logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   TytuƂ
6426   POWIATOWY PROGRAM DZIAƁAƃ NA RZECZ OSÓB NIEPEƁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM
5383   od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.
5010   w okresie od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
4459   PROCEDURY
4330   w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 paĆșdziernika 2003 r.
4108   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4072   od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrzeƛnia 2005 r.
4063   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4053   w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.
3914   Przetarg nieograniczony na:
3900   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3899   od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.
3813   Wojciech KuĆșmiƄski
3794   Teresa Mamos
3758   UchwaƂa Nr XXII/123/2000
3731   UchwaƂa Nr XXVI/145/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
3730   UchwaƂa Nr XXXI/173/01
3717   Krzysztof Rosiak
3635   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3527   PROCEDURY
3506   Robert Betyna
3461   Program Ochrony ƚrodowiska na lata 2004-2011
3423   w okresie od 1 paĆșdziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.
3420   UchwaƂa Nr XVI/92/2000
3420   PROTOKÓƁ NR 22/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
3411   w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 wrzeƛnia 2004 r.
3404   Wiktor ToƂoczko
3386   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3365   w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.
3286   JarosƂaw Stankiewicz
3273   Piotr Rybkowski
3267   Walenty Darczuk
3258   od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.
3252   SƂawomir Sytnik
3228   UchwaƂa Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
3218   Maciej Jankowski
3216   Przetarg nieograniczony na:
3188   Anna ZasadziƄska
3184   od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrzeƛnia 2006 r.
3180   Iwona Zibrowska
3171   Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007
3167   ElĆŒbieta Wiktorko
3166   od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
3159   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3136   Andrzej WabiƄski
3128   Wiktor ToƂoczko
3117   WYKAZ POZWOLEƃ NA BUDOWE NA RZECZ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH
3109   PROTOKÓƁ NR 29/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
3106   Andrzej Gumowski
3069   Robert Betyna
3050   PROTOKÓƁ NR 27/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
3046   w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.
3031   WƂadysƂaw Dusza
3031   Krzysztof Kunce
3009   Ryszard Grzesiak
3008   Jerzy Goclik
3004   Rejestry i ewidencje
2991   Przetarg nieograniczony na:
2961   StanisƂaw StępieƄ
2956   UCHWAƁA Nr XXVI/144/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2947   w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.
2928   Wojciech PardaƂa
2904   Dariusz JagieƂƂo
2901   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego III kadencji
2898   przetarg nieograniczony na :
2894   w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.
2893   PROTOKÓƁ NR 13/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2887   UchwaƂa Nr XXV/136/2001
2874   Agnieszka Odachowska
2845   PROTOKÓƁ NR 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.
2839   Krzysztof Kunce
2833   Wanda KƂodawska
2821   nabĂłr stanowisko
2813   Aleksander Kostecki
2786   JĂłzef Burcan
2780   przetarg nieograniczony na:
2776   Ryszard Grzesiak
2772   UchwaƂa Nr XV/79/04 z dnia 17 marca 2004 r.
2759   Arkadiusz Cysek
2738   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2733   Marian Pihan
2729   UCHWAƁA NR XXXIII/199/2002
2726   Janusz WĂłjtowicz
2719   Jan Jaworski
2714   przetarg nieograniczony na:
2707   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2701   Jan KoƂoszycz
2685   Adam KamiƄski
2683   UchwaƂa Nr XXXVI/207/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
2677   Halina Korzeniewicz
2671   PROTOKÓƁ NR 10/2004 z dnia 23 marca 2004 r.
2660   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2659   PROTOKÓƁ NR 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2650   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2641   PRZETARG NIEOGRANICZONY
2640   od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
2638   PROCEDURY
2635   Przetarg nieograniczony
2630   Piotr Rybkowski
2625   w okresie od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.
2623   PROTOKÓƁ NR 38/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2607   UchwaƂa Nr XXIII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2599   Krzysztof Kunce
2596   Wiktor ToƂoczko
2592   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2586   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2583   Jan MaciÄ…ĆŒek
2579   WNIOSKI
2572   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2568   UchwaƂa Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
2568   Piotr Olech
2561   od 27 paĆșdziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.
2547   Marek KibaƂa
2543   przetarg nieograniczony na:
2538   UchwaƂa Nr XXXII/185/02
2526   WƂadysƂaw Dusza
2523   rok 2005
2513   w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.
2513   rok 2004
2504   UchwaƂa Nr 48/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2489   Halina Korzeniewicz
2483   UchwaƂa Nr XVI/88//04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
2482   od 29 wrzeƛnia 2004 r. do 27 paĆșdziernika 2004 r.
2480   PROTOKÓƁ NR 28/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
2476   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2473   Dostęp do informacji publicznej
2468   PROCEDURY
2467   Przetarg nieograniczony na
2448   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego IV kadencji
2442   UchwaƂa Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2435   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2434   UCHWAƁA NR XXVI/141/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2430   Waldemar Kędziora
2424   UchwaƂa Nr XV/78/04 z dnia 17 marca 2004r.
2413   StanisƂaw L. Wudarczyk
2407   przetarg nieograniczony na:
2402   Maria Wieczoerk
2397   PROTOKÓƁ NR 16/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
2391   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2387   PROTOKÓƁ NR 12/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
2385   PROTOKÓƁ NR 30/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2384   Tadeusz Tyrchniewicz
2380   PROTOKÓƁ NR 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
2374   UchwaƂa Nr XXIX/166/01
2372   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2368   przetarg nieograniczony na:
2361   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2356   DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ƚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2355   przetarg nieograniczony na:
2354   PROTOKÓƁ NR 40/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2354   UchwaƂa Nr XXXIX/227/02
2352   UchwaƂa Nr XXIX/168/2001
2351   Ignacy Maćkowiak
2350   UchwaƂa Nr XIV/75/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
2349   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2346   MirosƂawa Ć»wiereƂƂo
2340   od 28 paĆșdziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.
2329   Wojciech Andrzej KuĆșmiƄski
2327   UchwaƂa Nr XIX/111/2000
2326   UchwaƂa Nr XXVIII/159/2001
2321   Wyniki postępowania o udzielenie zamĂłwienia
2321   UCHWAƁA NR XXVI/150/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2320   PROTOKÓƁ NR 19/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
2319   Przetarg nieograniczony
2317   UchwaƂa Nr XVIII/103/2000
2312   UchwaƂa Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2311   UCHWAƁA NR XXV/138/2001
2307   PROCEDURY
2301   Zarząd Powiatu 2010-2014
2296   od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.
2295   przetarg nieograniczony na:
2286   UCHWAƁA NR XXIV/136/05 z dnia 16 marca 2005 r.
2286   UchwaƂa Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r.
2281   od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.
2278   UCHWAƁA NR XXV/144/2001
2271   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2266   Jolanta Kocanowska-HajduƂa
2252   PROTOKÓƁ NR 05/2004 z dnia 3 lutego 2004 r.
2251   UchwaƂa Nr XXXV/211/02
2251   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2249   UCHWAƁA NR XXXVI/212/02
2243   w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.
2241   PROTOKÓƁ NR 22/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
2241   UchwaƂa Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2238   w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.
2237   PROTOKÓƁ NR 34/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
2236   PROTOKÓƁ NR 21/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
2236   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2236   UCHWAƁA NR XIII/64/99
2232   Janusz Budynek
2231   UchwaƂa Nr XIX/110/2000
2231   ZADANIA
2229   Ryszard Berdzik
2227   UCHWAƁA NR XVI/93/2000
2224   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2218   PROTOKÓƁ NR 8/2005 z dnia 4 marca 2005 r.
2217   OgƂoszenie o przetargu
2215   od 26 wrzeƛnia 2007 r. do 24 paĆșdziernika 2007 r.
2214   UCHWAƁA NR X/57/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2214   PROTOKÓƁ NR 29/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
2211   UchwaƂa Nr XXIV/130/2001
2210   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2208   UchwaƂa Nr XXII/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2205   UchwaƂa Nr XX/114/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2199   PROTOKÓƁ NR 17/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2197   PROTOKÓƁ NR 09/2004 z dnia 12 marca 2004 r.
2195   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2195   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2194   UCHWAƁA NR X/58/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2194   Marek Olech
2193   UchwaƂa Nr XV/85/2000
2191   rok 2003
2189   Anna Drewniak
2187   UchwaƂa Nr XXVI/149/2001
2181   w okresie od 30 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.
2179   rok 2006
2175   MieczysƂaw Mularczyk
2174   PROTOKÓƁ NR 35/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2171   UchwaƂa Nr 16/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
2169   UchwaƂa Nr XXXVII/217/2002
2168   UchwaƂa Nr 25/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2167   UchwaƂa Nr XXXII/186/02
2166   UCHWAƁA NR XXXIV/202/02
2162   UchwaƂa Nr XXVI/146/2001
2159   BoĆŒena Gottfried
2157   OgƂoszenie o przetargu
2155   UCHWAƁA NR XXVIII/158/2001
2153   JarosƂaw Stankiewicz
2152   PROTOKÓƁ NR 04/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r.
2152   UchwaƂa Nr XX/115/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2150   PROTOKÓƁ NR 18/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
2148   PROTOKÓƁ NR 24/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
2146   UchwaƂa Nr XVII/ 93/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2146   UchwaƂa Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2146   UchwaƂa Nr XXXVIII/221/02
2146   od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrzeƛnia 2007 r.
2145   UCHWAƁA NR XXV/141/2001
2143   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2141   UchwaƂa Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2139   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2136   UchwaƂa Nr XXXII/179/02
2135   UchwaƂa Nr XIX/110/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2134   PROTOKÓƁ NR 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
2131   PROTOKÓƁ NR 14/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r.
2131   UchwaƂa Nr XVI/90/2000
2129   UchwaƂa Nr XXXII/190/02
2127   UCHWAƁA NR XXVI/151/2001
2127   PROCEDURY
2126   UchwaƂa Nr I/5/98
2124   UchwaƂa Nr XV/84/2000
2124   rok 2002
2122   PROTOKÓƁ NR 26/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.
2122   przetarg nieograniczony na:
2121   UchwaƂa Nr XXXVIII/224/02
2120   UchwaƂa Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2120   PROTOKÓƁ NR 37/2004 z dnia 22 paĆșdziernika 2004 r.
2119   PROTOKÓƁ NR 36/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
2118   UCHWAƁA NR XXXIV/205/02
2114   UchwaƂa Nr XVIII/104/2000
2114   PROTOKÓƁ NR 18/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
2109   UchwaƂa Nr XXII/125/2000
2108   UchwaƂa Nr XXXV/210/02
2107   przetarg nieograniczony na:
2107   rok 2007
2106   UchwaƂa Nr XXXIV/206/02
2103   PROTOKÓƁ NR 06/2004 z dnia 18 lutego 2004 r.
2103   Ireneusz PawƂowski
2102   PROTOKÓƁ NR 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
2099   UchwaƂa Nr XXXII/189/06 z dnia 22 marca 2006 r.
2095   UchwaƂa Nr XXXII/182/02
2095   UchwaƂa Nr XXXVIII/223/02
2086   UchwaƂa Nr 28/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2086   PROTOKÓƁ NR 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
2086   ogƂoszenie naboru
2085   rok 2005
2083   UchwaƂa Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2083   PROTOKÓƁ NR 39/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2082   od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.
2080   PROTOKÓƁ NR 11/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
2078   UchwaƂa Nr IV/21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
2078   przetarg nieograniczony na:
2077   UCHWAƁA Nr XXXIII/200/2002
2074   UchwaƂa Nr XVI/89/2000
2074   WNIOSKI
2072   UchwaƂa Nr XXVII/156/01
2070   PROTOKÓƁ NR 20/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2068   PROTOKÓƁ NR 43/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
2067   UchwaƂa Nr XXV/140/2001
2064   UchwaƂa Nr XXI/116/2000
2061   Ilona Stankiewicz
2060   UCHWAƁA NR XXXII/189/02
2059   UCHWAƁA NR XIII/66/99
2059   Waldemar Lemiesz
2058   przetarg nieograniczony
2057   PROTOKÓƁ NR 7/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
2056   UchwaƂa Nr XXVI/154/2001
2056   UchwaƂa Nr XIV/70/2000
2055   UchwaƂa Nr XXXII/191/02
2055   UchwaƂa Nr XXIX/167/01
2051   UchwaƂa Nr XXVI/147/2001
2051   UchwaƂa Nr XXVIII/159/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
2049   PROTOKÓƁ NR 20/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
2048   UchwaƂa Nr 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2047   UchwaƂa Nr XV/83/2000
2046   UCHWAƁA NR XXV/145/2001
2044   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2043   UchwaƂa Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
2043   UchwaƂa Nr XXVI/153/2001
2043   PROTOKÓƁ NR 10/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
2042   UchwaƂa Nr XXIV/128/2001
2042   UchwaƂa Nr XIII/48/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
2041   UchwaƂa Nr 20/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
2041   UchwaƂa Nr XXIII/129/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2041   JarosƂaw Ileczko
2040   UCHWAƁA Nr XIX/113/2000
2039   UchwaƂa Nr XXIV/129/2001
2038   PROTOKÓƁ Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
2037   PROTOKÓƁ NR 15/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 r.
2037   PROCEDURY
2036   UCHWAƁA Nr XXX/171/01
2031   UchwaƂa Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2031   UCHWAƁA NR XVIII/102/2000
2030   UchwaƂa Nr XVI/94/2000
2030   UchwaƂa Nr 53/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2029   UchwaƂa Nr XXXVIII/222/02
2029   UCHWAƁA NR XIII/65/99
2028   UchwaƂa Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2026   PROTOKÓƁ NR 33/2004 z dnia 14 wrzeƛnia 2004 r.
2025   Jan Pawlak
2023   UchwaƂa Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
2023   UchwaƂa Nr XXXVII/216/02
2023   UchwaƂa Nr XXVI/152/2001
2021   ogƂoszenie naboru
2020   UchwaƂa Nr II/10/02
2020   UCHWAƁA NR XXIV/131/2001
2020   Edward SadƂowski
2019   UchwaƂa Nr XII/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
2018   UchwaƂa Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2018   UchwaƂa Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2016   UchwaƂa Nr XV/75/2000
2016   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2015   PROTOKÓƁ NR 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2015   UchwaƂa Nr XXVI/155/01
2015   UchwaƂa Nr XV/77/2000
2015   UchwaƂa Nr XX/113/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2014   UchwaƂa Nr XV/79/2000
2012   UchwaƂa Nr XXXI/178/2001
2011   UchwaƂa Nr XVI/91/2000
2010   PROTOKÓƁ NR 29/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.
2010   UchwaƂa Nr XXVIII/157/2001
2009   UchwaƂa Nr XIV/69/2000
2008   UchwaƂa Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2008   UchwaƂa Nr XXXIII/192/2002 r.
2008   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2007   UchwaƂa Nr XXXII/183/02
2007   UchwaƂa Nr XXIV/134/2001
2007   UchwaƂa Nr XXII/120/2000
2007   UchwaƂa Nr XV/76/2000
2007   PROTOKÓƁ NR 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r.
2007   ZADANIA
2005   UchwaƂa Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.
2005   UchwaƂa Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r.
2005   UCHWAƁA NR XIX/114/2000
2005   UchwaƂa Nr 57/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2003   PROTOKÓƁ NR 15/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
2000   UCHWAƁA Nr XXXIII/196/02
2000   PROTOKÓƁ NR 23/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
2000   OgƂoszenie o przetargu
1999   UchwaƂa Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1999   UchwaƂa Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1999   UchwaƂa Nr XXXIII/198/2002
1999   UCHWAƁA NR XXV/139/2001
1998   UchwaƂa Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1995   UchwaƂa Nr XVI/96/2000
1994   UchwaƂa Nr XV/81/2000
1993   JarosƂaw Stankiewicz
1991   UCHWAƁA Nr XXXVI/214/02
1990   UCHWAƁA NR XXVIII/160/2001
1989   UchwaƂa Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
1987   PROTOKÓƁ NR 17/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1986   UchwaƂa Nr X/61/03 z dnia 1 paĆșdziernika 2003 r.
1986   UCHWAƁA Nr XXXIII/195/2002
1986   UchwaƂa Nr XIV/72/2000
1986   UchwaƂa Nr XIV/73/2000
1986   UchwaƂa Nr 33 /2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1985   UchwaƂa nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1985   UchwaƂa Nr II/7/02
1983   UCHWAƁA Nr XXXIII/197/2002
1979   rok 2009
1978   UchwaƂa Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1977   UCHWAƁA NR X/54/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1976   UchwaƂa Nr XXVI/148/2001
1975   UchwaƂa Nr XVII/ 89/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1975   UchwaƂa Nr XXIV/138/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1975   PROTOKÓƁ NR 5/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1975   UchwaƂa Nr 45/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1974   UchwaƂa Nr 11/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1974   PROTOKÓƁ NR 07/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.
1973   PROTOKÓƁ NR 12/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.
1973   UchwaƂa Nr XII/58/99
1972   UchwaƂa nr IV/19/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
1972   StanisƂaw StępieƄ
1971   UchwaƂa Nr XXXI/177/2001
1971   UchwaƂa Nr XXXI/187/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1970   PROTOKÓƁ NR 23/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1970   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1969   Krzysztof Kunce
1968   UCHWAƁA NR VI/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1968   kontakt
1967   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1966   UchwaƂa Nr XXV/142/2001
1965   PROTOKÓƁ NR 16/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1964   PROTOKÓƁ NR 03/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
1964   UchwaƂa Nr XXXVIII/220/02
1964   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1963   UchwaƂa Nr XIV/76/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1962   UchwaƂa Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1961   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1960   UchwaƂa Nr XV/86/2000
1959   UCHWAƁA Nr VIII/48/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1958   PROTOKÓƁ NR 33/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1957   przetarg nieograniczony na
1956   UchwaƂa Nr IV/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1955   UchwaƂa Nr 16/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1955   UchwaƂa Nr XXI/118/2000
1954   UchwaƂa Nr XVII/ 99/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1952   UchwaƂa Nr V/33/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1950   UCHWAƁA NR XXIII/127/2001
1950   WƂadysƂaw Dusza
1950   JĂłzef Warowy
1947   PROTOKÓƁ NR 6/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1946   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1944   UchwaƂa Nr II/14/02
1942   UchwaƂa Nr XV/80/2000
1941   UchwaƂa Nr XVIII/101/2000
1940   XXVI SESJA RADY POWIATU
1939   UchwaƂa Nr 34/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1939   UchwaƂa Nr 50/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1938   UchwaƂa Nr XVII/ 90/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1937   UchwaƂa Nr XV/78/2000
1935   UchwaƂa Nr XXXIII/194/2002
1935   Informacja o finansach Powiatu Pyrzyckiego
1934   UchwaƂa Nr XV/80/04 z dnia 17 marca 2004 r.
1934   UchwaƂa Nr 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1934   UchwaƂa Nr XXVI/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1933   UchwaƂa Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1932   PROTOKÓƁ NR 25/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1931   UchwaƂa Nr II/12/02
1930   PROTOKÓƁ NR 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1930   WNIOSKI
1929   OgƂoszenie o naborze
1928   UCHWAƁA NR XXVI/150/01
1927   UchwaƂa Nr IV/17/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1926   UCHWAƁA NR VI/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1926   UchwaƂa Nr XXXVII/215/02
1926   UchwaƂa Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
1925   UchwaƂa Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1925   PROTOKÓƁ NR 16/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1924   PROTOKÓƁ NR 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1924   od 15 marca 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.
1923   UchwaƂa Nr I/4/02
1921   PRZETARG NIEOGRANICZONY
1919   UchwaƂa Nr 29/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1917   UchwaƂa Nr XVI/81/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1917   UchwaƂa Nr XXXIV/201/02
1917   UchwaƂa Nr 20/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1916   UchwaƂa Nr 24/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1914   UchwaƂa Nr VII/47/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1912   UchwaƂa Nr 25/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1911   UchwaƂa Nr 58/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1911   UchwaƂa Nr 10/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1910   UchwaƂa Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1909   UchwaƂa Nr 35/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1909   ogƂoszenie o konkursie
1908   UchwaƂa Nr XXVI/142/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1907   PROTOKÓƁ NR 44/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
1907   UchwaƂa Nr XXXIV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 r
1906   UCHWAƁA NR XXXII/187/2002
1906   UCHWAƁA NR XXIV/132/2001
1905   PROTOKÓƁ NR 08/2004 z dnia 2 marca 2004 r.
1905   UCHWAƁA NR X/59/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1904   UchwaƂa Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1904   UchwaƂa Nr XXX/172/01
1904   UchwaƂa Nr 22/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1904   Andrzej Drabczyk
1903   UchwaƂa nr XIV/77/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1903   od 21 wrzeƛnia 2005 r. do 26 paĆșdziernika 2005 r.
1902   UCHWAƁA NR XXXII/188/2002
1902   UchwaƂa Nr 40/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1901   UCHWAƁA NR XXIV/133/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1900   UchwaƂa Nr XVIII/106/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1900   UchwaƂa Nr 60/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1900   OgƂoszenie o rokowaniach
1898   UchwaƂa Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1898   UchwaƂa Nr XXII/121/2000
1898   Wiktor ToƂoczko
1896   PROTOKÓƁ NR 4/2005 z dnia 1 lutego 2005 r.
1894   UchwaƂa Nr XVII/ 98/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1894   UchwaƂa Nr I/1/02
1894   UchwaƂa Nr I/3/02
1892   UCHWAƁA NR X/62/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1892   UchwaƂa Nr 51/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1891   XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1889   UchwaƂa Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1886   UchwaƂa Nr V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1884   UchwaƂa Nr XXIV/139/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1884   UchwaƂa Nr XXIII/131/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1884   PROTOKÓƁ NR 9/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
1884   PROTOKÓƁ NR 2/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1883   UchwaƂa Nr 36/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1881   UchwaƂa Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1880   UchwaƂa Nr 26/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1880   UchwaƂa Nr V/26/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1878   UchwaƂa Nr 43/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1878   UchwaƂa Nr 22/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1878   PROTOKÓƁ NR 34/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1878   PROTOKÓƁ Nr 10/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1877   UchwaƂa Nr 15/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1876   UchwaƂa Nr VI/44/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1876   UchwaƂa Nr 6/2005 z dnia 11 stycznia 2005r.
1875   UchwaƂa Nr XXXII/181/02
1875   UchwaƂa Nr XVII/ 96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1875   Ireneusz PawƂowski
1874   UchwaƂa Nr XIX/107/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1874   UchwaƂa Nr V/25/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1874   UCHWAƁA NR X/60/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1874   UchwaƂa Nr I/2/02
1873   UchwaƂa Nr 21/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
1871   UchwaƂa Nr XVIII/105/2000
1871   UCHWAƁA NR XXVI/146/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1869   PROTOKÓƁ NR 42/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1869   rok 2006
1869   PROTOKÓƁ Nr 5/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1868   UchwaƂa Nr XXII/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1868   PROTOKÓƁ NR 25/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1867   UchwaƂa Nr V/34/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1867   UCHWAƁA Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1866   UchwaƂa Nr 47/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1866   UchwaƂa Nr 41/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1866   PROTOKÓƁ NR 28/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1866   UchwaƂa Nr 58/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1864   UchwaƂa Nr XVII/ 94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1863   UchwaƂa Nr 45/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1861   UCHWAƁA Nr VII/46/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1860   PROTOKÓƁ NR 30/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1859   UchwaƂa Nr 12/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1858   UchwaƂa Nr 33/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1858   UchwaƂa Nr VI/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1858   UchwaƂa Nr 36/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1856   UchwaƂa Nr I/5/02
1856   PROCEDURY
1855   UchwaƂa Nr XXII/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1854   UchwaƂa Nr 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1854   PROTOKÓƁ NR 14/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1853   UchwaƂa Nr XVII/ 92/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1852   UchwaƂa Nr V/24/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1852   UchwaƂa Nr 46/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1851   UCHWAƁA NR XXXIII/193/02
1850   UchwaƂa Nr 17/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1849   UchwaƂa Nr XVII/ 91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1849   UchwaƂa Nr II/11/02
1847   PROTOKÓƁ NR 11/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1845   UchwaƂa Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1844   UchwaƂa Nr 46/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1843   UchwaƂa Nr 19/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1842   UchwaƂa Nr 16/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1841   UchwaƂa Nr 59/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1840   UchwaƂa Nr XVIII/105/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1840   UchwaƂa Nr 7/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r
1840   przetarg nieograniczony na
1840   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1839   UchwaƂa Nr XIII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1839   UchwaƂa Nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1838   UchwaƂa Nr 61/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1838   UchwaƂa Nr V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1835   UchwaƂa Nr XX/112/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1834   PROTOKÓƁ NR 6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.
1833   PROTOKÓƁ NR 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1832   UchwaƂa Nr II/13/02
1831   UchwaƂa Nr IV/16/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1831   UchwaƂa Nr XXII/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1831   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1829   UchwaƂa Nr II/9/02
1827   PROTOKÓƁ NR 27/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
1826   UchwaƂa Nr 42/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1826   UchwaƂa Nr 63/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1824   UchwaƂa Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1823   UchwaƂa Nr IV/18/2003 z dnia 29 stycznia 2003r.
1823  
1821   UchwaƂa Nr XIX/108/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1819   UchwaƂa Nr I/6/02
1818   UchwaƂa Nr 27/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1817   OgƂoszenie o przetargu
1815   UchwaƂa Nr 36 / 2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1813   UCHWAƁA NR XXIV/135/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1811   UchwaƂa Nr VI/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1809   UchwaƂa Nr IV/23/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1808   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1807   UchwaƂa Nr XIII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1807   UchwaƂa Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1806   UCHAWAƁA NR XXIV/137/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1805   MirosƂaw Bitenc
1804   UchwaƂa Nr 24/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1804   Marek Mazur
1803   UchwaƂa Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1802   UchwaƂa Nr 44/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1802   UCHWAƁA Nr XXIV/132/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1799   UchwaƂa Nr IV/22/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1799   UchwaƂa Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1799   PROTOKÓƁ NR 26/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1798   UchwaƂa Nr XVIII/102/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1798   UchwaƂa Nr XVIII/104/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1797   UchwaƂa Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1797   UchwaƂa Nr 38/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1796   rok 2008
1796   Przetarg nieograniczony na
1794   UchwaƂa Nr 14/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1793   UchwaƂa Nr VI/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1793   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1793   OgƂoszenie o drugim przetargu na
1793   JarosƂaw Stankiewicz
1789   UchwaƂa Nr 54/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1789   UchwaƂa Nr XVI/82/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
1789   Krystyna Konik
1786   UchwaƂa Nr 18/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1786   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1784   XXVII SESJA RADY POWIATU
1784   UchwaƂa Nr XXIX/164/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1784   PROTOKÓƁ NR 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
1782   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1782   UCHWAƁA NR XXVII/157/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1782   PROTOKÓƁ NR 22/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1781   UchwaƂa Nr VII/32/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1779   UchwaƂa Nr 27A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1779   UchwaƂa Nr 35A/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1777   od 26 stycznia 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1776   UchwaƂa Nr XXVI/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1776   Edward SadƂowski
1776   PROTOKÓƁ Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
1775   UchwaƂa Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1774   UchwaƂa Nr 5/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1774   MieczysƂaw Mularczyk
1773   PROTOKÓƁ NR 21/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1773   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1772   UchwaƂa Nr XLI/236/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1770   UchwaƂa Nr 30/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1770   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1769   UchwaƂa Nr 18/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1769   UchwaƂa Nr XXII/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1768   UCHWAƁA NR XXVI/143/05 z dnia 29 czerwca 2005 R.
1768   PROTOKÓƁ NR 35/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1767   UCHWAƁA NR VIII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1766   UchwaƂa Nr XIV/62/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1765   PROTOKÓƁ NR 45/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1765   PROTOKÓƁ NR 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1765   PROTOKÓƁ NR 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1764   PROTOKÓƁ NR 39/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1763   UchwaƂa Nr 62/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1761   UchwaƂa Nr 32/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1761   PROTOKÓƁ NR 19/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1759   PROTOKÓƁ NR 37/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1758   UCHWAƁA NR VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
1756   UchwaƂa Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
1756   PROTOKÓƁ NR 38/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1756   PROTOKÓƁ Nr 11/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1755   UchwaƂa Nr 45/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
1754   UchwaƂa Nr 55/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1754   UchwaƂa Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1754   przetarg nieograniczony
1754   Lucyna KozioƂ
1753   UchwaƂa Nr 30/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1753   rok 2010
1751   UCHWAƁA NR XXXII/193/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1750   UchwaƂa Nr 13/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1750   UchwaƂa Nr V/23/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1749   UchwaƂa Nr 43/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1749   UchwaƂa Nr 56/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1748   UchwaƂa Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1748   UchwaƂa Nr 44 / 2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1748   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1747   UchwaƂa Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1745   PROTOKÓƁ NR 41/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r.
1745   PROTOKÓƁ NR 30/2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1745   XXX SESJA RADY POWIATU
1743   UchwaƂa Nr 31/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1742   UchwaƂa Nr 52/2004 z dnia 23 listopada 2003 r.
1741   UchwaƂa Nr 38/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1741   UchwaƂa Nr 29/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1738   UchwaƂa Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1738   UchwaƂa Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
1736   UchwaƂa Nr 37/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1736   UchwaƂa Nr 27/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1736   Anna CzerwiƄska
1733   UchwaƂa Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1733   XXVIII SESJA RADY POWIATU
1733   rok 2011
1732   UchwaƂa Nr 9/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1731   UchwaƂa Nr 17/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1731   UchwaƂa Nr 42/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1731   UchwaƂa Nr II/2/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1731   PROTOKÓƁ Nr 6/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
1730   UchwaƂa Nr 56/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1730   UchwaƂa Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1729   XXXII SESJA RADY POWIATU
1729   PROTOKÓƁ Nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r.
1728   UchwaƂa Nr 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1728   UchwaƂa Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1726   UchwaƂa Nr XXVI/149/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1726   UchwaƂa Nr 59 /05 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1726   UchwaƂa Nr IX/39/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1725   UchwaƂa Nr 2/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1723   UchwaƂa Nr XXVI/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1723   UchwaƂa Nr 41/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1723   UCHWAƁA Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1723   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1722   Informacja o sprzedaĆŒy
1722   ogƂoszenie naboru
1720   UchwaƂa Nr 49/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1720   UchwaƂa Nr VII/33/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1719   PROTOKÓƁ Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.
1718   UchwaƂa Nr XVIII/103/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1718   PROTOKÓƁ NR 36/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.
1715   Dariusz JagieƂƂo
1713   UCHWAƁA Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1713   UchwaƂa Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1712   XXXIV SESJA RADY POWIATU
1711   PROTOKÓƁ NR 31/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1710  
1710   od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.
1708   UchwaƂa Nr 39/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1707   UCHWAƁA Nr XXX/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1706   UchwaƂa Nr 40/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1705   UchwaƂa Nr XIX/109/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1705   UchwaƂa Nr 37/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1705   od 25 paĆșdziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.
1705   od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.
1704   PROTOKÓƁ Nr 25/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1703   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1701   UchwaƂa Nr 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1701   OgƂoszenie o przetargu
1700   UchwaƂa Nr 28A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1700   UchwaƂa Nr XXVIII/161/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005
1700   XVIII SESJA RADY POWIATU
1699   MirosƂawa Joanna Ć»wiereƂƂo
1697   UchwaƂa Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1695   PROTOKÓƁ NR 9/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1695   II SESJA RADY POWIATU
1694   UCHWAƁA NR XXV/140/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1692   PROTOKÓƁ NR 19/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.
1691   UchwaƂa Nr 51/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1691   XXXI SESJI RADY POWIATU
1691   rok 2007
1690   UchwaƂa Nr XXVI/148/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1687   UCHWAƁA NR XXXII/192/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1685   UCHWAƁA Nr XXXII/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1685   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1685   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1683   UCHWAƁA NR XXVI/147/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1683   PROTOKÓƁ Nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r.
1682   XIV SESJA RADY POWIATU
1681   UchwaƂa Nr XXXVII/219/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1680   UchwaƂa Nr XXXVII/218/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1679   PROTOKÓƁ Nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1676   informacja o wywieszeniu wykazu
1675   UchwaƂa Nr 49/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1675   UchwaƂa Nr XXIV/134/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1675   UCHWAƁA NR XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1675   UchwaƂa Nr XXXVI/210/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1674   JarosƂaw Ileczko
1673   PROTOKÓƁ NR 3/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
1673   UchwaƂa nr 5A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1670   PROTOKÓƁ NR 36/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1668   UCHWAƁA NR XXIX/166/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1668   UchwaƂa Nr XXX/176/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1665   PROTOKÓƁ NR 40/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
1665   Urszula Konopnicka
1664   OdwoƂanie przetargu
1662   UchwaƂa Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1659   UchwaƂa Nr V/22/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1659   PROTOKÓƁ Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1658   UchwaƂa Nr XXVII/155/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1658   UchwaƂa Nr XXIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1657   UchwaƂa Nr XXXIV/200/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
1657   od 23 czerwca do 30 sierpnia 2011 r.
1654   PROTOKÓƁ NR 28/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1654   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1653   III SESJA RADY POWIATU
1653   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1652   PROTOKÓƁ NR 32/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1651   PROTOKÓƁ NR 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1649   PROTOKÓƁ NR 24/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1648   przetarg nieograniczony na:
1647   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1646   UchwaƂa Nr 26/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1646   UchwaƂa Nr XXXI/188/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1646   PROTOKÓƁ NR 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1641   UCHWAƁA NR XXXII/194/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1641   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1641   UchwaƂa Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1640   UchwaƂa Nr 39/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1640   przetarg w formie przetargu ustnego
1640   PROTOKÓƁ Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1640   UCHWAƁA Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1637   UchwaƂa Nr XXXVII/212/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1637   UchwaƂa Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1637   PROTOKÓƁ NR 26/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1636   UchwaƂa Nr 48/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.
1636   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1633   UchwaƂa Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1632   PROTOKÓƁ NR 27/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1632   UchwaƂa Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1631   UchwaƂa Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1631   od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.
1629   Marek Mazur
1627   UCHWAƁA Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1627   PROTOKÓƁ Nr 14/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1627   Przetarg nieograniczony na
1626   PROTOKÓƁ NR 7/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1625   PROTOKÓƁ NR 24/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
1625   UchwaƂa Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
1625   Robert Betyna
1623   UchwaƂa Nr XXXVI/205/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1622   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1620  
1620   PROTOKÓƁ Nr 21/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1619   PROTOKÓƁ NR 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1619   UchwaƂa Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1617   UCHWAƁA NR III/13/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1617   od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.
1615   UchwaƂa Nr 23/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1615   UchwaƂa Nr 38 /05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1615   VI SESJA RADY POWIATU
1614   UchwaƂa Nr 63/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1614   UchwaƂa Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1613   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1612   UchwaƂa Nr XXXVI/204/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1612   Komisja Rewizyjna
1610   UchwaƂa Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1610   UchwaƂa Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1609   UchwaƂa Nr XXX/182/05 z dnia 28 grudnia 2005 r
1608   PROTOKÓƁ NR 4/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.
1607   UchwaƂa Nr XXX/175/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1606   UchwaƂa Nr 47/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1606   PROTOKÓƁ NR 25/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1605   UchwaƂa Nr XXVII/154/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1605   PROTOKÓƁ NR 42/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1605   UchwaƂa Nr XXXIII/196/06 z dnia 26 kwietnia 2006
1604   UCHWAƁA NR XXVIII/160/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1604   UchwaƂa Nr 39/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1604   PROTOKÓƁ Nr 15/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1603   UchwaƂa Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1602   Mariusz Majak
1601   UchwaƂa Nr XXXIV/199/06 z dnia 28 czerwca 2006r
1599   PROTOKÓƁ Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1599   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1598   UCHWAƁA Nr XXX/169/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1598   UchwaƂa Nr XXXVI/211/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1597   UchwaƂa Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1597   UchwaƂa Nr XXVIII/158/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005r.
1597   UchwaƂa Nr 66/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1597   UchwaƂa Nr 69/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1596   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1595   UCHWAƁA NR VIII/36/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1595   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1595   UchwaƂa Nr XXXVI/203/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1594   UchwaƂa Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1594   UchwaƂa Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
1593   UchwaƂa Nr 52/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1593  
1592   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1591   UchwaƂa Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.
1591   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1589   PROTOKÓƁ NR 33/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1588   UchwaƂa Nr 61/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1588   od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
1587   UchwaƂa Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006r.
1584   UchwaƂa Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1584   UchwaƂa Nr 21/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1584   UchwaƂa Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1583   UchwaƂa Nr 34/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1582   VIII SESJA RADY POWIATU
1581   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1580   UchwaƂa Nr XXXV/202/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1580   od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.
1579   UchwaƂa Nr XXXVI/206/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1579   UchwaƂa Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1579   UchwaƂa Nr VI/31/07 z dnia 14 marca 2007r.
1579   od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrzeƛnia 2008 r.
1579   PROTOKÓƁ Nr 48/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
1579   PROTOKÓƁ Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1578   UchwaƂa Nr XXX/184/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1578   UchwaƂa Nr 2/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1578   OgƂoszenie o rokowaniach
1577   UCHWAƁA NR XXX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1577   PROTOKÓƁ NR 14/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1576   UchwaƂa Nr XXXVII/215/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1576   UchwaƂa Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1575   UchwaƂa Nr XXXVII/216/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1574   PROTOKÓƁ NR 37/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1574   UchwaƂa Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1574  
1574   UchwaƂa Nr 39/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1573   UchwaƂa Nr 4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1572   UchwaƂa Nr 37/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1572   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1569   UchwaƂa Nr 70 / 2005 z 14 grudnia 2005 r.
1569   UchwaƂa Nr XII/47/07 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1568   Komisja Rewizyjna
1567   V SESJA RADY POWIATU
1567   OgƂoszenie o przetargu
1566   UCHWAƁA NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1566   UCHWAƁA NR XXXII/190/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1566   OgƂoszenie o rokowaniach
1565   StanisƂaw Leszek Wudarczyk
1563   UchwaƂa Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1563   UchwaƂa Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
1563   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1562   UchwaƂa Nr 55 / 2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1562   PROTOKÓƁ NR 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1561   UCHWAƁA NR XXX/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1561   UchwaƂa Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1561   PROTOKÓƁ Nr 4/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1561   UCHWAƁA NR XIII/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1560   UchwaƂa Nr 14/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1560   UCHWAƁA NR IX/41/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1559   UchwaƂa Nr 48/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1559   OgƂoszenie o przetargu
1559   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1558   UchwaƂa Nr XXVII/156/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005r.
1558   UchwaƂa Nr IV/ 15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1558   UchwaƂa Nr 28 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1557   UchwaƂa Nr 23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1557   UchwaƂa Nr 49/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1556   IV SESJA RADY POWIATU
1556   August Adam Kimbar
1555   PROTOKÓƁ NR 8/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
1555   UchwaƂa nr 28/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1555   UchwaƂa Nr 35/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1554   UchwaƂa Nr 43/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1553   UchwaƂa Nr 65/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1553   UchwaƂa Nr XXXVI/208/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1553   UchwaƂa Nr 55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1551   UchwaƂa Nr 42/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1549   PROTOKÓƁ NR 32/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1548   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1545   UchwaƂa Nr 60/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1545   OgƂoszenie o przetargu
1545   Piotr Rybkowski
1545   OgƂoszenie o rokowaniach
1544   UCHWAƁA NR XVIII/92/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1543   UchwaƂa Nr 57 / 2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1543   UchwaƂa Nr XXIX/165/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1543   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1542   PROTOKÓƁ NR 31/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1540   UchwaƂa Nr 62/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1540   UCHWAƁA Nr XXX/170/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1540   PROTOKÓƁ Nr 2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.
1540   UchwaƂa Nr XIII/51/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1540   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1539   od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.
1539   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1538   UCHWAƁA NR VI/28/07 z dnia 14 marca 2007r.
1538   X SESJA RADY POWIATU
1537   UchwaƂa Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.
1537   OgƂoszenie o przetargu
1537   UchwaƂa Nr 95/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1536   UchwaƂa Nr 71/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1536   UchwaƂa Nr 31/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1535   UchwaƂa Nr 60/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1534   od 29 paĆșdziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.
1533   UchwaƂa Nr 56/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1532   UchwaƂa Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1532   UchwaƂa Nr VI/30/07 z dnia 14 marca 2007r.
1531   UchwaƂa Nr XXXVII/217/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1530   UchwaƂa nr VI/25/07 z dnia14 marca 2007r.
1529   UchwaƂa Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1529   UchwaƂa Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1527   UchwaƂa Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1526   UchwaƂa Nr XXXVI/209/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1525   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1524   XIII SESJA RADY POWIATU
1523   UchwaƂa Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1523   PROTOKÓƁ NR 35/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1523   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1522   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1520   UchwaƂa Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1520   PROTOKÓƁ NR 17/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
1519   PROTOKÓƁ NR 21/2006 z dnia 5 lipca 2006 r
1518   UCHWAƁA NR XXXIII/195/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
1518   UchwaƂa Nr XI/45/07 z dnia 10 paĆșdziernika 2007 r.
1517   PROTOKÓƁ Nr 19/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1516   UchwaƂa Nr 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1516   VII SESJA RADY POWIATU
1515   UchwaƂa Nr 64/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1514   UchwaƂa Nr XXX/180/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1513   UchwaƂa Nr 53/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1513   UchwaƂa nr 5/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1512   UchwaƂa Nr 32/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r
1511   UchwaƂa Nr 54 / 2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1510   UchwaƂa Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1510   PROTOKÓƁ NR 34/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1508   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1504   UchwaƂa Nr 80/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1503   UchwaƂa Nr 8/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1503   od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.
1502   UchwaƂa Nr IX/38/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1501   UchwaƂa Nr XXX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1501   UchwaƂa Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1501   od 26 lutego 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1501   UchwaƂa Nr XIII/55/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1501   od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.
1501   REALIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH
1500   PROTOKÓƁ NR 38/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1500   UchwaƂa Nr X/44/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1500   ProtokoƂy Kontroli
1499   UCHWAƁA NR XV/71/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1498   UchwaƂa nr 6/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1498   UchwaƂa Nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1497   UchwaƂa Nr 41/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1497   UchwaƂy Nr X/43/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1497   rok 2009
1496   UchwaƂa Nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1496   UchwaƂa Nr 24/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1496   UchwaƂa nr 27/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1496   UchwaƂa Nr 31/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1494   UchwaƂa Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1494   UchwaƂa Nr 3/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1494   UchwaƂa Nr IX/40/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1494   PROTOKÓƁ Nr 24/2007 z dnia 1 paĆșdziernika 2007 r.
1493   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1492   UchwaƂa Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
1492   RadosƂaw Rutkiewicz
1491   kontakt
1490   UchwaƂa Nr XXX/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1490   XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1490   UchwaƂa Nr XIII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1489   UchwaƂa Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007r.
1489   UchwaƂa Nr XL/227/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1489   OgƂoszenie o rokowaniach
1489   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1488   UchwaƂa Nr XV/75/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1487   UchwaƂa Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1487   PROTOKÓƁ Nr 20/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1487   PROTOKÓƁ Nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1485   przetarg nieograniczony
1484   UchwaƂa Nr 5/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1483   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1482   PROTOKÓƁ Nr 17/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1481  
1479   UchwaƂa Nr 42/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1478   XXXII SESJA RADY POWIATU
1477   PROTOKÓƁ Nr 25/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1476   PROTOKÓƁ Nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1475   UchwaƂa Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1475   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1475   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - usƂugi
1474   Terminarz posiedzeƄ
1473   UchwaƂa Nr XXX/185/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1473   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1472   UchwaƂa Nr XXX/183/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1472   PROTOKÓƁ NR 23/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1472   UchwaƂa Nr 62/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1471   UchwaƂa Nr 68/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1471   UchwaƂa Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1471   PROTOKÓƁ Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1470   UchwaƂa Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1468   UchwaƂa Nr 19/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1468   XX SESJA RADY POWIATU
1467   PROTOKÓƁ Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1467   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1465   PROTOKÓƁ Nr 29/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1465   PROTOKÓƁ Nr 33/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1464   IX SESJA RADY POWIATU
1463   UchwaƂa Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1461   UCHWAƁA NR X/42/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1459   UchwaƂa Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1459   PROTOKÓƁ Nr 8/2007 z dnia 19 marca 2007 r.
1459   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1458   UchwaƂa Nr 43/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1457   UchwaƂa Nr 53/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1457   UchwaƂa Nr XIII/53/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1454   OgƂoszenie o przetargu
1453   UchwaƂa Nr 13/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1453   Anna ElĆŒbieta Drewniak
1452   UchwaƂa Nr XIII/57/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1452   XV SESJA RADY POWIATU
1452   PROTOKÓƁ Nr 40/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1452   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1451   UchwaƂa Nr 46/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r
1451   UchwaƂa Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1450   UchwaƂy Nr XV/69/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1450   ogƂoszenie o konkursie
1448   UchwaƂa Nr XXIX/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1447   Komisja ƚrodowiska
1446   UchwaƂa Nr 12A/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1446   PROTOKÓƁ Nr 13/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
1446   UchwaƂa Nr XVI/77/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1445   UchwaƂa Nr XIV/61/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1444   UCHWAƁA NR XXXVII/203/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1443   UchwaƂa Nr 7/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1443   UchwaƂa Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.
1442   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1441   UchwaƂa Nr 51/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1441   ProtokoƂy Kontroli
1441   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1440   od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
1439   UchwaƂa Nr XXXVII/214/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1439   UchwaƂa Nr 61/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1437   PROTOKÓƁ Nr 26/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1436   UchwaƂa Nr 14/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1436   PROTOKÓƁ Nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1436   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1435   UchwaƂa Nr 57/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1435   od 24 wrzeƛnia 2009 r. do 27 paĆșdziernika 2009 r.
1435   XLI SESJA RADY POWIATU
1435   Janusz Zenon Budynek
1434   rok 2008
1432   UchwaƂa Nr 40/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r
1432   UchwaƂa Nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1432   od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.
1432   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1432   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1431   Komisja Spraw SpoƂecznych
1429   UchwaƂa Nr XV/73/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1429   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1428   UchwaƂa Nr 19/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1428   UchwaƂa Nr 24/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1428   UchwaƂa Nr 44/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1427   UchwaƂa Nr 50/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1427   PROTOKÓƁ Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1427   PROTOKÓƁ Nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
1427   Sprawozdanie z realizacji
1426   PROTOKÓƁ Nr 7/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
1426   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1424   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1423   PROTOKÓƁ Nr 13/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1421   UchwaƂa Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1420   PROTOKÓƁ Nr 34/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r
1420   UchwaƂa Nr XVII/83/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1420   UchwaƂa Nr 68/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1420   OgƂoszenie o naborze
1420   UchwaƂa Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1420   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1419   UchwaƂa nr 63/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1419   UchwaƂa Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007r.
1418   UchwaƂa Nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1418   UchwaƂa Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1418  
1417   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1416   UchwaƂa Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1416   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1415   UCHWAƁA NR XV/66/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1414   UchwaƂa Nr 56/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.
1414   UchwaƂa Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1413   PROTOKÓƁ Nr 22/2007 z dnia 24 wrzeƛnia 2007 r.
1412   UchwaƂa Nr 6/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1411   Walenty Darczuk
1411   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1411   ZADANIA
1410   PROTOKÓƁ Nr 16/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1410   UchwaƂa Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
1409   UchwaƂa Nr 44/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1409   UCHWAƁA NR XIV/63/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1409   PROTOKÓƁ Nr 8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1407   UchwaƂa Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1406   UchwaƂa Nr XV/65/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1406   UchwaƂa Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1406   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1406   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1405   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1405   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1404   UchwaƂa Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1404   Jan Marek Chmielewski
1403   UchwaƂa Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1403   UchwaƂa nr 57/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1403   od 18 wrzeƛnia 2008 r. do 28 paĆșdziernika 2008 r.
1402   UchwaƂa Nr 25 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1402   UchwaƂa Nr 40/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1402   XVII SESJA RADY POWIATU
1402   od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.
1401   PROTOKÓƁ Nr 37/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1400   od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.
1400   PaweƂ Ɓukasz BrzeziƄski
1400   Wzory wnioskĂłw i formularzy
1400   BartƂomiej KrĂłlikowski
1399   UchwaƂa Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1399   XVI SESJA RADY POWIATU
1398   UchwaƂa Nr 10/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1398   UchwaƂa Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1398   PROTOKÓƁ Nr 9/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1398   UchwaƂa Nr XVII/86/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1398   Drugi przetarg nieograniczony
1397   UchwaƂa Nr 47/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1397   UchwaƂa Nr 61/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1397   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1395   UchwaƂa Nr XIII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1393   UchwaƂa Nr 27/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1392   PROTOKÓƁ Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.
1391   od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
1389   UchwaƂa Nr 44/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1389   UchwaƂa Nr XVI/80/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1389   rok 2010
1388   UchwaƂa Nr 48/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1388   UchwaƂa Nr 37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1388   UCHWAƁA NR XXXII/161/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1388   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1388   ElĆŒbieta Gabruch
1387   UchwaƂa Nr 55/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1387   Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczoƛci oraz Ochrony BezpieczeƄstwa Obywateli i Porządku Publicznego
1386   UchwaƂa Nr XII/46/07 z dnia 24 paĆșdziernika
1385   UchwaƂa Nr 4/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1385   Informacja o wyborze oferty
1384   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego II kadencji
1383   UchwaƂa Nr XXXVI/196/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1383   od 21 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2010 r.
1383   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1382   UchwaƂa Nr 64/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1382   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1382   ElĆŒbieta Teresa Cichacka
1381  
1381   Kontakt
1380   PROTOKÓƁ Nr 50/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1379   UchwaƂa Nr XIV/60/08 z dnia 06 lutego 2008
1379   UchwaƂa Nr XVI/78/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1379   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1378   UchwaƂa Nr XX/103/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1378   XXXV SESJA RADY POWIATU
1378   Zarząd Powiatu 2006-2010
1377   UchwaƂa Nr XXXVI/194/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1377   PROTOKÓƁ Nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1376   XIX SESJA RADY POWIATU
1375   UchwaƂa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1373   PROTOKÓƁ Nr 27/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1372   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1371   AndĆŒelika Sobolewska
1369   PROTOKÓƁ Nr 31/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1369   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1367   UchwaƂa Nr 35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1367   UchwaƂa Nr XXXII/171/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1367   MieczysƂaw Mularczyk
1366   PROTOKÓƁ Nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1366   PROTOKÓƁ Nr 39/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1365   UchwaƂa Nr 30/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1365   PROTOKÓƁ Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1364   UchwaƂa nr 6A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1364   UchwaƂa Nr 34/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1364   UchwaƂa Nr 45/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1364   PROTOKÓƁ Nr 26/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1363   UchwaƂa Nr 8/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
1362   PROTOKÓƁ Nr 28/2007 z dnia 29 paĆșdziernika 2007 r.
1362   UchwaƂa Nr 60/2008 z dnia 28 wrzeƛnia 2008 r.
1361   UchwaƂa Nr 1/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1361   PROTOKÓƁ Nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1360   UchwaƂa Nr XVI/79/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1360   PROTOKÓƁ Nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1359   UchwaƂa Nr 38/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1359   UchwaƂa Nr XX/100/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1358   UchwaƂa Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1358   PROTOKÓƁ Nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1358   Otwarty konkurs ofert
1357   UCHWAƁA NR XV/68/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1357   UchwaƂa Nr XL/228/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1356   UchwaƂa Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1355   UchwaƂa Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1354   PROTOKÓƁ Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1354   UchwaƂa Nr 35/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1353   UchwaƂa Nr 9/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1353   UchwaƂa Nr 28/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1352   ogƂoszenie o konkursie
1351   UchwaƂa Nr 41/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1351   PROTOKÓƁ Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
1351   UCHWAƁA NR XVII/87/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1351   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1350   UCHWAƁA Nr XIII/50/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1350   rok 2008
1349   UchwaƂa nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1349   UCHWAƁA NR XLII/239/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1349   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1349   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1346   PROTOKÓƁ Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1346   PROTOKÓƁ Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1346  
1346   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1345   PROTOKÓƁ Nr 30/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.
1345   rok 2009
1344   UchwaƂa Nr XXXI/148/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1343   PROTOKÓƁ Nr 33/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1343   UchwaƂa Nr XX/102/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1343   od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrzeƛnia 2009 r.
1343   PROTOKÓƁ Nr 25/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1342   UchwaƂa Nr 49/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1340   UCHWAƁA NR XIII/49/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1340   UchwaƂa nr 41/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku
1339   XXIII SESJA RADY POWIATU
1339   Jan Dominik Jaworski
1338   UchwaƂa Nr 22 /2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1338   UchwaƂa Nr 55/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1338   XXV SESJA RADY POWIATU
1338   UCHWAƁA NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1337   UchwaƂa Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1337   UCHWAƁA NR XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1336   UCHWAƁA NR XIX/94/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1334   UchwaƂa Nr 66/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1334   UchwaƂa Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1334   XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1333   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1333   rok 2011
1333   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1333   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1332   UchwaƂa nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1332   od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrzeƛnia 2010 r.
1332   Komisja DoraĆșna
1332   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1329   UCHWAƁA NR XIV/59/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1329   UchwaƂa Nr 13/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1328   UchwaƂa Nr XXXI/153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1327   UchwaƂa Nr 17/2008 z dnia 31 marca 2008 r
1327   PROTOKÓƁ Nr 32/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1327   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1326   UCHWAƁA Nr 18/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1326   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1326   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1325   UchwaƂa Nr 33/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1324   UchwaƂa Nr 45/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1323   Barbara Sykucka
1323   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1323   UCHWAƁA NR XXIX/158/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1322   UchwaƂa Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1322   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1321  
1320   UchwaƂa Nr 23/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1320   PROTOKÓƁ Nr 31/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.
1319   UchwaƂa Nr XXVI/134/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1319   UchwaƂa nr 64/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 roku
1319   OgƂoszenie o przetargu
1319   UchwaƂa Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1318   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1317   przetarg nieograniczony na
1317   UchwaƂa nr 49/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1316   UchwaƂa Nr 46/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1316   UCHWAƁA NR XVI/76/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1316   PROTOKÓƁ Nr 11/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1316   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1314   UCHWAƁA NR XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1313   UchwaƂa Nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1313   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1312   UCHWAƁA Nr XV/72/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1311   PROTOKÓƁ Nr 18/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1311   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1310   PROTOKÓƁ Nr 23/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1310   UchwaƂa nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1310   Terminarz posiedzeƄ
1310   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1309   UchwaƂa Nr 37/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1308   PROTOKÓƁ Nr 46/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
1308   UchwaƂa Nr 26/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1308   UCHWAƁA NR XXXII/156/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1308   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1307   UchwaƂa Nr 12/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1307   OgƂoszenie o naborze
1307   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1306   PROTOKÓƁ Nr 12/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1305   UchwaƂa Nr 22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1305   PROTOKÓƁ Nr 28/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1305   PROTOKÓƁ Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1303   UchwaƂa Nr 15/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1303  
1302   Komisja Rewizyjna
1301   PROTOKÓƁ Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1300   PROTOKÓƁ Nr 36/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 r.
1300   rok 2011
1300   Andrzej Drabczyk
1300   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1299   UchwaƂa Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1299   PROTOKÓƁ Nr 14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
1299   UchwaƂa nr 70/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 roku
1299   UchwaƂa Nr 77/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1299   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1298   UchwaƂa Nr XXIII/120/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1298   UchwaƂa Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1298   UCHWAƁA NR VII/45/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1297   PROTOKÓƁ Nr 42/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1297   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1296   UchwaƂa Nr 20/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
1296   PROTOKÓƁ Nr 15/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1296   OgƂoszenie o przetargu
1295   UCHWAƁA NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1294   UchwaƂa Nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1294   UchwaƂa Nr XXII/110/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1294   PROTOKÓƁ Nr 22/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1293   UchwaƂa Nr 59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1293   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1292   UchwaƂa Nr 36/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1292   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1291   UchwaƂa Nr XV/67/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1290   UchwaƂa Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1289   PROTOKÓƁ Nr 51/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1289   UchwaƂa Nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1289   Otwarty konkurs ofert
1288   UchwaƂa Nr 66/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1287   UchwaƂa Nr XXXIX/217/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1286   UchwaƂa Nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1286   UchwaƂa Nr XXII/111/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1284   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1283   UCHWAƁA XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1282   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1282   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1281   UchwaƂa Nr XVII/84/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1281   PROTOKÓƁ Nr 39/2008 z dnia 22 paĆșdziernika 2008 r.
1281   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1280   UCHWAƁA NR XV/70/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1280   UchwaƂa Nr 40/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1280   XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1280   PROTOKÓƁ Nr 32/2009 z dnia 2 wrzeƛnia 2009 r.
1279   przetarg nieograniczony
1279   UchwaƂa Nr 52/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1279   UchwaƂa Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1279   UchwaƂa Nr XXIX/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1279   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1278   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1278   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1277   UchwaƂa Nr XXXVI/197/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1277   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji
1277   rok 2013
1276   od 28 paĆșdziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.
1275   UchwaƂa Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1275   PROTOKÓƁ Nr 45/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1275   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1274   UCHWAƁA Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
1274   UchwaƂa Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1273   UchwaƂa Nr 76/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1273   UchwaƂa Nr XLI/235/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1272   UchwaƂa Nr 53/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1272   UchwaƂa Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1272   UchwaƂa Nr XXVIII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1272   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1271   PROTOKÓƁ Nr 41/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1270   UchwaƂa Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1269   UchwaƂa Nr 51/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1269   UchwaƂa Nr 52/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1269   UchwaƂa Nr XVIII/88/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1269   PROTOKÓƁ Nr 16/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1269   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1265   przetarg nieograniczony na
1265   UchwaƂa Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
1265   PROTOKÓƁ Nr 18/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1264   UchwaƂa Nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1264   UchwaƂa Nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1264   PROTOKÓƁ Nr 29/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1264   UchwaƂa Nr 57/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1264   XXXVIII SESJA RADY POWIATU
1264   Wyniki wyborĂłw
1263   Ankieta
1263   UchwaƂa Nr XXXV/188/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1262   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1261   UchwaƂa Nr 20/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1261   PROTOKÓƁ Nr 7/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1261   UchwaƂa Nr XXV/127/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1261   UchwaƂa Nr 86/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1261   PROTOKÓƁ Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1261   UCHWAƁA NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1260   UchwaƂa Nr 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1260   PROTOKÓƁ Nr 34/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1260   PROTOKÓƁ Nr 35/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1260   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1259   UchwaƂa Nr 50/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1259   PROTOKÓƁ Nr 19/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1259   PROTOKÓƁ Nr 23/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1257   Przetarg nieograniczony na:
1257   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1256   przetarg nieograniczony na:
1256   PROTOKÓƁ Nr 12/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1256   UchwaƂa Nr 21/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1256   UchwaƂa Nr 48/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1256   UCHWAƁA Nr XXIX/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1255   UchwaƂa Nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1255   UchwaƂa Nr XXXIII/176/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1255   STATUT POWIATU PYRZYCKIEGO
1254   od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.
1253   przetarg nieograniczony na
1253   UchwaƂa Nr 62/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1253   PROTOKÓƁ Nr 33/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1253   UchwaƂa Nr XXXIV/180/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1253   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1252   PROTOKÓƁ Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1252   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1251   PROTOKÓƁ Nr 37/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1251   ZADANIA
1250   PROTOKÓƁ Nr 17/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1250   PROTOKÓƁ Nr 43/2011 z dnia 5 paĆșdziernika 2011 r.
1249   UchwaƂa Nr 21/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1249   UchwaƂa Nr 67/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1249   PROTOKÓƁ Nr 30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1249   Komisja BudĆŒetowa
1249   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1248   PROTOKÓƁ Nr 21/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.
1248   PROTOKÓƁ Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1247   UCHWAƁA NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
1246   UchwaƂa Nr 25/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1245   UchwaƂa Nr 58/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1245   PROTOKÓƁ Nr 9/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1245   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1242   PROTOKÓƁ Nr 19/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1242   PROTOKÓƁ Nr 28/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1241   UchwaƂa Nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1241   PROTOKÓƁ Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
1241   Komisja Spraw SpoƂecznych
1241   Komisja BudĆŒetowa
1240   XXII SESJA RADY POWIATU
1240   UchwaƂa Nr 79/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1240   Zaproszenie do skƂadania ofert
1239   UCHWAƁA NR IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1239   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1239   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1238   UchwaƂa Nr 26/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1238   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1238   OgƂoszenie o rokowaniach
1237   UchwaƂa Nr 36/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1237   UchwaƂa Nr 54/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1237   Komisja BudĆŒetowa
1236   przetarg nieograniczony na
1236   UchwaƂa Nr 32/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1236   UchwaƂa Nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1236   UchwaƂa Nr 62/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1236   ProtokoƂy Kontroli
1235   XXVI SESJA RADY POWIATU
1235   PROTOKÓƁ Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1234   Przetarg nieograniczony na:
1234   UCHWAƁA NR XXVII/135/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
1234   XXXI SESJA RADY POWIATU
1234   UchwaƂa Nr 26/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
1233   UchwaƂa Nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1233   UCHWAƁA NR XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1233   UchwaƂa Nr XXXII/158/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1233   PROTOKÓƁ Nr 47/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1233   PROTOKÓƁ Nr 14/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1233   PROTOKÓƁ Nr 21/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1233  
1232   UchwaƂa Nr XXXIV/179/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1231   UchwaƂa Nr XXII/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1230   kontrole zewnętrzne
1230   WYKAZ ZGƁOSZEƃ ROBÓT BUDOWLANYCH
1229   PROTOKÓƁ Nr 22/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.
1229   UchwaƂa Nr XXXVIII/214/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1229   UchwaƂa Nr XL/226/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1229   UchwaƂa Nr 64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1228   PROTOKÓƁ Nr 16/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1228   UchwaƂa Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1228   UchwaƂa Nr XLII/244/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1227   UchwaƂa Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1226   PROTOKÓƁ Nr 34/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
1226   XXXIV NADZWYCZAJNA SESJI RADY POWIATU
1226   UchwaƂa Nr 13/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1225   UchwaƂa Nr XXXI/151/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1225   UchwaƂa Nr XXXVI/199/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1224   UchwaƂa Nr 51/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1224   UCHWAƁA NR XLI/232/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1223   UchwaƂa Nr XX/104/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1223   kontakt
1222   UchwaƂa Nr 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1222   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1221   UchwaƂa Nr XLI/233/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1221   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1220   UchwaƂa Nr 60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1220   PROTOKÓƁ Nr 35/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1220   PROTOKÓƁ Nr 15/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1220   UchwaƂa Nr 22/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
1217   UchwaƂa Nr 35/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1217   UchwaƂa Nr XXXV/187/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1217   UCHWAƁA NR IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1216   PROTOKÓƁ Nr 6/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1216   PROTOKÓƁ Nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1216   PROTOKÓƁ Nr 29/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1216   UchwaƂa Nr XXXII/169/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1216   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1216   UchwaƂa Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1216   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1216   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1215   UchwaƂa Nr 47/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1215   UchwaƂa Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1214   UchwaƂa Nr XXIII/117/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1213   UchwaƂa Nr XXXV/183/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1213   UchwaƂa Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1213   OgƂoszenie o przetargu
1212   PROTOKÓƁ Nr 31/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1212   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1211   UchwaƂa Nr 36/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1210   UchwaƂa Nr XXII/109/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1210   UCHWAƁA NR XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1210   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1209   UchwaƂa Nr 11/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1209   PROTOKÓƁ Nr 49/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1209   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1208   PROTOKÓƁ Nr 41/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1208   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1208   PROTOKÓƁ Nr 27/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1207   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1207   ogƂoszenie naboru
1206   PROTOKÓƁ Nr 38/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1206   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1206   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1205   PROTOKÓƁ Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
1205   UchwaƂa Nr XXXI/154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1205   UchwaƂa Nr XXXVII/206/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1205   UCHWAƁA NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1204   UchwaƂa Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1204   PROTOKÓƁ Nr 15/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
1204   UchwaƂa Nr 14/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1204   PROTOKÓƁ Nr 43/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
1204   Komisja Oƛwiaty, Kultury, i Sportu
1203   UchwaƂa nr 65/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 roku
1203   UchwaƂa Nr XXIX/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1203   UchwaƂa Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1202   UchwaƂa Nr 9/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1202   PROTOKÓƁ Nr 21/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1201   UCHWAƁA NR XXXVIII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1201   PROTOKÓƁ Nr 24/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
1201   UchwaƂa Nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1200   UchwaƂa Nr 39/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1200   UchwaƂa Nr 72/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1200   UchwaƂa Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1199   UchwaƂa Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1199   UchwaƂa Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1198   UchwaƂa Nr XVIII/89/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1198   UchwaƂa Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009
1198   PROTOKÓƁ Nr 8/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.
1198   PROTOKÓƁ Nr 14/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
1198   UchwaƂa Nr XXXI/155/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1198   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1198   PROTOKÓƁ Nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.
1198   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1198   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1197   przetarg nieograniczony
1197   UchwaƂa Nr XXII/116/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1197   UCHWAƁA NR XXXVIII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1197   UchwaƂa Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.
1197   PROTOKÓƁ Nr 25/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1197   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1196   UchwaƂa Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1196   UchwaƂa Nr 59/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1196   PROTOKÓƁ Nr 44/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1196   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1195   UchwaƂa Nr 76/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1195   UchwaƂa Nr XXXVI/191/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.
1195   POWIAT PYRZYCKI
1195   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1192   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1191   UchwaƂa Nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1191   UchwaƂa Nr XXXII/167/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1190   UCHWAƁA NR XIX/93/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1190   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1189   UchwaƂa Nr 88/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1189   UchwaƂa Nr XXXVI/195/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1189   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1188   UchwaƂa Nr 12/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1188   Komisja ƚrodowiska
1187   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1187   UchwaƂa Nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1187   UchwaƂa Nr XXXIII/178/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1187   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1185   UchwaƂa Nr XXIII/125/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1185   UchwaƂa Nr 20/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1184   PROTOKÓƁ Nr 38/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1184   UchwaƂa Nr XXII/113/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1184   XXIX SESJA RADY POWIATU
1184   Polityka Jakoƛci
1184   Komisja BudĆŒetowa
1184   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1184  
1183   UchwaƂa Nr XXIII/121/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1183   UCHWAƁA NR XX/99/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1182   UchwaƂa Nr XXV/129/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1182   UCHWAƁA NR XLII/240/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1181   UCHWAƁA NR XXXVI/192/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1181   UCHWAƁA NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1181   PROTOKÓƁ Nr 24/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.
1180   PROTOKÓƁ Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r.
1180   OgƂoszenie o zamĂłwieniu na przeprowadzenie audytu
1179   PROTOKÓƁ Nr 40/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1179   PROTOKÓƁ Nr 35/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
1179   rok 2012
1179   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1178   UchwaƂa Nr 31/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1177   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1176   UchwaƂa Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1175   UchwaƂa Nr XXV/130/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1175   UchwaƂa Nr XXXI/152/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1175   UchwaƂa Nr 53/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1174   UchwaƂa Nr 38/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1174   ZADANIA
1173   UchwaƂa Nr XXIII/122/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1173   UchwaƂa XXXII/166/09 Z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1173   UchwaƂa nr XLI/234/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1172   UchwaƂa Nr XXXV/190/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1172   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1172   XVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1171   UCHWAƁA NR XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1171   UchwaƂa Nr 75/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1170   UCHWAƁA NR XXIX/139/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r
1170   ANALIZY
1169   UchwaƂa Nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1169   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1169   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1168   UchwaƂa Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1168   PROTOKÓƁ Nr 48/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1167   UchwaƂa Nr 40/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1166   UchwaƂa Nr 63/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1166   PROTOKÓƁ Nr 47/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1166   UCHWAƁA Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku
1165   UchwaƂa Nr 61/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1165   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1164   UchwaƂa Nr 83/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1163   PROTOKÓƁ Nr 43/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
1163   UCHWAƁA NR XX/96/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1163   UchwaƂa Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1163   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1162   UCHWAƁA NR XXXII/157/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1162   UchwaƂa Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1161   UchwaƂa Nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1161   UchwaƂa Nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
1161   UchwaƂa Nr 31/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1161   OGƁOSZENIA
1160   OgƂoszenie o przetargu
1159   XXXVII SESJA RADY POWIATU
1159   PROTOKÓƁ Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1159   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1158   PROTOKÓƁ Nr 27/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1158   UchwaƂa Nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1158   UCHWAƁA NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1158   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - zmiana
1157   UchwaƂa Nr 7/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1157   PROTOKÓƁ Nr 27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.
1157   UchwaƂa Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1157   UCHWAƁA NR XX/119/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
1156   PROTOKÓƁ Nr 27/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.
1156   UCHWAƁA NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r
1156   PROTOKÓƁ Nr 50/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1156   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
1155   UchwaƂa Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1155   UchwaƂa Nr 68/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1155   UchwaƂa Nr 17/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1155   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1155   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1154   PROTOKÓƁ Nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
1153   UchwaƂa nr 42/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku
1153   UchwaƂa Nr XXIX/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1153   PROTOKÓƁ Nr 30/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1153   PROTOKÓƁ Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1153   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1152   UchwaƂa Nr 39/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1152   UchwaƂa Nr 85/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1152   UchwaƂa Nr XXXVI/200/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1152   UCHWAƁA NR XXXVII/204/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1151   UchwaƂa Nr 75/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1151   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1150   UCHWAƁA NR XXIII/124/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1150   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1150   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1149   UCHWAƁA NR XXXIII/175/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1148   PROTOKÓƁ Nr 44/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1148   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1147   UchwaƂa Nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1147   rok 2012
1147   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1146   UchwaƂa Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1146   UCHWAƁA NR XX/97/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1146   UchwaƂa Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1145   XXXIX SESJA RADY POWIATU
1145   PROTOKÓƁ Nr 18/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1145   UchwaƂa Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1144   UchwaƂa Nr XXXI/150/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1144   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1143   UchwaƂa Nr 46/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1143   UchwaƂa Nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1143   UchwaƂa Nr XXV/131/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1143   UchwaƂa Nr XXXV/189/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1143   UchwaƂa Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1143   Informacja o wyborze oferty
1142   UchwaƂa Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1142   UCHWAƁA NR XX/98/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1141   UchwaƂa Nr 73/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1141   PROTOKÓƁ Nr 17/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r.
1141   PROTOKÓƁ Nr 37/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1140   UchwaƂa Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1140   PROTOKÓƁ Nr 36/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1140   UCHWAƁA NR XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1139   UchwaƂa Nr 43/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1139   UchwaƂa Nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1139   UCHWAƁA NR XXIII/118/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1139   UchwaƂa Nr XXXVIII/213/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1139   PROTOKÓƁ Nr 30/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
1139   Komunikat
1138   UchwaƂa Nr 3/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1137   UchwaƂa Nr XXXII/170/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1137   PROTOKÓƁ Nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
1137   UchwaƂa Nr XXXVII/205/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1136   PROTOKÓƁ Nr 46/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
1136   UchwaƂa Nr 43/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1135   od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.
1135   rok 2013
1134   UchwaƂa Nr XXIV/126/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
1134   PROTOKÓƁ Nr 39/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1133   PROTOKÓƁ Nr 26/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1133   UchwaƂa Nr 91/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1133   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1133   UchwaƂa Nr 65/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
1132   PROTOKÓƁ Nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1132   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1131   PROTOKÓƁ Nr 20/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1130   przetarg nieograniczony na
1130   UchwaƂa Nr XXXII/164/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1130   UchwaƂa Nr XL/229/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1130   UchwaƂa Nr IV/16/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1129   UchwaƂa Nr 59/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1129   UchwaƂa Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1129   UCHWAƁA NR XLII/241/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1128   XXXIII SESJA RADY POWIATU
1128   UchwaƂa Nr V/18/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1128   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1127   UchwaƂa Nr 56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1127   UchwaƂa Nr XXXIII/174/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1127   UCHWAƁA NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1127   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1127   UchwaƂa Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1127   UCHWAƁA NR XXXI/165/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
1126   UchwaƂa Nr 80/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1126   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1126   od 27 paĆșdziernika do 27 grudnia 2011 r.
1125   UchwaƂa Nr 96/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1125   PROTOKÓƁ Nr 8/2010 z dnia 2 marca 2010 r.
1125   od 25 paĆșdziernika do 27 grudnia 2012 r.
1124   przetarg nieograniczony na:
1124   UchwaƂa Nr 52/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1124   PROTOKÓƁ Nr 20/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
1123   PROTOKÓƁ Nr 9/2010 z dnia 9 marca 2010 r.
1123   UchwaƂa Nr 30/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1122   PROTOKÓƁ Nr 22/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
1122   UchwaƂa Nr 71/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1122   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1122   UchwaƂa Nr XII/65/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
1122   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1121   UchwaƂa Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1121   UchwaƂa Nr 22/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1120   UchwaƂa Nr XXXIII/173/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1120   PROTOKÓƁ Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1119   UchwaƂa Nr XX/101/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1119   UCHWAƁA Nr 51/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
1119   UchwaƂa Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1119   UchwaƂa Nr 83/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1119   UchwaƂa Nr 28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1119   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1118   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1118   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1117   UCHWAƁA NR XXXVIII/211/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1117   UchwaƂa Nr XXXVIII/212/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1117   UchwaƂa Nr XXXIX/221/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1116   XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1115   UchwaƂa Nr 15/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1115   UCHWAƁA Nr 50/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1115   UchwaƂa Nr 54/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1114   PROTOKÓƁ Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
1114   Komisja DoraĆșna
1114   UchwaƂa Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
1113   UchwaƂa Nr XXXIX/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1113   UchwaƂa Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1112   UchwaƂa Nr XXXII/160/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1112   PROTOKÓƁ Nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1112   UchwaƂa Nr 75/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1112   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1111   kontakt
1110   UchwaƂa Nr 21/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1110   UchwaƂa Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1109   UchwaƂa Nr 32/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1109   UchwaƂa Nr 79/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1109   VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1108   UchwaƂa Nr 69/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1108   UchwaƂa Nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1108   UchwaƂa Nr XXXVI/202/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1108   VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1107   UchwaƂa Nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1107   UchwaƂa Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1106   Komisja Rewizyjna
1106   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1105   UCHWAƁA NR XXXII/162/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1104   UchwaƂa Nr 61/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1104   UchwaƂa Nr VII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1103   przetarg nieograniczony na:
1103   UchwaƂa Nr XXXII/172/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1103   UchwaƂa Nr XLII/246/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1103   PROTOKÓƁ Nr 48/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1103   UCHWAƁA NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1102   PROTOKÓƁ Nr 43/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
1102   PROTOKÓƁ Nr 46/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
1102   UchwaƂa Nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1102   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1101   UchwaƂa Nr 64/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1101   UchwaƂa Nr 23/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1101   UchwaƂa Nr XXXV/186/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1101   UchwaƂa Nr 64/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1101   XLII SESJA RADY POWIATU
1100   UchwaƂa Nr 71/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1100   UchwaƂa Nr 65/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1100   rok 2010
1100   Robert SĂłjka
1099   UCHWAƁA NR XX/95/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1099   UchwaƂa Nr 5/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1099   UCHWAƁA NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
1098   UchwaƂa Nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1098   PROTOKÓƁ Nr 14/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1098   UCHWAƁA NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1098   UchwaƂa nr CXVI.311.2013
1097   UchwaƂa Nr 32/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1096   PROTOKÓƁ Nr 26/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1096   UchwaƂa Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1095   przetarg nieograniczony na:
1095   PROTOKÓƁ Nr 10/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1095   UchwaƂa Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1094   UchwaƂa Nr 86/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1094   UchwaƂa Nr XXXIX/218/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1094   UCHWAƁA NR 4/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1094   od 29 grudnia 2011 r. do 21 lutego 2012 r.
1094   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1093   UchwaƂa Nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1093   UchwaƂa Nr 67/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1093   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1093   UCHWAƁA NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
1093   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1093   OgƂoszenie o rokowaniach
1092   UchwaƂa Nr 84/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1091   UCHWAƁA Nr 48/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1091   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1091   kontakt
1091   ogƂoszenie o konkursie
1090   UchwaƂa Nr 71/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1090   UchwaƂa Nr 66/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1090   od 23 lutego do 27 marca 2012 r.
1089   PROTOKÓƁ Nr 31/2010 z dnia 21 wrzeƛnia 2010 r.
1089   UchwaƂa Nr 73/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1089   PROTOKÓƁ Nr 42/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
1089   UchwaƂa Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1088   UchwaƂa Nr 41/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1088   UchwaƂa Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1088   UchwaƂa Nr VII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1087   UchwaƂa Nr XXXII/165/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1087   UCHWAƁA NR XXIII/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1087   UCHWAƁA NR XXIV/137/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
1086   UchwaƂa Nr 25/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1086   PROTOKÓƁ Nr 41/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1086   PROTOKÓƁ Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1086   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1086   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1085   UchwaƂa Nr IV/13/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1085   UchwaƂa Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1084   UCHWAƁA Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
1084   UchwaƂa Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1084   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1084   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1083   UchwaƂa Nr 47/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1083   UchwaƂa Nr 67 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1081   UchwaƂa Nr IV/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1081   UchwaƂa Nr 83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
1080   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1080   UchwaƂa Nr 31/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1080   UchwaƂa Nr XLII/242/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1080   UchwaƂa Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1080   Kazimierz LipiƄski
1079   UchwaƂa Nr 23/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1079   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1079   UCHWAƁA NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1079   OgƂoszenie o rokowaniach
1078   UchwaƂa Nr 92/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1078   UchwaƂa Nr 6/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1077   UCHWAƁA NR XXXVI/193/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1077   OBWIESZCZENIA
1076   UCHWAƁA Nr 45/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1076   UchwaƂa Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1076   UchwaƂa Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1076   UchwaƂa Nr 83/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
1075   UchwaƂa Nr 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1075   PROTOKÓƁ Nr 33/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1075   UchwaƂa Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1075   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1074   UchwaƂa Nr 53/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1074   UchwaƂa Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1074   UchwaƂa Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1074   UchwaƂa Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
1074   UchwaƂa Nr 48/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
1074   od 28 czerwca do 18 wrzeƛnia 2012 r.
1072   przetarg nieograniczony na:
1072   UchwaƂa Nr XXXII/159/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1072   UchwaƂa Nr 73/2009 z dnia 21 paĆŒdziernika 2009 r.
1072   UchwaƂa Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1071   od 18 kwietnia do 25 czerwca 2013 r.
1070   przetarg nieograniczony na:
1070   UchwaƂa Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1070   UchwaƂa Nr XXXVI/201/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1070   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1069   PROTOKÓƁ Nr 34/2010 z dnia 5 paĆșdziernika 2010 r.
1069   PROTOKÓƁ Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.
1069   PROTOKÓƁ Nr 22/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1069   rok 2012
1068   PROTOKÓƁ Nr 7/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.
1068   PROTOKÓƁ Nr 15/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
1067   UchwaƂa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2009 r.
1067   UCHWAƁA NR XXXV/185/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1067   UchwaƂa Nr XXXIX/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1067   UchwaƂa Nr 76/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1066   UchwaƂa Nr 33/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1066   UchwaƂa Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1066   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1066   PROTOKÓƁ Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
1066   ZADANIA
1066   UchwaƂa Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
1066   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1065   UchwaƂa Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1064   UchwaƂa Nr 56/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1064   UCHWAƁA NR XXXVIII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1064   UchwaƂa Nr 66/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1064   UCHWAƁA Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
1063   UchwaƂa Nr XXXIX/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1063   UchwaƂa Nr IV/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1062   UCHWAƁA Nr 47/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1062   UchwaƂa Nr 77/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1062   UchwaƂa Nr 17A/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1062   UCHWAƁA Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1061   PROTOKÓƁ Nr 35/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1061   PROTOKÓƁ Nr 40/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r
1060   UchwaƂa nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1060   UchwaƂa Nr 25/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1060   UchwaƂa Nr 11/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1060   UchwaƂa Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1059   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1059   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1059   UchwaƂa Nr 51/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1059   UchwaƂa Nr 60/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1059   UchwaƂa Nr VII/38/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1059   od 1 do 27 wrzeƛnia 2011 r.
1058   przetarg nieograniczony na:
1058   UchwaƂa Nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1057   UchwaƂa Nr 41/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1057   PROTOKÓƁ Nr 38/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.
1057   PROTOKÓƁ Nr 44/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1057   UchwaƂa Nr 90/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1057   UchwaƂa Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1056   UchwaƂa Nr 14/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1056   UchwaƂa Nr 68/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1056   UchwaƂa Nr 27/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1056   UchwaƂa Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1055   UchwaƂa Nr XXXV/182/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1055   UchwaƂa Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1055   UchwaƂa Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1055   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1054   UchwaƂa Nr 27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1054   PROTOKÓƁ Nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1054   UchwaƂa Nr 30/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1053   PROTOKÓƁ Nr 45/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1053   UchwaƂa Nr 88/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
1053   UchwaƂa Nr 58/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
1053   UCHWAƁA NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1053   ElĆŒbieta Cichacka
1052   UchwaƂa Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
1050   UchwaƂa Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1050   UchwaƂa Nr 87/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
1050   UCHWAƁA NR V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1050   UCHWAƁA NR XIX/112/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
1049   UchwaƂa Nr 29/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1049   UchwaƂa Nr IV/10/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1049   UchwaƂa IV/12/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1049   UchwaƂa Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1049   UCHWAƁA NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
1049   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1048   UCHWAƁA XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1047   przetarg nieograniczony na:
1047   UchwaƂa Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1047   UchwaƂa Nr XXXIX/219/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1046   UchwaƂa Nr 5/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1046   UchwaƂa Nr 15/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1045   UchwaƂa Nr 48/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1045   UCHWAƁA NR XLI/231/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1045   PROTOKÓƁ Nr 32/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
1044   UCHWAƁA Nr 22/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1044   UchwaƂa Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1044   UCHWAƁA NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1044   UCHWAƁA NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
1043   UchwaƂa Nr 42/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1043   UCHWAƁA XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1042   UchwaƂa Nr 21/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1042   UchwaƂa Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1041   UchwaƂa Nr 72 /2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1041   UchwaƂa Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1041   Dokumenty
1040   UchwaƂa Nr 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1039   UchwaƂa Nr 11/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1039   UchwaƂa Nr 52/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
1039   UchwaƂa Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1038   UchwaƂa Nr 27/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1038   UchwaƂa Nr 13/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1037   UchwaƂa Nr 69/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1036   PROTOKÓƁ Nr 13/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1036   Komisja DoraĆșna
1036   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1035   UchwaƂa Nr 29/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1035   PROTOKÓƁ Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1035   UCHWAƁA X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1035   MirosƂaw Gryczka
1034   UCHWAƁA NR XLI/230/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1034   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1033   UchwaƂa Nr 74/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1032   UCHWAƁA Nr 49/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1032   UchwaƂa Nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1032   PROTOKÓƁ Nr 47/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
1032   PROTOKÓƁ Nr 45/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
1032   Artur Pniewski
1031   UCHWAƁA Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1031   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1030   PROTOKÓƁ Nr 49/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.
1030   PROTOKÓƁ Nr 23/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1030   tablica ogƂoszeƄ
1029   UchwaƂa Nr 60/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1029   Komunikat
1029   UchwaƂa Nr XVI/89/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1028   UchwaƂa Nr 33/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1028   UchwaƂa Nr 62 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1028   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
1027   UchwaƂa Nr 93/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1027   od 28 wrzeƛnia do 25 paĆșdziernika 2011 r.
1027   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1027   PROTOKÓƁ Nr 20/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
1026   UchwaƂa Nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku
1026   PROTOKÓƁ Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
1025   UCHWAƁA Nr 46/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1025   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1025   UchwaƂa Nr 59/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1025   UCHWAƁA NR XIV/78/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
1025   Wieloletnia prognoza finansowa
1024   UchwaƂa Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1024   UchwaƂa Nr 57/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1024   UchwaƂa Nr XLII/243/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1024   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1024   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1024   UchwaƂa Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1024   PROTOKÓƁ Nr 40/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
1023   PROTOKÓƁ Nr 36/2010 z dnia 18 paĆșdziernika 2010 r.
1023   XXI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1022   PROTOKÓƁ Nr 23/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1022   UchwaƂa Nr 79/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1022   XXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1022   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1021   UchwaƂa Nr XLII/237/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1021   UchwaƂa Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
1021   UCHWAƁA NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.
1020   UchwaƂa Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.
1020   UchwaƂa Nr 89/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1020   UchwaƂa Nr 44/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1019   UchwaƂa Nr 70/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1019   UCHWAƁA Nr 35/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1019   UchwaƂa Nr 34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
1019   UCHWAƁA NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1019   PROTOKÓƁ Nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
1019   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
1018   UchwaƂa Nr 47/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1018   UchwaƂa Nr 58/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1018   UchwaƂa Nr 87/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1018   PROTOKÓƁ Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
1018   UCHWAƁA NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
1017   UchwaƂa Nr 69/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1016   PROTOKÓƁ Nr 6/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
1015   UCHWAƁA Nr 37/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1015   UchwaƂa Nr XI/60/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
1015   XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1014   PROTOKÓƁ Nr 28/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1014   PROTOKÓƁ Nr 21/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1013   PROTOKÓƁ Nr 42/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.
1013   UchwaƂa Nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1013   UchwaƂa Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1013   UchwaƂa Nr 53/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1012   UchwaƂa Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1012   UCHWAƁA NR XLII/238/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1012   UchwaƂa Nr X/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1012   UchwaƂa Nr 77/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
1012   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1011   UCHWAƁA Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1011   UchwaƂa Nr 55/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1011   UchwaƂa Nr IX/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1010   UchwaƂa Nr 63 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1010   PROTOKÓƁ Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
1010   od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.
1010   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1009   UchwaƂa Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1009   PROCEDURY
1008   UchwaƂa Nr 72/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
1007   PROTOKÓƁ Nr 11/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
1007   UchwaƂa Nr 40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1007   UchwaƂa Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1007   UCHWAƁA NR XXIX/151/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1006   UchwaƂa Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1006   UchwaƂa Nr 60/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1006   UchwaƂa Nr 23/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
1006   UCHWAƁA NR XXIII/136/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1006   UchwaƂa Nr 68/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
1005   UchwaƂa Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1005   UchwaƂa Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1005   UchwaƂa Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1005   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1005   UchwaƂa Nr XXX/146/09 z dnia 20 maja 2009 r.
1004   UchwaƂa Nr 80/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1004   UCHWAƁA NR XI/62/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
1004   PROTOKÓƁ Nr 17/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r
1002   przetarg nieograniczony na
1002   UchwaƂa Nr 74/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1002   UCHWAƁA Nr 34/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1002   UCHWAƁA NR XV/82/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
1001   UchwaƂa Nr 63/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1000   PROTOKÓƁ Nr 49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
999   UchwaƂa Nr XLII/245/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
999   PROTOKÓƁ Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
998   UCHWAƁA NR XXXIX/215/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
998   UchwaƂa Nr 74/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
997   PROTOKÓƁ Nr 40/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
997   Komunikat
996   PROTOKÓƁ Nr 45/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
996   UchwaƂa Nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
996   BartƂomiej KrĂłlikowski
996   od 25 czerwca do 29 wrzeƛnia 2015 r.
995   UchwaƂa Nr 66 /2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
995   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
995   UchwaƂa Nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
995   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
994   UCHWAƁA V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
994   UchwaƂa Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
994   Ryszard Berdzik
992   przetarg nieograniczony na
992   UchwaƂa Nr 85/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
992   UchwaƂa Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
992   PROTOKÓƁ Nr 21/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
992   UCHWAƁA NR XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
991   PROTOKÓƁ Nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
990   UchwaƂa Nr 65 /2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
990   UchwaƂa Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
990   UchwaƂa Nr 46/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
990   UchwaƂa Nr 67/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
988   UchwaƂa Nr 50/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
988   PROTOKÓƁ Nr 29/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
988   UchwaƂa Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
988   UchwaƂa Nr 23/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
988   od 28 marca do 24 kwietnia 2012 r.
987   UchwaƂa Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
986   UchwaƂa Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
986   UchwaƂa Nr 36/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
986   UchwaƂa Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.
985   UchwaƂa Nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
985   UchwaƂa Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
984   UchwaƂa Nr 25/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
983   UchwaƂa Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
983   ogƂoszenie o konkursie
982   UchwaƂa Nr 50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
982   PROTOKÓƁ Nr 33/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
981   UchwaƂa Nr 9/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
981   UchwaƂa Nr 31/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
980   PROTOKÓƁ Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
979   UchwaƂa Nr 52/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
979   UchwaƂa Nr 46/2010 z dnia 29 czerwca 2011 r.
979   PROTOKÓƁ Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
979   UchwaƂa Nr 29/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
978   PROTOKÓƁ Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
977   UCHWAƁA Nr 38/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
977   UchwaƂa Nr 39/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
976   UchwaƂa Nr 43/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
976   UchwaƂa Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
975   UchwaƂa Nr 62/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
975   UchwaƂa Nr 61 /2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
974   UchwaƂa Nr 56/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
974   UchwaƂa Nr 61/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
974   UchwaƂa Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
972   UchwaƂa Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
972   PROTOKÓƁ Nr 19/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
972   UchwaƂa Nr 70/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
972   UCHWAƁA NR XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
972   UchwaƂa Nr 58/2012 z dnia 21 sierpnia 2021 r.
971   UchwaƂa Nr 39/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
971   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
970   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
969   PROTOKÓƁ Nr 18/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
969   UchwaƂa Nr 28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
969   UchwaƂa Nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
968   UchwaƂa nr 47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 74/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
968   UCHWAƁA NR XXVI/146/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
968   PROTOKÓƁ Nr 48/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
968   Program Ochrony ƚrodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015
967   UchwaƂa Nr VII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
967   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
966   UchwaƂa Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
963   UchwaƂa Nr XI/61/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
963   XII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
962   UchwaƂa Nr VIII/51/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
962   PROTOKÓƁ Nr 28/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
961   UCHWAƁA Nr 36/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
961   UchwaƂa Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
961   UchwaƂa Nr XI/63/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 roku
961   UCHWAƁA NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
961   UchwaƂa Nr 29/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
960   UchwaƂa Nr 71/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
960   PROTOKÓƁ Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
960   UchwaƂa Nr 58/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
960   Informacja o wyborze oferty
960   StanisƂaw StepieƄ
959   Komunikat
959   PROTOKÓƁ Nr 37/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
958   UchwaƂa Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
958   PROTOKÓƁ Nr 31/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
958   UchwaƂa Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
958   UCHWAƁA NR XIX/111/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
958   UchwaƂa Nr 21/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.
958   Kazimierz LipiƄski
957   UchwaƂa Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
957   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
956   UchwaƂa Nr 51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
956   UchwaƂa Nr XII/69/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
956   UchwaƂa Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
955   UchwaƂa Nr 42/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
954   UchwaƂa Nr 62A/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
954   PROTOKÓƁ Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
954   UCHWAƁA NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
953   UchwaƂa Nr 70/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
953   UCHWAƁA NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.
953   od 28 grudnia 2012 r. do 19 lutego 2013 r.
953   UCHWAƁA NR XXIX/156/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
952   UchwaƂa Nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
952   UchwaƂa Nr 56/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
952   UchwaƂa Nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
951   UCHWAƁA NR II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
950   UchwaƂa Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
950   PROTOKÓƁ Nr 55/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
950   UchwaƂa Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
949   PROTOKÓƁ Nr 34/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
948   PROTOKÓƁ Nr 10/2012 z dnia 6 marca 2012 r.
948   UchwaƂa Nr 59/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
947   PROTOKÓƁ Nr 37/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
947   PROTOKÓƁ Nr 57/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
947   rok 2013
947   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
946   UchwaƂa Nr 26/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
945   UchwaƂa Nr 72/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
945   UCHWAƁA NR XIII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
944   UchwaƂa Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
944   rok 2014
942   UCHWAƁA NR XV/84/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
942   UCHWAƁA NR XXX/162/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
941   UCHWAƁA NR VIII/49/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
941   UchwaƂa Nr XXI/123/12 z dnia 8 listopada 2012 roku
939   UchwaƂa Nr 69/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
939   UchwaƂa Nr 32/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
939   UCHWAƁA NR XXXI/168/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
938   UCHWAƁA NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
938   UchwaƂa Nr 77/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
938   XXII SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
938   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
937   UchwaƂa nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
936   UchwaƂa Nr 77/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
936   PROTOKÓƁ Nr 32/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
936   PROTOKÓƁ Nr 3/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
935   UchwaƂa Nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
934   UchwaƂa Nr 67/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
934   UchwaƂa Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
934   UCHWAƁA NR XIX/108/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
934   XXX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
934   UCHWAƁA NR XXXI/166/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
933   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
932   WNIOSKI
932   od 19 wrzeƛnia do 23 paĆșdziernika 2012 r.
932   UchwaƂa Nr 15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
932   UchwaƂa Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
931   UchwaƂa Nr XII/67/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
931   UchwaƂa Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
931   UchwaƂa Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
931   rok 2015
930   UchwaƂa Nr XII/64/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
930   UchwaƂa Nr 57/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
930   UchwaƂa Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
930   UchwaƂa Nr 24/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
930   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
928   UchwaƂa Nr 30/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
928   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
928   UchwaƂa Nr 94/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
927   PROTOKÓƁ Nr 9/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
927   UchwaƂa Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
927   UchwaƂa Nr XII/66/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
927   UchwaƂa Nr 80/2011 z dnia 24 paĆșdziernika 2011 r.
927   UCHWAƁA NR XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
927   PROTOKÓƁ Nr 39/2012 z dnia 11 wrzeƛnia 2012 r.
927   PROTOKÓƁ Nr 62/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
926   UchwaƂa Nr 75/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
926  
925   UchwaƂa Nr 82/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
925   PROTOKÓƁ Nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
925   UCHWAƁA Nr XX/115/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
925   UchwaƂa Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
925   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
924   UchwaƂa Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
924   PROTOKÓƁ Nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
922   MichaƂ ƁuszczyƄski
921   UchwaƂa Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
921   UchwaƂa Nr 47/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
921   UchwaƂa Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
921   PROTOKÓƁ Nr 16/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
920   UchwaƂa Nr 63/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
920   UCHWAƁA NR XXIII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
920   Wiktor ToƂoczko
919   UchwaƂa Nr 43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
918   XXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
918   UCHWAƁA NR XXIX/155/13 z dnia 26 czerwca 2013 r
918   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
917   UchwaƂa Nr 30/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
916   UchwaƂa Nr 87/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
916   PROTOKÓƁ Nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.
915   UCHWAƁA NR XXXII/169/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
914   UCHWAƁA NR XIII/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
914   UchwaƂa Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
914   UchwaƂa Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
914   UchwaƂa Nr 46/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
914   rok 2014
914   PROTOKÓƁ Nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
913   UchwaƂa Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
913   ZADANIA
912   UchwaƂa Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
912   UchwaƂa Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012
912   UchwaƂa Nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
912   UchwaƂa Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
911   PROTOKÓƁ Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
909   UchwaƂa Nr 19/2009
909   UchwaƂa Nr 65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
908   UchwaƂa Nr 68 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
908   UchwaƂa Nr 82/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
908   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
907   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
906   UchwaƂa Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
906   PROTOKÓƁ Nr 27/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
906   UCHWAƁA NR XXXIV/183/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
905   UCHWAƁA NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
904   UchwaƂa Nr 79/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
904   UchwaƂa Nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
903   UchwaƂa Nr 86/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
903   UchwaƂa Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
903   UchwaƂa Nr 56/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
902   PROTOKÓƁ Nr 17/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
902   UchwaƂa Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
902   MirosƂaw Bitenc
901   UCHWAƁA Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
901   UchwaƂa Nr 69/2013 z dnia 30 wrzesieƄ 2013 r.
900   UchwaƂa Nr 45/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
900   UCHWAƁA XX/117/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
900   UchwaƂa Nr 60/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
899   UchwaƂa Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
899   PROTOKÓƁ Nr 20/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
899   UchwaƂa Nr 71/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
899   UchwaƂa Nr 80/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
899   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
898   PROTOKÓƁ Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
897   UchwaƂa Nr XII/68/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
897   PROTOKÓƁ Nr 32/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
897   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
896   PROTOKÓƁ Nr 8/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
895   UchwaƂa Nr 65/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
895   UchwaƂa Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
895   UchwaƂa Nr 50/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
895   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego V kadencji
894   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
894   UchwaƂa Nr 91/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
894   UchwaƂa Nr 92/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
894   UchwaƂa Nr 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
894   XXXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
894   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
893   UCHWAƁA NR 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
892   PROTOKÓƁ Nr 47/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
892   UCHWAƁA NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
892   UCHWAƁA NR XXIV/138/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
891   UchwaƂa Nr 20/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
891   UchwaƂa Nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
890   UchwaƂa Nr 88/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
890   UchwaƂa Nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
890   PROTOKÓƁ Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
890  
890   od 26 czerwca do 17 wrzeƛnia 2013 r.
889   UchwaƂa Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
889   UchwaƂa Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
889   UchwaƂa Nr 71/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
889   od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.
888   UchwaƂa Nr 41/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
888   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
887   UchwaƂa Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
887   UchwaƂa Nr 57/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
886   UchwaƂa Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
886   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
885   UchwaƂa Nr 81/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
885   UchwaƂa Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
884   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
883   PROTOKÓƁ Nr 44/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
883   PROTOKÓƁ Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
883   PROTOKÓƁ Nr 3/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
883   UCHWAƁA NR XXIX/153/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
883   UchwaƂa Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
883   XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
883   od 23 paĆșdziernika do 23 grudnia 2013 r.
883   PLAN KONTROLI
882   UchwaƂa Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
882   PROTOKÓƁ Nr 11/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
882   UchwaƂa Nr 34/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
882   UchwaƂa Nr 40/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
882   Kamila MachaƂek
882   kontakt
881   UchwaƂa Nr 21/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
881   UchwaƂa Nr 80/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
880   UCHWAƁA NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
880   UchwaƂa Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
880   UCHWAƁA NR XXXII/171/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
879   UchwaƂa Nr 85/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
879   UchwaƂa Nr 91/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
879   UchwaƂa Nr 67/2013 z dnia 25 wrzesieƄ 2013
877   UCHWAƁA NR XIII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
877   PROTOKÓƁ Nr 58/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
877   UchwaƂa Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
877   UchwaƂa Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
876   UCHWAƁA NR XVIII/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
876   UchwaƂa Nr 70/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
876   UchwaƂa Nr 72/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
875   UchwaƂa Nr 40/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
875   UchwaƂa Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
875   PROTOKÓƁ Nr 60/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
875   UchwaƂa Nr 13/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
874   UCHWAƁA NR XIX/113/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
874   UchwaƂa Nr 70/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
874   UCHWAƁA NR XXVI/148/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
874   UchwaƂa Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
874   UCHWAƁA NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
874   kontakt
873   PROTOKÓƁ Nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
873   UCHWAƁA NR XVIII/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
873   UchwaƂa Nr 51/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
873   PROTOKÓƁ Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
873   UchwaƂa Nr XXXIX/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
873   PROTOKÓƁ Nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
873   UchwaƂa Nr 55/2013 z dnia 9 lipca 2013 r
873   UCHWAƁA NR XXX/161/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
872   UchwaƂa Nr 89A/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
872   PROTOKÓƁ Nr 22/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
872   UchwaƂa XVI.68.2014
872   ROZKƁADY JAZDY
871   PROTOKÓƁ Nr 42/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
871   UchwaƂa Nr 11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
871   PROTOKÓƁ Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
871   PROTOKÓƁ Nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 66/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 90/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
871   UCHWAƁA Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
871   UchwaƂa Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
870   PROTOKÓƁ Nr 39/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
870   UchwaƂa Nr 81/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
870   PROTOKÓƁ Nr 38/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
870   PROTOKÓƁ Nr 45/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
870   UchwaƂa Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
869   UchwaƂa Nr 67/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
869   OgƂoszenie
868   UchwaƂa Nr 49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
868   UCHWAƁA Nr XVI/86/12 z dnia 12 marca 2012 r.
867   UchwaƂa Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
867   UchwaƂa Nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
867   PROTOKÓƁ Nr 23/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
867   UchwaƂa Nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
867   UchwaƂa Nr 62/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
867   UchwaƂa Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
867   PROTOKÓƁ Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
867   Zawiadomienie
867   Monika Mirowska
866   UchwaƂa Nr XIII/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
865   PROTOKÓƁ Nr 19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
865   Robert Betyna
864   UchwaƂa Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
864   UCHWAƁA NR XVIII/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
864   UchwaƂa Nr 27/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
864   UchwaƂa Nr 28/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
864   UchwaƂa Nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
863   UchwaƂa Nr 73/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
863   UchwaƂa Nr 38/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
862   kontakt
862   PROTOKÓƁ Nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
862   UchwaƂa Nr 76/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
862   UchwaƂa Nr 11/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
862   UchwaƂa Nr 25/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
862   UchwaƂa Nr 54/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
861   UchwaƂa Nr 84/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
861   UchwaƂa Nr 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
861   PROTOKÓƁ Nr 30/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r
861   ElĆŒbieta Gabruch
860   UchwaƂa Nr 19/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
860   UchwaƂa Nr 64/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
860   UchwaƂa Nr 69/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
860   UchwaƂa Nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
859   PROTOKÓƁ Nr 54/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
859   UchwaƂa Nr 90/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
859   UCHWAƁA NR XIX/109/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
859   UchwaƂa Nr 75/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
859   UCHWAƁA NR XXXI/163/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
857   PROTOKÓƁ Nr 44/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
857   UchwaƂa Nr 68/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
856   UCHWAƁA Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
856   PROTOKÓƁ Nr 54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
856   UchwaƂa Nr 89/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
856   UchwaƂa Nr 47/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
855   UchwaƂa Nr 18/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
855   UchwaƂa Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
855   UchwaƂa Nr 61/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
855   UchwaƂa Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
854   PROTOKÓƁ Nr 53/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
854   UchwaƂa Nr 83/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
854   UchwaƂa Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.
854   UCHWAƁA NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
853   UchwaƂa Nr XIV/80/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
853   UchwaƂa Nr XXI/122/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
852   PROTOKÓƁ Nr 48/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
852   UchwaƂa Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
852   UCHWAƁA NR XVIII/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
851   XXIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
851   UCHWAƁA NR XXXI/167/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
851   XLI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
850   UchwaƂa Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
850   PROTOKÓƁ Nr 47/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
850   UchwaƂa Nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
850   UCHWAƁA NR XXX/159/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
850   PROTOKÓƁ Nr 41/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
849   UchwaƂa Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
849   UchwaƂa Nr 52/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
849   UCHWAƁA NR XX/114/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
849   UchwaƂa Nr 74/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
849   UCHWAƁA NR XXV/140/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
849   UCHWAƁA NR XXXIV/180/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
848   UCHWAƁA NR XVIII//100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
847   UCHWAƁA NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.
847   PROTOKÓƁ Nr 34/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
847   UchwaƂa Nr 76/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
847   PROTOKÓƁ Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r
847   UchwaƂa Nr 45/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
846   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
846   UchwaƂa Nr 89A/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
846   UchwaƂa Nr 25/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
846   UCHWAƁA NR XIX/107/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
846   Informacja o stanie mienia w Powiecie
845   UchwaƂa Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
844   PROTOKÓƁ Nr 12/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
843   UchwaƂa Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
843   PROTOKÓƁ Nr 32/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
843   UchwaƂa Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
842   UchwaƂa Nr 78/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
842   UchwaƂa Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
842   UCHWAƁA NR XXIX/157/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
842   UchwaƂa Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
841   UCHWAƁA NR XIX/110/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
841   PROTOKÓƁ Nr 35/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
841   PROTOKÓƁ Nr 43/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
841   UchwaƂa Nr 66/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
840   UchwaƂa Nr 89/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
840   PROTOKÓƁ Nr 50/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
840   UCHWAƁA NR XXIII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
840   UCHWAƁA NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
839   UchwaƂa Nr 39/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
839   UchwaƂa Nr 94/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
839   UchwaƂa Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
839   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
839   ogƂoszenie o konkursie
838   PROTOKÓƁ Nr 22/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
838   PROTOKÓƁ Nr 64/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 62/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 96/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 97/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
837   VI NADZWYCZAJA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
836   PROTOKÓƁ Nr 56/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
836   UchwaƂa Nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
836   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
835   UchwaƂa Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
835   UchwaƂa Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
834   PROTOKÓƁ Nr 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r
834   PROTOKÓƁ Nr 41/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
834   PROTOKÓƁ Nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
834   Zaproszenie do skƂadania ofert na dzierĆŒawę lokalu uĆŒytkowego
833   PROTOKÓƁ Nr 24/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
833   UchwaƂa Nr 95/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
833   UchwaƂa Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
833   od 19 wrzeƛnia do 22 paĆșdziernika 2013 r.
832   UchwaƂa Nr 79/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
832   PROTOKÓƁ Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
832   XXXV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
832   PROTOKÓƁ Nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
831   UchwaƂa Nr 72/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
831   PROTOKÓƁ Nr 12/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
831   PROTOKÓƁ Nr 21/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
831   UchwaƂa Nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
830   UchwaƂa Nr 42/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
830   ZADANIA
830   UchwaƂa Nr XL/215/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
829   PROTOKÓƁ Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
829   UCHWAƁA NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
829   UchwaƂa Nr 99/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
828   PROTOKÓƁ Nr 46/2011 z dnia 25 paĆșdziernika 2011 r.
828   PROTOKÓƁ Nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
828   UCHWAƁA NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
828   UchwaƂa Nr 64/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
828   PROTOKÓƁ Nr 47/2013 z dnia 8 paĆșdziernika 2013 r.
828   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
827   UCHWAƁA NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
827   PROTOKÓƁ Nr 29/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
827   PROTOKÓƁ Nr 33/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
827   UchwaƂa Nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
827   Janusz Budynek
826   UchwaƂa Nr 60/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
826   PROTOKÓƁ Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 r
826   UchwaƂa Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
826   od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.
825   UCHWAƁA NR XXIX/152/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
825   UCHWAƁA NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
823   UchwaƂa Nr XX/116/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
822   PROTOKÓƁ Nr 41/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
822   UCHWAƁA NR XV/81/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
822   PROTOKÓƁ Nr 42/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
822   PROTOKÓƁ Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
822   UCHWAƁA NR XXXIII/173/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
822   UCHWAƁA NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
821   UchwaƂa Nr 24/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
821   UchwaƂa Nr 76/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
820   PROTOKÓƁ Nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
820   UchwaƂa Nr 78/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
820   UchwaƂa Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
820   UCHWAƁA NR XXXVI/190/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
820   KONSULTACJE SPOƁECZNE
819   PROTOKÓƁ Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
819   UchwaƂa Nr 73/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
819   PROTOKÓƁ Nr 59/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
819   PROTOKÓƁ Nr 10/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
819   Ariel Ostolski
818   PROTOKÓƁ Nr 56/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.
817   Księga Jakoƛci
817   PROTOKÓƁ Nr 36/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
817   UCHWAƁA NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
817   PROTOKÓƁ Nr 61/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
817   UchwaƂa Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
817   UchwaƂa Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
817   UCHWAƁA Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
817   UchwaƂa Nr XXXIV/182/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
816   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
816   UCHWAƁA NR VII/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
815   PROTOKÓƁ Nr 45/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
814   UchwaƂa Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 52/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
813   UchwaƂa Nr 78/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
813   PROTOKÓƁ Nr 44/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
813   UchwaƂa Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
812   UchwaƂa Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
812   UchwaƂa Nr 68/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
812   UCHWAƁA NR II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
811   UchwaƂa Nr 100/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
810   UchwaƂa Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
810   XXXIX SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
809   PROTOKÓƁ Nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
809   PROTOKÓƁ Nr 38/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
807   PROTOKÓƁ Nr 59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
807   PROTOKÓƁ Nr 52/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
806   PROTOKÓƁ Nr 18/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
806   UCHWAƁA NR XVIII/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
806   PROTOKÓƁ Nr 28/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
805   UchwaƂa Nr 82/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
805   PROTOKÓƁ Nr 39/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
803   PROTOKÓƁ Nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
803   PROTOKÓƁ Nr 42/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
803   UchwaƂa Nr 77/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
803   Zapytanie ofertowe
802   PROTOKÓƁ Nr 51/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
802   UchwaƂa Nr 35/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
802   UCHWAƁA NR XXI/120/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
802   PROTOKÓƁ Nr 61/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
802   UCHWAƁA NR XL/211/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
802   PROTOKÓƁ Nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
801   UCHWAƁA XX/118/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
801   PROTOKÓƁ Nr 46/2012 z dnia 17 paĆșdziernika 2012 r.
801   UchwaƂa Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
801   UchwaƂa Nr 101/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 51/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
799   UCHWAƁA NR XVIII/105/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
799   UchwaƂa Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
799   UchwaƂa Nr 23/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
799   PROTOKÓƁ Nr 32/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
798   UchwaƂa Nr 92/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
798   PROTOKÓƁ Nr 60/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
798   PROTOKÓƁ Nr 48/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
797   UchwaƂa Nr 98/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
797   PROTOKÓƁ Nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
796   PROTOKÓƁ Nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
796   UchwaƂa Nr 85/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
796   PROTOKÓƁ Nr 46/2013 z dnia 7 paĆșdziernika 2013 r.
795   PROTOKÓƁ Nr 58/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
795   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
794   PROTOKÓƁ Nr 27/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
794   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
793   UchwaƂa Nr 88/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 63/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r
793   UCHWAƁA NR XXV/141/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
792   UchwaƂa Nr 11/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
792   UchwaƂa Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.
791   PROTOKÓƁ Nr 52/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
791   PROTOKÓƁ Nr 55/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
791   UchwaƂa Nr 87/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
791   PROTOKÓƁ Nr 56/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
791   PROTOKÓƁ Nr 41/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
789   UchwaƂa Nr 44/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
789   UchwaƂa Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
789   UchwaƂa Nr 74/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
789   PROTOKÓƁ Nr 65/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
789   PROTOKÓƁ Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
789   UchwaƂa Nr XXXVII/204/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
789   ZADANIA
789   UCHWAƁA NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
788   PROTOKÓƁ Nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
788   PROTOKÓƁ Nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
788   PROTOKÓƁ Nr 62/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
788   UCHWAƁA NR V/18/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
787   PROTOKÓƁ Nr 52/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
787   PROTOKÓƁ Nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r
787   VIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
786   UchwaƂa Nr 75/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
785   PROTOKÓƁ Nr 50/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
785   PROTOKÓƁ Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r
785   UCHWAƁA NR XXXIII/175/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
785   UCHWAƁA NR XXXIV/185/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
784   PROTOKÓƁ Nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
784   od 24 grudnia 2013 r. do 19 lutego 2014 r.
784   Wykaz nieruchomoƛci przeznaczonych do oddania w najem
784   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
783   PROTOKÓƁ Nr 25/2008
783   UCHWAƁA NR XXXI/164/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
783   ogƂoszenie o konkursie
782   PROTOKÓƁ Nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
781   UchwaƂa Nr XXII/106/08
781   Sprawozdania
781   UCHWAƁA XXXVI/194/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
780   UchwaƂa Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
780   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
779   UchwaƂa Nr 79/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
779   UchwaƂa Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
779   UCHWAƁA NR V/15/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
779   PROTOKÓƁ Nr 13/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 14/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
778   UCHWAƁA NR XXIX/154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
777   UchwaƂa Nr 42/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
776   UCHWAƁA NR XXXIII/176/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
776   UchwaƂa Nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
775   UCHWAƁA NR XXXIII/174/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
775   PROTOKÓƁ Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
775   UCHWAƁA NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
775   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
775   Jan Chmielewski
774   UchwaƂa Nr 102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
773   PROTOKÓƁ Nr 49/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
773   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
771   PROTOKÓƁ Nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
771   UchwaƂa Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
770   PROTOKÓƁ Nr 48/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
770   PROTOKÓƁ Nr 35/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
769   UCHWAƁA NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
769   UCHWAƁA NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
768   PROTOKÓƁ Nr 51/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
767   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
766   PROTOKÓƁ Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
766   UCHWAƁA NR IX/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
765   PROTOKÓƁ Nr 54/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
765   UCHWAƁA NR XXXIX/210/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
765   UchwaƂa Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
764   PROTOKÓƁ Nr 26/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
764   PROTOKÓƁ Nr 49/2013 z dnia 14 paĆșdziernika 2013 r.
764   PROTOKÓƁ Nr 57/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
764   UchwaƂa Nr 37/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
763   PROTOKÓƁ Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
763   UchwaƂa Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
763   UchwaƂa Nr 24/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
763   UCHWAƁA NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
763   UchwaƂa Nr XXXVIII/207/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
763   UCHWAƁA NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
763   Komisja Spraw SpoƂecznych (2011-2014 )
761   PROTOKÓƁ Nr 15/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r
761   UchwaƂa Nr 72/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
761   UchwaƂa Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
760   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
756   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
755   PROTOKÓƁ Nr 34/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
755   PROTOKÓƁ Nr 24/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
755   UchwaƂa Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
754   PROTOKÓƁ Nr 58/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
753   PROTOKÓƁ Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
752   UCHWAƁA NR XXXVI/191/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
752   UCHWAƁA NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
752   Walenty Darczuk
751   UchwaƂa Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
750   PROTOKÓƁ Nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
750   UCHWAƁA NR IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
749   PROTOKÓƁ Nr 66/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
749   UCHWAƁA NR XXXIV/186/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
749   PROTOKÓƁ Nr 19/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r
749   UchwaƂa Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
748   UCHWAƁA NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
747   UCHWAƁA NR XXX/160/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
747   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
746   UCHWAƁA NR XXXVI/195/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
746   UchwaƂa Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
745   UchwaƂa Nr 104/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
745   PROTOKÓƁ Nr 17/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
744   UchwaƂa Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
744   UCHWAƁA NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
742   UCHWAƁA NR XXXII/170/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
742   UchwaƂa Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
742   UchwaƂa Nr 61/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
739   PROTOKÓƁ Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
738   kontakt
738   UchwaƂa Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
738   UCHWAƁA NR XXXVI/197/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
738   PROTOKÓƁ Nr 12/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
737   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
737   PROTOKÓƁ Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
736   UchwaƂa Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
736   UchwaƂa Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
736   UchwaƂa Nr 11/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
736   od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.
735   UchwaƂa Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
735   PROTOKÓƁ Nr 25/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
734   Jacek Chmielewski
734   od 25 lutego do 25 marca 2015 r.
733   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu (2011-2014)
732   UchwaƂa Nr 73/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
732   PROTOKÓƁ Nr 15/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
732   od 17 wrzeƛnia do 28 paĆșdziernika 2014 r.
731   Komisja Rewizyjna (2011-2014)
730   UchwaƂa Nr 66/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
730   UchwaƂa Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.
729   UchwaƂa Nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
729   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
729   PROTOKÓƁ Nr 35/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r
729   UchwaƂa Nr 31/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
728   UchwaƂa Nr 103/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
728   PROTOKÓƁ Nr 63/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
728   UchwaƂa Nr 17/2014 z dnia 12 marca 2014
728   UCHWAƁA NR XL/216/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
728   UCHWAƁA NR VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
727   PROTOKÓƁ Nr 43/2013 z dnia 23 wrzeƛnia 2013 r.
727   PROTOKÓƁ Nr 16/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r
726   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
726   UchwaƂa Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
726   SkƂad Rady DziaƂalnoƛci PoĆŒytku Publicznego
725   PROTOKÓƁ Nr 10/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
725   UchwaƂa Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
725   PROTOKÓƁ Nr 45/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
725   od 30 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2015 r.
724   UchwaƂa Nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
723   Komisja BudĆŒetowa (2011-2014)
723   UCHWAƁA Nr VIII/37/15 z dnia 25 marca 2015 r.
722   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
722   PROTOKÓƁ Nr 34/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
721   UCHWAƁA NR VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
721   od 5 do 25 lutego 2015 r.
721   UCHWAƁA NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
720   UchwaƂa Nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
720   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
719   UCHWAƁA NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
718   UchwaƂa Nr 79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
718   UCHWAƁA NR V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 r
718   UCHWAƁA NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
718   OgƂoszenie o rokowaniach
717   PROTOKÓƁ Nr 38/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
717   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
716   UCHWAƁA NR XL/212/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
714   PROTOKÓƁ Nr 64/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
714   UchwaƂa Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
714   UchwaƂa Nr 25/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
714   UchwaƂa Nr 26/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
714   PROTOKÓƁ Nr 9/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
714   UchwaƂa Nr 34/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
714   UCHWAƁA VIII/40/15 z dnia 25 marca 2015 r.
714   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
713   kontakt
713   PROTOKÓƁ Nr 5/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
712   PROTOKÓƁ Nr 50/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
712   od 25 czerwca do 16 wrzeƛnia 2014 r.
711   UchwaƂa Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
711   UchwaƂa Nr 64A/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
711   UCHWAƁA NR VIII/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
710   UCHWAƁA NR XLI/218/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 42/2014 z dnia 7 paĆșdziernika 2014 r.
709   UCHWAƁA NR XXXVI/192/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
709   PROTOKÓƁ Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
709   UCHWAƁA NR 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
708  
708   PROTOKÓƁ Nr 36/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
708   UchwaƂa Nr 9/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
708   PROTOKÓƁ Nr 57/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r
708   Terminarz posiedzeƄ
708   UCHWAƁA NR VII/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
708   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
707   PROTOKÓƁ Nr 53/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
707   UchwaƂa Nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
707   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
707   PROTOKÓƁ Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
707   UCHWAƁA NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
706   UchwaƂa Nr 57/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
705   UCHWAƁA NR XXXVII/199/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
705   UchwaƂa Nr 30/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
705   UchwaƂa Nr 56/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
705   PROTOKÓƁ Nr 50/2014 z dnia 14 listopada 2014 r
704   UchwaƂa Nr 74/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
704   Uchwala Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
703   UCHWAƁA NR XXXVI/189/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
702   PROTOKÓƁ Nr 6/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
701   PROTOKÓƁ Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
700   UchwaƂa Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
700   UCHWAƁA NR VII/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
699   UCHWAƁA NR V/14/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
698   PROTOKÓƁ Nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
697   PROTOKÓƁ Nr 59/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.
696   Komisja ƚrodowiska (2011-2014)
696   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
695   UchwaƂa Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
695   UchwaƂa Nr 75/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
695   PROTOKÓƁ Nr 54/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r
695   PROTOKÓƁ Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
694   UCHWAƁA NR XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
694   UchwaƂa Nr 60/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
694   PROTOKÓƁ Nr 44/2014 z dnia 15 paĆșdziernika 2014 r.
694   UchwaƂa Nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
694   PROTOKÓƁ Nr 29/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
693   PROTOKÓƁ Nr 37/2014 z dnia 15 wrzeƛnia 2014 r.
692   PROTOKÓƁ Nr 23/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
692   UCHWAƁA NR XL/214/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
691   UchwaƂa Nr 33/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
691   UCHWAƁA NR VIII/41/15 z dnia 25 marca 2015 r.
691   PROTOKÓƁ Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
691   PROTOKÓƁ Nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
690   PROTOKÓƁ Nr 55/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
690   UCHWAƁA NR VIII/43/15 z dnia 25 marca 2015 r.
689   UCHWAƁA NR XXXVIII/206/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
689   UchwaƂa Nr 73/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
689   PROTOKÓƁ Nr 43/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
689   PROTOKÓƁ Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
688   PROTOKÓƁ Nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 r
688   od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.
687   Konsultacje
687   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
687   PROTOKÓƁ Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
687   Projekty wspóƂpracy
687   UchwaƂa Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
686   UchwaƂa Nr 8/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
685   PROTOKÓƁ Nr 18/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
685   UchwaƂa Nr 63/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
684   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
684   UCHWAƁA NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
684   UchwaƂa Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
684   rok 2015
682   UchwaƂa Nr 51/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
682   UCHWAƁA Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
682   UCHWAƁA NR VII/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
681   OGƁOSZENIE
680   UCHWAƁA XL/213/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
679   UchwaƂa Nr 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
679   PROTOKÓƁ Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
679   UCHWAƁA NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
679   UchwaƂa Nr 58/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
678   UchwaƂa Nr 12/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
678   UchwaƂa Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
677   PROTOKÓƁ Nr 58/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
677   UCHWAƁA NR V/22/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
677   Programy wspóƂpracy
677   UchwaƂa Nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
676   UchwaƂa Nr 65/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
676   PROTOKÓƁ Nr 47/2014 z dnia 31 paĆșdziernika 2014 r.
675   UchwaƂa Nr 49/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
675   UchwaƂa Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
675   PROTOKÓƁ Nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015 r
674   PROTOKÓƁ Nr 11/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
674   UchwaƂa Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
674   Statut Powiatu Pyrzyckiego
673   UchwaƂa Nr 67/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
672   UchwaƂa Nr 54/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
672   UCHWAƁA NR IX/44/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
671   UchwaƂa Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
671   PROTOKÓƁ Nr 26/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
671   Zapytanie ofertowe
670   UchwaƂa Nr XXII/115/08
670   PROTOKÓƁ Nr 49/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
670   UchwaƂa Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
670   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
670   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
670   UchwaƂa Nr 22/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
668   UchwaƂa Nr 52/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
668   UchwaƂa Nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
667   UchwaƂa Nr 59/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
667   PROTOKÓƁ Nr 16/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r
667   KOMUNIKATY
666   PROTOKÓƁ Nr 46/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
666   UchwaƂa Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
666   PROTOKÓƁ Nr 56/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
665   UchwaƂa Nr 31/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
665   UchwaƂa Nr 69/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
663   UchwaƂa Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
663   Janusz Budynek
663   PROTOKÓƁ Nr 38/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
663   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
662   UchwaƂa Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
661   UchwaƂa Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
661   Jan Jaworski
661   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
660   146
660   PROTOKÓƁ Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
660   UCHWAƁA NR V/19/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
660   PROTOKÓƁ Nr 22/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
660   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
659   UchwaƂa Nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
658   UchwaƂa Nr 38/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
658   UchwaƂa Nr 55/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
657   Wybory do RDPP
657   UchwaƂa Nr 33/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
656   PROTOKÓƁ Nr 36/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
656  
656   PROTOKÓƁ Nr 26/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
656   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
655   UCHWAƁA NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
655   UCHWAƁA NR XII/66/2015 z dnia 7 paĆșdziernika 2015 roku
655   MiƂosz Ɓuszczyk
653   OgƂoszenie Komisarza Wyborczego
653   UchwaƂa Nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
653   UCHWAƁA NR X/56/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
652   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
652   UchwaƂa Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
651   UCHWAƁA Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
650   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
649   UchwaƂa Nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
648   ogƂoszenie naboru
647   UCHWAƁA NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.
646   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
646   UchwaƂa Nr 32/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
646   Walenty Darczuk
646   PROTOKÓƁ Nr 39/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
645   UchwaƂa Nr 45/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
645   UchwaƂa Nr 53/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
645   UchwaƂa Nr 76/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
644   UchwaƂa Nr 78/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
644   UCHWAƁA NR X/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
643   UCHWAƁA NR IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
643   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
643   UCHWAƁA NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
643   OgƂoszenie
643   PROTOKÓƁ Nr 37/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
643   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
642   UchwaƂa Nr XXII/105/08
642   UchwaƂa Nr XXII/114/08
642   UchwaƂa Nr 64/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
642   UchwaƂa Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
642   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
641   UCHWAƁA NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
640   PROTOKÓƁ Nr 40/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
640   UchwaƂa Nr 62/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
640   Zapytanie ofertowe
639   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
639   UCHWAƁA NR VII/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
639   PROTOKÓƁ Nr 28/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
638   UchwaƂa Nr 43/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
638   UchwaƂa Nr 32/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
637   PROTOKÓƁ Nr 39/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
637   UchwaƂa Nr 16/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
634   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
634   Zapytanie ofertowe
632   PROTOKÓƁ Nr 53/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r
632   rok 2015
631   UchwaƂa Nr 77/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
631   PROTOKÓƁ Nr 11/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
630   Zapytanie ofertowe
629   UchwaƂa Nr 30/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
628   UCHWAƁA NR VI/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
627   Zapytanie ofertowe
625   PROTOKÓƁ Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
625   UchwaƂa Nr 45/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
624   rok 2006
624   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
624   UCHWAƁA NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.
622   UchwaƂa Nr 48/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
622   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
621   PROTOKÓƁ Nr 29/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
620   UchwaƂa Nr 15/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
620   REJESTRY
619   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
618   Zapytanie ofertowe
617   Zapytanie ofertowe
616   Zapytanie ofertowe
615   UCHWAƁA NR V/21/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
615   UCHWAƁA NR X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
614   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
614   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
608   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
607   UchwaƂa Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
606   UCHWAƁA NR V/23/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
603   UchwaƂa Nr 14/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
603   UchwaƂa Nr 34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
603   UCHWAƁA NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku
603   UCHWAƁA NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
602   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
602   UchwaƂa Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
602   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
599   PROTOKÓƁ Nr 31/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
597   MirosƂaw Bitenc
597   UCHWAƁA NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
597   UchwaƂa Nr 46/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
596   PROTOKÓƁ Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
595   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
594   UCHWAƁA NR IX/48/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
594   PROTOKÓƁ Nr 30/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
593   PROTOKÓƁ Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
591   UchwaƂa Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
591   UCHWAƁA NR XI/64/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
590   UchwaƂa Nr 36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
590   PROTOKÓƁ Nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
587   PROTOKÓƁ Nr 30/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
587   UchwaƂa Nr 35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
584   UchwaƂa Nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
584   PROTOKÓƁ Nr 24/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
584   UchwaƂa Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
584   UchwaƂa Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
583   Zapytanie ofertowe
583   UchwaƂa Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
582   UCHWAƁA NR X/49/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
581   Zapytanie ofertowe
581   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
580   147
580   PROTOKÓƁ Nr 33/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
579   PROTOKÓƁ Nr 33/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
578   rok 2014
576   PROTOKÓƁ Nr 25/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
575   UchwaƂa Nr 38/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
575   Zapytanie ofertowe
570   Decyzja
569   Zawiadomienia, komunikaty
569   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
568   UCHWAƁA NR X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
567   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
566   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
565   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
565   kontakt
564   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
564   UchwaƂa Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
562   Zapytanie ofertowe
561   UCHWAƁA NR XI/59/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
560   POWIAT PYRZYCKI
560   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
558   rok 2007
558   UchwaƂa Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
556   UchwaƂa Nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
556   UchwaƂa Nr 49/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
554   UchwaƂa Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
553   UchwaƂa Nr 68/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
552   UchwaƂa Nr 61/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
550   PROTOKÓƁ Nr 31/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
550   ZdzisƂaw Wudarczyk
550   PROTOKÓƁ Nr 40/2015 z dnia 12 paĆșdziernika 2015
546   PROTOKÓƁ Nr 35/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
546   UCHWAƁA NR XIII/68/15 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
544   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
543   UchwaƂa Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
542   rok 2005
542   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
540   ogƂoszenie o konkursie
539   UCHWAƁA XI/65/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
538   UCHWAƁA NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
538   UchwaƂa Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
537   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
535   UCHWAƁA NR XV/74/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
534   rok 2016
533   Zarząd Powiatu 2014-2016
533   UchwaƂa Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
532   ZADANIA
530   UCHWAƁA NR XI/62/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
529   UCHWAƁA NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
528   UCHWAƁA NR XVII/85/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
527   UchwaƂa Nr XI/60/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
527   UchwaƂa Nr 67/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
524   UchwaƂa Nr 44/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
524   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
523   UchwaƂa Nr 56/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
523   PROTOKÓƁ Nr 45/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
521   Zapytanie ofertowe
520   UchwaƂa Nr 81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
519   UCHWAƁA NR XX/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
517   XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
516   UchwaƂa Nr 54/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
516   UCHWAƁA NR XI/61/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
515   UchwaƂa Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
515   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
513   PROTOKÓƁ Nr 41/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
513   Zapytanie ofertowe
512   PROTOKÓƁ Nr 47/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
512   XVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
511   UCHWAƁA NR XI/63/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
509   UCHWAƁA NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
509   UchwaƂa Nr 58/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
508   UCHWAƁA NR XV/70/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
508   UCHWAƁA NR XVIII/88/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
504   UchwaƂa Nr 50/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
504   UchwaƂa Nr 62/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
504   UchwaƂa Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
503   PROTOKÓƁ Nr 36/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
502   UchwaƂa Nr 77/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
502   UchwaƂa Nr 84/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
500   UchwaƂa Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
499   UchwaƂa Nr 71/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
499   PROTOKÓƁ Nr 44/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
496   UchwaƂa Nr 66/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
496   PROTOKÓƁ Nr 9/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
494   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
493   od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.
492   UCHWAƁA NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
490   PROTOKÓƁ Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
488   UchwaƂa Nr 60/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
487   Zapytanie ofertowe
487   UCHWAƁA NR XV/71/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
487   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
485   UchwaƂa Nr 57/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
485   UCHWAƁA NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
485   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
483   PROTOKÓƁ Nr 46/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
483   od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.
482   UCHWAƁA NR XV/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
482   UCHWAƁA NR XVIII/86/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
482   UchwaƂa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
481   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
481   UchwaƂa Nr 63/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
479   UchwaƂa Nr 69/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
477   UchwaƂa Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
477   PROTOKÓƁ Nr 10/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
476   PROTOKÓƁ Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
475   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
475   PROTOKÓƁ Nr 42/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
475   UchwaƂa Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
474   UchwaƂa Nr 59/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
473   PROTOKÓƁ Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
473   PROTOKÓƁ Nr 13/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
470   UchwaƂa nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
470   UCHWAƁA XIX/99/16 z dnia 16 marca 2016 r.
468   UchwaƂa nr 16/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
468   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
466   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
466   UCHWAƁA NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.
465   UchwaƂa Nr 64/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
465   UCHWAƁA NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
465   UchwaƂa Nr 74/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
465   rok 2015
464   UCHWAƁA NR XIII/67/1 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
463   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
463   UchwaƂa Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
463   PROTOKÓƁ Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
462   UCHWAƁA NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
462   XVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
461   UCHWAƁA XIX/100/16 z dnia 16 marca 2016 r.
461   PROTOKÓƁ Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
460   UchwaƂa Nr 80/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
460   PROTOKÓƁ Nr 48/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
460   PROTOKÓƁ Nr 7/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
460   UCHWAƁA NR XIX/89/16 z dnia 16 marca 2016 r.
457   UCHWAƁA NR XV/75/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
456   UCHWAƁA NR XV/72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
456   UCHWAƁA NR XVII/84/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
455   UchwaƂa Nr 72/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
455   StanisƂaw StępieƄ
455   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
453   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
453   UCHWAƁA NR XIX/90/16 z dnia 16 marca 2016 r.
452   UchwaƂa Nr 82/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
452   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
451   UchwaƂa Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
449   UchwaƂa Nr 53/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
449   UchwaƂa Nr 65/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
448   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
448   UchwaƂa Nr 19/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
446   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
446   UchwaƂa Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
445   PROTOKÓƁ Nr 50/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
445   UchwaƂa Nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
444   UchwaƂa Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
444   rok 2016
443   UCHWAƁA NR XXI/110/16 z dnia 24 maja 2016 r.
442   rok 2014
442   UchwaƂa Nr 18/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
441   kontakt
441   UCHWAƁA NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
440   PROTOKÓƁ Nr 8/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
440   UchwaƂa Nr 30/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
438   UchwaƂa Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
438   PROTOKÓƁ Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
436   UCHWAƁA NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
436   UCHWAƁA NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
435   od 12 lutego do 15 marca 2016 r.
434   UchwaƂa Nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
433   UchwaƂa Nr 21/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
432   UCHWAƁA NR XVII/83/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
432   UchwaƂa Nr 22/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
429   UchwaƂa Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
428   UCHWAƁA NR XV/73/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
428   PROTOKÓƁ Nr 17/2016 z dnia 11 maja 2016 r
427   UCHWAƁA NR XIX/94/16 z dnia 16 marca 2016 r.
426   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
425   UchwaƂa Nr 78/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
423   UchwaƂa Nr 25/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
423   PaweƂ PalczyƄski
423   ZADANIA
422   UCHWAƁA NR XX/107/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
421   UCHWAƁA Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
421   PROTOKÓƁ Nr 6/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
420   UCHWAƁA NR XX/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
419   UCHWAƁA NR XX/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
418   UchwaƂa Nr 55/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
418   rok 2017
417   UchwaƂa Nr 11/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
417   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
415   UCHWAƁA XIX/93/16 z dnia 16 marca 2016 r.
414   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
414  
414   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
414   Zapytanie ofertowe
412   UCHWAƁA Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
411   UchwaƂa Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
410   UCHWAƁA NR XX/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
409   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
408   UCHWAƁA NR XIX/97/16 z dnia 16 marca 2016 r.
407   PROTOKÓƁ Nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
407   UCHWAƁA NR XX/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
406   OgƂoszenie o zamowieniu
405   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
404   Teresa WroƄska
401   UchwaƂa Nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
399   UchwaƂa Nr 70/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
398   UchwaƂa Nr 83/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
398   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
397   UCHWAƁA NR XX/108/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
396   ZADANIA
394   Zapytanie ofertowe
393   UchwaƂa nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
393   UchwaƂa Nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
392   UchwaƂa Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
392   UCHWAƁA NR XIX/96/16 z dnia 16 marca 2016 r.
392   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
391   Zapytanie ofertowe
388   UchwaƂa Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
388   UCHWAƁA XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.
388   UCHWAƁA NR XX/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
388   OBWIESZCZENIA
387   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
386   od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.
386   Zapytanie ofertowe
385   XXII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
385   UchwaƂa Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
385   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
384   UchwaƂa Nr 73/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
384   PROTOKÓƁ Nr 49/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
383   UCHWAƁA NR XVIII/87/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
381  
381   PROTOKÓƁ Nr 14/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
381   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
380   PROTOKÓƁ Nr 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
378   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
376   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 maja 2016 roku
370   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2015-2016)
368   rok 2016
366   ZADANIA
366   Zapytanie ofertowe
364   PROTOKÓƁ Nr 43/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
364   PROTOKÓƁ Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
364   ZADANIA
363   Komisja Rewizyjna
363   UCHWAƁA NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
363   XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
362   PROTOKÓƁ Nr 19/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
362   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego (2015-2016)
360   UchwaƂa Nr 39/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
360   Zapytanie ofertowe
358   UchwaƂa nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
357   UchwaƂa Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
356   UchwaƂa Nr 35/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
356   kontakt
355   Statut
355   UchwaƂa Nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
354   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku
353   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego
353   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
353   UCHWAƁA NR XXV/122/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
352   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
349   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2016 roku
347   UCHWAƁA NR XXI/111/16 z dnia 24 maja 2016 r.
343   UchwaƂa Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
343   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
342   UCHWAƁA NR XXII/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
342   PROTOKÓƁ Nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
341   PROTOKÓƁ Nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
340   PROTOKÓƁ Nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
340   PROTOKÓƁ Nr 36/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
339   Zapytanie ofertowe
337   UCHWAƁA NR XXII/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
336   UchwaƂa nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
336   Zapytanie ofertowe
335   UchwaƂa nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
335   UCHWAƁA NR XX/109/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
335   od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.
334   PROTOKÓƁ Nr 15/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
334   UCHWAƁA NR XXII/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
334   PROTOKÓƁ Nr 23/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r
334   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
333   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
331   UCHWAƁA NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.
331   UchwaƂa nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
329   Tomasz Szmendziuk
328   UchwaƂa Nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
328   UchwaƂa Nr 46/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
327   UCHWAƁA NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
327   od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.
326   ogƂoszenie naboru
325   UchwaƂa Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
324   UCHWAƁA NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
324   PROTOKÓƁ Nr 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
324   od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.
322   UchwaƂa Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
322   PROTOKÓƁ Nr 35/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
321   UchwaƂa Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
321   UchwaƂa Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
321   Zapytanie ofertowe
320   UCHWAƁA NR XXII/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
320   PROTOKÓƁ Nr 26/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
318   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lipca 2016 roku
318   PROTOKÓƁ Nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
317   UchwaƂa Nr 61/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
316   UchwaƂa Nr 43/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
316   PROTOKÓƁ Nr 27/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
316   Zapytanie ofertowe
315   UchwaƂa Nr 50/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
314   UchwaƂa Nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
314   UchwaƂa nr 53/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
314   OgƂoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
313   UchwaƂa Nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
311   PROTOKÓƁ Nr 33/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
310   UchwaƂa Nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
310   UchwaƂa Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
310   UchwaƂa Nr 70/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
308   UchwaƂa Nr 51/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
308   UchwaƂa Nr 62/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
306   UchwaƂa Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
305   PROTOKÓƁ Nr 39/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
305   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
303   Zapytanie ofertowe
303   UCHWAƁA NR XXVI/129/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
303   UCHWAƁA XXVI/132/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
303   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 09 grudnia 2016 roku
303   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
302   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
302   UchwaƂa Nr 59/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
302   UchwaƂa Nr 75/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
301   Komunikat
300   UchwaƂa Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
300   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku
298   PROTOKÓƁ Nr 30/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
298   OgƂoszenie o zmianie ogƂoszenia
298   Zapytanie ofertowe
297   UCHWAƁA NR XXVI/128/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
296   UCHWAƁA NR XXVII/133/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
296   UCHWAƁA NR XXVII/134/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
295   PROTOKÓƁ Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
295   UchwaƂa Nr 64/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
293   PROTOKÓƁ Nr 40/2016 z dnia 13 paĆșdziernika 2016 r.
292   UchwaƂa nr 56/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
292   UchwaƂa Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
292   UchwaƂa nr 76/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
292   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
291   od 22 sierpnia do 28 wrzeƛnia 2016 r.
290   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
290   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
290   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
289   UchwaƂa Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
287   O G Ɓ O S Z E N I E
286   PROTOKÓƁ Nr 21/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
286   UchwaƂa Nr 65/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
285   UCHWAƁA NR XXII/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
285   UCHWAƁA NR XXVI/127/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
285   UCHWAƁA NR XXVI/131/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
285   UchwaƂa Nr 71/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
285   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
284   PROTOKÓƁ Nr 32/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
284   PROTOKÓƁ Nr 37/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
284   UCHWAƁA NR XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
282   PROTOKÓƁ Nr 38/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
282   UchwaƂa Nr 74/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
282   PROTOKÓƁ Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
281   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
280   UchwaƂa Nr 54/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
280   UCHWAƁA NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
278   UCHWAƁA NR XXVI/124/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
278   od 27 paĆșdziernika do 13 grudnia 2016 r.
277   PROTOKÓƁ Nr 22/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
276   Zapytanie ofertowe
274   PROTOKÓƁ Nr 44/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
273   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
271   UCHWAƁA NR XXVI/125/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
271   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
268   UchwaƂa Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
268   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
268   UCHWAƁA NR XXIX/147/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
267   UchwaƂa Nr 72/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
267   PROTOKÓƁ Nr 48/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
266   UchwaƂa Nr 65A/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
266   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
266   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
265   UchwaƂa Nr 67/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
265   UCHWAƁA NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
265   ogƂoszenie naboru
264   UchwaƂa Nr 68/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
264   PROTOKÓƁ Nr 50/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
263   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
263   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
261   UchwaƂa Nr 78/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
261   kontakt
261   UCHWAƁA NR XXIX/136/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
260   UchwaƂa Nr 69/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
260   UchwaƂa Nr 102/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
259   PROTOKÓƁ Nr 45/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
259   UchwaƂa Nr 88/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
258   UCHWAƁA NR XXIX/146/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
257   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lipca 2016 roku
257   UchwaƂa Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
256   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
255   UchwaƂa Nr 73/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
255   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 paĆșdziernika 2016 r.
255   UchwaƂa Nr 77/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
254   UchwaƂa Nr 86/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
254   PROTOKÓƁ Nr 47/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
254   UCHWAƁA Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
254   UCHWAƁA NR XXIX/139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
253   UchwaƂa Nr 89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
253   UCHWAƁA NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
252   UchwaƂa Nr 79/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
252   UchwaƂa Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
252   UchwaƂa Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
252   UchwaƂa Nr 99/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
251   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
251   UchwaƂa Nr 100/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
251   UCHWAƁA NR XXIX/141/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku
251   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
251   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
250   UchwaƂa nr 104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
249   KONKURS
249   PROTOKÓƁ Nr 49/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r
249   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
248   UchwaƂa Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
248   PROTOKÓƁ Nr 42/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
248   UchwaƂa Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
248   UchwaƂa Nr 93/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
248   UchwaƂa Nr 94/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
248   UchwaƂa Nr 97/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
248   UchwaƂa Nr 98/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
248   UchwaƂa Nr 7/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
246   UchwaƂa nr 84/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
246   UCHWAƁA XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
245   UCHWAƁA NR XXVI/123/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
245   UCHWAƁA NR XXIX/143/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
244   PROTOKÓƁ Nr 41/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
244   UchwaƂa Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
244   UchwaƂa Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
244   UCHWAƁA NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
244   UCHWAƁA XXIX/148/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
243   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
242   PROTOKÓƁ Nr 43/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
239   UchwaƂa nr 101/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
239   UCHWAƁA NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
238   PROTOKÓƁ Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
237   PROTOKÓƁ Nr 51/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
237   UchwaƂa nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
236   ProtokóƂ nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
236   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
235   UchwaƂa Nr 105/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
234   UCHWAƁA NR XXXI/154/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
233   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
230   UchwaƂa Nr 87/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
229   Zapytanie ofertowe
229   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
229   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
228   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
228   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
227   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
226   UCHWAƁA NR XXIX/140/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
226   WNIOSKI DOTYCZĄCE PASA DROGOWEGO
225   UchwaƂa Nr 103/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
224   UchwaƂa nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
224   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
223   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 listopada 2016 r.
223   UchwaƂa Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
223   UchwaƂa nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
223   UCHWAƁA NR XXXII/155/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
222   UchwaƂa Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
222   XXXII NADZWYCZAJNEJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
220   UchwaƂa nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
219   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
219   Andrzej Drabczyk
219   ProtokóƂ nr 10/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
218   UchwaƂa nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
218   ProtokóƂ nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
218   od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
217   UchwaƂa Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
215   UchwaƂa Nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
215   UchwaƂa Nr 11/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
215   Anna WoĆșniak - Rabiega
212   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
211   UchwaƂa Nr 66/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
211   UchwaƂa Nr 106/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
210   ProtokóƂ nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
209   ProtokóƂ nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
209   ProtokóƂ nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
209   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
208   ProtokóƂ nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
208   ProtokóƂ nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
208   ProtokóƂ nr 13/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
207   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
207   kontakt
206   UchwaƂa Nr 108/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
206   ProtokóƂ nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
205   UchwaƂa Nr 8/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
204   UchwaƂa Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
204   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
203   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
203   UCHWAƁA NR XXX/149/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
203   UCHWAƁA NR XXXI/152/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
203   UchwaƂa nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
202   Obwieszczenie
202   PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE
201   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
201   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
200   UchwaƂa Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
200   UchwaƂa nr 18/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
199   UchwaƂa Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
198   UCHWAƁA NR XXXI/151/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
198   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
197   UCHWAƁA NR XXXI/150/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
197   OGƁOSZENIA
196   UchwaƂa Nr 107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
195   UchwaƂa Nr 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
195   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
194   rok 2017
194   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
193   UchwaƂa nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
193   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
192   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
191   UchwaƂa Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
190   UCHWAƁA NR XXXIII/159/17 z dnia 22 marca 2017 r.
189   UchwaƂa nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
189   UchwaƂa Nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
189   OgƂoszenie o rokowaniach
188   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
187   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
184   ProtokóƂ nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
183   ProtokóƂ nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
181   ProtokóƂ nr 12/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
178   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
177   UCHWAƁA NR XXXIII/158/17 z dnia 22 marca 2017 r.
174   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
173   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
172   UchwaƂa nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
172   UchwaƂa nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
171   ZADANIA
170   PROTOKÓƁ Nr 17/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
168   PROTOKÓƁ Nr 52/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
168   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
167   UCHWAƁA NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.
167   UCHWAƁA NR 23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
166   UCHWAƁA NR XXXIII/157/17 z dnia 22 marca 2017 r.
165   UchwaƂa nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
165   PROTOKÓƁ Nr 20/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
163   UchwaƂa Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
163   UchwaƂa nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
163   UchwaƂa nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
163   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
162   UchwaƂa Nr 37/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
162   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
161   UchwaƂa nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
161   UchwaƂa Nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
161   Daniela BaraƄska
160   UchwaƂa Nr 26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
160   UchwaƂa nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
160   UchwaƂa Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
159   UchwaƂa nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
158   Zapytanie ofertowe
156   PROTOKÓƁ Nr 19/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
155   Beata Bartczak
155   UchwaƂa Nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
155   UchwaƂa Nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
155   ProtokóƂ nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
155   Zapytanie ofertowe
155   Zapytanie ofertowe
155   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
153   UCHWAƁA NR XXXIV/164/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
153   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
153   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
151   UchwaƂa Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
150   UchwaƂa Nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
150   UCHWAƁA XXXIV/165/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
150   UchwaƂa Nr 33/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
149   Agata WĂłjcik
149   UCHWAƁA NR XXXIV/161/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
148   PROCEDURY
148   UCHWAƁA NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.
148   UCHWAƁA NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
146   Ireneusz Stolarczyk
146   UCHWAƁA NR XXXIV/162/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
144   Iwona Zibrowska-OsĂłch
144   ProtokóƂ nr 14/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
143   UchwaƂa Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
140   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
139   PROTOKÓƁ Nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
137   Zapytanie ofertowe
137   UCHWAƁA NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
137   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
136   UchwaƂa Nr 34/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
135   UchwaƂa Nr 39/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
134   PROTOKÓƁ nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
134   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2017 roku
133   ProtokóƂ nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
133   Zapytanie ofertowe
132   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
132   Zapytanie ofertowe
131   UchwaƂa Nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
131   PROTOKÓƁ nr 23/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
130   UchwaƂa Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
130   UchwaƂa Nr 53/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
130   Zapytanie ofertowe
129   Biuro Rzeczy Znalezionych
129   UchwaƂa Nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
128   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
128   UCHWAƁA NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
127   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
127   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
126   PROTOKÓƁ nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
126   od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
125   PROTOKÓƁ nr 21/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
125   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
124   UCHWAƁA NR XXXV/173/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
124   od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.
123   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
123   UchwaƂa Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
121   UCHWAƁA NR XXXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
121   UCHWAƁA NR XXXV/171/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
121   UchwaƂa Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
120   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
118   UCHWAƁA NR XXXV/166/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
116   Komisja Rewizyjna
116   UCHWAƁA NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
116   UchwaƂa Nr 45/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
116   UchwaƂa Nr 46/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
116   UchwaƂa nr 49/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
116   od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.
116   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
115   UchwaƂa nr 48/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
114   UCHWAƁA NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
113   WNIOSKI_STARE
107   Zapytanie ofertowe
100   XXXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
99   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
98   Zarząd Powiatu 2016-2018
97   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
89   UchwaƂa Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
89   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
88   Ewa Gąsiorowska-NawĂłj
81   UchwaƂa Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
81   ZADANIA
80   XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
77   ProtokóƂ nr 37/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
76   UCHWAƁA NR XXXVI/175/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
75   UchwaƂa nr 57/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
75   UchwaƂa Nr 58/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
75   UchwaƂa Nr 67/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
75   od 21 czerwca do 26 wrzeƛnia 2017 r.
74   UchwaƂa nr 54/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
74   UchwaƂa nr 79/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
73   UchwaƂa Nr 62/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
73   UCHWAƁA NR XXXVI/174/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
71   UchwaƂa nr 65/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
71   UchwaƂa nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
71   UchwaƂa Nr 55/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
70   UchwaƂa Nr 63/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
69   ProtokóƂ nr 36/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
68   UchwaƂa Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
68   UchwaƂa nr 64/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
66   UchwaƂa Nr 70/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
65   UchwaƂa Nr 68/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017 r.
64   UchwaƂa Nr 56/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
64   ProtokóƂ nr 28/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
63   UchwaƂa Nr 60/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
62   UchwaƂa nr 71/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
62   UchwaƂa nr 72/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
62   ProtokóƂ nr 29/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
62   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
61   UchwaƂa Nr 74/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
61   ProtokóƂ nr 35/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
61   Hanna Rabiega
59   UchwaƂa Nr 75/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
59   UchwaƂa Nr 76/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
59   ProtokóƂ nr 30/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
59   ProtokóƂ nr 31/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
59   ProtokóƂ nr 32/2017 z dnia 1 wrzeƛnia 2017 r.
58   UchwaƂa Nr 59/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
58   ProtokóƂ nr 26/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
58   ProtokóƂ nr 40/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
58   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
58   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
57   Kontakt
57   UchwaƂa nr 80/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
57   UchwaƂa Nr 81/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
57   PROTOKÓƁ Nr 25/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
57   ProtokóƂ nr 34/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
57   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
56   UchwaƂa Nr 77/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
56   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
55   UchwaƂa nr 69/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
55   ProtokóƂ nr 27/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
54   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
54   UchwaƂa Nr 78/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
54   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
53   UchwaƂa nr 73/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
51   PROTOKÓƁ Nr 33/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017r.
51   ProtokóƂ nr 39/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
51   OGƁOSZENIE
50   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
50   UchwaƂa Nr 85/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
48   ProtokóƂ nr 38/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
48   ProtokóƂ nr 43/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
47   ZADANIA
47   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
47   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
46   UchwaƂa Nr 84/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
44   UchwaƂa Nr 83/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
43   UchwaƂa nr 82/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
42   UchwaƂa Nr 81A/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
39   UchwaƂa nr 90/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
38   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
35   UchwaƂa Nr 91/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
35   ProtokóƂ nr 42/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
34   od 27 wrzeƛnia do 24 paĆșdziernika 2017 r.
34   ProtokóƂ nr 41/2017 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
31   UchwaƂa Nr 89/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
31   UCHWAƁA XXXVII/178/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
30   UchwaƂa Nr 86/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
30   UchwaƂa Nr 87/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
30   UCHWAƁA NR XXXVIII/184/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
30   UCHWAƁA NR XXXVIII/188/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
30   UCHWAƁA NR XL/195/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
30   rok 2018
29   XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
29   UchwaƂa Nr 92/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
29   UCHWAƁA NR XXXVIII/182/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
29   UchwaƂa Nr XXXVIII/186/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
28   UchwaƂa Nr 88/2017 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
28   UchwaƂa Nr 93/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
28   UCHWAƁA NR XXXVII/179/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
28   UCHWAƁA NR XXXVIII/189/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
26   UCHWAƁA NR XXXVII/180/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
26   UCHWAƁA NR XXXVIII/181/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
26   UCHWAƁA NR XXXVIII/183/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
26   UCHWAƁA NR XXXVIII/185/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
25   UCHWAƁA NR XXXVII/176/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
25   UCHWAƁA NR XXXVIII/187/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
25   UCHWAƁA NR XL/196/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
22   UCHWAƁA NR XXXVII/177/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
21   UCHWAƁA NR XL/194/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
20   UCHWAƁA NR XL/192/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
20   UCHWAƁA NR XL/193/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
18   UCHWAƁA NR XL/191/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
17   UCHWAƁA NR XL/190/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
16   OGƁOSZENIE
16   kontakt
11   ProtokóƂ nr 49/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
10   ProtokóƂ nr 47/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
10   UchwaƂa nr 4/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
9   ProtokóƂ nr 45/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
9   ProtokóƂ nr 48/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
9   UchwaƂa Nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
8   UchwaƂa nr 99/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
8   ProtokóƂ nr 46/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.
8   od 25 paĆșdziernika do 5 grudnia 2017 r.
8   UchwaƂa nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
7   UchwaƂa Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
7   UchwaƂa nr 100/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
7   UchwaƂa Nr 104/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
7   ProtokóƂ nr 44/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
6   UchwaƂa Nr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
6   UchwaƂa nr 96/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
6   UchwaƂa Nr 97/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.
6   UchwaƂa nr 101/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
6   UchwaƂa Nr 103/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
6   UchwaƂa Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
5   UchwaƂa nr 98/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
5   UchwaƂa Nr 102/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
3   UchwaƂa Nr 105/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2   Katarzyna Antonowicz-Klimko

 Liczba   Kategoria
126723   OgƂoszenia
58719   OgƂoszenia o przetargach
45006   ogƂoszenia o pracy
22303   WydziaƂ DrĂłg i Komunikacji
21431   dane teleadresowe
20723   ogƂoszenia o pracy
17666   WydziaƂ Architektury i Budownictwa
17034   ZamĂłwienia Publiczne
15872   oƛwiadczenia majątkowe
14276   WydziaƂ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
13907   WspóƂpraca z Organizacjami Pozarządowymi
13705   oƛwiadczenia majątkowe
12979   porządek obrad Rady
12931   oƛwiadczenia majątkowe
12524   gminy powiatu
12154   Nieruchomoƛci
11835   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11362   oƛwiadczenia majątkowe
11182   WydziaƂ Ochrony ƚrodowiska, Leƛnictwa i Rolnictwa
11160   WydziaƂ Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
10935   charakterystyka
10753   statut powiatu
10191   Informacje OgĂłlne
10176   Rady
10028   skƂad osobowy Rady
9906   Rada Powiatu
9829   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
9815   skƂad osobowy Zarządu
9794   Powiatowy Oƛrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.
9740   zaƂatwianie spraw
9383   2010-2014
9152   Szpital Powiatowy
9106   Powiatowy Urząd Pracy
8883   ZespóƂ SzkóƂ Nr 1
8741   budĆŒet powiatu
8713   Specjalny Oƛrodek Szkolno-Wychowawczy
8692   Starostwo Powiatowe
8552   PeƂnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy SpoƂecznej
8548   Centrum PlacĂłwek OpiekuƄczo-Wycowawczych
8508   WydziaƂ Organizacyjno-Prawny
8471   Dom Pomocy SpoƂecznej
8288   regulamin organizacyjny
8216   Radca Prawny
8188   2010-2014
8114   ZespóƂ SzkóƂ Nr 2 CKU
8090   komisje Rady
8045   WydziaƂ Finansowy
8030   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7921   uchwaƂy Rady
7827   Biuro Rady Powiatu
7667   Zarząd Powiatu
7505   protokoƂy
7478   Program DziaƂaƄ na Rzecz OsĂłb NiepeƂnosprawnych
7447   PeƂnomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP
7420   Powiatowy Rzecznik KonsumentĂłw
7419   uchwaƂy Zarządu
7364   dƂug publiczny
7363   Powiatowy Międzyszkolny Oƛrodek Sportowy
7248   GƂówny Specjalista ds. Kontroli
7216   protokoƂy z posiedzeƄ Zarządu
7210   wyniki kontroli
7197   majątek powiatu
7169   Program Ochrony ƚrodowiska
7139   Informacja publiczna
7062   Geodeta Powiatowy
7041   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
7014   Jednostki Organizacyjne
6994   PeƂnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych
6853   Plan Gospodarki Odpadami
6833   rejestry i ewidencje
6752   sprawozdania z dziaƂalnoƛci Zarządu
6748   2010-2014
6689   Finanse i Mienie Powiatu
6673   Programy dot. zadaƄ publicznych
6593   Inspekcje
6347   2010-2014
5926   Komisji
5816   2006-2010
5816   2010-2014
5608   Powiatowy ZespóƂ ds. Orzekania o NiepeƂnosprawnoƛci
5479   zarządzenia starosty
5460   2002-2006
5340   2010-2014
5286   1998-2002
5270   komunikaty
5206   2006-2010
5001   informacja o finansach
4956   2002-2006
4809   2006-2010
4800   2010-2014
4748   2006-2010
4702   2002-2006
4684   2006-2010
4672   PeƂnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych
4622   2014-2018
4541   2006-2010
4488   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
4420   2002-2006
4417   2002-2006
4408   2002-2006
4187   2002-2006
4175   2006-2010
4130   2014-2018
3952   Program Zapobiegania Przestępczoƛci
3743   2014-2018
3513   2014-2018
3245   rok 2014
3081   uchwaƂy RIO
2945   2014-2018
2934   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2916   komunikaty
2746   Wybory
2547   2014-2018
2462   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2384   Komunikaty i ogƂoszenia
2337   2014-2018
2205   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1900   wyjazdy sƂuĆŒbowe
1674   Biuro Rzeczy Znalezionych
1455   NieodpƂatna Pomoc Prawna
870   Plan zamĂłwieƄ publicznych
379   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
licznik odwiedzin: 7346585