurs ofert
1296   UchwaƂa Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1296   UchwaƂa Nr 8/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
1296   UchwaƂa Nr XX/100/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1296   PROTOKÓƁ Nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1294   UCHWAƁA Nr XIII/50/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1293   UchwaƂa Nr 41/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1293   XXIII SESJA RADY POWIATU
1292   UchwaƂa Nr 30/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1292   PROTOKÓƁ Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
1292   UchwaƂa Nr XIV/60/08 z dnia 06 lutego 2008
1292   UchwaƂa Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1292   PROTOKÓƁ Nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1291   PROTOKÓƁ Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1291   XXV SESJA RADY POWIATU
1291   rok 2009
1290   UchwaƂa Nr 28/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1289   UchwaƂa Nr 22 /2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1289   UCHWAƁA NR XIII/49/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1289   UCHWAƁA NR XVII/87/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1288   PROTOKÓƁ Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1288   UchwaƂa Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1287   ogƂoszenie o konkursie
1286   PROTOKÓƁ Nr 30/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.
1286   UCHWAƁA NR XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1286   UchwaƂa Nr XX/102/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1286   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1284   UchwaƂa Nr 49/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1284   PROTOKÓƁ Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1284   UchwaƂa nr 41/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku
1284   UchwaƂa Nr XXXI/148/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1284   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1284   PROTOKÓƁ Nr 25/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1283   UchwaƂa Nr 66/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1283   UchwaƂa Nr 55/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1283   UchwaƂa Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1283   UchwaƂa Nr 37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1282   PROTOKÓƁ Nr 33/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1282   rok 2011
1281   UCHWAƁA NR XIV/59/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1281   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1280   UCHWAƁA NR XV/68/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1279   UchwaƂa Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1278   XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1277   PROTOKÓƁ Nr 32/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1276   UchwaƂa Nr 33/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1275   Jan Dominik Jaworski
1274   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1273   UchwaƂa Nr XL/228/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1273   AndĆŒelika Sobolewska
1272   Komisja DoraĆșna
1271   przetarg nieograniczony na
1271   UchwaƂa Nr 13/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1271   UchwaƂa Nr XXXI/153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1270   UCHWAƁA Nr 18/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1270   od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrzeƛnia 2009 r.
1269   UchwaƂa Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1269   UchwaƂa Nr 46/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1269   UCHWAƁA NR XIX/94/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1269   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1268   UchwaƂa Nr 23/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1268   od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrzeƛnia 2010 r.
1268  
1268   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1267   UchwaƂa Nr 17/2008 z dnia 31 marca 2008 r
1267   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1267   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1267   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1266   UCHWAƁA NR XVI/76/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1265   UchwaƂa nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1265   UCHWAƁA NR XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1263   PROTOKÓƁ Nr 31/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.
1263   UchwaƂa Nr 35/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1262   UchwaƂa nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1262   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1262   UchwaƂa Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1262   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1261   UchwaƂa Nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1261   UchwaƂa Nr 45/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1260   OgƂoszenie o przetargu
1259   PROTOKÓƁ Nr 18/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1259   PROTOKÓƁ Nr 23/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1259   UchwaƂa nr 64/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 roku
1259   Terminarz posiedzeƄ
1259   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1258   UchwaƂa Nr 26/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1257   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1256   UchwaƂa Nr 37/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1256   UCHWAƁA Nr XV/72/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1256   PROTOKÓƁ Nr 11/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1256   OgƂoszenie o naborze
1256   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1255   PROTOKÓƁ Nr 46/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
1254  
1254   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1253   UchwaƂa Nr 22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1253   UCHWAƁA NR XXXII/156/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1253   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1252   UchwaƂa nr 49/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1252   UchwaƂa Nr XXVI/134/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1251   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1249   PROTOKÓƁ Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1248   PROTOKÓƁ Nr 14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
1248   BartƂomiej KrĂłlikowski
1247   PROTOKÓƁ Nr 28/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1246   UchwaƂa nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1246   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1246   Barbara Sykucka
1245   UchwaƂa Nr 12/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1245   rok 2011
1245   Komisja Rewizyjna
1244   UchwaƂa Nr 15/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1244   UchwaƂa Nr 77/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1244   UchwaƂa Nr XXIII/120/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1244   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1243   UchwaƂa Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1242   UchwaƂa nr 70/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 roku
1241   UchwaƂa Nr 20/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
1241   PROTOKÓƁ Nr 15/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1241   UchwaƂa Nr XXII/110/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1239   UCHWAƁA NR XV/70/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1239   PROTOKÓƁ Nr 12/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1239   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1239   Wzory wnioskĂłw i formularzy
1238  
1238   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1237   UchwaƂa Nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1237   OgƂoszenie o przetargu
1237   UCHWAƁA NR XXIX/158/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1236   UchwaƂa Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1236   UchwaƂa Nr 59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1236   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1235   przetarg nieograniczony
1235   UchwaƂa Nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1235   UchwaƂa Nr 36/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1235   UchwaƂa Nr XV/67/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1235   UchwaƂa Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1233   PROTOKÓƁ Nr 36/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 r.
1233   PROTOKÓƁ Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1232   PROTOKÓƁ Nr 22/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1232   UCHWAƁA NR VII/45/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1232   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1230   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1229   PROTOKÓƁ Nr 51/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1229   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1227   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1227   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji
1226   UchwaƂa Nr 40/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1226   PROTOKÓƁ Nr 39/2008 z dnia 22 paĆșdziernika 2008 r.
1226   PROTOKÓƁ Nr 42/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1225   UchwaƂa Nr XVII/84/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1225   UchwaƂa Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1225   Andrzej Drabczyk
1225   UCHWAƁA NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1224   UchwaƂa Nr 53/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1223   UchwaƂa Nr 52/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1223   XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1223   UchwaƂa Nr XXXIX/217/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1223   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1222   UchwaƂa Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1221   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1220   UchwaƂa Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1220   UchwaƂa Nr XXII/111/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1220   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1219   UchwaƂa Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1218   rok 2013
1217   przetarg nieograniczony na
1217   UCHWAƁA Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
1217   UchwaƂa Nr XXIX/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1217   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1216   UchwaƂa Nr XXXVI/197/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1216   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1216   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1215   UchwaƂa Nr 57/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1215   Otwarty konkurs ofert
1214   Przetarg nieograniczony na:
1214   PROTOKÓƁ Nr 41/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1214   UchwaƂa Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1214   PROTOKÓƁ Nr 32/2009 z dnia 2 wrzeƛnia 2009 r.
1214   UCHWAƁA NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1213   UchwaƂa Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
1213   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1212   UchwaƂa Nr 52/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1212   UchwaƂa Nr XXVIII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1211   UchwaƂa Nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1210   PROTOKÓƁ Nr 29/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1210   od 28 paĆșdziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.
1209   przetarg nieograniczony na
1208   PROTOKÓƁ Nr 45/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1208   PROTOKÓƁ Nr 16/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1208   UchwaƂa Nr XXXV/188/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1207   UchwaƂa Nr 20/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1207   XXXVIII SESJA RADY POWIATU
1206   UchwaƂa Nr XVIII/88/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1206   OgƂoszenie o rokowaniach
1205   UchwaƂa Nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1205   PROTOKÓƁ Nr 19/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1204   UchwaƂa Nr 50/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1204   UchwaƂa Nr 62/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1204   Ankieta
1204   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1203   UchwaƂa Nr 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1203   UchwaƂa Nr 48/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1203   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1202   PROTOKÓƁ Nr 12/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1202   PROTOKÓƁ Nr 34/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1201   UchwaƂa Nr 21/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1201   PROTOKÓƁ Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1201   UchwaƂa Nr XLI/235/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1201   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1200   PROTOKÓƁ Nr 18/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1200   Wyniki wyborĂłw
1199   UchwaƂa Nr 21/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1199   PROTOKÓƁ Nr 35/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1199   UchwaƂa Nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1198   UchwaƂa Nr XXV/127/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1198   UCHWAƁA NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1197   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1197   UCHWAƁA Nr XXIX/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1197   PROTOKÓƁ Nr 37/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1197   Komisja BudĆŒetowa
1197   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1196   UchwaƂa Nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1196   PROTOKÓƁ Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1196   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1195   UchwaƂa Nr 86/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1194   Przetarg nieograniczony na:
1193   UchwaƂa Nr 51/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1193   PROTOKÓƁ Nr 17/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1193   Komisja Spraw SpoƂecznych
1192   PROTOKÓƁ Nr 21/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.
1192   PROTOKÓƁ Nr 7/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1191   UchwaƂa Nr 25/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1191   UchwaƂa Nr 66/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1191   PROTOKÓƁ Nr 23/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1190   UchwaƂa Nr XXXIII/176/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1190   ZADANIA
1190   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1189   UchwaƂa Nr 58/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1188   przetarg nieograniczony na
1188   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1187   UchwaƂa Nr XXXIV/180/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1187   PROTOKÓƁ Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1187   Komisja BudĆŒetowa
1185   XXII SESJA RADY POWIATU
1185   UchwaƂa Nr 76/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1184   PROTOKÓƁ Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
1184   Komisja BudĆŒetowa
1184   Zaproszenie do skƂadania ofert
1183   XXVI SESJA RADY POWIATU
1183   PROTOKÓƁ Nr 19/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1183   PROTOKÓƁ Nr 30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1183   PROTOKÓƁ Nr 33/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1183  
1182   UchwaƂa Nr 79/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1182   PROTOKÓƁ Nr 9/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1182   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1181   UchwaƂa Nr 67/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1181   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1180   UchwaƂa Nr 26/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1180   UchwaƂa Nr 36/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1179   UchwaƂa Nr 54/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1179   UchwaƂa Nr XL/226/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1178   UchwaƂa Nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1178   PROTOKÓƁ Nr 43/2011 z dnia 5 paĆșdziernika 2011 r.
1177   UchwaƂa Nr 32/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1177   UchwaƂa Nr 60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1177   UchwaƂa Nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1177   UchwaƂa Nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1177   XXXI SESJA RADY POWIATU
1177   UchwaƂa Nr XXXIV/179/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1177   UchwaƂa Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1177   od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.
1176   PROTOKÓƁ Nr 16/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1176   UCHWAƁA NR XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1176   UCHWAƁA NR XXVII/135/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
1176   UchwaƂa Nr 62/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1175   PROTOKÓƁ Nr 22/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.
1175   PROTOKÓƁ Nr 28/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1174   UchwaƂa Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1173   UchwaƂa Nr XXXII/158/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1173   UchwaƂa Nr XXXVI/199/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1173   UchwaƂa Nr 13/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1173   PROTOKÓƁ Nr 14/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1172   UchwaƂa Nr XXII/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1172   PROTOKÓƁ Nr 47/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1172   kontrole zewnętrzne
1172   UCHWAƁA XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1171   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1170   XXXIV NADZWYCZAJNA SESJI RADY POWIATU
1168   UchwaƂa Nr 51/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1168   UchwaƂa Nr XX/104/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1168   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1168   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1168   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1167   UchwaƂa Nr 26/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
1166   PROTOKÓƁ Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1166   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1165   PROTOKÓƁ Nr 34/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
1165   UchwaƂa Nr 64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1164   UchwaƂa Nr 47/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1164   UchwaƂa Nr XXXVIII/214/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1163   UchwaƂa Nr 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1162   UCHWAƁA NR XLI/232/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1162   ProtokoƂy Kontroli
1162   UCHWAƁA NR IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1161   UchwaƂa Nr XXXI/151/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1161   UchwaƂa Nr XXXII/169/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1161   PROTOKÓƁ Nr 21/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1160   PROTOKÓƁ Nr 35/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1159   PROTOKÓƁ Nr 15/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1159   UchwaƂa Nr XLI/233/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1158   PROTOKÓƁ Nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1157   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1156   przetarg nieograniczony na:
1156   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1156   UchwaƂa Nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1156   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1156   kontakt
1155   UchwaƂa Nr XXXV/187/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1154   UchwaƂa Nr 11/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1154   UchwaƂa Nr 22/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
1153   PROTOKÓƁ Nr 15/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
1153   PROTOKÓƁ Nr 29/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1153   PROTOKÓƁ Nr 27/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1153   OgƂoszenie o rokowaniach
1152   przetarg nieograniczony
1152   UchwaƂa nr 65/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 roku
1152   UchwaƂa Nr XXII/109/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1152   UchwaƂa Nr XXIII/117/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1152   UchwaƂa Nr XXXI/154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1152   UCHWAƁA NR IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1152   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1151   PROTOKÓƁ Nr 38/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1151   OgƂoszenie o przetargu
1151   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1150   UchwaƂa Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009
1150   PROTOKÓƁ Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
1150   UchwaƂa Nr XLII/244/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1149   PROTOKÓƁ Nr 49/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1149   UCHWAƁA NR XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1148   UchwaƂa Nr 35/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1148   UchwaƂa Nr XVIII/89/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1148   UCHWAƁA NR XXXVIII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1147   UchwaƂa Nr XXIX/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1147   UchwaƂa Nr XXXI/155/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1146   UchwaƂa Nr 39/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1146   UchwaƂa Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1145   UchwaƂa Nr XXII/116/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1145   UchwaƂa Nr 9/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1145   PROTOKÓƁ Nr 21/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1145   Polityka Jakoƛci
1145   PROTOKÓƁ Nr 43/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
1145   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1144   UchwaƂa Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1143   UchwaƂa Nr XXXV/183/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1143   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1142   UchwaƂa Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1142   PROTOKÓƁ Nr 6/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1142   PROTOKÓƁ Nr 14/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
1142   Komisja Oƛwiaty, Kultury, i Sportu
1142   UCHWAƁA NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1141   UchwaƂa Nr 72/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1141   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1141   PROTOKÓƁ Nr 31/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1141   UchwaƂa Nr XXXVII/206/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1141   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1140   UchwaƂa Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1140   UchwaƂa Nr XXXII/167/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1140   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1140   UchwaƂa Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1139   PROTOKÓƁ Nr 8/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.
1139   PROTOKÓƁ Nr 41/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1139   UchwaƂa Nr XXXVI/191/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.
1139   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1138   UchwaƂa Nr 76/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1136   PROTOKÓƁ Nr 38/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1136   PROTOKÓƁ Nr 44/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1136   UchwaƂa Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1136   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1136   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1135   UchwaƂa Nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1135   UchwaƂa Nr XXXVI/195/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1135   UchwaƂa Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.
1135   UchwaƂa Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1134   UchwaƂa Nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1134   UCHWAƁA NR XIX/93/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1134   PROTOKÓƁ Nr 24/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
1134   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1133   UCHWAƁA NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
1131   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1131   WYKAZ ZGƁOSZEƃ ROBÓT BUDOWLANYCH
1130   UchwaƂa Nr XXII/113/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1130   UchwaƂa Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1129   PROTOKÓƁ Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r.
1129   UchwaƂa Nr XXIII/121/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1129   UchwaƂa Nr XXIII/125/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1129   UchwaƂa Nr XXV/129/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1129   UchwaƂa Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1129   PROTOKÓƁ Nr 24/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.
1129   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1129   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1128   UchwaƂa Nr 31/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1128   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1127   XXIX SESJA RADY POWIATU
1127   UchwaƂa Nr 12/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1127   UchwaƂa Nr 88/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1127   UCHWAƁA NR XXXVI/192/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1127   PROTOKÓƁ Nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.
1126   UchwaƂa Nr 59/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1126   UchwaƂa Nr XXXIII/178/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1126   Komisja ƚrodowiska
1125   UchwaƂa Nr XXIII/122/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1125   UchwaƂa Nr 20/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1123   UchwaƂa Nr 38/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1123   UCHWAƁA NR XXXVIII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1123   Komisja BudĆŒetowa
1123   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1122   UchwaƂa Nr 36/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1122   PROTOKÓƁ Nr 25/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1121   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1120   rok 2012
1119   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1118   PROTOKÓƁ Nr 40/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1117   UchwaƂa Nr XXV/130/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1117   UCHWAƁA NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1115   UchwaƂa Nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1114   UchwaƂa Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1114   UchwaƂa Nr XXXV/190/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1114   ogƂoszenie naboru
1113   UCHWAƁA NR XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1113   UchwaƂa Nr XXXI/152/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1113   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1113   UchwaƂa Nr 53/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1113   UCHWAƁA NR XLII/240/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1113   STATUT POWIATU PYRZYCKIEGO
1112   XVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1112   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1111   UCHWAƁA NR XXIX/139/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r
1111   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1110   UchwaƂa Nr 63/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1110   UchwaƂa XXXII/166/09 Z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1109   UCHWAƁA NR XX/99/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1109   PROTOKÓƁ Nr 48/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1109   POWIAT PYRZYCKI
1109   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1109   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1108   PROTOKÓƁ Nr 27/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.
1107   PROTOKÓƁ Nr 47/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1107   UCHWAƁA NR XXXII/157/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1106   UchwaƂa Nr 14/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1106   UCHWAƁA NR XX/96/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1106   UchwaƂa nr XLI/234/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1105   UchwaƂa Nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
1105   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1105   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - zmiana
1104   UCHWAƁA Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku
1104   PROTOKÓƁ Nr 35/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
1103   UchwaƂa Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1103   PROTOKÓƁ Nr 43/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
1103   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
1103   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1103  
1102   UchwaƂa Nr 31/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1102   UchwaƂa Nr 75/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1102   XXXVII SESJA RADY POWIATU
1102   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1101   UchwaƂa Nr 7/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1101   PROTOKÓƁ Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1101   UchwaƂa Nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1100   UchwaƂa Nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1100   UCHWAƁA NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r
1100   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1100   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1099   UchwaƂa Nr 83/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1099   UchwaƂa Nr 39/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1099   UCHWAƁA NR XX/97/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1099   UchwaƂa Nr 17/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1099   UchwaƂa Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1098   PROTOKÓƁ Nr 44/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1098   UchwaƂa Nr XXIX/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1098   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1097   UchwaƂa nr 42/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku
1097   UchwaƂa Nr 68/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1097   UchwaƂa Nr XXXVI/200/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1096   UchwaƂa Nr 46/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1096   PROTOKÓƁ Nr 50/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1096   PROTOKÓƁ Nr 27/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1096   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1095   UchwaƂa Nr 75/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1095   UCHWAƁA NR XXXVII/204/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1094   UchwaƂa Nr XXV/131/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1094   UchwaƂa Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1094   UCHWAƁA NR XXXIII/175/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1094   UchwaƂa Nr 61/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1094   PROTOKÓƁ Nr 30/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1093   UchwaƂa Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1093   OgƂoszenie o przetargu
1092   UchwaƂa Nr 40/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1092   UCHWAƁA NR XX/98/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1091   UCHWAƁA NR XXIII/124/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1091   OgƂoszenie o zamĂłwieniu na przeprowadzenie audytu
1090   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1090   UCHWAƁA NR XX/119/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
1090   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1089   UchwaƂa Nr 85/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1089   UchwaƂa Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1089   UchwaƂa Nr XXXVII/205/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1089   PROTOKÓƁ Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1089   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1089   Informacja o wyborze oferty
1089   rok 2012
1088   UchwaƂa Nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1088   UchwaƂa Nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1088   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1088   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1087   PROTOKÓƁ Nr 27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.
1087   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1087   PROTOKÓƁ Nr 18/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1086   UchwaƂa Nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1086   UchwaƂa Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1086   UchwaƂa Nr XXXI/150/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1086   UchwaƂa Nr XXXV/189/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1086   ZADANIA
1085   UCHWAƁA NR XXIII/118/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1085   UCHWAƁA NR XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1085   UchwaƂa Nr 3/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1085   UCHWAƁA NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1084   przetarg nieograniczony na
1083   UchwaƂa Nr 73/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1083   UchwaƂa Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1083   UchwaƂa Nr XXXII/170/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1083   XXXIX SESJA RADY POWIATU
1083   Komunikat
1082   UchwaƂa Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1082   PROTOKÓƁ Nr 36/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1081   PROTOKÓƁ Nr 20/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1080   UchwaƂa Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1079   UchwaƂa Nr XXXIII/174/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1079   UchwaƂa Nr XXXVIII/213/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1079   PROTOKÓƁ Nr 37/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1079   UCHWAƁA NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1079   PROTOKÓƁ Nr 30/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
1079   ANALIZY
1078   PROTOKÓƁ Nr 26/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1078   XXXIII SESJA RADY POWIATU
1078   UchwaƂa Nr 43/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1078   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1077   UchwaƂa Nr 56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1077   UchwaƂa Nr XXIV/126/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
1077   UchwaƂa Nr XXXII/164/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1076   przetarg nieograniczony na:
1076   PROTOKÓƁ Nr 46/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
1076   UchwaƂa Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1076   UchwaƂa Nr 65/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
1076   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1075   UchwaƂa Nr 43/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1075   UchwaƂa Nr 59/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1075   PROTOKÓƁ Nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
1075   PROTOKÓƁ Nr 17/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r.
1075   UchwaƂa Nr 91/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1075   PROTOKÓƁ Nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
1074   UchwaƂa Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1073   UchwaƂa Nr XXXIII/173/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1073   UchwaƂa Nr 96/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1073   PROTOKÓƁ Nr 9/2010 z dnia 9 marca 2010 r.
1073   UchwaƂa Nr XL/229/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1073   UchwaƂa Nr V/18/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1073   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1072   UchwaƂa Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1072   PROTOKÓƁ Nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1072   PROTOKÓƁ Nr 8/2010 z dnia 2 marca 2010 r.
1072   PROTOKÓƁ Nr 20/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
1071   Komisja DoraĆșna
1070   rok 2013
1069   UchwaƂa Nr 30/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1069   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1068   UchwaƂa Nr 80/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1068   UchwaƂa Nr 52/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1068   PROTOKÓƁ Nr 22/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
1067   UchwaƂa Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1067   UchwaƂa Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1067   UCHWAƁA NR XLII/241/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1067   UchwaƂa Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1067   UchwaƂa Nr IV/16/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1066   PROTOKÓƁ Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1066   UchwaƂa Nr XXXVIII/212/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1066   UchwaƂa Nr 71/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1066   PROTOKÓƁ Nr 39/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1064   UchwaƂa Nr 22/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1064   od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.
1063   UCHWAƁA NR XXXVIII/211/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1063   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1063   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1062   UchwaƂa Nr 83/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1062   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1062   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1061   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1061   UchwaƂa Nr XII/65/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
1060   przetarg nieograniczony na:
1060   UchwaƂa Nr XX/101/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1060   XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1060   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1059   PROTOKÓƁ Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
1059   UchwaƂa Nr 15/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1058   UchwaƂa Nr 69/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1058   UchwaƂa Nr 28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1057   UchwaƂa Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1057   UchwaƂa Nr 5/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1057   od 25 paĆșdziernika do 27 grudnia 2012 r.
1056   UchwaƂa Nr XXXIX/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1056   od 27 paĆșdziernika do 27 grudnia 2011 r.
1055   UchwaƂa Nr 54/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1055   UchwaƂa Nr XXXII/160/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1055   Komisja Rewizyjna
1055   UchwaƂa Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
1054   UchwaƂa Nr XXXIX/221/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1053   UCHWAƁA Nr 50/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1053   UchwaƂa Nr XXXVI/202/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1053   UchwaƂa Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1052   VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1051   przetarg nieograniczony na:
1051   UchwaƂa Nr XXXV/186/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1051   UchwaƂa Nr 75/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1051   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1050   UCHWAƁA NR XXXII/162/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1050   UchwaƂa Nr XXXII/172/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1049   UchwaƂa Nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1048   UchwaƂa Nr 64/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1048   PROTOKÓƁ Nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1048   XLII SESJA RADY POWIATU
1047   UchwaƂa Nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1047   UchwaƂa Nr 32/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1046   UchwaƂa Nr 61/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1046   UchwaƂa Nr 21/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1046   UchwaƂa Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1045   UCHWAƁA Nr 51/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
1045   UchwaƂa Nr 79/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1045   PROTOKÓƁ Nr 43/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
1045   UchwaƂa Nr VII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1045   rok 2010
1045   UchwaƂa Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1045   UCHWAƁA NR XXXI/165/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
1044   UchwaƂa Nr 71/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1044   UCHWAƁA NR XX/95/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1044   PROTOKÓƁ Nr 26/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1043   UCHWAƁA Nr 48/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1043   UchwaƂa Nr 64/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1043   UCHWAƁA NR 4/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1043   VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1043   Robert SĂłjka
1042   UchwaƂa Nr 67/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1042   PROTOKÓƁ Nr 46/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
1041   UchwaƂa Nr 65/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1041   PROTOKÓƁ Nr 14/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1041   UCHWAƁA NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1040   UchwaƂa Nr 23/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1040   UchwaƂa Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1039   UCHWAƁA NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
1039   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1038   UchwaƂa Nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1038   UchwaƂa Nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1037   UchwaƂa Nr 86/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1037   UchwaƂa Nr XLII/246/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1037   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1037   OGƁOSZENIA
1036   UCHWAƁA NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1035   UchwaƂa Nr 47/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1035   UchwaƂa Nr 84/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1035   UchwaƂa Nr 32/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1035   PROTOKÓƁ Nr 10/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1034   UchwaƂa Nr XXXIX/218/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1034   PROTOKÓƁ Nr 41/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1034   UchwaƂa Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1034   PROTOKÓƁ Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1034   UchwaƂa Nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1034   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1033   PROTOKÓƁ Nr 31/2010 z dnia 21 wrzeƛnia 2010 r.
1033   PROTOKÓƁ Nr 42/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
1032   UchwaƂa Nr 71/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1032   UchwaƂa Nr 25/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1032   UCHWAƁA Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
1031   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1031   UchwaƂa Nr 73/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1031   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1031   UchwaƂa Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1031   ogƂoszenie o konkursie
1030   UchwaƂa Nr XXXII/165/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1030   UchwaƂa Nr VII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1030   UchwaƂa Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1029   UchwaƂa Nr 41/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1029   UchwaƂa Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1029   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1028   przetarg nieograniczony na:
1028   UchwaƂa Nr 66/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1028   PROTOKÓƁ Nr 48/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1027   UchwaƂa Nr 67 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1027   UCHWAƁA NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
1026   UchwaƂa Nr IV/13/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1025   UchwaƂa Nr 6/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1024   UCHWAƁA NR XXXVI/193/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1024   UchwaƂa Nr XLII/242/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1024   OgƂoszenie o rokowaniach
1023   UCHWAƁA NR XXXV/185/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1023   UchwaƂa Nr 23/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1023   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1022   UchwaƂa Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1022   UchwaƂa Nr 31/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1022   UchwaƂa Nr IV/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1022   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1021   UchwaƂa Nr 92/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1021   ZADANIA
1020   przetarg nieograniczony na:
1020   kontakt
1020   UchwaƂa Nr 83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
1020   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1020   UCHWAƁA NR XXIII/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1020   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1019   UCHWAƁA Nr 45/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1019   UchwaƂa Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1018   PROTOKÓƁ Nr 33/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1018   PROTOKÓƁ Nr 15/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
1018   rok 2012
1018   UCHWAƁA NR XXIV/137/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
1017   UchwaƂa Nr XXXII/159/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1017   UchwaƂa Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1017   UchwaƂa Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1017   od 29 grudnia 2011 r. do 21 lutego 2012 r.
1017   UchwaƂa nr CXVI.311.2013
1017   OgƂoszenie o rokowaniach
1016   UchwaƂa Nr 53/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1016   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1016   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1015   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1015   UchwaƂa Nr 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1015   UchwaƂa Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1015   UchwaƂa Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1014   UchwaƂa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2009 r.
1013   UchwaƂa Nr XXXVI/201/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1013   od 23 lutego do 27 marca 2012 r.
1012   UchwaƂa Nr 83/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
1011   UchwaƂa Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1011   UCHWAƁA Nr 47/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1010   UchwaƂa Nr 73/2009 z dnia 21 paĆŒdziernika 2009 r.
1010   UchwaƂa Nr XXXIX/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1010   UchwaƂa Nr 76/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1010   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1010   UCHWAƁA NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1010   kontakt
1009   UchwaƂa Nr 77/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1009   UchwaƂa Nr 14/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1009   UCHWAƁA NR XXXVIII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1009   UchwaƂa Nr 66/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1008   UchwaƂa Nr 11/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1008   PROTOKÓƁ Nr 34/2010 z dnia 5 paĆșdziernika 2010 r.
1008   PROTOKÓƁ Nr 7/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.
1008   UchwaƂa Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
1007   przetarg nieograniczony na:
1007   UchwaƂa Nr 33/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1007   UchwaƂa Nr XXXIX/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1007   PROTOKÓƁ Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.
1007   UchwaƂa Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1007   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1006   UchwaƂa Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1006   UchwaƂa Nr 17A/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1006   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1005   UchwaƂa Nr 60/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1005   UchwaƂa Nr 90/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1005   PROTOKÓƁ Nr 35/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1005   UCHWAƁA Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
1005   od 18 kwietnia do 25 czerwca 2013 r.
1004   przetarg nieograniczony na:
1004   UchwaƂa nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1004   UchwaƂa Nr 41/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1004   UchwaƂa Nr 68/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1004   UchwaƂa Nr IV/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1004   UchwaƂa Nr 27/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1004   UchwaƂa Nr 48/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
1003   PROTOKÓƁ Nr 45/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1003   UchwaƂa Nr VII/38/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1003   UchwaƂa Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1002   UchwaƂa Nr 56/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1002   od 28 czerwca do 18 wrzeƛnia 2012 r.
1001   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1001   UchwaƂa Nr 25/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1001   UchwaƂa Nr 51/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1001   UchwaƂa Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1001   PROTOKÓƁ Nr 38/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.
1001   PROTOKÓƁ Nr 44/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1000   UchwaƂa Nr XXXV/182/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1000   UchwaƂa Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1000   UchwaƂa Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1000   od 1 do 27 wrzeƛnia 2011 r.
999   UchwaƂa IV/12/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
999   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
998   UchwaƂa Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
998   UchwaƂa Nr 88/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
997   UchwaƂa Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
997   UCHWAƁA Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
997   UchwaƂa Nr 30/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
997   PROTOKÓƁ Nr 22/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
996   UchwaƂa Nr 27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
995   UchwaƂa Nr 87/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
995   UchwaƂa Nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
995   UCHWAƁA NR XLI/231/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
995   UCHWAƁA NR V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
994   UchwaƂa Nr XXXIX/219/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
994   PROTOKÓƁ Nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
993   UchwaƂa Nr 58/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
993   PROTOKÓƁ Nr 40/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r
992   UchwaƂa Nr 29/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
992   UchwaƂa Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
991   UchwaƂa Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
991   UchwaƂa Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
990   UchwaƂa Nr 15/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
989   UchwaƂa Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
989   UchwaƂa Nr 21/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
989   PROTOKÓƁ Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
989   UchwaƂa Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
988   UchwaƂa Nr 5/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
988   UCHWAƁA NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
988   UchwaƂa Nr 13/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
988   UchwaƂa Nr 52/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
987   UchwaƂa Nr IV/10/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
987   PROTOKÓƁ Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
986   UCHWAƁA Nr 22/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
986   UchwaƂa Nr 48/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
986   PROTOKÓƁ Nr 32/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
986   UchwaƂa Nr 11/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
986   UchwaƂa Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
986   UCHWAƁA NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
986   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
983   UchwaƂa Nr 42/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
983   UchwaƂa Nr 72 /2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
983   UchwaƂa Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
983   Komisja DoraĆșna
983   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
982   UchwaƂa Nr 74/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
982   PROTOKÓƁ Nr 13/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
982   UchwaƂa Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
982   UCHWAƁA NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
981   UchwaƂa Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
981   Komunikat
981   Dokumenty
980   UchwaƂa Nr 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
980   UchwaƂa Nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
979   UchwaƂa Nr 27/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
979   PROTOKÓƁ Nr 49/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.
979   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
978   UCHWAƁA NR XLI/230/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
977   PROTOKÓƁ Nr 23/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
977   OBWIESZCZENIA
976   UCHWAƁA Nr 46/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
976   UchwaƂa Nr 60/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
976   UchwaƂa Nr 93/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
976   UchwaƂa Nr 29/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
975   UCHWAƁA Nr 49/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
975   UchwaƂa Nr XLII/243/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
974   PROTOKÓƁ Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
974   UchwaƂa Nr 69/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
974   UCHWAƁA NR XIX/112/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
974   UCHWAƁA XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
973   PROTOKÓƁ Nr 47/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
973   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
972   UchwaƂa Nr 33/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
972   UchwaƂa Nr 62 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
972   UchwaƂa Nr 79/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
972   UCHWAƁA NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
972   MirosƂaw Gryczka
971   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
971   UCHWAƁA X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
970   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
970   UCHWAƁA Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
970   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
970   UCHWAƁA XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
969   UchwaƂa Nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku
969   UchwaƂa Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
969   XXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
969   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
969   Kazimierz LipiƄski
968   UchwaƂa Nr 57/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
968   UchwaƂa Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
968   PROTOKÓƁ Nr 45/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
968   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
967   UchwaƂa Nr 70/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
967   UchwaƂa Nr 47/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
967   PROTOKÓƁ Nr 6/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
967   UchwaƂa Nr 34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
967   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
966   UchwaƂa Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.
966   UchwaƂa Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
966   UchwaƂa Nr XVI/89/12 z dnia 28 marca 2012 r.
966   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
965   UchwaƂa Nr XLII/237/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
965   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
964   UchwaƂa Nr 44/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
964   UchwaƂa Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
964   UCHWAƁA NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
964   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
963   PROTOKÓƁ Nr 36/2010 z dnia 18 paĆșdziernika 2010 r.
962   UCHWAƁA Nr 37/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
962   UCHWAƁA NR XLII/238/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
962   PROTOKÓƁ Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
962   PROTOKÓƁ Nr 40/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
961   UCHWAƁA Nr 35/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
960   PROTOKÓƁ Nr 21/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 42/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 23/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
959   UchwaƂa Nr 59/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 28/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
959   UchwaƂa Nr 87/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
959   UchwaƂa Nr 53/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
958   PROTOKÓƁ Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
957   przetarg nieograniczony na
957   UchwaƂa Nr 63 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
957   XXI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
957   UCHWAƁA NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.
957   PROTOKÓƁ Nr 20/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
957   ElĆŒbieta Cichacka
956   UchwaƂa Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
956   UCHWAƁA NR XXXIX/215/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
956   UchwaƂa Nr 58/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
956   UchwaƂa Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
955   UchwaƂa Nr 55/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
955   PROTOKÓƁ Nr 11/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
955   od 28 wrzeƛnia do 25 paĆșdziernika 2011 r.
954   UchwaƂa Nr 69/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
954   UchwaƂa Nr 60/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
954   UchwaƂa Nr 72/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
953   UchwaƂa Nr X/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
952   UchwaƂa Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
952   UchwaƂa Nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
952   UchwaƂa Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
952   UchwaƂa Nr XXX/146/09 z dnia 20 maja 2009 r.
952   tablica ogƂoszeƄ
952   UCHWAƁA NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
951   UchwaƂa Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
951   UchwaƂa Nr 40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
951   XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
951   Wieloletnia prognoza finansowa
950   UchwaƂa Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
950   UchwaƂa Nr XI/60/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
949   UchwaƂa Nr 89/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
949   UCHWAƁA Nr 34/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
949   kontakt
949   UchwaƂa Nr IX/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
949   UCHWAƁA NR XIV/78/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
949   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
948   przetarg nieograniczony na
948   UCHWAƁA NR XXIX/151/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
946   UchwaƂa Nr XLII/245/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
946   UchwaƂa Nr 77/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
945   UchwaƂa Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
944   UCHWAƁA Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
944   UchwaƂa Nr 63/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
944   UchwaƂa Nr 74/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
944   PROTOKÓƁ Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
944   Artur Pniewski
943   PROCEDURY
942   PROTOKÓƁ Nr 49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
942   UchwaƂa Nr 80/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
942   UCHWAƁA V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
940   UchwaƂa Nr 74/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
940   UCHWAƁA NR XXIII/136/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
939   UchwaƂa Nr 66 /2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
939   PROTOKÓƁ Nr 45/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
939   UchwaƂa Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
938   PROTOKÓƁ Nr 40/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
938   UchwaƂa Nr 23/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
938   UCHWAƁA NR XI/62/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
938   od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.
937   UchwaƂa Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
936   UchwaƂa Nr 46/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
936   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
935   UchwaƂa Nr 65 /2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
935   UchwaƂa Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
935   UchwaƂa Nr 50/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
934   UchwaƂa Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
933   UchwaƂa Nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
933   Komunikat
932   UchwaƂa Nr 67/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
932   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
932   PROTOKÓƁ Nr 17/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r
931   UchwaƂa Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
931   UchwaƂa Nr 25/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
931   UchwaƂa Nr 36/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
931   PROTOKÓƁ Nr 33/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
931   UchwaƂa Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.
931   PROTOKÓƁ Nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
931   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
930   PROTOKÓƁ Nr 29/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
929   UchwaƂa Nr 52/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
929   UchwaƂa Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
929   UchwaƂa Nr 50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
929   UCHWAƁA NR XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
928   UchwaƂa Nr 9/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
928   PROTOKÓƁ Nr 19/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
928   UCHWAƁA NR XV/82/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
926   UchwaƂa Nr 46/2010 z dnia 29 czerwca 2011 r.
925   UchwaƂa Nr 39/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
925   UchwaƂa Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
925   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
924   UCHWAƁA Nr 38/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
924   UchwaƂa Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
923   UchwaƂa Nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
923   UchwaƂa Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
922   UchwaƂa Nr 61/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
921   UchwaƂa Nr 85/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
921   UchwaƂa nr 47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
921   ogƂoszenie o konkursie
920   UchwaƂa Nr 39/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
920   UchwaƂa Nr 31/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
919   od 28 marca do 24 kwietnia 2012 r.
919   BartƂomiej KrĂłlikowski
918   UchwaƂa Nr 43/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
918   UchwaƂa Nr 56/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
918   UchwaƂa Nr VII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
918   PROTOKÓƁ Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
915   PROTOKÓƁ Nr 21/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
914   UchwaƂa Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
914   PROTOKÓƁ Nr 18/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
914   PROTOKÓƁ Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
913   UchwaƂa Nr 28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
911   PROTOKÓƁ Nr 28/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
911   UchwaƂa Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
911   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
910   UchwaƂa Nr 62/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
910   UchwaƂa Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
910   UchwaƂa Nr 61 /2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
909   UchwaƂa Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
909   UchwaƂa Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
909   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
908   UCHWAƁA NR XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
908   UchwaƂa Nr 58/2012 z dnia 21 sierpnia 2021 r.
908   Komunikat
907   UchwaƂa Nr 23/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
907   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
906   PROTOKÓƁ Nr 37/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
906   Program Ochrony ƚrodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015
905   UchwaƂa Nr VIII/51/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
905   UchwaƂa Nr 71/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
905   XII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
905   UchwaƂa Nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
905   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
903   UchwaƂa Nr 29/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
903   PROTOKÓƁ Nr 48/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
902   UchwaƂa Nr 74/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
902   PROTOKÓƁ Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
902   UCHWAƁA NR XXVI/146/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
901   UchwaƂa Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
901   Ryszard Berdzik
900   UchwaƂa Nr 70/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
900   PROTOKÓƁ Nr 31/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
900   UchwaƂa Nr XI/63/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 roku
900   UchwaƂa Nr 70/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
900   UchwaƂa Nr 29/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
899   UchwaƂa Nr 51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
899   Informacja o wyborze oferty
898   UCHWAƁA Nr 36/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
898   UchwaƂa Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
898   UchwaƂa Nr 56/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
898   UchwaƂa Nr 62A/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
898   PROTOKÓƁ Nr 34/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
897   UchwaƂa Nr 42/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
897   PROTOKÓƁ Nr 37/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
897   rok 2013
896   UchwaƂa Nr XI/61/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
896   UchwaƂa Nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
895   UchwaƂa Nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
895   PROTOKÓƁ Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
895   UchwaƂa Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
895   UCHWAƁA NR XXIX/156/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
895   UchwaƂa Nr 58/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
893   UchwaƂa Nr 72/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
892   UchwaƂa Nr 67/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
892   UchwaƂa Nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
891   WNIOSKI
891   UchwaƂa Nr 69/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
890   UCHWAƁA NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.
890   UCHWAƁA NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
890   UchwaƂa Nr 68/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
889   UchwaƂa nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
889   PROTOKÓƁ Nr 55/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
889   UCHWAƁA NR XIII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
889   UchwaƂa Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
889   UchwaƂa Nr 59/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
888   UchwaƂa Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
888   UchwaƂa Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
887   UCHWAƁA NR XIX/111/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
887   UCHWAƁA NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
887   UchwaƂa Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
886   PROTOKÓƁ Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
886   PROTOKÓƁ Nr 57/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
886   UCHWAƁA NR II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
885   XXII SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
884   rok 2014
883   UchwaƂa Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
883   UchwaƂa Nr XII/69/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
883   UchwaƂa Nr 21/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.
882   UchwaƂa Nr 77/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
882   UCHWAƁA NR VIII/49/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
882   Kazimierz LipiƄski
881   UchwaƂa Nr 32/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
881   UCHWAƁA NR XXX/162/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
880   od 25 czerwca do 29 wrzeƛnia 2015 r.
879   UCHWAƁA NR XV/84/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
879   PROTOKÓƁ Nr 10/2012 z dnia 6 marca 2012 r.
879   od 28 grudnia 2012 r. do 19 lutego 2013 r.
878   UCHWAƁA NR XIX/108/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
877   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
877   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
875   UchwaƂa Nr 82/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
875   PROTOKÓƁ Nr 9/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
875   PROTOKÓƁ Nr 32/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
875   UchwaƂa Nr 77/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
875   UchwaƂa Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
874   PROTOKÓƁ Nr 3/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
874   UchwaƂa Nr XXI/123/12 z dnia 8 listopada 2012 roku
874   UchwaƂa Nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
873  
872   UchwaƂa Nr 80/2011 z dnia 24 paĆșdziernika 2011 r.
872   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
871   UchwaƂa Nr XII/67/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
871   UchwaƂa Nr 57/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
871   PROTOKÓƁ Nr 62/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
870   XXX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
869   UchwaƂa Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
869   UchwaƂa Nr 94/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
869   UchwaƂa Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
868   UchwaƂa Nr 26/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
868   UchwaƂa Nr 15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
868   UchwaƂa Nr 30/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
868   UCHWAƁA NR XXXI/168/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
868   StanisƂaw StepieƄ
867   UchwaƂa Nr 75/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
867   PROTOKÓƁ Nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
867   PROTOKÓƁ Nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
867   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
866   UchwaƂa Nr 43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
866   UCHWAƁA NR XXIII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
866   UchwaƂa Nr 24/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
865   UCHWAƁA NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
865   UchwaƂa Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
865   PROTOKÓƁ Nr 39/2012 z dnia 11 wrzeƛnia 2012 r.
865   UCHWAƁA Nr XX/115/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
865   od 19 wrzeƛnia do 23 paĆșdziernika 2012 r.
865   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
864   UchwaƂa Nr XII/64/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
864   UchwaƂa Nr 47/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
863   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
862   XXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
859   UchwaƂa Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
859   UCHWAƁA NR XXIX/155/13 z dnia 26 czerwca 2013 r
858   UCHWAƁA NR XXXII/169/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
857   UchwaƂa Nr 63/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
857   UchwaƂa Nr 65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
857   UchwaƂa Nr 46/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
857   UCHWAƁA NR XXXI/166/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
857   rok 2014
856   UchwaƂa Nr 68 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
856   UchwaƂa Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
856   PROTOKÓƁ Nr 16/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
855   UchwaƂa Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
854   UchwaƂa Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012
854   UchwaƂa Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
854   UchwaƂa Nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
854   UchwaƂa Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
854   rok 2015
853   UchwaƂa Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
853   UCHWAƁA NR XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
853   PROTOKÓƁ Nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.
853   UchwaƂa Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
852   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
852   UchwaƂa Nr XII/66/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
852   UchwaƂa Nr 87/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
852   UchwaƂa Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
852   PROTOKÓƁ Nr 27/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
852   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
851   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
850   UchwaƂa Nr 19/2009
850   UCHWAƁA NR XIII/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
850   UchwaƂa Nr 30/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
850   UchwaƂa Nr 56/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
848   UchwaƂa Nr 79/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
847   UchwaƂa Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
847   UchwaƂa Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
847   UchwaƂa Nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
845   UchwaƂa Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
844   UchwaƂa Nr 82/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
844   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
844   UCHWAƁA NR XXXIV/183/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
844   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
844   PROTOKÓƁ Nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
843   UchwaƂa Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
842   PROTOKÓƁ Nr 17/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
842   UchwaƂa Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
842   UchwaƂa Nr 69/2013 z dnia 30 wrzesieƄ 2013 r.
842   UchwaƂa Nr 80/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
841   PROTOKÓƁ Nr 32/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
840   UchwaƂa Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
840   UCHWAƁA NR 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
840   PROTOKÓƁ Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
840   UchwaƂa Nr 50/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
839   UchwaƂa Nr 88/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
839   UchwaƂa Nr 91/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
838   UchwaƂa Nr XII/68/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
838   UchwaƂa Nr 86/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
838   UCHWAƁA Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
838   UchwaƂa Nr 65/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
838   UchwaƂa Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
838  
838   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
837   PROTOKÓƁ Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 60/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
837   ZADANIA
836   UchwaƂa Nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
836   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
835   UchwaƂa Nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
835   UchwaƂa Nr 45/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
835   PROTOKÓƁ Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
835   MichaƂ ƁuszczyƄski
834   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
833   UCHWAƁA XX/117/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
833   UCHWAƁA NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
833   UchwaƂa Nr 71/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
833   XXXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
833   Wiktor ToƂoczko
831   UchwaƂa Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
831   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
830   UchwaƂa Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
830   UchwaƂa Nr 71/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
829   UchwaƂa Nr 81/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
829   UchwaƂa Nr 92/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
829   UchwaƂa Nr 20/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
829   PROTOKÓƁ Nr 8/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
829   UchwaƂa Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
827   PROTOKÓƁ Nr 47/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
827   UchwaƂa Nr 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
827   UchwaƂa Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
826   UCHWAƁA NR XXIX/153/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
826   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego V kadencji
825   UCHWAƁA NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
825   UCHWAƁA NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
825   UCHWAƁA NR XXIV/138/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
825   PROTOKÓƁ Nr 20/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
825   UchwaƂa Nr 55/2013 z dnia 9 lipca 2013 r
825   kontakt
824   UchwaƂa Nr 41/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
824   UchwaƂa Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
824   UchwaƂa Nr 67/2013 z dnia 25 wrzesieƄ 2013
823   PROTOKÓƁ Nr 39/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
823   UchwaƂa Nr 57/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
823   XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
822   PROTOKÓƁ Nr 42/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
822   UchwaƂa Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
822   UchwaƂa Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
821   UchwaƂa Nr 85/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
820   UchwaƂa Nr 81/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
820   UchwaƂa Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
819   UchwaƂa Nr 34/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
819   UchwaƂa Nr 38/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
819   UchwaƂa Nr 91/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
818   UchwaƂa Nr 21/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
818   UCHWAƁA NR XVIII/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
818   PROTOKÓƁ Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
818   UchwaƂa Nr 40/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
818   UchwaƂa Nr 70/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
818   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
818   od 26 czerwca do 17 wrzeƛnia 2013 r.
817   PROTOKÓƁ Nr 44/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
817   UchwaƂa Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
817   PROTOKÓƁ Nr 22/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
817   UchwaƂa XVI.68.2014
817   od 23 paĆșdziernika do 23 grudnia 2013 r.
817   MirosƂaw Bitenc
816   UchwaƂa Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
816   UchwaƂa Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
815   PROTOKÓƁ Nr 11/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
815   PROTOKÓƁ Nr 38/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
815   PROTOKÓƁ Nr 60/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
815   PROTOKÓƁ Nr 3/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
815   UchwaƂa Nr 72/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
814   UCHWAƁA NR XIII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 45/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
814   UCHWAƁA Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
814   UCHWAƁA NR XXXII/171/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
813   UchwaƂa Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
813   UchwaƂa Nr 13/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
813   UchwaƂa Nr 28/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
813   UchwaƂa Nr 62/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
813   Robert Betyna
811   UchwaƂa Nr 51/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
811   UchwaƂa Nr 90/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
811   PROTOKÓƁ Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
810   UchwaƂa Nr 73/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
810   UchwaƂa Nr 11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
810   UCHWAƁA NR XVIII/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
810   UchwaƂa Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
810   UchwaƂa Nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
810   UchwaƂa Nr XXXIX/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
810   UchwaƂa Nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
810   UchwaƂa Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
810   UCHWAƁA NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
810   od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.
810   OgƂoszenie
810   Kamila MachaƂek
809   UCHWAƁA NR XIX/113/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
809   UCHWAƁA NR XXVI/148/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
809   UchwaƂa Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
809   UchwaƂa Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
809   UCHWAƁA NR XXX/161/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
808   UchwaƂa Nr 49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
808   UchwaƂa Nr 40/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
808   UchwaƂa Nr 11/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
808   PROTOKÓƁ Nr 23/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
807   UchwaƂa Nr 76/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
807   UCHWAƁA NR XVIII/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
807   UchwaƂa Nr 89A/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
807   PROTOKÓƁ Nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
806   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
806   PROTOKÓƁ Nr 58/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
806   PROTOKÓƁ Nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
806   PROTOKÓƁ Nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
806   UchwaƂa Nr 66/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
806   UchwaƂa Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
806   UchwaƂa Nr 27/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
806   ElĆŒbieta Gabruch
805   UchwaƂa Nr XIII/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
805   PROTOKÓƁ Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
805   UchwaƂa Nr 69/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
804   UchwaƂa Nr 80/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
804   PROTOKÓƁ Nr 30/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r
804   UchwaƂa Nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
804   UchwaƂa Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
803   UCHWAƁA NR XIX/109/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
803   UchwaƂa Nr 64/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
803   UchwaƂa Nr XXI/122/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
802   UchwaƂa Nr 84/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
802   UchwaƂa Nr 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
802   UchwaƂa Nr 25/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
801   PROTOKÓƁ Nr 19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
801   UchwaƂa Nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 54/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
800   UchwaƂa Nr XIV/80/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
800   UCHWAƁA Nr XVI/86/12 z dnia 12 marca 2012 r.
800   UchwaƂa Nr 47/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
800   Zawiadomienie
799   UchwaƂa Nr 19/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
799   UchwaƂa Nr 67/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
799   UchwaƂa Nr 75/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
798   UchwaƂa Nr 90/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
798   UchwaƂa Nr 18/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
798   UchwaƂa Nr 70/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
798   UchwaƂa Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.
798   UchwaƂa Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
797   UchwaƂa Nr 52/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
797   PROTOKÓƁ Nr 54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
797   UchwaƂa Nr 54/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
796   UCHWAƁA Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
796   PROTOKÓƁ Nr 44/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
796   XXIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
796   UCHWAƁA NR XXXIV/180/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
796   kontakt
795   UchwaƂa Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
795   UCHWAƁA NR XX/114/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
795   UchwaƂa Nr 83/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
794   PROTOKÓƁ Nr 48/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
794   UchwaƂa Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
794   UchwaƂa Nr 89/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
794   UchwaƂa Nr 61/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
793   UchwaƂa Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
791   kontakt
791   UchwaƂa Nr 68/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
791   UchwaƂa Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
790   UchwaƂa Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
790   PROTOKÓƁ Nr 34/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
790   UchwaƂa Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
790   UCHWAƁA NR XXX/159/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
790   UCHWAƁA NR XXXI/163/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
789   UchwaƂa Nr 78/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
789   UchwaƂa Nr 74/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
789   UchwaƂa Nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
789   PROTOKÓƁ Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
788   UCHWAƁA NR XVIII//100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
788   UCHWAƁA NR XXV/140/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
788   UchwaƂa Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
787   PROTOKÓƁ Nr 41/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
787   ogƂoszenie o konkursie
786   PROTOKÓƁ Nr 43/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
786   UCHWAƁA NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
786   Informacja o stanie mienia w Powiecie
785   XLI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
784   UchwaƂa Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
784   UchwaƂa Nr 25/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
784   UchwaƂa Nr 39/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
784   UCHWAƁA NR XXXI/167/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
784   PLAN KONTROLI
783   UCHWAƁA NR XIX/107/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
783   PROTOKÓƁ Nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
783   UchwaƂa Nr 45/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
783   UchwaƂa Nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
783   UchwaƂa Nr 66/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
782   UCHWAƁA NR XVIII/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 32/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
781   PROTOKÓƁ Nr 56/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
781   UchwaƂa Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
781   UCHWAƁA NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.
781   PROTOKÓƁ Nr 12/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
781   UchwaƂa Nr 62/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
781   UchwaƂa Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
780   UCHWAƁA NR XXIX/157/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
780   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
779   PROTOKÓƁ Nr 50/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
779   PROTOKÓƁ Nr 47/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
779   Monika Mirowska
778   PROTOKÓƁ Nr 22/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 53/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
778   UchwaƂa Nr 76/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
778   UCHWAƁA NR XXIII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
778   UCHWAƁA NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 21/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r
778   UchwaƂa Nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
777   PROTOKÓƁ Nr 35/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
777   UchwaƂa Nr 94/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
777   UchwaƂa Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
777   UchwaƂa Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
776   UchwaƂa Nr 96/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
776   XXXV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
776   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
775   UCHWAƁA NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
775   PROTOKÓƁ Nr 64/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
775   UchwaƂa Nr 97/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
775   UchwaƂa Nr 95/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
775   UchwaƂa Nr 99/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
774   PROTOKÓƁ Nr 41/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
774   PROTOKÓƁ Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
774   PROTOKÓƁ Nr 24/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
774   ZADANIA
773   Księga Jakoƛci
773   UchwaƂa Nr 89A/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
773   UchwaƂa Nr 79/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
772   UchwaƂa Nr 42/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
772   UCHWAƁA NR XIX/110/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
772   UchwaƂa Nr 72/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
772   VI NADZWYCZAJA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
771   PROTOKÓƁ Nr 12/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
771   PROTOKÓƁ Nr 47/2013 z dnia 8 paĆșdziernika 2013 r.
771   UchwaƂa Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
770   UchwaƂa Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
770   PROTOKÓƁ Nr 41/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
769   PROTOKÓƁ Nr 46/2011 z dnia 25 paĆșdziernika 2011 r.
769   PROTOKÓƁ Nr 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r
769   UchwaƂa Nr 60/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
768   PROTOKÓƁ Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
768   PROTOKÓƁ Nr 29/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
768   PROTOKÓƁ Nr 33/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
768   Zaproszenie do skƂadania ofert na dzierĆŒawę lokalu uĆŒytkowego
767   UchwaƂa Nr 89/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
767   UchwaƂa Nr 64/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
767   UchwaƂa Nr 76/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
766   PROTOKÓƁ Nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
766   UchwaƂa Nr XX/116/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
765   UCHWAƁA NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
764   UCHWAƁA NR XV/81/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
764   PROTOKÓƁ Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 r
764   od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.
763   PROTOKÓƁ Nr 42/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
763   PROTOKÓƁ Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
763   UCHWAƁA NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
763   Janusz Budynek
763   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
762   UCHWAƁA NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
762   UCHWAƁA NR XXIX/152/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
761   PROTOKÓƁ Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
761   UCHWAƁA NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
761   UCHWAƁA NR XXXIII/173/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
761   od 19 wrzeƛnia do 22 paĆșdziernika 2013 r.
761   UchwaƂa Nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
760   PROTOKÓƁ Nr 36/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
760   UchwaƂa Nr XL/215/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
759   PROTOKÓƁ Nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
759   UchwaƂa Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
759   UCHWAƁA NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
759   UchwaƂa Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
758   UchwaƂa Nr 24/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
758   UchwaƂa Nr 73/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
758   PROTOKÓƁ Nr 61/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
757   PROTOKÓƁ Nr 59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
757   PROTOKÓƁ Nr 44/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
757   PROTOKÓƁ Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
757   PROTOKÓƁ Nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
756   PROTOKÓƁ Nr 59/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
756   UchwaƂa Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
756   PROTOKÓƁ Nr 45/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
755   UchwaƂa Nr 68/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
755   Ariel Ostolski
754   UchwaƂa Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
754   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
753   PROTOKÓƁ Nr 10/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
753   PROTOKÓƁ Nr 56/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.
753   UCHWAƁA Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
752   UchwaƂa Nr 78/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 28/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
752   XXXIX SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
751   UchwaƂa Nr 78/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
751   UchwaƂa Nr 100/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
751   UchwaƂa Nr XXXIV/182/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
751   UCHWAƁA NR II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
750   UchwaƂa Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
749   UchwaƂa Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
749   UchwaƂa Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
748   UchwaƂa Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
747   PROTOKÓƁ Nr 52/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
747   UchwaƂa Nr 101/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
746   UCHWAƁA NR XXXVI/190/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
746   UchwaƂa Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
745   UchwaƂa Nr 92/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
744   PROTOKÓƁ Nr 25/2008
744   PROTOKÓƁ Nr 18/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
744   UCHWAƁA XX/118/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
744   UchwaƂa Nr 85/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
744   PROTOKÓƁ Nr 60/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
743   PROTOKÓƁ Nr 51/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
743   PROTOKÓƁ Nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
743   UchwaƂa Nr 82/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
743   PROTOKÓƁ Nr 38/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
743   UchwaƂa Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 42/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
741   UchwaƂa Nr 35/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
741   UCHWAƁA NR XVIII/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
741   UchwaƂa Nr 44/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
741   UchwaƂa Nr 77/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 61/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 52/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
740   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
740   ROZKƁADY JAZDY
739   UCHWAƁA NR XVIII/105/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
739   UCHWAƁA NR XXI/120/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
739   PROTOKÓƁ Nr 46/2012 z dnia 17 paĆșdziernika 2012 r.
739   UchwaƂa Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
739   UCHWAƁA NR VII/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
738   PROTOKÓƁ Nr 63/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r
738   PROTOKÓƁ Nr 39/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
736   PROTOKÓƁ Nr 52/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
736   UchwaƂa Nr 88/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
735   PROTOKÓƁ Nr 56/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
735   UCHWAƁA NR XXXIII/175/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
734   UchwaƂa Nr XXII/106/08
734   PROTOKÓƁ Nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
734   PROTOKÓƁ Nr 48/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
734   KONSULTACJE SPOƁECZNE
733   PROTOKÓƁ Nr 55/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
732   PROTOKÓƁ Nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
732   PROTOKÓƁ Nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
732   PROTOKÓƁ Nr 58/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
732   UchwaƂa Nr 98/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
732   UchwaƂa Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.
732   UCHWAƁA NR XL/211/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
731   PROTOKÓƁ Nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
731   PROTOKÓƁ Nr 65/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
731   UchwaƂa Nr 11/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
730   PROTOKÓƁ Nr 52/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
730   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
729   PROTOKÓƁ Nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r
729   PROTOKÓƁ Nr 51/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
729   PROTOKÓƁ Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
728   UchwaƂa Nr 74/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
728   PROTOKÓƁ Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
728   PROTOKÓƁ Nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
727   UchwaƂa Nr 87/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
727   UchwaƂa Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
727   PROTOKÓƁ Nr 46/2013 z dnia 7 paĆșdziernika 2013 r.
727   UchwaƂa Nr 23/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
727   UchwaƂa Nr XXXVII/204/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
727   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
726   ZADANIA
724   PROTOKÓƁ Nr 32/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
724   UCHWAƁA NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
723   PROTOKÓƁ Nr 50/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
723   PROTOKÓƁ Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r
723   UCHWAƁA NR XXV/141/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
723   UCHWAƁA NR XXXI/164/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
723   UCHWAƁA NR XXXIV/185/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
723   Wykaz nieruchomoƛci przeznaczonych do oddania w najem
723   PROTOKÓƁ Nr 41/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
722   PROTOKÓƁ Nr 27/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
721   UCHWAƁA NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
721   UCHWAƁA NR XXIX/154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
721   UchwaƂa Nr 75/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
721   UchwaƂa Nr 79/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
721   UchwaƂa Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
721   od 24 grudnia 2013 r. do 19 lutego 2014 r.
719   PROTOKÓƁ Nr 14/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
719   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
718   UCHWAƁA XXXVI/194/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
717   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
717   UCHWAƁA NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
717   VIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
716   UchwaƂa Nr 102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
716   UchwaƂa Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
716   UCHWAƁA NR V/18/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
715   UCHWAƁA NR XXXIII/174/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
715   PROTOKÓƁ Nr 62/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
714   PROTOKÓƁ Nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
714   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
713   UchwaƂa Nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
713   UCHWAƁA NR V/15/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
713   PROTOKÓƁ Nr 13/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
712   PROTOKÓƁ Nr 48/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
712   Sprawozdania
711   PROTOKÓƁ Nr 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
711   UchwaƂa Nr 42/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
711   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 49/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 51/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 35/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
709   UchwaƂa Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
709   ogƂoszenie o konkursie
708   PROTOKÓƁ Nr 49/2013 z dnia 14 paĆșdziernika 2013 r.
708   PROTOKÓƁ Nr 54/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
708   PROTOKÓƁ Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
708   PROTOKÓƁ Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
708   PROTOKÓƁ Nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
708   UCHWAƁA NR XXXIX/210/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
707   UchwaƂa Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
706   UCHWAƁA NR XXXIII/176/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
705   PROTOKÓƁ Nr 57/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
705   UchwaƂa Nr XXXVIII/207/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
705   Jan Chmielewski
704   PROTOKÓƁ Nr 34/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
704   UCHWAƁA NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
704   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
703   UchwaƂa Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
703   PROTOKÓƁ Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
701   PROTOKÓƁ Nr 15/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r
700   UCHWAƁA NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
699   UchwaƂa Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
699   UchwaƂa Nr 37/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
699   UchwaƂa Nr 72/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
699   Komisja Spraw SpoƂecznych (2011-2014 )
698   Zapytanie ofertowe
697   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
696   UCHWAƁA NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
696   UchwaƂa Nr 24/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
695   UCHWAƁA NR XXXVI/191/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
693   PROTOKÓƁ Nr 26/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
693   PROTOKÓƁ Nr 66/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
693   UCHWAƁA NR IX/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
692   UCHWAƁA NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
692   UchwaƂa Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
691   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
690   UCHWAƁA NR XXXIV/186/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
690   Walenty Darczuk
689   UCHWAƁA NR XXXVI/195/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
689   PROTOKÓƁ Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
688   PROTOKÓƁ Nr 58/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
688   UchwaƂa Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
687   PROTOKÓƁ Nr 19/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r
685   UCHWAƁA NR XXX/160/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
685   UCHWAƁA NR XXXII/170/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
685   UchwaƂa Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
684   UchwaƂa Nr 104/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
683   UchwaƂa Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
682   PROTOKÓƁ Nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
682   UCHWAƁA NR XXXVI/197/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
682   UchwaƂa Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
682   UCHWAƁA NR IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
681   UCHWAƁA NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
680   UchwaƂa Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
680   PROTOKÓƁ Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
679   PROTOKÓƁ Nr 24/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
679   PROTOKÓƁ Nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
678   UchwaƂa Nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
676   UchwaƂa Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
676   UchwaƂa Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
675   kontakt
675   PROTOKÓƁ Nr 25/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
675   UchwaƂa Nr 66/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
674   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
673   PROTOKÓƁ Nr 12/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
673   PROTOKÓƁ Nr 17/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
673   UchwaƂa Nr 11/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
673   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
672   UchwaƂa Nr 61/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
671   PROTOKÓƁ Nr 15/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
671   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
671   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
671   UchwaƂa Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
670   UchwaƂa Nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
670   UchwaƂa Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
670   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
670   PROTOKÓƁ Nr 35/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r
670   UCHWAƁA NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
669   PROTOKÓƁ Nr 43/2013 z dnia 23 wrzeƛnia 2013 r.
669   UchwaƂa Nr 73/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
669   Jacek Chmielewski
669   Komisja Rewizyjna (2011-2014)
669   UchwaƂa Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.
669   UchwaƂa Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
668   UchwaƂa Nr 103/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
667   UchwaƂa Nr 17/2014 z dnia 12 marca 2014
667   UCHWAƁA NR XL/216/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
666   UchwaƂa Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
666   PROTOKÓƁ Nr 38/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
666   UCHWAƁA NR VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
665   PROTOKÓƁ Nr 63/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
665   SkƂad Rady DziaƂalnoƛci PoĆŒytku Publicznego
663   UchwaƂa Nr 25/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
663   PROTOKÓƁ Nr 45/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
663   od 17 wrzeƛnia do 28 paĆșdziernika 2014 r.
661   UCHWAƁA NR XL/212/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
661   UchwaƂa Nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
661   OgƂoszenie o rokowaniach
660   PROTOKÓƁ Nr 36/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
660   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu (2011-2014)
660   UCHWAƁA Nr VIII/37/15 z dnia 25 marca 2015 r.
660   od 25 lutego do 25 marca 2015 r.
659   PROTOKÓƁ Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
659   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
656   PROTOKÓƁ Nr 9/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
656   UCHWAƁA NR XLI/218/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
656   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
655  
655   UchwaƂa Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
655   UchwaƂa Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
655   UCHWAƁA NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
655   od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.
654   kontakt
654   UchwaƂa Nr 64A/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
654   UCHWAƁA NR V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 r
654   Terminarz posiedzeƄ
654   UCHWAƁA NR VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
654   Komisja BudĆŒetowa (2011-2014)
653   UCHWAƁA VIII/40/15 z dnia 25 marca 2015 r.
653   UCHWAƁA NR VIII/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
652   PROTOKÓƁ Nr 57/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r
652   od 30 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2015 r.
651   UchwaƂa Nr 26/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
651   od 5 do 25 lutego 2015 r.
650   PROTOKÓƁ Nr 42/2014 z dnia 7 paĆșdziernika 2014 r.
649   PROTOKÓƁ Nr 53/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
649   PROTOKÓƁ Nr 64/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
649   UchwaƂa Nr 79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
649   PROTOKÓƁ Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
649   UchwaƂa Nr 31/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
648   UCHWAƁA NR XXXVI/192/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
648   UCHWAƁA NR XXXVII/199/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
648   UchwaƂa Nr 56/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
648   PROTOKÓƁ Nr 5/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
648   UCHWAƁA NR VII/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
648   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
647   UchwaƂa Nr 9/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
647   PROTOKÓƁ Nr 10/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
647   UchwaƂa Nr 34/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
646   PROTOKÓƁ Nr 50/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
646   UCHWAƁA NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
646   Uchwala Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
645   PROTOKÓƁ Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
644   PROTOKÓƁ Nr 59/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.
644   UchwaƂa Nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
644   od 25 czerwca do 16 wrzeƛnia 2014 r.
644   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
644   PROTOKÓƁ Nr 34/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
643   PROTOKÓƁ Nr 50/2014 z dnia 14 listopada 2014 r
643   UCHWAƁA NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
642   UchwaƂa Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
642   PROTOKÓƁ Nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
641   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
640   UchwaƂa Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
640   PROTOKÓƁ Nr 43/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
639   UCHWAƁA NR XXXVI/189/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
639   UCHWAƁA NR XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
639   PROTOKÓƁ Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
638   UchwaƂa Nr 30/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
638   UchwaƂa Nr 57/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
638   UCHWAƁA NR V/14/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
637   PROTOKÓƁ Nr 16/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r
637   PROTOKÓƁ Nr 44/2014 z dnia 15 paĆșdziernika 2014 r.
637   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
637   UCHWAƁA NR VII/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
636   UCHWAƁA NR 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
635   UchwaƂa Nr 75/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
633   Komisja ƚrodowiska (2011-2014)
632   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
632   UchwaƂa Nr 60/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
632   UchwaƂa Nr 74/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
632   UCHWAƁA NR VIII/43/15 z dnia 25 marca 2015 r.
631   PROTOKÓƁ Nr 6/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
631   UchwaƂa Nr 33/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
631   UchwaƂa Nr 73/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
630   Konsultacje
630   UCHWAƁA NR VIII/41/15 z dnia 25 marca 2015 r.
630   Projekty wspóƂpracy
630   UchwaƂa Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
629   UchwaƂa Nr XXII/115/08
629   PROTOKÓƁ Nr 54/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r
629   rok 2015
629   PROTOKÓƁ Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
628   PROTOKÓƁ Nr 23/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
628   UCHWAƁA NR XXXVIII/206/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
628   PROTOKÓƁ Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
627   PROTOKÓƁ Nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
626   UchwaƂa Nr 51/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
625   UCHWAƁA NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
625   Statut Powiatu Pyrzyckiego
624   UCHWAƁA NR XL/214/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
624   PROTOKÓƁ Nr 47/2014 z dnia 31 paĆșdziernika 2014 r.
624   UCHWAƁA NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
623   PROTOKÓƁ Nr 37/2014 z dnia 15 wrzeƛnia 2014 r.
623   PROTOKÓƁ Nr 55/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
622   UchwaƂa Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
622   PROTOKÓƁ Nr 58/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
622   PROTOKÓƁ Nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 r
621   PROTOKÓƁ Nr 18/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
621   UchwaƂa Nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
621   UchwaƂa Nr 8/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
621   PROTOKÓƁ Nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015 r
621   OGƁOSZENIE
620   146
620   UCHWAƁA NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
620   UchwaƂa Nr 63/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
620   UCHWAƁA XL/213/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
620   UCHWAƁA NR IX/44/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
620   UchwaƂa Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
619   UchwaƂa Nr 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
619   UCHWAƁA NR VII/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
619   Programy wspóƂpracy
619   PROTOKÓƁ Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
618   UchwaƂa Nr 49/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
617   UchwaƂa Nr 58/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
617   UchwaƂa Nr 65/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
617   UchwaƂa Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
616   UchwaƂa Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
616   PROTOKÓƁ Nr 11/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
616   PROTOKÓƁ Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
616   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
615   UCHWAƁA Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
615   PROTOKÓƁ Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
615   UchwaƂa Nr 67/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
614   UCHWAƁA NR V/22/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
614   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
614   UchwaƂa Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
614   od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.
612   UchwaƂa Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
612   UchwaƂa Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
612   UchwaƂa Nr 22/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
611   UchwaƂa Nr 59/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
611   PROTOKÓƁ Nr 49/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
611   Zapytanie ofertowe
610   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
610   UchwaƂa Nr 54/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
610   UchwaƂa Nr 12/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
608   UchwaƂa Nr 52/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
607   UchwaƂa Nr XXII/114/08
607   UchwaƂa Nr 31/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
607   PROTOKÓƁ Nr 46/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
607   UCHWAƁA NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
607   PROTOKÓƁ Nr 16/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r
606   UchwaƂa Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
606   PROTOKÓƁ Nr 26/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
606   UchwaƂa Nr 69/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
606   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
605   UchwaƂa Nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
604   UchwaƂa Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
604   UchwaƂa Nr 55/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
603   PROTOKÓƁ Nr 56/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
603   Janusz Budynek
603  
603   UchwaƂa Nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
602   UchwaƂa Nr XXII/105/08
602   UchwaƂa Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
602   PROTOKÓƁ Nr 29/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
601   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
600   UchwaƂa Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
600   UchwaƂa Nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
600   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
599   PROTOKÓƁ Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
599   UCHWAƁA Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
598   UchwaƂa Nr 38/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
597   PROTOKÓƁ Nr 36/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
597   Wybory do RDPP
597   PROTOKÓƁ Nr 38/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
596   PROTOKÓƁ Nr 22/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
595   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
595   PROTOKÓƁ Nr 26/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
594   UchwaƂa Nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
593   UCHWAƁA NR V/19/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
592   UchwaƂa Nr 33/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
591   Jan Jaworski
590   OgƂoszenie Komisarza Wyborczego
590   UchwaƂa Nr 76/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
590   ogƂoszenie naboru
589   UCHWAƁA NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
588   UchwaƂa Nr 62/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
588   UchwaƂa Nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
587   Walenty Darczuk
586   UchwaƂa Nr 32/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
586   UCHWAƁA NR IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
586   UCHWAƁA NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.
586   Zapytanie ofertowe
585   rok 2006
585   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
585   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
584   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
584   UCHWAƁA NR X/56/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
584   UCHWAƁA NR XII/66/2015 z dnia 7 paĆșdziernika 2015 roku
583   UCHWAƁA NR VII/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
583   UCHWAƁA NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
582   UchwaƂa Nr 53/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
582   PROTOKÓƁ Nr 40/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
582   UCHWAƁA NR X/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
582   OgƂoszenie
582   PROTOKÓƁ Nr 37/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
581   UchwaƂa Nr 45/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
581   UchwaƂa Nr 64/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
580   UchwaƂa Nr 43/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
580   PROTOKÓƁ Nr 39/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
580   UchwaƂa Nr 77/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
579   UchwaƂa Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
579   UchwaƂa Nr 78/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
579   UchwaƂa Nr 16/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
578   PROTOKÓƁ Nr 11/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
578   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
576   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
575   UCHWAƁA NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.
575   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
574   PROTOKÓƁ Nr 28/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
573   UCHWAƁA NR VI/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
573   PROTOKÓƁ Nr 39/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
572   rok 2015
571   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
571   UchwaƂa Nr 32/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
571   Zapytanie ofertowe
571   Zapytanie ofertowe
570   PROTOKÓƁ Nr 53/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r
570   Zapytanie ofertowe
569   UchwaƂa Nr 48/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
569   MiƂosz Ɓuszczyk
564   UchwaƂa Nr 30/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
564   Zapytanie ofertowe
563   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
563   PROTOKÓƁ Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
562   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
560   PROTOKÓƁ Nr 29/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
560   UchwaƂa Nr 15/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
557   UchwaƂa Nr 45/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
555   UCHWAƁA NR V/21/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
555   UCHWAƁA NR X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
554   UchwaƂa Nr 14/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
553   KOMUNIKATY
552   Zapytanie ofertowe
552   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
550   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
550   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
550   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
549   UCHWAƁA NR V/23/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
548   Zapytanie ofertowe
548   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
547   UchwaƂa Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
544   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
544   PROTOKÓƁ Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
543   UchwaƂa Nr 34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
543   UchwaƂa Nr 46/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
542   147
542   UchwaƂa Nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
542   UCHWAƁA NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku
539   UCHWAƁA NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
538   UCHWAƁA NR IX/48/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
536   UchwaƂa Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
536   UchwaƂa Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
536   UCHWAƁA NR XI/64/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
534   UCHWAƁA NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
534   PROTOKÓƁ Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
534   PROTOKÓƁ Nr 31/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
532   rok 2014
532   PROTOKÓƁ Nr 30/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
531   MirosƂaw Bitenc
531   UchwaƂa Nr 36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
530   PROTOKÓƁ Nr 30/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
529   Zapytanie ofertowe
528   Zapytanie ofertowe
527   UchwaƂa Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
525   UchwaƂa Nr 35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
525   UCHWAƁA NR X/49/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
525   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
524   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
523   rok 2007
523   PROTOKÓƁ Nr 33/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
522   PROTOKÓƁ Nr 33/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
520   UchwaƂa Nr 38/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
520   UchwaƂa Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
519   UchwaƂa Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
519   PROTOKÓƁ Nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
516   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
515   POWIAT PYRZYCKI
515   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
515   PROTOKÓƁ Nr 24/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
513   PROTOKÓƁ Nr 25/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
512   Zapytanie ofertowe
510   UCHWAƁA NR X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
510   Zapytanie ofertowe
510   Decyzja
510   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
508   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
507   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
507   REJESTRY
505   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
504   rok 2005
499   PROTOKÓƁ Nr 31/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
496   UchwaƂa Nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
496   Zawiadomienia, komunikaty
492   UchwaƂa Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
491   UchwaƂa Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
491   UCHWAƁA NR XI/59/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
488   UchwaƂa Nr 49/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
488   ZdzisƂaw Wudarczyk
487   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
486   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
486   UchwaƂa Nr 68/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
485   PROTOKÓƁ Nr 40/2015 z dnia 12 paĆșdziernika 2015
484   UCHWAƁA NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
484   UchwaƂa Nr 61/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
484   UchwaƂa Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
483   UCHWAƁA NR XIII/68/15 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
482   UchwaƂa Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
480   PROTOKÓƁ Nr 35/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
480   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
479   rok 2016
477   Zarząd Powiatu 2014-2016
475   UCHWAƁA NR XV/74/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
473   UCHWAƁA NR XI/62/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
473   ZADANIA
472   UCHWAƁA XI/65/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
471   UchwaƂa Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
469   Zapytanie ofertowe
467   PROTOKÓƁ Nr 45/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
466   UchwaƂa Nr XI/60/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
464   UchwaƂa Nr 67/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
463   ogƂoszenie o konkursie
462   UchwaƂa Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
461   UchwaƂa Nr 44/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
461   UchwaƂa Nr 54/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
461   UchwaƂa Nr 81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
461   UCHWAƁA NR XX/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
459   UchwaƂa Nr 56/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
459   UCHWAƁA NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
458   UCHWAƁA NR XVII/85/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
457   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
456   XVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
455   UCHWAƁA NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
454   UchwaƂa Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
454   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
452   UCHWAƁA NR XI/61/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
451   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
450   PROTOKÓƁ Nr 36/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
450   UCHWAƁA NR XV/70/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
449   XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
448   UCHWAƁA NR XI/63/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
447   UchwaƂa Nr 58/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
447   Zapytanie ofertowe
446   UchwaƂa Nr 62/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
446   UCHWAƁA NR XVIII/88/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
445   PROTOKÓƁ Nr 41/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
444   UchwaƂa Nr 71/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
443   PROTOKÓƁ Nr 44/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
442   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
439   PROTOKÓƁ Nr 47/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
439   UchwaƂa Nr 77/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
438   UchwaƂa Nr 50/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
438   PROTOKÓƁ Nr 9/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
437   UchwaƂa Nr 66/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
435   UchwaƂa Nr 84/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
432   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
431   UCHWAƁA NR XV/71/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
431   UCHWAƁA NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
431   UchwaƂa Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
431   UchwaƂa Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
430   UchwaƂa Nr 60/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
430   od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.
426   UCHWAƁA NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
425   Zapytanie ofertowe
425   UchwaƂa Nr 57/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
424   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
424   UchwaƂa Nr 69/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
424   PROTOKÓƁ Nr 46/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
424   PROTOKÓƁ Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
423   UchwaƂa Nr 63/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
423   UchwaƂa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
422   UCHWAƁA NR XV/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
422   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
420   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
416   PROTOKÓƁ Nr 42/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
416   rok 2015
415   PROTOKÓƁ Nr 13/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
414   UchwaƂa Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
414   PROTOKÓƁ Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
414   PROTOKÓƁ Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
413   UCHWAƁA XIX/99/16 z dnia 16 marca 2016 r.
411   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
411   UCHWAƁA NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
411   UCHWAƁA NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
410   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
410   UchwaƂa Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
410   UCHWAƁA NR XVIII/86/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
409   UchwaƂa nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
408   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
408   UchwaƂa Nr 59/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
408   od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.
407   UchwaƂa Nr 74/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
407   PROTOKÓƁ Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
406   UchwaƂa Nr 64/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
406   UCHWAƁA NR XIII/67/1 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
405   UCHWAƁA NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.
404   kontakt
404   UchwaƂa nr 16/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
404   PROTOKÓƁ Nr 10/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
403   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
401   UCHWAƁA NR XVII/84/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
401   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
401   UCHWAƁA NR XIX/90/16 z dnia 16 marca 2016 r.
401   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
399   PROTOKÓƁ Nr 7/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
399   UCHWAƁA XIX/100/16 z dnia 16 marca 2016 r.
399   PROTOKÓƁ Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
398   UCHWAƁA NR XV/75/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
398   UchwaƂa Nr 72/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
397   XVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
397   UCHWAƁA NR XIX/89/16 z dnia 16 marca 2016 r.
396   UCHWAƁA NR XV/72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
396   PROTOKÓƁ Nr 48/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
393   UchwaƂa Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
393   UchwaƂa Nr 80/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
392   StanisƂaw StępieƄ
391   rok 2016
390   UchwaƂa Nr 65/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
388   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
388   UchwaƂa Nr 82/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
387   UchwaƂa Nr 53/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
385   rok 2014
384   UchwaƂa Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
383   UchwaƂa Nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
382   PROTOKÓƁ Nr 50/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
382   UchwaƂa Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
382   UchwaƂa Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
381   UchwaƂa Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
381   UchwaƂa Nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
381   UchwaƂa Nr 19/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
381   od 12 lutego do 15 marca 2016 r.
380   UCHWAƁA NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
378   UchwaƂa Nr 30/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
377   UchwaƂa Nr 18/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
377   UchwaƂa Nr 21/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
376   UCHWAƁA NR XIX/94/16 z dnia 16 marca 2016 r.
374   PROTOKÓƁ Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
373   UCHWAƁA NR XV/73/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
373   UCHWAƁA NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
372   UCHWAƁA NR XVII/83/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
372   UchwaƂa Nr 22/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
371   PROTOKÓƁ Nr 8/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
368   UCHWAƁA Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
367   UCHWAƁA NR XXI/110/16 z dnia 24 maja 2016 r.
366   UchwaƂa Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
366   UCHWAƁA NR XX/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
366   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
365   UchwaƂa Nr 11/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
363   UchwaƂa Nr 78/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
363   kontakt
362   UchwaƂa Nr 55/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
362   UCHWAƁA NR XX/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
362   UCHWAƁA NR XX/107/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
361   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
359  
359   Zapytanie ofertowe
357   PaweƂ PalczyƄski
355   UchwaƂa Nr 25/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
354   UCHWAƁA Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
353   UCHWAƁA XIX/93/16 z dnia 16 marca 2016 r.
352   PROTOKÓƁ Nr 6/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
350   UchwaƂa Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
348   PROTOKÓƁ Nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
348   UCHWAƁA NR XX/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
347   OgƂoszenie o zamowieniu
345   UCHWAƁA NR XIX/97/16 z dnia 16 marca 2016 r.
345   UCHWAƁA NR XX/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
345   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
345   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
344   UchwaƂa Nr 70/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
341   Zapytanie ofertowe
341   PROTOKÓƁ Nr 17/2016 z dnia 11 maja 2016 r
340   UchwaƂa Nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
340   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
339   UchwaƂa Nr 83/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
339   UchwaƂa nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
338   UCHWAƁA NR XX/108/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
337   UchwaƂa Nr 73/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
337   UchwaƂa Nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
337   UCHWAƁA NR XX/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
333   UchwaƂa Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
333   Teresa WroƄska
333   Zapytanie ofertowe
332   Zapytanie ofertowe
331   UchwaƂa Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
330   UCHWAƁA NR XIX/96/16 z dnia 16 marca 2016 r.
330   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
329   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
327   OBWIESZCZENIA
326   UCHWAƁA NR XVIII/87/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
326   ZADANIA
326   UCHWAƁA NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
323  
323   PROTOKÓƁ Nr 49/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
321   od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.
321   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
318   UCHWAƁA XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.
318   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
317   Statut
316   UchwaƂa Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
312   ZADANIA
311   PROTOKÓƁ Nr 14/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
311   PROTOKÓƁ Nr 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
311   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2015-2016)
311   rok 2017
310   Komisja Rewizyjna
310   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
309   XXII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
309   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 maja 2016 roku
308   PROTOKÓƁ Nr 43/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
305   XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
304   UchwaƂa Nr 35/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
304   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
304   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
303   Zapytanie ofertowe
301   PROTOKÓƁ Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
300   rok 2016
299   ZADANIA
298   kontakt
298   PROTOKÓƁ Nr 19/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
298   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego (2015-2016)
297   UchwaƂa Nr 39/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
297   Zapytanie ofertowe
295   UchwaƂa nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
295   UchwaƂa Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
295   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
294   UchwaƂa Nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
294   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2016 roku
294   UCHWAƁA NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
292   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
291   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego
289   ZADANIA
288   UCHWAƁA NR XXI/111/16 z dnia 24 maja 2016 r.
288   UCHWAƁA NR XXV/122/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
286   UCHWAƁA NR XX/109/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
286   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku
280   UchwaƂa Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
279   PROTOKÓƁ Nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
279   UCHWAƁA NR XXII/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
277   PROTOKÓƁ Nr 15/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
277   UCHWAƁA NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.
276   Zapytanie ofertowe
276   PROTOKÓƁ Nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
276   Zapytanie ofertowe
274   UCHWAƁA NR XXII/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
273   UchwaƂa nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
272   UchwaƂa nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
271   UchwaƂa nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
270   UchwaƂa Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
270   PROTOKÓƁ Nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
270   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
269   UCHWAƁA NR XXII/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
268   UCHWAƁA NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
268   UchwaƂa Nr 46/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
266   od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.
265   PROTOKÓƁ Nr 23/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r
264   Zapytanie ofertowe
264   Zapytanie ofertowe
264   PROTOKÓƁ Nr 36/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
262   OgƂoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
261   UchwaƂa Nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
258   UchwaƂa Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
257   UchwaƂa Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
257   UCHWAƁA NR XXII/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
257   UCHWAƁA NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
257   od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.
256   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lipca 2016 roku
256   od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.
254   UchwaƂa Nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
254   UchwaƂa Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
254   PROTOKÓƁ Nr 27/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
254   PROTOKÓƁ Nr 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
253   UchwaƂa Nr 43/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
252   UchwaƂa Nr 50/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
252   UchwaƂa Nr 61/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
251   Zapytanie ofertowe
251   PROTOKÓƁ Nr 26/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
249   Komunikat
248   PROTOKÓƁ Nr 35/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
247   UchwaƂa Nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
246   PROTOKÓƁ Nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
244   UchwaƂa nr 53/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
244   UchwaƂa Nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
244   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
244   Tomasz Szmendziuk
243   PROTOKÓƁ Nr 33/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
242   UchwaƂa Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
241   PROTOKÓƁ Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
241   UchwaƂa Nr 62/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
241   Zapytanie ofertowe
240   PROTOKÓƁ Nr 30/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
239   UchwaƂa Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
239   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
238   UCHWAƁA NR XXVI/129/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
238   OgƂoszenie o zmianie ogƂoszenia
237   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
237   UchwaƂa Nr 75/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
237   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
236   PROTOKÓƁ Nr 21/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
236   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
236   UchwaƂa Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
236   PROTOKÓƁ Nr 40/2016 z dnia 13 paĆșdziernika 2016 r.
235   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
235   UCHWAƁA NR XXVI/128/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
234   UchwaƂa Nr 51/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
234   UchwaƂa Nr 59/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
233   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku
232   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 09 grudnia 2016 roku
231   UCHWAƁA NR XXII/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
231   UchwaƂa Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
231   UchwaƂa Nr 64/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
231   UCHWAƁA NR XXVI/127/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
231   UchwaƂa Nr 70/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
229   UCHWAƁA XXVI/132/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
228   UCHWAƁA NR XXVII/133/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
226   PROTOKÓƁ Nr 39/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
226   UchwaƂa nr 76/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
225   UchwaƂa nr 56/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
225   UCHWAƁA NR XXVI/124/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
224   PROTOKÓƁ Nr 22/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
223   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
222   UchwaƂa Nr 54/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
222   UchwaƂa Nr 65/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
222   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
222   UCHWAƁA NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
222   od 22 sierpnia do 28 wrzeƛnia 2016 r.
222   O G Ɓ O S Z E N I E
221   PROTOKÓƁ Nr 37/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
221   UCHWAƁA NR XXVII/134/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
221   Zapytanie ofertowe
219   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
218   UCHWAƁA NR XXVI/125/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
218   UchwaƂa Nr 74/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
217   UchwaƂa Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
216   UchwaƂa Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
215   PROTOKÓƁ Nr 32/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
215   UchwaƂa Nr 71/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
214   UCHWAƁA NR XXVI/131/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
213   PROTOKÓƁ Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
213   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
213   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
212   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
212   UCHWAƁA NR XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
211   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lipca 2016 roku
210   PROTOKÓƁ Nr 38/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
209   UchwaƂa Nr 72/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
209   od 27 paĆșdziernika do 13 grudnia 2016 r.
208   UchwaƂa Nr 67/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
208   kontakt
206   PROTOKÓƁ Nr 44/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
204   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
203   UchwaƂa Nr 65A/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
201   UchwaƂa Nr 68/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
201   PROTOKÓƁ Nr 48/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
200   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 paĆșdziernika 2016 r.
200   UchwaƂa Nr 78/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
200   PROTOKÓƁ Nr 50/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
199   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
198   PROTOKÓƁ Nr 45/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
198   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
196   UchwaƂa Nr 77/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
195   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
195   UchwaƂa Nr 69/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
195   UchwaƂa Nr 88/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
195   UCHWAƁA NR XXIX/136/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
195   UCHWAƁA NR XXIX/147/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
194   UCHWAƁA NR XXVI/123/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
193   UchwaƂa Nr 102/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
193   UCHWAƁA NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
192   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
189   UchwaƂa Nr 86/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
189   UchwaƂa Nr 100/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
188   UchwaƂa Nr 73/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
188   UchwaƂa Nr 79/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
188   UchwaƂa Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
188   UCHWAƁA NR XXIX/146/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
187   UchwaƂa Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
187   UCHWAƁA NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
187   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
186   UCHWAƁA NR XXIX/139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
186   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
184   KONKURS
184   PROTOKÓƁ Nr 47/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
184   PROTOKÓƁ Nr 49/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r
184   UCHWAƁA Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
184   UchwaƂa nr 104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
183   PROTOKÓƁ Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
183   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
182   UchwaƂa Nr 89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
182   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
181   PROTOKÓƁ Nr 42/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
181   UCHWAƁA NR XXIX/141/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku
181   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
180   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
180   PROTOKÓƁ Nr 41/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
180   UchwaƂa Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
180   UchwaƂa Nr 94/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
180   UCHWAƁA NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
179   UchwaƂa nr 84/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
179   PROTOKÓƁ Nr 43/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
179   UchwaƂa Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
179   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
178   UchwaƂa Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
178   UchwaƂa Nr 99/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
178   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
177   UchwaƂa Nr 97/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
177   UCHWAƁA NR XXIX/143/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
177   UCHWAƁA XXIX/148/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
177   UchwaƂa Nr 7/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
176   UchwaƂa Nr 98/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
175   UchwaƂa Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
175   UchwaƂa Nr 93/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
175   Zapytanie ofertowe
172   UchwaƂa Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
172   UCHWAƁA XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
171   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
170   UchwaƂa Nr 87/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
170   UchwaƂa nr 101/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
170   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
170   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
166   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 listopada 2016 r.
166   ProtokóƂ nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
165   UchwaƂa Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
164   UchwaƂa Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
163   UCHWAƁA NR XXIX/140/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
163   UchwaƂa Nr 105/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
162   PROTOKÓƁ Nr 51/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
162   UchwaƂa nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
161   UchwaƂa Nr 103/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
160   XXXII NADZWYCZAJNEJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
159   UchwaƂa Nr 66/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
159   UchwaƂa nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
159   UCHWAƁA NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
159   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
156   UchwaƂa nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
156   Andrzej Drabczyk
154   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
153   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
152   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
152   ProtokóƂ nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
150   UchwaƂa Nr 106/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
150   UCHWAƁA NR XXXI/154/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
149   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
149   UchwaƂa nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
149   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
149   ogƂoszenie naboru
146   UchwaƂa Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
146   ProtokóƂ nr 10/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
145   UchwaƂa Nr 108/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
145   UCHWAƁA NR XXXII/155/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
144   Obwieszczenie
144   UchwaƂa Nr 11/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
144   ProtokóƂ nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
144   ProtokóƂ nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
144   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
143   UchwaƂa Nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
143   UchwaƂa nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
143   ProtokóƂ nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
143   ProtokóƂ nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
141   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
141   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
140   od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
140   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
139   ProtokóƂ nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
137   UchwaƂa Nr 107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
136   ProtokóƂ nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
135   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
133   UCHWAƁA NR XXX/149/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
133   kontakt
133   ProtokóƂ nr 13/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
133   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
132   UchwaƂa nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
131   UCHWAƁA NR XXXI/150/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
131   UchwaƂa Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
130   UchwaƂa Nr 8/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
129   UCHWAƁA NR XXXI/152/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
128   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
127   UCHWAƁA NR XXXI/151/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
127   UchwaƂa nr 18/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
126   UchwaƂa Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
125   UchwaƂa nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
125   UchwaƂa Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
124   UchwaƂa Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
124   ProtokóƂ nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
123   UchwaƂa Nr 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
123   UchwaƂa Nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
121   UchwaƂa nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
120   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
120   rok 2017
119   ZADANIA
119   UCHWAƁA NR XXXIII/159/17 z dnia 22 marca 2017 r.
113   PROTOKÓƁ Nr 52/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
113   Anna WoĆșniak - Rabiega
113   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
112   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
112   ProtokóƂ nr 12/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
112   OgƂoszenie o rokowaniach
111   OGƁOSZENIA
111   ProtokóƂ nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
111   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
110   PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE
108   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
106   UchwaƂa nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
106   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
105   PROCEDURY
105   UCHWAƁA NR XXXIII/157/17 z dnia 22 marca 2017 r.
105   UCHWAƁA NR XXXIII/158/17 z dnia 22 marca 2017 r.
105   Zapytanie ofertowe
104   Zapytanie ofertowe
103   UCHWAƁA NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.
100   UCHWAƁA NR 23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
99   UchwaƂa Nr 26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
98   PROTOKÓƁ Nr 20/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
97   UchwaƂa nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
96   Daniela BaraƄska
95   UchwaƂa nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
94   UchwaƂa nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
93   UchwaƂa nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
93   Beata Bartczak
92   UchwaƂa nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
91   UCHWAƁA NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.
91   UchwaƂa nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
91   Iwona Zibrowska-OsĂłch
90   PROTOKÓƁ Nr 17/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
89   UchwaƂa Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
89   UchwaƂa nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
88   UchwaƂa Nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
88   UchwaƂa Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
87   Ireneusz Stolarczyk
87   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
86   PROTOKÓƁ Nr 19/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
85   UchwaƂa Nr 37/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
85   Zapytanie ofertowe
85   ProtokóƂ nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
84   WNIOSKI DOTYCZĄCE PASA DROGOWEGO
83   UchwaƂa Nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
83   Agata WĂłjcik
83   UCHWAƁA XXXIV/165/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
83   Zapytanie ofertowe
82   ProtokóƂ nr 14/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
80   UCHWAƁA NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
80   UchwaƂa Nr 33/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
80   UchwaƂa Nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
80   Zapytanie ofertowe
79   UCHWAƁA NR XXXIV/161/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
79   UchwaƂa Nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
79   UchwaƂa Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
79   Zapytanie ofertowe
79   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
78   Biuro Rzeczy Znalezionych
77   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
77   Zapytanie ofertowe
76   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
76   UCHWAƁA NR XXXIV/164/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
76   UchwaƂa Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
75   UCHWAƁA NR XXXIV/162/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
72   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
72   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
72   PROTOKÓƁ Nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
71   UchwaƂa Nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
70   ProtokóƂ nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
68   UchwaƂa Nr 34/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
68   UchwaƂa Nr 39/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
66   PROTOKÓƁ nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
61   UCHWAƁA NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
59   UCHWAƁA NR XXXV/173/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
59   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2017 roku
58   UchwaƂa Nr 53/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
58   PROTOKÓƁ nr 21/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
58   PROTOKÓƁ nr 23/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
58   naboru na wolne stanowisko urzędnicze
56   UCHWAƁA NR XXXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
56   PROTOKÓƁ nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
55   WNIOSKI_STARE
55   UchwaƂa Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
55   UchwaƂa Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
55   UchwaƂa Nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
55   Zapytanie ofertowe
54   UCHWAƁA NR XXXV/171/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
54   UCHWAƁA NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
54   od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
53   UchwaƂa Nr 45/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
52   UchwaƂa Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
51   Komisja Rewizyjna
51   UCHWAƁA NR XXXV/166/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
51   UCHWAƁA NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
51   UchwaƂa Nr 46/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
51   od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.
50   UchwaƂa nr 48/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
50   UchwaƂa nr 49/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
49   XXXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
48   UCHWAƁA NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
47   od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.
46   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
35   UchwaƂa Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
33   UchwaƂa Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
33   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
21   Zarząd Powiatu 2016-2018
20   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
17   XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
17   UchwaƂa Nr 67/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
12   UchwaƂa Nr 63/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
11   UchwaƂa Nr 62/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
11   UchwaƂa Nr 55/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
10   UchwaƂa Nr 60/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
10   UchwaƂa Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
9   UchwaƂa nr 54/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
9   UchwaƂa Nr 56/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
9   UchwaƂa nr 57/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
9   UchwaƂa Nr 58/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
9   UchwaƂa Nr 59/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
9   UchwaƂa nr 64/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
9   UchwaƂa nr 65/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
9   UchwaƂa nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
9   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
7   ZADANIA
7   UCHWAƁA NR XXXVI/174/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
7   UCHWAƁA NR XXXVI/175/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
4   ZADANIA

 Liczba   Kategoria
118298   OgƂoszenia
54510   OgƂoszenia o przetargach
44111   ogƂoszenia o pracy
21764   WydziaƂ DrĂłg i Komunikacji
20976   dane teleadresowe
19999   ogƂoszenia o pracy
17343   WydziaƂ Architektury i Budownictwa
16770   ZamĂłwienia Publiczne
15533   oƛwiadczenia majątkowe
13860   WydziaƂ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
13426   oƛwiadczenia majątkowe
12742   oƛwiadczenia majątkowe
12614   porządek obrad Rady
12320   gminy powiatu
11950   Nieruchomoƛci
11553   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11136   oƛwiadczenia majątkowe
10963   WydziaƂ Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
10891   WydziaƂ Ochrony ƚrodowiska, Leƛnictwa i Rolnictwa
10712   charakterystyka
10445   statut powiatu
10304   WspóƂpraca z Organizacjami Pozarządowymi
10004   Rady
9939   Informacje OgĂłlne
9892   skƂad osobowy Rady
9706   Rada Powiatu
9631   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
9618   skƂad osobowy Zarządu
9571   zaƂatwianie spraw
9514   Powiatowy Oƛrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.
9033   2010-2014
9013   Szpital Powiatowy
8958   Powiatowy Urząd Pracy
8746   ZespóƂ SzkóƂ Nr 1
8563   budĆŒet powiatu
8553   Specjalny Oƛrodek Szkolno-Wychowawczy
8496   Starostwo Powiatowe
8396   Centrum PlacĂłwek OpiekuƄczo-Wycowawczych
8369   PeƂnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy SpoƂecznej
8342   WydziaƂ Organizacyjno-Prawny
8333   Dom Pomocy SpoƂecznej
8080   regulamin organizacyjny
8054   Radca Prawny
7959   komisje Rady
7946   ZespóƂ SzkóƂ Nr 2 CKU
7886   2010-2014
7883   WydziaƂ Finansowy
7852   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7753   uchwaƂy Rady
7659   Biuro Rady Powiatu
7514   Zarząd Powiatu
7351   protokoƂy
7339   Program DziaƂaƄ na Rzecz OsĂłb NiepeƂnosprawnych
7307   PeƂnomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP
7260   uchwaƂy Zarządu
7246   Powiatowy Rzecznik KonsumentĂłw
7215   dƂug publiczny
7197   Powiatowy Międzyszkolny Oƛrodek Sportowy
7096   GƂówny Specjalista ds. Kontroli
7083   protokoƂy z posiedzeƄ Zarządu
7065   majątek powiatu
7060   wyniki kontroli
7047   Program Ochrony ƚrodowiska
6926   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
6925   Informacja publiczna
6863   PeƂnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych
6854   Geodeta Powiatowy
6849   Jednostki Organizacyjne
6697   Plan Gospodarki Odpadami
6672   rejestry i ewidencje
6616   sprawozdania z dziaƂalnoƛci Zarządu
6592   2010-2014
6559   Finanse i Mienie Powiatu
6511   Programy dot. zadaƄ publicznych
6445   Inspekcje
6101   2010-2014
5768   Komisji
5675   2010-2014
5545   2006-2010
5430   Powiatowy ZespóƂ ds. Orzekania o NiepeƂnosprawnoƛci
5283   zarządzenia starosty
5196   2010-2014
5183   2002-2006
5123   komunikaty
5042   1998-2002
4949   2006-2010
4851   informacja o finansach
4718   2002-2006
4650   2010-2014
4631   2006-2010
4564   2006-2010
4544   PeƂnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych
4542   2006-2010
4470   2002-2006
4392   2006-2010
4371   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
4297   2002-2006
4282   2002-2006
4250   2002-2006
4208   2014-2018
4038   2002-2006
4014   2006-2010
3831   Program Zapobiegania Przestępczoƛci
3626   2014-2018
3381   2014-2018
3260   2014-2018
3093   rok 2014
2922   uchwaƂy RIO
2793   2014-2018
2750   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2742   komunikaty
2582   Wybory
2394   2014-2018
2324   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2127   2014-2018
2103   Komunikaty i ogƂoszenia
2071   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1751   wyjazdy sƂuĆŒbowe
1523   Biuro Rzeczy Znalezionych
1237   NieodpƂatna Pomoc Prawna
619   Plan zamĂłwieƄ publicznych
246   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
licznik odwiedzin: 6988529