logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   TytuƂ
6230   POWIATOWY PROGRAM DZIAƁAƃ NA RZECZ OSÓB NIEPEƁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM
5221   od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.
4870   w okresie od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
4229   PROCEDURY
4171   w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 paĆșdziernika 2003 r.
3961   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3921   w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.
3902   od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrzeƛnia 2005 r.
3901   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3766   Przetarg nieograniczony na:
3729   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3709   od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.
3698   Wojciech KuĆșmiƄski
3660   UchwaƂa Nr XXII/123/2000
3629   UchwaƂa Nr XXVI/145/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
3614   Teresa Mamos
3606   UchwaƂa Nr XXXI/173/01
3603   Krzysztof Rosiak
3490   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3379   PROCEDURY
3376   Robert Betyna
3354   Program Ochrony ƚrodowiska na lata 2004-2011
3316   UchwaƂa Nr XVI/92/2000
3299   w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 wrzeƛnia 2004 r.
3294   w okresie od 1 paĆșdziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.
3280   PROTOKÓƁ NR 22/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
3266   Wiktor ToƂoczko
3263   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3215   w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.
3151   Walenty Darczuk
3141   Piotr Rybkowski
3118   od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.
3112   JarosƂaw Stankiewicz
3105   Przetarg nieograniczony na:
3101   Maciej Jankowski
3084   SƂawomir Sytnik
3076   Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007
3060   Iwona Zibrowska
3051   ElĆŒbieta Wiktorko
3048   UchwaƂa Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
3022   Anna ZasadziƄska
3022   od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrzeƛnia 2006 r.
3013   od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
3008   Andrzej WabiƄski
3003   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2996   Wiktor ToƂoczko
2969   Andrzej Gumowski
2966   WYKAZ POZWOLEƃ NA BUDOWE NA RZECZ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH
2961   PROTOKÓƁ NR 29/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
2957   Robert Betyna
2945   PROTOKÓƁ NR 27/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2909   w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.
2897   WƂadysƂaw Dusza
2896   Krzysztof Kunce
2892   Przetarg nieograniczony na:
2878   Ryszard Grzesiak
2876   Rejestry i ewidencje
2864   Jerzy Goclik
2859   UCHWAƁA Nr XXVI/144/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2822   w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.
2821   StanisƂaw StępieƄ
2820   przetarg nieograniczony na :
2797   Dariusz JagieƂƂo
2777   Wojciech PardaƂa
2770   UchwaƂa Nr XXV/136/2001
2768   w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.
2761   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego III kadencji
2758   Agnieszka Odachowska
2751   PROTOKÓƁ NR 13/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2726   Krzysztof Kunce
2724   Aleksander Kostecki
2721   Wanda KƂodawska
2714   PROTOKÓƁ NR 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.
2704   nabĂłr stanowisko
2688   JĂłzef Burcan
2652   przetarg nieograniczony na:
2650   UchwaƂa Nr XV/79/04 z dnia 17 marca 2004 r.
2641   Arkadiusz Cysek
2641   Ryszard Grzesiak
2638   UCHWAƁA NR XXXIII/199/2002
2634   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2622   przetarg nieograniczony na:
2616   Jan Jaworski
2613   Marian Pihan
2610   Janusz WĂłjtowicz
2598   Jan KoƂoszycz
2579   UchwaƂa Nr XXXVI/207/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
2577   Halina Korzeniewicz
2577   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2564   PROTOKÓƁ NR 10/2004 z dnia 23 marca 2004 r.
2560   Adam KamiƄski
2556   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2554   od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
2545   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2539   PROTOKÓƁ NR 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2532   Piotr Rybkowski
2531   PROCEDURY
2527   Przetarg nieograniczony
2524   PROTOKÓƁ NR 38/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2519   PRZETARG NIEOGRANICZONY
2512   w okresie od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.
2485   UchwaƂa Nr XXIII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2483   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2477   Jan MaciÄ…ĆŒek
2474   WNIOSKI
2472   Wiktor ToƂoczko
2471   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2457   UchwaƂa Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
2440   Krzysztof Kunce
2439   od 27 paĆșdziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.
2434   rok 2005
2432   UchwaƂa Nr XXXII/185/02
2429   Piotr Olech
2427   przetarg nieograniczony na:
2425   Marek KibaƂa
2420   WƂadysƂaw Dusza
2414   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2412   rok 2004
2407   w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.
2384   Halina Korzeniewicz
2378   PROTOKÓƁ NR 28/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
2370   od 29 wrzeƛnia 2004 r. do 27 paĆșdziernika 2004 r.
2360   PROCEDURY
2348   UchwaƂa Nr XVI/88//04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
2346   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego IV kadencji
2342   Przetarg nieograniczony na
2337   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2323   UchwaƂa Nr 48/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2323   UchwaƂa Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2322   Dostęp do informacji publicznej
2319   UCHWAƁA NR XXVI/141/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2317   StanisƂaw L. Wudarczyk
2317   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2312   Maria Wieczoerk
2305   przetarg nieograniczony na:
2304   PROTOKÓƁ NR 16/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
2301   UchwaƂa Nr XV/78/04 z dnia 17 marca 2004r.
2299   PROTOKÓƁ NR 30/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2292   Waldemar Kędziora
2290   przetarg nieograniczony na:
2286   PROTOKÓƁ NR 12/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
2281   Tadeusz Tyrchniewicz
2274   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2268   PROTOKÓƁ NR 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
2261   UchwaƂa Nr XXIX/166/01
2261   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2260   Ignacy Maćkowiak
2260   przetarg nieograniczony na:
2254   PROTOKÓƁ NR 40/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2250   UchwaƂa Nr XXIX/168/2001
2249   Wyniki postępowania o udzielenie zamĂłwienia
2246   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2245   MirosƂawa Ć»wiereƂƂo
2239   UchwaƂa Nr XIX/111/2000
2234   UchwaƂa Nr XXXIX/227/02
2233   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2225   UchwaƂa Nr XIV/75/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
2225   UchwaƂa Nr XVIII/103/2000
2215   UchwaƂa Nr XXVIII/159/2001
2215   od 28 paĆșdziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.
2209   UCHWAƁA NR XXVI/150/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2208   UCHWAƁA NR XXV/138/2001
2198   od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.
2196   PROTOKÓƁ NR 19/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
2195   UchwaƂa Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2190   Wojciech Andrzej KuĆșmiƄski
2188   UCHWAƁA NR XXV/144/2001
2185   Zarząd Powiatu 2010-2014
2182   DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ƚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2181   przetarg nieograniczony na:
2171   UchwaƂa Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r.
2170   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2161   PROCEDURY
2160   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2155   Przetarg nieograniczony
2154   Jolanta Kocanowska-HajduƂa
2147   UCHWAƁA NR XXIV/136/05 z dnia 16 marca 2005 r.
2146   UCHWAƁA NR XIII/64/99
2145   UCHWAƁA NR XXXVI/212/02
2144   UchwaƂa Nr XXXV/211/02
2143   w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.
2141   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2137   PROTOKÓƁ NR 05/2004 z dnia 3 lutego 2004 r.
2130   PROTOKÓƁ NR 22/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
2128   PROTOKÓƁ NR 8/2005 z dnia 4 marca 2005 r.
2127   Ryszard Berdzik
2126   UchwaƂa Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2125   PROTOKÓƁ NR 34/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
2125   UchwaƂa Nr XIX/110/2000
2124   UchwaƂa Nr XXIV/130/2001
2121   w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.
2120   od 26 wrzeƛnia 2007 r. do 24 paĆșdziernika 2007 r.
2117   PROTOKÓƁ NR 29/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
2115   PROTOKÓƁ NR 21/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
2115   UCHWAƁA NR XVI/93/2000
2114   od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.
2110   UCHWAƁA NR X/57/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2106   rok 2003
2105   UchwaƂa Nr XX/114/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2105   Janusz Budynek
2101   PROTOKÓƁ NR 17/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2098   UchwaƂa Nr XXII/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2095   OgƂoszenie o przetargu
2093   ZADANIA
2092   Marek Olech
2089   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2086   UCHWAƁA NR X/58/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2084   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2083   w okresie od 30 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.
2083   UchwaƂa Nr XV/85/2000
2082   UchwaƂa Nr XXVI/149/2001
2080   PROTOKÓƁ NR 35/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2080   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2079   PROTOKÓƁ NR 09/2004 z dnia 12 marca 2004 r.
2076   MieczysƂaw Mularczyk
2075   rok 2006
2074   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2073   UchwaƂa Nr XXXII/186/02
2067   UchwaƂa Nr XXVI/146/2001
2066   UchwaƂa Nr XXXVII/217/2002
2063   PROTOKÓƁ NR 18/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
2063   UchwaƂa Nr 25/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2063   Anna Drewniak
2061   UCHWAƁA NR XXXIV/202/02
2056   UchwaƂa Nr 16/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
2052   JarosƂaw Stankiewicz
2050   UCHWAƁA NR XXVIII/158/2001
2046   PROTOKÓƁ NR 14/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r.
2046   UCHWAƁA NR XXV/141/2001
2045   UchwaƂa Nr XIX/110/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2045   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2044   UchwaƂa Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2041   PROCEDURY
2040   PROTOKÓƁ NR 24/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
2040   UchwaƂa Nr XVI/90/2000
2039   UchwaƂa Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2038   UchwaƂa Nr XXXII/190/02
2036   PROTOKÓƁ NR 04/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r.
2036   UchwaƂa Nr XXXVIII/221/02
2034   UchwaƂa Nr XXXVIII/224/02
2034   PROTOKÓƁ NR 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
2028   UchwaƂa Nr XXXII/179/02
2026   UchwaƂa Nr XV/84/2000
2025   UchwaƂa Nr XVIII/104/2000
2025   UchwaƂa Nr XX/115/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2025   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2024   rok 2002
2024   rok 2007
2023   UCHWAƁA NR XXVI/151/2001
2020   UCHWAƁA NR XXXIV/205/02
2020   UchwaƂa Nr I/5/98
2019   UchwaƂa Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2018   UchwaƂa Nr XXII/125/2000
2018   od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrzeƛnia 2007 r.
2016   przetarg nieograniczony na:
2015   PROTOKÓƁ NR 26/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.
2015   PROTOKÓƁ NR 36/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
2014   UchwaƂa Nr XVII/ 93/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2014   PROTOKÓƁ NR 18/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
2013   przetarg nieograniczony na:
2011   UchwaƂa Nr XXXIV/206/02
2009   PROTOKÓƁ NR 37/2004 z dnia 22 paĆșdziernika 2004 r.
2008   OgƂoszenie o przetargu
2002   UchwaƂa Nr XXXII/182/02
2002   PROTOKÓƁ NR 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
2002   UchwaƂa Nr XXXV/210/02
1997   PROTOKÓƁ NR 06/2004 z dnia 18 lutego 2004 r.
1992   UchwaƂa Nr XXXVIII/223/02
1992   Ireneusz PawƂowski
1991   PROTOKÓƁ NR 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1988   PROTOKÓƁ NR 39/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1987   UchwaƂa Nr 28/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1986   przetarg nieograniczony na:
1985   BoĆŒena Gottfried
1983   UchwaƂa Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
1983   UchwaƂa Nr IV/21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1983   rok 2005
1982   PROTOKÓƁ NR 11/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
1981   UCHWAƁA Nr XXXIII/200/2002
1981   UchwaƂa Nr XXXII/189/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1979   UchwaƂa Nr XVI/89/2000
1979   PROTOKÓƁ NR 20/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1977   WNIOSKI
1974   UCHWAƁA NR XXXII/189/02
1973   UchwaƂa Nr XXV/140/2001
1969   UchwaƂa Nr XXVII/156/01
1966   PROTOKÓƁ NR 7/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1965   UCHWAƁA NR XIII/66/99
1965   Waldemar Lemiesz
1964   Ilona Stankiewicz
1963   UchwaƂa Nr XXVI/147/2001
1961   UchwaƂa Nr XXIX/167/01
1960   PROTOKÓƁ NR 20/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
1959   UchwaƂa Nr XXVIII/159/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1958   UchwaƂa Nr XXI/116/2000
1954   UchwaƂa Nr 20/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1953   UchwaƂa Nr XXXII/191/02
1953   UchwaƂa Nr XXVI/154/2001
1953   PROTOKÓƁ NR 10/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1951   UchwaƂa Nr XIV/70/2000
1950   UchwaƂa Nr 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
1949   PROTOKÓƁ NR 15/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 r.
1948   UchwaƂa Nr XV/83/2000
1947   ogƂoszenie naboru
1946   UchwaƂa Nr XXIV/128/2001
1946   UCHWAƁA NR XXV/145/2001
1946   UchwaƂa Nr XXVI/153/2001
1943   UchwaƂa Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1943   UchwaƂa Nr XXIII/129/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1942   UchwaƂa Nr XXIV/129/2001
1942   UCHWAƁA NR XVIII/102/2000
1942   UCHWAƁA Nr XIX/113/2000
1940   od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.
1940   przetarg nieograniczony
1939   UCHWAƁA NR XIII/65/99
1938   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1937   PROTOKÓƁ NR 43/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1936   PROTOKÓƁ NR 33/2004 z dnia 14 wrzeƛnia 2004 r.
1936   UchwaƂa Nr 53/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1934   UchwaƂa Nr XXXVII/216/02
1932   PROCEDURY
1929   UchwaƂa Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1929   Edward SadƂowski
1928   UchwaƂa Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1928   UchwaƂa Nr XVI/94/2000
1925   UchwaƂa Nr XXXVIII/222/02
1924   PROTOKÓƁ NR 29/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.
1924   UchwaƂa Nr XIII/48/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1923   UchwaƂa Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1923   UchwaƂa Nr II/10/02
1922   UchwaƂa Nr XII/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
1922   UCHWAƁA NR XXIV/131/2001
1922   UCHWAƁA Nr XXX/171/01
1918   UchwaƂa Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1917   UchwaƂa Nr XV/77/2000
1916   UchwaƂa Nr XXVI/152/2001
1916   PROTOKÓƁ NR 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r.
1916   PROTOKÓƁ Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1915   UchwaƂa Nr XV/76/2000
1915   PROTOKÓƁ NR 15/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1914   UchwaƂa Nr XVI/91/2000
1914   UchwaƂa Nr XX/113/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1913   UchwaƂa Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1913   UchwaƂa Nr XXXII/183/02
1913   UchwaƂa Nr XXXI/178/2001
1913   UCHWAƁA NR XIX/114/2000
1912   UchwaƂa Nr XXIV/134/2001
1911   UchwaƂa Nr XXXIII/192/2002 r.
1911   UchwaƂa Nr XV/79/2000
1911   Jan Pawlak
1910   UchwaƂa Nr 57/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1910   JarosƂaw Ileczko
1909   UchwaƂa Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1909   PROTOKÓƁ NR 23/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1908   UchwaƂa Nr XV/75/2000
1907   UchwaƂa Nr XXII/120/2000
1906   UchwaƂa Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1904   UchwaƂa Nr XXVIII/157/2001
1904   JarosƂaw Stankiewicz
1902   UchwaƂa Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1902   UCHWAƁA Nr XXXVI/214/02
1902   UCHWAƁA NR XXV/139/2001
1902   UchwaƂa Nr XV/81/2000
1900   UCHWAƁA Nr XXXIII/196/02
1899   UchwaƂa Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1899   UchwaƂa Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1899   UchwaƂa Nr XXXIII/198/2002
1899   UchwaƂa Nr XIV/72/2000
1897   PROTOKÓƁ NR 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
1897   UchwaƂa Nr XXVI/155/01
1897   PROTOKÓƁ NR 17/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1896   UchwaƂa Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1896   UCHWAƁA Nr XXXIII/197/2002
1894   UchwaƂa Nr XVI/96/2000
1893   UchwaƂa Nr X/61/03 z dnia 1 paĆșdziernika 2003 r.
1892   UchwaƂa Nr XIV/69/2000
1889   rok 2009
1888   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1887   UCHWAƁA NR XXVIII/160/2001
1886   UCHWAƁA Nr XXXIII/195/2002
1886   UchwaƂa Nr 33 /2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1885   UchwaƂa Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
1885   UchwaƂa Nr II/7/02
1884   UchwaƂa Nr 11/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1882   PROTOKÓƁ NR 5/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1881   UCHWAƁA NR VI/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1881   UchwaƂa Nr XXVI/148/2001
1881   UchwaƂa Nr XIV/73/2000
1881   UchwaƂa Nr XII/58/99
1877   PROTOKÓƁ NR 12/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.
1877   PROTOKÓƁ NR 23/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1877   UchwaƂa Nr XVII/ 89/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1877   UCHWAƁA NR X/54/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1877   UchwaƂa Nr 45/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1876   PROTOKÓƁ NR 03/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
1876   UchwaƂa nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1876   UchwaƂa Nr XXXI/177/2001
1876   UchwaƂa Nr XXIV/138/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1876   PROTOKÓƁ NR 16/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1875   PROTOKÓƁ NR 07/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.
1872   UchwaƂa Nr XIV/76/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1872   OgƂoszenie o przetargu
1869   UchwaƂa Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1868   UchwaƂa nr IV/19/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
1868   UchwaƂa Nr XXV/142/2001
1868   PROTOKÓƁ NR 33/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1867   przetarg nieograniczony na
1866   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1865   UchwaƂa Nr 16/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1865   UchwaƂa Nr XXI/118/2000
1864   UCHWAƁA NR XXIII/127/2001
1863   UchwaƂa Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1863   UchwaƂa Nr XV/86/2000
1863   Krzysztof Kunce
1862   UCHWAƁA Nr VIII/48/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1861   UchwaƂa Nr XXXVIII/220/02
1861   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1860   UchwaƂa Nr V/33/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1858   UchwaƂa Nr IV/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1858   PROTOKÓƁ NR 6/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1857   UchwaƂa Nr XVII/ 99/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1851   UchwaƂa Nr 34/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1851   UchwaƂa Nr XXXI/187/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1848   UchwaƂa Nr XV/80/2000
1847   UchwaƂa Nr II/14/02
1847   UchwaƂa Nr XV/78/2000
1847   PROTOKÓƁ NR 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1846   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1845   UchwaƂa Nr 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1842   UchwaƂa Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1842   UCHWAƁA NR XXVI/150/01
1840   UchwaƂa Nr XVII/ 90/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1838   UchwaƂa Nr XVIII/101/2000
1835   PROTOKÓƁ NR 25/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1835   UchwaƂa Nr II/12/02
1834   UchwaƂa Nr IV/17/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1834   UchwaƂa Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
1832   UchwaƂa Nr XXXVII/215/02
1832   PRZETARG NIEOGRANICZONY
1831   UchwaƂa Nr I/4/02
1831   UchwaƂa Nr XXVI/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1831   WƂadysƂaw Dusza
1830   UchwaƂa Nr XV/80/04 z dnia 17 marca 2004 r.
1830   PROTOKÓƁ NR 44/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
1830   JĂłzef Warowy
1829   WNIOSKI
1829   UchwaƂa Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1828   UchwaƂa Nr 24/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1827   UchwaƂa Nr XXXIII/194/2002
1826   UchwaƂa Nr 50/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1826   UchwaƂa Nr 58/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1826   XXVI SESJA RADY POWIATU
1824   UchwaƂa Nr XXXIV/201/02
1824   StanisƂaw StępieƄ
1823   UchwaƂa Nr XVI/81/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1823   OgƂoszenie o naborze
1820   od 15 marca 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.
1820   Informacja o finansach Powiatu Pyrzyckiego
1818   UchwaƂa Nr 35/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1817   UchwaƂa Nr 25/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1816   UchwaƂa Nr VII/47/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1816   UchwaƂa Nr 60/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1815   ZADANIA
1814   UCHWAƁA NR XXIV/132/2001
1813   UchwaƂa nr XIV/77/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1813   UchwaƂa Nr XVIII/106/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1813   UchwaƂa Nr 29/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1813   UCHWAƁA NR VI/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1813   UchwaƂa Nr XXVI/142/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1812   UCHWAƁA NR XXXII/188/2002
1812   UchwaƂa Nr XXX/172/01
1812   UchwaƂa Nr 10/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1811   PROTOKÓƁ NR 08/2004 z dnia 2 marca 2004 r.
1811   UchwaƂa Nr 40/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1811   UchwaƂa Nr 20/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1811   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1809   UchwaƂa Nr XVII/ 98/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1807   UchwaƂa Nr I/3/02
1807   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1806   UchwaƂa Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1806   Andrzej Drabczyk
1805   UchwaƂa Nr 22/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1802   UCHWAƁA NR X/59/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1802   UCHWAƁA NR XXXII/187/2002
1802   PROTOKÓƁ NR 4/2005 z dnia 1 lutego 2005 r.
1802   UCHWAƁA NR XXIV/133/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1800   PROTOKÓƁ NR 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1799   UchwaƂa Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1799   UchwaƂa Nr XXXIV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 r
1796   UchwaƂa Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1796   UchwaƂa Nr V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1796   XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1796   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1793   UCHWAƁA NR X/62/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1790   UchwaƂa Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1790   UchwaƂa Nr XXIII/131/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1790   PROTOKÓƁ NR 16/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1789   UchwaƂa Nr XXXII/181/02
1789   UchwaƂa Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1789   UchwaƂa Nr I/1/02
1789   od 21 wrzeƛnia 2005 r. do 26 paĆșdziernika 2005 r.
1789   PROTOKÓƁ NR 2/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1788   UchwaƂa Nr XXII/121/2000
1787   UchwaƂa Nr XVIII/105/2000
1786   PROTOKÓƁ NR 9/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
1785   UchwaƂa Nr 51/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1784   UchwaƂa Nr 26/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1784   UchwaƂa Nr 6/2005 z dnia 11 stycznia 2005r.
1783   UchwaƂa Nr 36/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1783   UchwaƂa Nr XVII/ 96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1782   UchwaƂa Nr 47/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1781   UchwaƂa Nr 21/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
1779   UchwaƂa Nr XXIV/139/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1778   UchwaƂa Nr V/34/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1778   UCHWAƁA NR X/60/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1778   ogƂoszenie naboru
1777   UchwaƂa Nr XIX/107/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1777   UchwaƂa Nr XXII/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1776   UchwaƂa Nr 15/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1776   UchwaƂa Nr I/2/02
1776   PROTOKÓƁ NR 25/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1775   UchwaƂa Nr 12/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1775   PROTOKÓƁ NR 14/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1774   PROTOKÓƁ NR 34/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1773   UchwaƂa Nr V/25/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1773   UchwaƂa Nr V/26/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1772   UchwaƂa Nr 43/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1772   UchwaƂa Nr VI/44/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1772   UCHWAƁA Nr VII/46/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1772   UchwaƂa Nr 22/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1770   UCHWAƁA Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1770   UCHWAƁA NR XXVI/146/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1769   UchwaƂa Nr 41/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1769   Ireneusz PawƂowski
1768   rok 2006
1766   UchwaƂa Nr XVII/ 94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1766   UchwaƂa Nr XVII/ 92/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1766   PROTOKÓƁ NR 42/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1766   PROTOKÓƁ NR 28/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1762   UCHWAƁA NR XXXIII/193/02
1760   PROTOKÓƁ NR 11/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1759   UchwaƂa Nr I/5/02
1759   UchwaƂa Nr XXII/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1759   UchwaƂa Nr 58/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1758   ogƂoszenie o konkursie
1757   UchwaƂa Nr 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1757   UchwaƂa Nr 45/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1757   OgƂoszenie o rokowaniach
1756   UchwaƂa Nr 17/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1756   UchwaƂa Nr V/24/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1756   UchwaƂa Nr II/11/02
1756   UchwaƂa Nr 36/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1754   UchwaƂa Nr VI/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1754   UchwaƂa Nr 46/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1754   UchwaƂa Nr 61/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1754   UchwaƂa Nr 46/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1753   PROCEDURY
1753   Wiktor ToƂoczko
1752   UchwaƂa Nr 33/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1750   PROTOKÓƁ NR 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1750   UchwaƂa Nr V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1749   UchwaƂa Nr 7/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r
1748   UchwaƂa Nr 16/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1748   PROTOKÓƁ NR 30/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1748   PROTOKÓƁ Nr 5/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1747   UchwaƂa Nr 59/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1746   UchwaƂa Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1746   przetarg nieograniczony na
1745   UchwaƂa Nr II/13/02
1744   UchwaƂa Nr XVII/ 91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1744   UchwaƂa Nr 19/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1742   PROTOKÓƁ Nr 10/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1740   UchwaƂa Nr IV/16/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1735   UchwaƂa Nr XVIII/105/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1734   UchwaƂa Nr XIII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1734   UchwaƂa Nr XX/112/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1734   UchwaƂa Nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1734   PROTOKÓƁ NR 27/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
1730   UchwaƂa Nr 63/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1729   UchwaƂa Nr II/9/02
1728   UchwaƂa Nr IV/18/2003 z dnia 29 stycznia 2003r.
1727   UchwaƂa Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1727   UchwaƂa Nr XXII/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1727   PROTOKÓƁ NR 6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.
1725   UchwaƂa Nr 42/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1725  
1724   UchwaƂa Nr 27/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1723   UchwaƂa Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1721   UchwaƂa Nr IV/23/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1719   UchwaƂa Nr XIX/108/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1718   UchwaƂa Nr I/6/02
1718   Marek Mazur
1717   UchwaƂa Nr 24/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1716   UchwaƂa Nr 36 / 2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1716   kontakt
1715   UchwaƂa Nr VI/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1712   UchwaƂa Nr XIII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1712   UchwaƂa Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1711   UCHWAƁA Nr XXIV/132/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1711   MirosƂaw Bitenc
1710   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1709   OgƂoszenie o przetargu
1708   UCHWAƁA NR XXIV/135/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1707   UCHAWAƁA NR XXIV/137/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1706   UchwaƂa Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1704   UchwaƂa Nr XVIII/104/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1704   UchwaƂa Nr 44/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1703   UchwaƂa Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1703   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1703   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1702   PROTOKÓƁ NR 26/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1701   rok 2008
1700   UchwaƂa Nr IV/22/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1699   UchwaƂa Nr XVIII/102/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1698   UchwaƂa Nr VI/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1698   UchwaƂa Nr 14/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1694   UchwaƂa Nr 54/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1694   UchwaƂa Nr XVI/82/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
1694   UchwaƂa Nr 38/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1693   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1692   UchwaƂa Nr VII/32/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1692   Krystyna Konik
1690   PROTOKÓƁ NR 22/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1689   UchwaƂa Nr 27A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1688   UchwaƂa Nr 35A/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1688   PROTOKÓƁ NR 21/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1688   UchwaƂa Nr XXIX/164/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1687   UchwaƂa Nr 5/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1686   XXVII SESJA RADY POWIATU
1685   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1684   UchwaƂa Nr XXVI/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1684   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1683   UchwaƂa Nr 18/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1681   UCHWAƁA NR XXVII/157/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1679   UchwaƂa Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1678   PROTOKÓƁ NR 19/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1678   MieczysƂaw Mularczyk
1677   UCHWAƁA NR XXVI/143/05 z dnia 29 czerwca 2005 R.
1676   PROTOKÓƁ NR 45/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1675   UchwaƂa Nr 30/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1674   UchwaƂa Nr 18/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1673   UchwaƂa Nr XIV/62/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1672   UCHWAƁA NR VIII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1672   UchwaƂa Nr XXII/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1670   UchwaƂa Nr 32/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1670   JarosƂaw Stankiewicz
1669   UchwaƂa Nr 62/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1669   PROTOKÓƁ NR 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1668   PROTOKÓƁ NR 38/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1668   Przetarg nieograniczony na
1667   PROTOKÓƁ NR 39/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1667   PROTOKÓƁ NR 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
1666   UchwaƂa Nr V/23/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1666   PROTOKÓƁ Nr 11/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1664   UCHWAƁA NR VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
1663   przetarg nieograniczony
1661   PROTOKÓƁ NR 41/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r.
1661   UchwaƂa Nr 45/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
1660   UchwaƂa Nr 55/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1660   PROTOKÓƁ Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
1659   Edward SadƂowski
1659   PROTOKÓƁ NR 35/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1658   UchwaƂa Nr 43/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1658   PROTOKÓƁ NR 30/2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1656   UchwaƂa Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1655   UchwaƂa Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1655   od 26 stycznia 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1654   UchwaƂa Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1654   UchwaƂa Nr 13/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1653   UchwaƂa Nr 30/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1653   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1652   UCHWAƁA NR XXXII/193/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1650   UchwaƂa Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1650   PROTOKÓƁ Nr 6/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
1649   UchwaƂa Nr II/2/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1648   XXX SESJA RADY POWIATU
1647   UchwaƂa Nr 38/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1647   UchwaƂa Nr 27/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1646   UchwaƂa Nr 31/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1646   OgƂoszenie o drugim przetargu na
1644   UchwaƂa Nr IX/39/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1643   UchwaƂa Nr 52/2004 z dnia 23 listopada 2003 r.
1643   UchwaƂa Nr 56/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1643   Lucyna KozioƂ
1640   UchwaƂa Nr 29/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1638   UchwaƂa Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
1637   UchwaƂa Nr 17/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1637   UchwaƂa Nr 44 / 2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1637   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1636   UchwaƂa Nr 42/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1636   PROTOKÓƁ NR 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1636   rok 2011
1635   XXVIII SESJA RADY POWIATU
1634   UchwaƂa Nr 37/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1634   XXXII SESJA RADY POWIATU
1633   UchwaƂa Nr 56/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1632   UchwaƂa Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1631   UchwaƂa Nr XXVI/149/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1631   UchwaƂa Nr 59 /05 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1630   UchwaƂa Nr 9/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1629   UCHWAƁA Nr XXX/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1628   UchwaƂa Nr XXVI/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1628   UchwaƂa Nr 41/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1628   PROTOKÓƁ NR 37/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1627   UchwaƂa Nr XVIII/103/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1627   PROTOKÓƁ NR 31/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1626   UchwaƂa Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
1624   UchwaƂa Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1624   Informacja o sprzedaĆŒy
1623   XXXIV SESJA RADY POWIATU
1622   UchwaƂa Nr 49/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1622   UCHWAƁA Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1622   UchwaƂa Nr VII/33/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1617   PROTOKÓƁ NR 9/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1616   PROTOKÓƁ Nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r.
1616   XVIII SESJA RADY POWIATU
1616   rok 2010
1612   UchwaƂa Nr 37/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1610   UchwaƂa Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1608   UchwaƂa Nr XIX/109/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1608   UCHWAƁA Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1608   PROTOKÓƁ NR 36/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.
1608   UchwaƂa Nr 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1607   UchwaƂa Nr 39/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1607   PROTOKÓƁ Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.
1607   UchwaƂa Nr XLI/236/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1605  
1605   UchwaƂa Nr XXVIII/161/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005
1604   UchwaƂa Nr 40/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1603   UchwaƂa Nr 28A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1603   UchwaƂa Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1603   Dariusz JagieƂƂo
1601   od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.
1599   UchwaƂa Nr 51/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1598   rok 2007
1597   UchwaƂa Nr XXVI/148/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1597   XXXI SESJI RADY POWIATU
1597   UchwaƂa Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1596   UCHWAƁA NR XXV/140/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1596   Anna CzerwiƄska
1595   II SESJA RADY POWIATU
1592   PROTOKÓƁ NR 19/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.
1592   UchwaƂa Nr 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1592   od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.
1590   OgƂoszenie o przetargu
1589   ogƂoszenie naboru
1588   PROTOKÓƁ NR 3/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
1588   UchwaƂa Nr XXXVII/219/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1587   UchwaƂa Nr 49/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1586   PROTOKÓƁ Nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r.
1585   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1584   UchwaƂa Nr XXXVI/210/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1584   UchwaƂa Nr XXXVII/218/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1584   od 25 paĆșdziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.
1581   UchwaƂa Nr XXX/176/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1581   UCHWAƁA Nr XXXII/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1581   UchwaƂa Nr 2/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1581   PROTOKÓƁ Nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1580   informacja o wywieszeniu wykazu
1579   UCHWAƁA NR XXVI/147/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1579   UchwaƂa Nr V/22/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1579   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1578   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1577   UchwaƂa Nr XXIV/134/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1577   UCHWAƁA NR XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1573   UchwaƂa Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1571   XIV SESJA RADY POWIATU
1570   PROTOKÓƁ NR 40/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
1569   UCHWAƁA NR XXXII/192/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1569   UchwaƂa nr 5A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1569   PROTOKÓƁ NR 28/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1568   UCHWAƁA NR XXIX/166/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1567   przetarg nieograniczony na:
1567   PROTOKÓƁ Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1566   przetarg w formie przetargu ustnego
1565   UchwaƂa Nr XXVII/155/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1564   JarosƂaw Ileczko
1562   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1561   MirosƂawa Joanna Ć»wiereƂƂo
1560   PROTOKÓƁ NR 36/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1560   PROTOKÓƁ Nr 25/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1558   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1557   PROTOKÓƁ NR 32/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1556   PROTOKÓƁ NR 24/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1556   III SESJA RADY POWIATU
1554   PROTOKÓƁ NR 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1554   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1552   UchwaƂa Nr 39/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1551   UchwaƂa Nr 48/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.
1550   UchwaƂa Nr XXIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1550   UchwaƂa Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1549   UchwaƂa Nr XXXIV/200/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
1548   UchwaƂa Nr XXXVII/212/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1547   UchwaƂa Nr 26/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1546   UchwaƂa Nr XXXI/188/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1545   OdwoƂanie przetargu
1544   PROTOKÓƁ NR 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1544   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1543   UchwaƂa Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1543   Marek Mazur
1541   PROTOKÓƁ NR 7/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1539   PROTOKÓƁ NR 26/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1537   PROTOKÓƁ NR 24/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
1537   UCHWAƁA Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1536   UchwaƂa Nr XXXVI/205/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1536   UchwaƂa Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1536   UchwaƂa Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1533   UCHWAƁA NR III/13/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1532   PROTOKÓƁ NR 27/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1532   PROTOKÓƁ Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1530   UchwaƂa Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1530   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1528   UchwaƂa Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1528   UchwaƂa Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1526   UchwaƂa Nr 23/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1526   UCHWAƁA NR XXXII/194/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1526   UchwaƂa Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
1526   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1525   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1525   UchwaƂa Nr 63/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1525   Kontakt
1523  
1523   UchwaƂa Nr 38 /05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1521   UchwaƂa Nr 47/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1520   Robert Betyna
1519   UchwaƂa Nr XXX/175/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1519   PROTOKÓƁ NR 25/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1519   od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.
1518   PROTOKÓƁ NR 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1518   UCHWAƁA Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1515   UchwaƂa Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1515   UchwaƂa Nr XXXIII/196/06 z dnia 26 kwietnia 2006
1515   PROTOKÓƁ Nr 21/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1514   PROTOKÓƁ Nr 14/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1513   UCHWAƁA NR VIII/36/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1512   Urszula Konopnicka
1511   UchwaƂa Nr 39/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1511   PROTOKÓƁ Nr 15/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1511   Komisja Rewizyjna
1511   od 23 czerwca do 30 sierpnia 2011 r.
1509   UCHWAƁA NR XXVIII/160/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1509   PROTOKÓƁ NR 42/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1509   UchwaƂa Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
1509   UchwaƂa Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1508   PROTOKÓƁ NR 4/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.
1508   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1506   PROTOKÓƁ NR 33/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1506   UchwaƂa Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1505   UchwaƂa Nr XXVII/154/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1505   UchwaƂa Nr XXXVI/204/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1503   UchwaƂa Nr XXX/182/05 z dnia 28 grudnia 2005 r
1503   UchwaƂa Nr XXXIV/199/06 z dnia 28 czerwca 2006r
1503   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1502   UchwaƂa Nr XXVIII/158/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005r.
1500   UchwaƂa Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.
1500   UchwaƂa Nr 66/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1499   UchwaƂa Nr XXXVI/211/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1498   UCHWAƁA Nr XXX/169/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1497   UchwaƂa Nr XXXVI/203/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1496   UchwaƂa Nr 52/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1496   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1496  
1495   UchwaƂa Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1494   UchwaƂa Nr 69/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1493   UchwaƂa Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1492   od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
1492   UchwaƂa Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1491   UchwaƂa Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1490   UchwaƂa Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1490   UchwaƂa Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006r.
1490   UchwaƂa Nr VI/31/07 z dnia 14 marca 2007r.
1490   od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.
1489   PROTOKÓƁ Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1489   Przetarg nieograniczony na
1488   VIII SESJA RADY POWIATU
1487   UchwaƂa Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1487   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1485   UchwaƂa Nr 34/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1483   UchwaƂa Nr XXX/184/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1483   PROTOKÓƁ NR 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1483   PROTOKÓƁ NR 14/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1483   UchwaƂa Nr XII/47/07 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1483   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1482   UchwaƂa Nr 4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1481   UchwaƂa Nr 61/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1481  
1480   UchwaƂa Nr IV/ 15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1479   UchwaƂa Nr 21/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1479   UchwaƂa Nr 37/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1479   UchwaƂa Nr 39/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1478   UCHWAƁA NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1478   Mariusz Majak
1476   UchwaƂa Nr 55 / 2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1476   UchwaƂa Nr 2/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1476   UchwaƂa Nr XXXVI/206/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1476   PROTOKÓƁ Nr 48/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
1475   PROTOKÓƁ NR 37/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1475   VI SESJA RADY POWIATU
1475   UCHWAƁA NR XIII/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1475   Komisja Rewizyjna
1474   UchwaƂa Nr XXXV/202/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1473   UchwaƂa Nr XXXVII/216/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1473   UCHWAƁA NR XXX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1473   UchwaƂa Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
1472   UchwaƂa Nr XXXVII/215/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1471   UchwaƂa Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1470   UCHWAƁA NR XXXII/190/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1470   UchwaƂa Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1469   UchwaƂa Nr 70 / 2005 z 14 grudnia 2005 r.
1469   UchwaƂa Nr 49/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1469   UCHWAƁA NR IX/41/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1467   UchwaƂa Nr 28 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1467   od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.
1465   UchwaƂa Nr 14/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1465   OgƂoszenie o przetargu
1465   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1464   PROTOKÓƁ Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1463   UchwaƂa Nr XXVII/156/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005r.
1463   UchwaƂa Nr 60/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1463   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1461   UchwaƂa Nr XXXVI/208/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1461   V SESJA RADY POWIATU
1461   UchwaƂa Nr 55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1460   UCHWAƁA NR XXX/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1460   PROTOKÓƁ Nr 4/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1460   UCHWAƁA NR XVIII/92/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1459   UchwaƂa Nr 65/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1458   IV SESJA RADY POWIATU
1457   UchwaƂa Nr 42/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1456   PROTOKÓƁ NR 8/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
1456   StanisƂaw Leszek Wudarczyk
1455   PROTOKÓƁ NR 32/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1455   UchwaƂa Nr XIII/51/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1455   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1454   UchwaƂa nr 28/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1454   UchwaƂa Nr 48/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1452   UchwaƂa Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1452   OgƂoszenie o przetargu
1450   UCHWAƁA Nr XXX/170/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1450   UchwaƂa Nr 35/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1450   Piotr Rybkowski
1449   UchwaƂa Nr 31/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1448   UCHWAƁA NR VI/28/07 z dnia 14 marca 2007r.
1447   UchwaƂa Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.
1447   UchwaƂa Nr 23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1447   PROTOKÓƁ NR 31/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1446   UchwaƂa Nr XXIX/165/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1446   UchwaƂa Nr XXXVII/217/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1446   UchwaƂa Nr VI/30/07 z dnia 14 marca 2007r.
1445   UchwaƂa Nr 62/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1445   PROTOKÓƁ Nr 2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.
1445   OgƂoszenie o przetargu
1445   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1443   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1442   UchwaƂa Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1441   XIII SESJA RADY POWIATU
1440   UchwaƂa Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1439   UchwaƂa nr VI/25/07 z dnia14 marca 2007r.
1437   UchwaƂa Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1437   UchwaƂa Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1437   od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.
1437   OgƂoszenie o przetargu
1436   UchwaƂa Nr 60/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1436   UchwaƂa Nr XXXVI/209/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1436   UchwaƂa Nr XI/45/07 z dnia 10 paĆșdziernika 2007 r.
1436   od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrzeƛnia 2008 r.
1435   PROTOKÓƁ NR 21/2006 z dnia 5 lipca 2006 r
1435   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1435   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1434   UchwaƂa Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1433   UchwaƂa Nr 57 / 2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1433   UchwaƂa Nr 71/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1432   UchwaƂa Nr 56/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1432   UchwaƂa Nr 95/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1431   UchwaƂa Nr 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1430   X SESJA RADY POWIATU
1429   August Adam Kimbar
1427   VII SESJA RADY POWIATU
1427   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1426   UCHWAƁA NR XXXIII/195/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
1426   PROTOKÓƁ NR 34/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1425   PROTOKÓƁ NR 38/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1424   PROTOKÓƁ NR 35/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1421   od 29 paĆșdziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.
1420   UchwaƂa Nr XXX/180/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1420   UchwaƂa Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1420   UchwaƂa Nr XIII/55/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1419   PROTOKÓƁ NR 17/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
1418   przetarg nieograniczony
1417   PROTOKÓƁ Nr 19/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1416   UchwaƂa Nr 64/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1415   UchwaƂa Nr IX/38/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1415   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1413   UchwaƂa Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007r.
1412   od 26 lutego 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1412   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1411   UchwaƂa Nr 32/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r
1411   UchwaƂa Nr 31/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1410   UchwaƂy Nr X/43/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1409   UchwaƂa Nr 54 / 2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1409   UchwaƂa Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1408   UchwaƂa Nr 53/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1408   UchwaƂa Nr XXX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1407   OgƂoszenie o rokowaniach
1405   UchwaƂa nr 5/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1405   UchwaƂa Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1405   UchwaƂa Nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1405   UchwaƂa Nr 43/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1404   rok 2009
1403   UchwaƂa Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1401   UchwaƂa Nr XV/75/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1401   ProtokoƂy Kontroli
1400   UchwaƂa Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1400   UchwaƂa Nr 8/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1400   PROTOKÓƁ Nr 24/2007 z dnia 1 paĆșdziernika 2007 r.
1400   PROTOKÓƁ Nr 25/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1398   UCHWAƁA NR XV/71/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1398   kontakt
1397   UchwaƂa Nr 3/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1396   XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1395   UchwaƂa Nr IX/40/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1395   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1394   UchwaƂa Nr XXX/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1394   od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.
1393   UchwaƂa Nr XIII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1393   OgƂoszenie o rokowaniach
1391   UchwaƂa nr 6/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1391   UchwaƂa Nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1391   PROTOKÓƁ Nr 20/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1390   UchwaƂa Nr 41/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1390   PROTOKÓƁ Nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1389   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1388   PROTOKÓƁ Nr 17/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1387  
1387   REALIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH
1385   IX SESJA RADY POWIATU
1384   PROTOKÓƁ NR 23/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1384   UCHWAƁA NR X/42/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1384   UchwaƂa Nr X/44/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1383   UchwaƂa Nr 24/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1383   RadosƂaw Rutkiewicz
1381   UchwaƂa nr 27/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1381   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1379   UchwaƂa Nr 68/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1379   UchwaƂa Nr XXX/185/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1379   UchwaƂa Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1379   UchwaƂa Nr 42/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1375   UchwaƂa Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1375   UchwaƂa Nr XIII/53/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1374   UchwaƂa Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1374   UchwaƂa Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1374   UchwaƂa Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1374   XXXII SESJA RADY POWIATU
1372   XX SESJA RADY POWIATU
1370   od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.
1369   UchwaƂa Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
1369   UchwaƂa Nr 43/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1368   UchwaƂa Nr 19/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1368   UchwaƂa Nr 62/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1368   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1368   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1368   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - usƂugi
1367   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1366   PROTOKÓƁ Nr 29/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1365   PROTOKÓƁ Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1365   UchwaƂa Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1364   XV SESJA RADY POWIATU
1363   PROTOKÓƁ Nr 8/2007 z dnia 19 marca 2007 r.
1362   UchwaƂa Nr XXX/183/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1362   UchwaƂa Nr 13/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1362   UchwaƂa Nr 51/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1362   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1362   UchwaƂa Nr 80/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1362   UCHWAƁA NR XXXVII/203/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1361   UchwaƂa Nr XIII/57/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1360   Anna ElĆŒbieta Drewniak
1359   UchwaƂa Nr XVI/77/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1358   UchwaƂa Nr 53/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1358   UchwaƂa Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.
1358   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1357   UchwaƂa Nr 12A/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1357   PROTOKÓƁ Nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1357   UchwaƂa Nr XXIX/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1354   UchwaƂa Nr 7/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1354   UchwaƂa Nr 46/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r
1354   PROTOKÓƁ Nr 13/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
1352   UchwaƂy Nr XV/69/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1352   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1351   UchwaƂa Nr XL/227/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1351   Terminarz posiedzeƄ
1350   UchwaƂa Nr XXXVII/214/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1349   Komisja ƚrodowiska
1348   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1347   UchwaƂa Nr XIV/61/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1347   PROTOKÓƁ Nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1346   UchwaƂa Nr 14/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1345   PROTOKÓƁ Nr 40/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1342   OgƂoszenie o przetargu
1340   PROTOKÓƁ Nr 33/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1339   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1339   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1337   rok 2008
1337   ProtokoƂy Kontroli
1337   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1336   UchwaƂa Nr 68/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1336   XLI SESJA RADY POWIATU
1335   UchwaƂa Nr 50/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1335   UchwaƂa Nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1335   UchwaƂa Nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1334   PROTOKÓƁ Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1334   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1332   UchwaƂa Nr 40/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r
1331   UchwaƂa Nr 61/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1330   UchwaƂa Nr 5/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1330   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1330  
1330   OgƂoszenie o rokowaniach
1329   UchwaƂa Nr 19/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1328   UchwaƂa Nr 57/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1328   UCHWAƁA NR XIV/63/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1328   UchwaƂa Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1326   UchwaƂa Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1325   UchwaƂa nr 63/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1325   UCHWAƁA NR XV/66/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1325   PROTOKÓƁ Nr 7/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
1325   ogƂoszenie o konkursie
1324   UchwaƂa Nr XV/73/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1324   PROTOKÓƁ Nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
1323   UchwaƂa Nr 56/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.
1323   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1322   UchwaƂa Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1322   od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.
1322   Komisja Spraw SpoƂecznych
1321   UchwaƂa Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1320   UchwaƂa Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007r.
1320   XVII SESJA RADY POWIATU
1319   PROTOKÓƁ Nr 26/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1319   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1318   PROTOKÓƁ Nr 16/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1318   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1318   od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
1316   UchwaƂa Nr 6/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1316   UchwaƂa Nr XVII/83/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1316   UchwaƂa Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1315   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1313   UchwaƂa Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1312   PROTOKÓƁ Nr 34/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r
1312   PROTOKÓƁ Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1312   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1311   UchwaƂa Nr 47/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1311   UchwaƂa Nr XIII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1311   OgƂoszenie o naborze
1310   UchwaƂa Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1310   UchwaƂa Nr 25 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1309   UchwaƂa Nr XV/65/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1309   UchwaƂa Nr XVII/86/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1308   PROTOKÓƁ Nr 22/2007 z dnia 24 wrzeƛnia 2007 r.
1308   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1308   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1308   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1307   UchwaƂa Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1307   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1307   Janusz Zenon Budynek
1307   Walenty Darczuk
1307   Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczoƛci oraz Ochrony BezpieczeƄstwa Obywateli i Porządku Publicznego
1305   UchwaƂa Nr 40/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1305   rok 2010
1304   UchwaƂa Nr 48/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1304   UCHWAƁA NR XXXII/161/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1304   PaweƂ Ɓukasz BrzeziƄski
1303   PROTOKÓƁ Nr 9/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1303   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1303   Jan Marek Chmielewski
1302   UchwaƂa Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1302   UchwaƂa Nr XII/46/07 z dnia 24 paĆșdziernika
1302   PROTOKÓƁ Nr 8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1302   UchwaƂa Nr XVI/80/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1302   PROTOKÓƁ Nr 37/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1299   UchwaƂa Nr 44/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1299   UchwaƂa Nr 44/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1298   Sprawozdanie z realizacji
1297   UchwaƂa Nr 55/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1295   UchwaƂa Nr 61/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1294   UchwaƂa Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
1294   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1293   UchwaƂa Nr 4/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1293   ElĆŒbieta Gabruch
1291   UchwaƂa Nr 27/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1290   XVI SESJA RADY POWIATU
1290   od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.
1290   XXXV SESJA RADY POWIATU
1289   UchwaƂa Nr 24/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1289   od 24 wrzeƛnia 2009 r. do 27 paĆșdziernika 2009 r.
1288   od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
1288   ElĆŒbieta Teresa Cichacka
1287   UchwaƂa Nr XVI/78/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1286   XIX SESJA RADY POWIATU
1286   UchwaƂa Nr XXXVI/194/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1286   UchwaƂa Nr XXXVI/196/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1286   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1284   UchwaƂa nr 57/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1284   UchwaƂa Nr XX/103/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1283   UchwaƂa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1283   PROTOKÓƁ Nr 27/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1282   UchwaƂa Nr 35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1282   ZADANIA
1281   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1280   UchwaƂa nr 6A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1279   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1278   UchwaƂa Nr 64/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1278   UchwaƂa Nr 45/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1278   UchwaƂa Nr XXXII/171/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1278   PROTOKÓƁ Nr 13/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1278   od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.
1278   MieczysƂaw Mularczyk
1278   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1277   PROTOKÓƁ Nr 28/2007 z dnia 29 paĆșdziernika 2007 r.
1276   PROTOKÓƁ Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.
1276   UchwaƂa Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1276   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1275   UchwaƂa Nr XVI/79/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1274   UchwaƂa Nr 1/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1274   UchwaƂa Nr 60/2008 z dnia 28 wrzeƛnia 2008 r.
1273   PROTOKÓƁ Nr 50/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1273   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1271   PROTOKÓƁ Nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1271   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1270   UchwaƂa Nr 44/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1269   UchwaƂa Nr 34/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1269   Zarząd Powiatu 2006-2010
1267   PROTOKÓƁ Nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1264   PROTOKÓƁ Nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1264   UCHWAƁA NR XLII/239/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1264   Informacja o wyborze oferty
1264  
1263   UchwaƂa Nr 41/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1263   PROTOKÓƁ Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1263   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego II kadencji
1262   UchwaƂa Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1262   UchwaƂa Nr 9/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1262   UchwaƂa Nr 10/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1262   UchwaƂa Nr 38/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1262   Drugi przetarg nieograniczony
1261   PROTOKÓƁ Nr 31/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1261   XXIII SESJA RADY POWIATU
1259   PROTOKÓƁ Nr 26/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1259   UCHWAƁA Nr XIII/50/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1259   UCHWAƁA NR XIII/49/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1259   od 18 wrzeƛnia 2008 r. do 28 paĆșdziernika 2008 r.
1257   rok 2008
1256   od 21 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2010 r.
1255   UchwaƂa Nr 22 /2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1255   UchwaƂa Nr XIV/60/08 z dnia 06 lutego 2008
1255   UchwaƂa Nr 8/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
1255   UchwaƂa Nr 28/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1255   UchwaƂa Nr XX/100/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1255   XXV SESJA RADY POWIATU
1253   UchwaƂa Nr 30/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1253   UCHWAƁA NR XIV/59/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1253   PROTOKÓƁ Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1251   UchwaƂa Nr XXXI/148/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1250   UCHWAƁA NR XV/68/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1250   UchwaƂa Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1250   PROTOKÓƁ Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1249   UchwaƂa Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1249   UchwaƂa Nr XX/102/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1249   PROTOKÓƁ Nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1249   PROTOKÓƁ Nr 39/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1249   rok 2009
1248   UCHWAƁA NR XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1248   Otwarty konkurs ofert
1247   UchwaƂa Nr 55/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1247   PROTOKÓƁ Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
1247   UCHWAƁA NR XVII/87/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1246   PROTOKÓƁ Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1246   UchwaƂa nr 41/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku
1246   UchwaƂa Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1245   UchwaƂa Nr 49/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1245   UchwaƂa Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1244   UchwaƂa Nr 66/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1244   UchwaƂa Nr 33/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1243   przetarg nieograniczony na
1243   UchwaƂa Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1243   XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1243   Kontakt
1241   PROTOKÓƁ Nr 32/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1241   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1241   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1241   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1241   Komisja DoraĆșna
1240   PROTOKÓƁ Nr 30/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.
1240   UCHWAƁA NR XVI/76/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1240   rok 2011
1240   PROTOKÓƁ Nr 25/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1240   PROTOKÓƁ Nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1239   UchwaƂa Nr 17/2008 z dnia 31 marca 2008 r
1239   ogƂoszenie o konkursie
1238   UchwaƂa Nr 13/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1238   Jan Dominik Jaworski
1237   UchwaƂa Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1237   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1235   UCHWAƁA Nr 18/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1235   UchwaƂa Nr 46/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1235   UCHWAƁA NR XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1234   PROTOKÓƁ Nr 33/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1233   UchwaƂa Nr XXXI/153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1231   UchwaƂa Nr 37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1231   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1230   Terminarz posiedzeƄ
1230   AndĆŒelika Sobolewska
1229   UCHWAƁA Nr XV/72/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1229   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1228   UchwaƂa Nr 23/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1228   PROTOKÓƁ Nr 23/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1228  
1225   PROTOKÓƁ Nr 18/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1223   PROTOKÓƁ Nr 31/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.
1223   UchwaƂa Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1222   od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrzeƛnia 2009 r.
1222   UCHWAƁA NR XIX/94/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1221   UchwaƂa Nr 45/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1220   UchwaƂa nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1220   UchwaƂa Nr 26/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1219   UchwaƂa nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1219   UchwaƂa Nr XL/228/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1218   UchwaƂa Nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1218   UchwaƂa nr 64/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 roku
1217   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1217   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1217   od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrzeƛnia 2010 r.
1216   UchwaƂa Nr 37/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1216   UchwaƂa Nr 22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1216   PROTOKÓƁ Nr 46/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
1216   UCHWAƁA NR XXXII/156/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1216  
1214   PROTOKÓƁ Nr 14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
1214   OgƂoszenie o przetargu
1214   OgƂoszenie o naborze
1213   PROTOKÓƁ Nr 28/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1213   UchwaƂa Nr XXIII/120/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1213   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1212   UchwaƂa Nr 12/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1212   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1212   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1211   UchwaƂa Nr XXVI/134/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1211   rok 2011
1210   UchwaƂa nr 49/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1210   PROTOKÓƁ Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1209   przetarg nieograniczony
1209   UchwaƂa nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1209   UCHWAƁA NR XV/70/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1209   PROTOKÓƁ Nr 11/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1208   UchwaƂa Nr 15/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1208   UchwaƂa nr 70/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 roku
1208   UchwaƂa Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1207   UchwaƂa Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1207   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1207   Komisja Rewizyjna
1206   UchwaƂa Nr 35/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1206   Barbara Sykucka
1205   UchwaƂa Nr XV/67/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1203   UchwaƂa Nr 59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1203   UchwaƂa Nr 77/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1203   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1202   UchwaƂa Nr XXII/110/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1201   UchwaƂa Nr 36/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1201   PROTOKÓƁ Nr 15/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1201   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1200   UchwaƂa Nr 20/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
1199   UchwaƂa Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1198   UchwaƂa Nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1198   UchwaƂa Nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1198   UCHWAƁA NR VII/45/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1197   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1197   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1196   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1195   OgƂoszenie o przetargu
1194   przetarg nieograniczony na
1194   PROTOKÓƁ Nr 12/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1193   Przetarg nieograniczony na:
1193   PROTOKÓƁ Nr 42/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1193   XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1193   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji
1192   UchwaƂa Nr 53/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1192   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1191   PROTOKÓƁ Nr 36/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 r.
1190   UchwaƂa Nr 52/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1190   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1190   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1189   UchwaƂa Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1189   UchwaƂa Nr 40/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1189   PROTOKÓƁ Nr 51/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1189   PROTOKÓƁ Nr 22/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1189   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1188   przetarg nieograniczony na
1188   PROTOKÓƁ Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1187   UchwaƂa Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1187   UchwaƂa Nr XVII/84/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1186   UchwaƂa Nr 57/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1186   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1186  
1186   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1184   UchwaƂa Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1184   PROTOKÓƁ Nr 41/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1184   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1184   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1183   UCHWAƁA Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
1183   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1182   rok 2013
1181   PROTOKÓƁ Nr 39/2008 z dnia 22 paĆșdziernika 2008 r.
1181   UchwaƂa Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1181   UchwaƂa Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1181   UchwaƂa Nr XXXIX/217/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1180   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1178   UchwaƂa Nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1178   UchwaƂa Nr XXIX/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1178   UCHWAƁA NR XXIX/158/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1176   PROTOKÓƁ Nr 19/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1176   UchwaƂa Nr 62/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1175   UchwaƂa Nr XXII/111/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1175   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1174   PROTOKÓƁ Nr 29/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1174   UCHWAƁA NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1173   UchwaƂa Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
1173   UchwaƂa Nr 52/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1172   UchwaƂa Nr XXVIII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1172   BartƂomiej KrĂłlikowski
1171   UchwaƂa Nr 20/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1171   Ankieta
1171   UchwaƂa Nr XXXVI/197/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1171   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1170   UchwaƂa Nr 48/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1170   UchwaƂa Nr XXV/127/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1170   UchwaƂa Nr XXXV/188/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1170   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1169   PROTOKÓƁ Nr 12/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1169   PROTOKÓƁ Nr 45/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1169   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1168   Przetarg nieograniczony na:
1168   UchwaƂa Nr 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1168   UchwaƂa Nr XVIII/88/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1168   XXXVIII SESJA RADY POWIATU
1168   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1168   Komisja BudĆŒetowa
1168   UCHWAƁA NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1167   Komisja Spraw SpoƂecznych
1167   Andrzej Drabczyk
1166   PROTOKÓƁ Nr 34/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1166   PROTOKÓƁ Nr 32/2009 z dnia 2 wrzeƛnia 2009 r.
1166   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1165   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1165   Wzory wnioskĂłw i formularzy
1164   UchwaƂa Nr 50/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1164   UchwaƂa Nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1164   PROTOKÓƁ Nr 16/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1164   PROTOKÓƁ Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1164   UCHWAƁA NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1163   PROTOKÓƁ Nr 35/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1163   od 28 paĆșdziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.
1163   Otwarty konkurs ofert
1162   UchwaƂa Nr 21/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1162   PROTOKÓƁ Nr 17/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1162   UCHWAƁA Nr XXIX/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1162   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1161   przetarg nieograniczony na
1161   UchwaƂa Nr 21/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1161   UchwaƂa Nr 58/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1160   Wyniki wyborĂłw
1159   UchwaƂa Nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1158   PROTOKÓƁ Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1156   PROTOKÓƁ Nr 21/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.
1156   UchwaƂa Nr XLI/235/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1155   PROTOKÓƁ Nr 7/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1155   PROTOKÓƁ Nr 37/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1153   XXII SESJA RADY POWIATU
1152   PROTOKÓƁ Nr 18/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1151   UchwaƂa Nr 51/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1151   PROTOKÓƁ Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
1150   XXXI SESJA RADY POWIATU
1150   UchwaƂa Nr XXXIII/176/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1149   ZADANIA
1148   UchwaƂa Nr 54/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1147   PROTOKÓƁ Nr 19/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1147   UchwaƂa Nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1147   UchwaƂa Nr XL/226/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1147   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1146   XXVI SESJA RADY POWIATU
1146   PROTOKÓƁ Nr 33/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1146   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1145  
1145   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1144   UchwaƂa Nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1144   UchwaƂa Nr 25/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1144   Komisja BudĆŒetowa
1143   UchwaƂa Nr 26/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1143   PROTOKÓƁ Nr 22/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.
1143   UchwaƂa Nr 36/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1143   UchwaƂa Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1142   UchwaƂa Nr XXII/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1142   PROTOKÓƁ Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1142   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1142   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1141   UchwaƂa Nr 60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1141   UCHWAƁA NR XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1141   PROTOKÓƁ Nr 23/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1141   UchwaƂa Nr 62/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1141   UchwaƂa Nr 13/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1141   Komisja BudĆŒetowa
1140   UchwaƂa Nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1140   PROTOKÓƁ Nr 9/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1140   UchwaƂa Nr XXXVI/199/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1139   UchwaƂa Nr 66/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1139   UCHWAƁA NR XXVII/135/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
1139   XXXIV NADZWYCZAJNA SESJI RADY POWIATU
1138   UchwaƂa Nr 32/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1138   UchwaƂa Nr 79/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1138   PROTOKÓƁ Nr 30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1137   PROTOKÓƁ Nr 16/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1137   UchwaƂa Nr 86/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1137   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1137   Zaproszenie do skƂadania ofert
1136   UchwaƂa Nr XXXIV/180/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1136   od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.
1135   UchwaƂa Nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1135   UchwaƂa Nr XXXII/158/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1135   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1134   UchwaƂa Nr 51/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1134   UchwaƂa Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1134   UchwaƂa Nr XXXIV/179/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1133   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1132   UchwaƂa Nr XX/104/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1132   UchwaƂa Nr 67/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1132   UchwaƂa Nr XXXII/169/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1131   PROTOKÓƁ Nr 28/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1131   PROTOKÓƁ Nr 47/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1131   kontrole zewnętrzne
1130   UCHWAƁA NR IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1129   UchwaƂa Nr 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1128   przetarg nieograniczony
1128   UchwaƂa Nr 76/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1128   UchwaƂa Nr 26/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
1126   UchwaƂa Nr 47/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1124   UchwaƂa Nr XXIII/117/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1124   PROTOKÓƁ Nr 14/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1124   UCHWAƁA NR XLI/232/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1123   UchwaƂa nr 65/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 roku
1123   UchwaƂa Nr XXXI/154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1122   PROTOKÓƁ Nr 35/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1122   PROTOKÓƁ Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1122   PROTOKÓƁ Nr 21/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1122   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1120   UchwaƂa Nr 11/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1119   Polityka Jakoƛci
1119   ProtokoƂy Kontroli
1119   UchwaƂa Nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1118   UchwaƂa Nr XXXV/187/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1118   UCHWAƁA NR XXXVIII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1118   PROTOKÓƁ Nr 43/2011 z dnia 5 paĆșdziernika 2011 r.
1118   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1117   PROTOKÓƁ Nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1117   UchwaƂa Nr XXXVIII/214/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1117   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1117   UchwaƂa Nr XLI/233/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1116   przetarg nieograniczony na:
1116   UchwaƂa Nr XXXI/151/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1116   UCHWAƁA NR IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1116   PROTOKÓƁ Nr 27/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1115   UchwaƂa Nr 39/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1115   OgƂoszenie o przetargu
1115   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1115   UchwaƂa Nr 64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1115   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1114   PROTOKÓƁ Nr 34/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
1114   PROTOKÓƁ Nr 15/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1113   UchwaƂa Nr XVIII/89/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1113   UchwaƂa Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1113   UCHWAƁA XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1113   kontakt
1112   UchwaƂa Nr XXII/109/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1112   UchwaƂa Nr XXII/116/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1112   PROTOKÓƁ Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
1112   UchwaƂa Nr XXIX/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1112   UchwaƂa Nr XXXI/155/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1112   PROTOKÓƁ Nr 43/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
1112   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1111   UchwaƂa Nr 35/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1111   UchwaƂa Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009
1111   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1110   UchwaƂa Nr 72/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1110   UCHWAƁA NR XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1110   PROTOKÓƁ Nr 14/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
1110   UchwaƂa Nr XXXVII/206/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1110   UchwaƂa Nr 22/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
1109   UchwaƂa Nr 9/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1108   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1107   PROTOKÓƁ Nr 15/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
1107   UchwaƂa Nr XLII/244/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1106   PROTOKÓƁ Nr 49/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1106   PROTOKÓƁ Nr 29/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1106   UchwaƂa Nr XXXVI/195/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1106   UchwaƂa Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1106   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1105   UchwaƂa Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1105   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1104   UchwaƂa Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1104   UchwaƂa Nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1103   PROTOKÓƁ Nr 8/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.
1103   UchwaƂa Nr XXXVI/191/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.
1103   UchwaƂa Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1102   PROTOKÓƁ Nr 38/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1101   PROTOKÓƁ Nr 21/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1101   UchwaƂa Nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1101   UCHWAƁA NR XIX/93/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1101   Komisja Oƛwiaty, Kultury, i Sportu
1100   UchwaƂa Nr 76/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1100   UchwaƂa Nr XXXII/167/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1100   PROTOKÓƁ Nr 38/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1100   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1100   UCHWAƁA NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1099   PROTOKÓƁ Nr 31/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1098   UchwaƂa Nr XXIII/122/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1098   PROTOKÓƁ Nr 24/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
1097   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1097   PROTOKÓƁ Nr 24/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.
1097   OgƂoszenie o rokowaniach
1097   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1096   PROTOKÓƁ Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r.
1095   UchwaƂa Nr XXIII/121/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1095   XXIX SESJA RADY POWIATU
1095   UchwaƂa Nr XXXV/183/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1094   UchwaƂa Nr XXII/113/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1094   Komisja ƚrodowiska
1093   UchwaƂa Nr 20/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1093   UCHWAƁA NR XXXVI/192/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1093   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1092   UchwaƂa Nr XXV/129/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1092   UchwaƂa Nr 12/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1092   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1092   UchwaƂa Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1091   UchwaƂa Nr XXIII/125/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1091   UchwaƂa Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1091   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1090   UchwaƂa Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.
1090   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1089   UchwaƂa Nr 38/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1089   PROTOKÓƁ Nr 6/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1089   UchwaƂa Nr 59/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1089   UchwaƂa Nr 88/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1089   PROTOKÓƁ Nr 41/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1088   UchwaƂa Nr 31/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1088   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1087   UchwaƂa Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1086   UchwaƂa Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1086   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1086   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1085   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1083   rok 2012
1083   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1082   PROTOKÓƁ Nr 40/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1082   Komisja BudĆŒetowa
1081   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1080   UchwaƂa Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1080   UchwaƂa Nr XXV/130/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1080   UchwaƂa Nr XXXI/152/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1080   PROTOKÓƁ Nr 44/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1079   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1078   UchwaƂa Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1078   UchwaƂa Nr 63/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1078   UCHWAƁA NR XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1078   UchwaƂa Nr 36/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1078   UchwaƂa Nr XXXV/190/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1077   UchwaƂa Nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1076   UchwaƂa Nr XXXIII/178/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1075   PROTOKÓƁ Nr 27/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.
1075   UchwaƂa Nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
1075   UCHWAƁA NR XXIX/139/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r
1075   UCHWAƁA NR XX/96/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1075   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1075   UCHWAƁA NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
1073   UCHWAƁA NR XXXII/157/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1073   PROTOKÓƁ Nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.
1073   UCHWAƁA NR XXXVIII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1072   PROTOKÓƁ Nr 43/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
1072   PROTOKÓƁ Nr 47/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1071   UCHWAƁA NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1071   XVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1069   UCHWAƁA NR XX/97/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1069   UCHWAƁA NR XLII/240/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1068   UchwaƂa Nr 83/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1068   UCHWAƁA NR XX/99/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1067   UchwaƂa nr 42/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku
1067   PROTOKÓƁ Nr 44/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1067   PROTOKÓƁ Nr 48/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1067   XXXVII SESJA RADY POWIATU
1067   PROTOKÓƁ Nr 25/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1067   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
1066   UCHWAƁA Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku
1066   UchwaƂa Nr 7/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1066   UCHWAƁA NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r
1066   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1065   UchwaƂa Nr 75/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1065   UchwaƂa Nr 68/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1065   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1065   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1064   UchwaƂa Nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1064   UchwaƂa Nr 31/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1064   UCHWAƁA NR XXXIII/175/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1064   PROTOKÓƁ Nr 50/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1064   UchwaƂa Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1064   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1064   WYKAZ ZGƁOSZEƃ ROBÓT BUDOWLANYCH
1063   UchwaƂa Nr 17/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1063   UchwaƂa Nr 53/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1062   UchwaƂa Nr 46/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1062   UchwaƂa Nr XXV/131/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1062   UchwaƂa nr XLI/234/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1061   UchwaƂa Nr XXIX/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1061   UchwaƂa Nr XXXVI/200/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1061   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1060   UchwaƂa XXXII/166/09 Z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1060   UchwaƂa Nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1060   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1060   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1059   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1059  
1058   UchwaƂa Nr 14/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1058   UCHWAƁA NR XXXVII/204/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1058   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - zmiana
1057   przetarg nieograniczony na
1057   PROTOKÓƁ Nr 35/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
1056   UchwaƂa Nr XXXI/150/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1056   UchwaƂa Nr 39/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1056   OgƂoszenie o przetargu
1056   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1056   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1055   UCHWAƁA NR XXIII/124/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1055   UCHWAƁA NR XX/98/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1054   UchwaƂa Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1054   PROTOKÓƁ Nr 27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.
1054   UchwaƂa Nr 75/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1054   UchwaƂa Nr XXXV/189/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1054   UCHWAƁA NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1054   PROTOKÓƁ Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1054   UchwaƂa Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1053   UchwaƂa Nr 73/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1053   PROTOKÓƁ Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1053   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1053   ogƂoszenie naboru
1052   XXXIII SESJA RADY POWIATU
1052   PROTOKÓƁ Nr 18/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1052   PROTOKÓƁ Nr 27/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1052   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1052   rok 2012
1052   STATUT POWIATU PYRZYCKIEGO
1051   UCHWAƁA NR XXIII/118/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1051   UchwaƂa Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1051   UchwaƂa Nr 40/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1051   UchwaƂa Nr XXXVII/205/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1051   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1050   UchwaƂa Nr 56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1050   UchwaƂa Nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1050   XXXIX SESJA RADY POWIATU
1050   PROTOKÓƁ Nr 30/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1050   POWIAT PYRZYCKI
1050   Komunikat
1049   UchwaƂa Nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1049   UCHWAƁA NR XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1049   UchwaƂa Nr 3/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1048   przetarg nieograniczony na:
1048   PROTOKÓƁ Nr 36/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1048   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1047   UchwaƂa Nr 85/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1045   UchwaƂa Nr XXXII/170/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1045   UchwaƂa Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1045   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1045   UCHWAƁA NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1045   ZADANIA
1044   UchwaƂa Nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1044   PROTOKÓƁ Nr 46/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
1044   UchwaƂa Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1044   PROTOKÓƁ Nr 20/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1044   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1044   Informacja o wyborze oferty
1044   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1043   UchwaƂa Nr XXIV/126/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
1043   PROTOKÓƁ Nr 26/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1042   UchwaƂa Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1042   UchwaƂa Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1042   PROTOKÓƁ Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1042   PROTOKÓƁ Nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
1042   UchwaƂa Nr XXXVIII/213/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1042   UCHWAƁA NR XX/119/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
1042   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1041   przetarg nieograniczony na:
1041   UchwaƂa Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1041   UchwaƂa Nr XXXII/164/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1041   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1041   UchwaƂa Nr 61/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1041   Komisja DoraĆșna
1040   UCHWAƁA NR XLII/241/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1040   OgƂoszenie o zamĂłwieniu na przeprowadzenie audytu
1038   UchwaƂa Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1038   UchwaƂa Nr XXXIII/173/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1038   UchwaƂa Nr XXXVIII/212/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1038   UchwaƂa Nr 43/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1038   PROTOKÓƁ Nr 37/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1038   UchwaƂa Nr V/18/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1037   UchwaƂa Nr 43/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1037   UchwaƂa Nr 59/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1037   UchwaƂa Nr 96/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1037   PROTOKÓƁ Nr 8/2010 z dnia 2 marca 2010 r.
1036   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1036   UchwaƂa Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1036   UchwaƂa Nr 91/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1036   PROTOKÓƁ Nr 30/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
1035   UchwaƂa Nr XXXIII/174/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1035   UchwaƂa Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1034   UchwaƂa Nr XL/229/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1034   PROTOKÓƁ Nr 20/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
1033   PROTOKÓƁ Nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1033   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1033   ANALIZY
1032   UchwaƂa Nr 80/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1032   UchwaƂa Nr 52/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1032   PROTOKÓƁ Nr 9/2010 z dnia 9 marca 2010 r.
1032   UchwaƂa Nr XII/65/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
1032   rok 2013
1032   UchwaƂa Nr 65/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
1031   PROTOKÓƁ Nr 17/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r.
1031   UchwaƂa Nr 30/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1031   UchwaƂa Nr IV/16/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1029   przetarg nieograniczony na:
1029   PROTOKÓƁ Nr 22/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
1029   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1028   XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1028   UchwaƂa Nr 71/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1027   UchwaƂa Nr 69/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1027   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1026   UchwaƂa Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1026   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1025   PROTOKÓƁ Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
1025   UchwaƂa Nr XXXIX/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1025   PROTOKÓƁ Nr 39/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1024   UchwaƂa Nr XX/101/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1024   UCHWAƁA NR XXXVIII/211/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1024   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1023   UchwaƂa Nr 83/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1023   UchwaƂa Nr XXXIX/221/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1023   UchwaƂa Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1022   UchwaƂa Nr XXXV/186/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1022   UchwaƂa Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1022   UchwaƂa Nr 5/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1021   UchwaƂa Nr XXXII/172/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1021   UchwaƂa Nr 28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1021   UchwaƂa Nr 75/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1020   UchwaƂa Nr 15/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1020   UCHWAƁA Nr 50/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1020   UchwaƂa Nr XXXII/160/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1019   UchwaƂa Nr 22/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1018   UchwaƂa Nr 54/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1018   Komisja Rewizyjna
1018   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1017   UchwaƂa Nr XXXVI/202/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1016   PROTOKÓƁ Nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
1015   UchwaƂa Nr 64/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1015   UchwaƂa Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1015   od 25 paĆșdziernika do 27 grudnia 2012 r.
1014   UCHWAƁA NR XXXII/162/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1014   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1013   UchwaƂa Nr 61/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1013   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1012   UchwaƂa Nr 32/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1012   UCHWAƁA Nr 48/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1012   XLII SESJA RADY POWIATU
1012   od 27 paĆșdziernika do 27 grudnia 2011 r.
1012   UchwaƂa Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
1011   UchwaƂa Nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1011   VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1009   UCHWAƁA NR XX/95/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1009   PROTOKÓƁ Nr 26/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1009   UchwaƂa Nr 64/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1008   UchwaƂa Nr 86/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1008   UchwaƂa Nr 67/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1008   UchwaƂa Nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1008   UchwaƂa Nr 65/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1008   PROTOKÓƁ Nr 43/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
1007   UCHWAƁA NR 4/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1007   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1007   Robert SĂłjka
1006   UchwaƂa Nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1006   VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1006   rok 2010
1005   UchwaƂa Nr 23/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1005   UchwaƂa Nr 71/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1005   UchwaƂa Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1004   UchwaƂa Nr 79/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1004   PROTOKÓƁ Nr 46/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
1004   UchwaƂa Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1003   UchwaƂa Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1003   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1002   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1002   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1001   przetarg nieograniczony na:
1001   UCHWAƁA Nr 51/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
1000   przetarg nieograniczony na:
1000   UchwaƂa Nr 47/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1000   UchwaƂa Nr 84/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1000   UchwaƂa Nr 21/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1000   UchwaƂa Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
999   UchwaƂa Nr XXXIX/218/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
999   PROTOKÓƁ Nr 41/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
999   UchwaƂa Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
999   PROTOKÓƁ Nr 14/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
999   UCHWAƁA NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
999   UchwaƂa Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
999   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
998   UchwaƂa Nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
998   UCHWAƁA NR XXXVI/193/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
998   PROTOKÓƁ Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
998   UCHWAƁA NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
998   od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.
997   UchwaƂa Nr 71/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
996   PROTOKÓƁ Nr 42/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
996   UchwaƂa Nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
996   UchwaƂa Nr VII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
996   UCHWAƁA NR XXXI/165/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
995   UchwaƂa Nr 23/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
995   UchwaƂa Nr 32/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
995   PROTOKÓƁ Nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
995   UchwaƂa Nr VII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
994   UchwaƂa Nr 41/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
994   UCHWAƁA Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
994   ZADANIA
993   UchwaƂa Nr XXXII/165/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
993   UchwaƂa Nr 25/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
993   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
992   UchwaƂa Nr 66/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
992   UchwaƂa Nr 73/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
992   UchwaƂa Nr XLII/242/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
992   UchwaƂa Nr XLII/246/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
991   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
991   UchwaƂa Nr IV/13/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
991   UchwaƂa Nr 67 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
990   UchwaƂa Nr IV/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
989   UchwaƂa Nr XXXII/159/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
989   UchwaƂa Nr 31/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
988   PROTOKÓƁ Nr 10/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
987   UchwaƂa Nr 92/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
987   UchwaƂa Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
987   PROTOKÓƁ Nr 15/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
987   UchwaƂa Nr 83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
987   OGƁOSZENIA
986   UCHWAƁA NR XXXV/185/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
986   UchwaƂa Nr 6/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
985   UchwaƂa Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
984   UchwaƂa Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
984   UCHWAƁA NR XXIII/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
984   UCHWAƁA NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
983   UCHWAƁA Nr 45/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
983   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
983   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
982   PROTOKÓƁ Nr 48/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
982   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
982   ogƂoszenie o konkursie
981   UchwaƂa Nr XXXVI/201/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
980   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
980   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
979   UchwaƂa Nr 53/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
979   UchwaƂa Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
979   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
978   PROTOKÓƁ Nr 31/2010 z dnia 21 wrzeƛnia 2010 r.
978   UchwaƂa Nr 83/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
978   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
977   przetarg nieograniczony na:
977   UchwaƂa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2009 r.
977   UchwaƂa Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
977   UCHWAƁA Nr 47/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
977   UchwaƂa Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
977   UchwaƂa Nr 14/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
977   PROTOKÓƁ Nr 7/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.
977   UCHWAƁA NR XXIV/137/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
976   UchwaƂa Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
975   UchwaƂa Nr 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
975   UchwaƂa nr CXVI.311.2013
974   przetarg nieograniczony na:
974   UchwaƂa Nr 66/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
973   UchwaƂa Nr XXXIX/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
973   UchwaƂa Nr 68/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
973   PROTOKÓƁ Nr 33/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
973   UCHWAƁA NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
972   PROTOKÓƁ Nr 45/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
972   UchwaƂa Nr 11/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
972   UchwaƂa Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
972   UCHWAƁA NR XXXVIII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
972   OgƂoszenie o rokowaniach
971   UchwaƂa nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
971   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
971   UchwaƂa Nr 73/2009 z dnia 21 paĆŒdziernika 2009 r.
971   UchwaƂa Nr XXXIX/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
971   UchwaƂa Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
971   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
971   rok 2012
970   UchwaƂa Nr 90/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
970   OgƂoszenie o rokowaniach
969   UchwaƂa Nr 17A/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
969   UchwaƂa Nr 60/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
969   UchwaƂa Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
969   UchwaƂa Nr 48/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
969   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
968   UchwaƂa Nr 33/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
968   UchwaƂa Nr 77/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
968   UCHWAƁA NR XLI/231/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
968   od 29 grudnia 2011 r. do 21 lutego 2012 r.
967   UchwaƂa Nr IV/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
966   UchwaƂa Nr XXXV/182/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
966   UchwaƂa Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
966   UchwaƂa Nr 41/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
966   UchwaƂa Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
966   UchwaƂa Nr 88/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
966   UchwaƂa Nr VII/38/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
966   UchwaƂa Nr 27/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
966   kontakt
965   UchwaƂa Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
965   PROTOKÓƁ Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.
965   PROTOKÓƁ Nr 35/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
965   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
964   PROTOKÓƁ Nr 44/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
964   UCHWAƁA NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
963   UCHWAƁA Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
962   od 23 lutego do 27 marca 2012 r.
961   UchwaƂa Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
961   PROTOKÓƁ Nr 34/2010 z dnia 5 paĆșdziernika 2010 r.
961   UchwaƂa Nr 76/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
961   UCHWAƁA NR V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
961   PROTOKÓƁ Nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
961   UchwaƂa Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
961   PROTOKÓƁ Nr 22/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
960   UchwaƂa Nr 87/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
960   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
960   od 1 do 27 wrzeƛnia 2011 r.
960   od 18 kwietnia do 25 czerwca 2013 r.
960   OgƂoszenie o rokowaniach
959   UchwaƂa Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
959   UchwaƂa Nr 27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
959   UchwaƂa Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
959   UchwaƂa IV/12/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
959   UchwaƂa Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
959   UchwaƂa Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
957   UchwaƂa Nr 25/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
957   UchwaƂa Nr 29/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
957   UchwaƂa Nr 56/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
957   UCHWAƁA Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
957   UchwaƂa Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
956   PROTOKÓƁ Nr 40/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r
955   UchwaƂa Nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
955   UchwaƂa Nr 51/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
955   UchwaƂa Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
954   PROTOKÓƁ Nr 38/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.
954   UchwaƂa Nr 21/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
954   UchwaƂa Nr 30/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
954   od 28 czerwca do 18 wrzeƛnia 2012 r.
953   UchwaƂa Nr XXXIX/219/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
953   PROTOKÓƁ Nr 32/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
953   UCHWAƁA NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
952   UchwaƂa Nr 13/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
952   UchwaƂa Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
952   UchwaƂa Nr 58/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
952   UCHWAƁA NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
952   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
951   UchwaƂa Nr 15/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
951   UCHWAƁA NR XLI/230/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
951   PROTOKÓƁ Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
950   Komunikat
950   UchwaƂa Nr 52/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
950   Komisja DoraĆșna
949   UCHWAƁA Nr 22/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
949   UchwaƂa Nr 27/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
949   UchwaƂa Nr 5/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
949   UchwaƂa Nr IV/10/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
948   UchwaƂa Nr 60/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
948   UchwaƂa Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
947   UchwaƂa Nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
947   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
946   UchwaƂa Nr 72 /2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
946   kontakt
945   PROTOKÓƁ Nr 49/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.
945   UchwaƂa Nr 48/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
945   PROTOKÓƁ Nr 23/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
944   UchwaƂa Nr 74/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
944   UchwaƂa Nr 42/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
944   UCHWAƁA Nr 46/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
944   UchwaƂa Nr 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
944   UchwaƂa Nr 93/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
944   UchwaƂa Nr 69/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
943   UchwaƂa Nr 11/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
943   PROTOKÓƁ Nr 13/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
943   Dokumenty
941   UchwaƂa Nr XLII/243/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
941   PROTOKÓƁ Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
941   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
940   UchwaƂa Nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku
940   UchwaƂa Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
940   UCHWAƁA NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
940   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
939   UCHWAƁA Nr 49/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
939   UchwaƂa Nr 29/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
939   UchwaƂa Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
939   UchwaƂa Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
938   UchwaƂa Nr 62 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
938   UchwaƂa Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
937   UchwaƂa Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
937   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
937   UchwaƂa Nr 57/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
936   UchwaƂa Nr 33/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
936   UCHWAƁA NR XLII/238/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
936   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
934   UchwaƂa Nr XLII/237/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
934   PROTOKÓƁ Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
934   UCHWAƁA X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
933   przetarg nieograniczony na
933   UchwaƂa Nr 70/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
933   UchwaƂa Nr 47/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
933   UchwaƂa Nr 79/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
933   UCHWAƁA NR XIX/112/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
933   XXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
932   UchwaƂa Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.
932   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
931   PROTOKÓƁ Nr 47/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
931   UCHWAƁA NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
931   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
930   UchwaƂa Nr XVI/89/12 z dnia 28 marca 2012 r.
930   UCHWAƁA XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
929   UCHWAƁA Nr 35/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
929   PROTOKÓƁ Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
929   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
928   PROTOKÓƁ Nr 6/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
927   PROTOKÓƁ Nr 42/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.
927   UchwaƂa Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
927   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
927   OBWIESZCZENIA
926   UCHWAƁA NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
926   UCHWAƁA Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
925   przetarg nieograniczony na
925   UchwaƂa Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
925   UCHWAƁA NR XXXIX/215/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
924   UchwaƂa Nr 44/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
924   PROTOKÓƁ Nr 36/2010 z dnia 18 paĆșdziernika 2010 r.
924   UchwaƂa Nr 34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
924   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
924   UCHWAƁA XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
924   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
923   UchwaƂa Nr 63 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
923   PROTOKÓƁ Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
923   PROTOKÓƁ Nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
922   UchwaƂa Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
922   UchwaƂa Nr 87/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
922   UchwaƂa Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
922   PROTOKÓƁ Nr 40/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
921   UchwaƂa Nr 69/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
921   PROTOKÓƁ Nr 23/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
921   PROTOKÓƁ Nr 11/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
921   UchwaƂa Nr 53/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
921   UchwaƂa Nr 72/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
921   MirosƂaw Gryczka
920   UchwaƂa Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
920   UchwaƂa Nr 59/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
920   PROTOKÓƁ Nr 45/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
919   XXI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
918   UCHWAƁA Nr 34/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
918   PROTOKÓƁ Nr 28/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
918   UchwaƂa Nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
918   UchwaƂa Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
918   UchwaƂa Nr XXX/146/09 z dnia 20 maja 2009 r.
918   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
917   UCHWAƁA Nr 37/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
917   PROTOKÓƁ Nr 21/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
916   UchwaƂa Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
916   UchwaƂa Nr 55/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
916   UchwaƂa Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
916   UchwaƂa Nr X/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
916   UCHWAƁA NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.
916   UCHWAƁA NR XXIX/151/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
915   UchwaƂa Nr 89/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
915   UchwaƂa Nr 58/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
915   UchwaƂa Nr XI/60/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
915   PROTOKÓƁ Nr 20/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
914   UchwaƂa Nr XLII/245/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
914   XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
913   UchwaƂa Nr IX/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
913   UchwaƂa Nr 40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
913   UchwaƂa Nr 60/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
913   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
912   od 28 wrzeƛnia do 25 paĆșdziernika 2011 r.
912   Wieloletnia prognoza finansowa
911   PROTOKÓƁ Nr 49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
908   UCHWAƁA Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
908   UCHWAƁA V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
908   UCHWAƁA NR XIV/78/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
908   ElĆŒbieta Cichacka
907   UchwaƂa Nr 63/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
907   tablica ogƂoszeƄ
906   UchwaƂa Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
906   PROTOKÓƁ Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
906   UchwaƂa Nr 77/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
905   UchwaƂa Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
905   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
904   UchwaƂa Nr 80/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
903   UchwaƂa Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
903   UCHWAƁA NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
902   UchwaƂa Nr 66 /2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
902   UchwaƂa Nr 74/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
902   PROTOKÓƁ Nr 40/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
902   UchwaƂa Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
901   kontakt
901   od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.
901   PROCEDURY
900   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
898   UchwaƂa Nr 65 /2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
898   UCHWAƁA NR XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
898   UCHWAƁA NR XXIII/136/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
897   UchwaƂa Nr 50/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
897   UchwaƂa Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
897   Komunikat
897   Artur Pniewski
896   UchwaƂa Nr 74/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
896   UCHWAƁA NR XI/62/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
895   UCHWAƁA Nr 38/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
895   PROTOKÓƁ Nr 45/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
895   PROTOKÓƁ Nr 19/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
895   PROTOKÓƁ Nr 17/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r
894   UchwaƂa Nr 23/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
894   UchwaƂa Nr 25/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
894   UchwaƂa Nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
894   UCHWAƁA NR XV/82/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 46/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
892   UchwaƂa Nr 9/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
892   UchwaƂa Nr 36/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
892   PROTOKÓƁ Nr 33/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
891   UchwaƂa Nr 39/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
890   UchwaƂa Nr 52/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
890   UchwaƂa Nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
890   UchwaƂa Nr 50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
890   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
890   UchwaƂa Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
889   UchwaƂa Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
888   UchwaƂa Nr 67/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
888   UchwaƂa Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.
888   UchwaƂa Nr 31/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
887   PROTOKÓƁ Nr 29/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
887   UchwaƂa Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
887   UchwaƂa Nr VII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
887   PROTOKÓƁ Nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
886   UchwaƂa Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
886   UchwaƂa Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
886   UchwaƂa nr 47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
886   Kazimierz LipiƄski
885   UchwaƂa Nr 43/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
885   UchwaƂa Nr 39/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
885   UchwaƂa Nr 46/2010 z dnia 29 czerwca 2011 r.
885   UchwaƂa Nr 61/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
884   UchwaƂa Nr 56/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
882   UchwaƂa Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
882   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
879   PROTOKÓƁ Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
877   od 28 marca do 24 kwietnia 2012 r.
876   UchwaƂa Nr 85/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
875   UchwaƂa Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
875   UchwaƂa Nr 62/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
874   PROTOKÓƁ Nr 18/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
874   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
873   UchwaƂa Nr 70/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
873   Komunikat
873   BartƂomiej KrĂłlikowski
872   UchwaƂa Nr 67/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
871   UchwaƂa Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
871   PROTOKÓƁ Nr 37/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 29/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
871   ogƂoszenie o konkursie
870   PROTOKÓƁ Nr 28/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
870   UchwaƂa Nr 61 /2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
870   UCHWAƁA NR XXVI/146/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
870   PROTOKÓƁ Nr 48/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
870   Program Ochrony ƚrodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015
870   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
869   WNIOSKI
869   UchwaƂa Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
869   UchwaƂa Nr VIII/51/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
869   PROTOKÓƁ Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
869   UCHWAƁA NR XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
868   UchwaƂa Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
868   UchwaƂa Nr 71/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
867   UchwaƂa Nr 51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
867   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
867   UchwaƂa Nr 23/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
867   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
867   UCHWAƁA NR XXIX/156/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
866   XII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
866   UchwaƂa Nr 74/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
866   PROTOKÓƁ Nr 21/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
866   Ryszard Berdzik
865   UchwaƂa Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
865   PROTOKÓƁ Nr 34/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
864   UCHWAƁA Nr 36/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
864   UchwaƂa Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
864   PROTOKÓƁ Nr 37/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
863   UchwaƂa Nr 42/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
863   UchwaƂa Nr 62A/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
863   UchwaƂa Nr 58/2012 z dnia 21 sierpnia 2021 r.
863   UchwaƂa Nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
863   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
863   Informacja o wyborze oferty
860   UchwaƂa Nr XI/61/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
859   UCHWAƁA NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.
859   UchwaƂa Nr 28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
859   UchwaƂa nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
859   UchwaƂa Nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
859   UchwaƂa Nr XI/63/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 roku
859   UCHWAƁA NR XIII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
859   rok 2013
858   UchwaƂa Nr 72/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
858   PROTOKÓƁ Nr 31/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
857   UchwaƂa Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
856   UchwaƂa Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
856   UchwaƂa Nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
855   UchwaƂa Nr 70/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
855   XXII SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
855   PROTOKÓƁ Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
855   UchwaƂa Nr 58/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
854   UchwaƂa Nr 56/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
854   UCHWAƁA NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
853   UchwaƂa Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
853   UchwaƂa Nr 29/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
853   PROTOKÓƁ Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
853   UchwaƂa Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
852   rok 2014
850   UchwaƂa Nr 59/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
849   UchwaƂa Nr 77/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
849   UCHWAƁA NR VIII/49/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
849   UchwaƂa Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
849   UchwaƂa Nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
848   UCHWAƁA NR XXX/162/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
847   UchwaƂa Nr 69/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
847   UchwaƂa Nr 68/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
846   PROTOKÓƁ Nr 55/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
846   PROTOKÓƁ Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
845   UCHWAƁA NR XIX/111/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
845   UCHWAƁA NR II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
844   PROTOKÓƁ Nr 9/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
843   UCHWAƁA NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
842   UchwaƂa Nr XII/69/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
842   UchwaƂa Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
842   UCHWAƁA NR XV/84/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
842   UchwaƂa Nr 21/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.
841   UchwaƂa Nr 82/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
841   UchwaƂa Nr 32/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
840   UchwaƂa Nr XXI/123/12 z dnia 8 listopada 2012 roku
840   PROTOKÓƁ Nr 57/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
840   UCHWAƁA NR XXIII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
840   UchwaƂa Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
840   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
838   PROTOKÓƁ Nr 3/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 80/2011 z dnia 24 paĆșdziernika 2011 r.
837   UchwaƂa Nr 77/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
837   od 28 grudnia 2012 r. do 19 lutego 2013 r.
837   UCHWAƁA NR XXXI/168/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
837  
836   UchwaƂa Nr XII/67/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
836   UchwaƂa Nr 26/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
836   UCHWAƁA NR XIX/108/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
836   PROTOKÓƁ Nr 62/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
836   XXX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
836   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
835   PROTOKÓƁ Nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
835   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
835   Kazimierz LipiƄski
834   UchwaƂa Nr 75/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
833   PROTOKÓƁ Nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
833   UchwaƂa Nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
832   UCHWAƁA NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
832   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
831   PROTOKÓƁ Nr 32/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
831   UchwaƂa Nr XII/64/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
830   UchwaƂa Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
829   PROTOKÓƁ Nr 10/2012 z dnia 6 marca 2012 r.
829   PROTOKÓƁ Nr 39/2012 z dnia 11 wrzeƛnia 2012 r.
828   UchwaƂa Nr 30/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
828   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
828   UchwaƂa Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
827   UchwaƂa Nr 43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
827   UchwaƂa Nr 57/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
827   UCHWAƁA Nr XX/115/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
826   UchwaƂa Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
825   UchwaƂa Nr 65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
824   UchwaƂa Nr 24/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
823   UchwaƂa Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
823   PROTOKÓƁ Nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.
823   UCHWAƁA NR XXIX/155/13 z dnia 26 czerwca 2013 r
822   UchwaƂa Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
822   XXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
821   UchwaƂa Nr 47/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
821   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
820   UchwaƂa Nr 68 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
820   PROTOKÓƁ Nr 16/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
820   rok 2014
820   rok 2015
819   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
819   UCHWAƁA NR XIII/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
819   UchwaƂa Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
819   od 19 wrzeƛnia do 23 paĆșdziernika 2012 r.
819   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
818   UchwaƂa Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
817   UchwaƂa Nr XII/66/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
817   UchwaƂa Nr 63/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
817   UCHWAƁA NR XXXII/169/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
817   UchwaƂa Nr 94/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
816   UchwaƂa Nr 79/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
815   UCHWAƁA NR XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
815   UchwaƂa Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
815   UchwaƂa Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
814   UchwaƂa Nr 19/2009
814   UchwaƂa Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 27/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
813   UchwaƂa Nr XII/68/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
812   UchwaƂa Nr 88/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
812   UchwaƂa Nr 87/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
812   UchwaƂa Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
812   UchwaƂa Nr 46/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
812   UchwaƂa Nr 56/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
812   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
811   UchwaƂa Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012
810   UchwaƂa Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
810   PROTOKÓƁ Nr 17/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
810   UchwaƂa Nr 69/2013 z dnia 30 wrzesieƄ 2013 r.
810   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
810   od 25 czerwca do 29 wrzeƛnia 2015 r.
809   UchwaƂa Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
809   UchwaƂa Nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
809   UchwaƂa Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
809   UCHWAƁA NR XXXI/166/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
808   UCHWAƁA NR 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
808   UchwaƂa Nr 30/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
808   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
805   UchwaƂa Nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
805  
805   UCHWAƁA NR XXXIV/183/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
805   PROTOKÓƁ Nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
804   UchwaƂa Nr 82/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
804   PROTOKÓƁ Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
804   StanisƂaw StepieƄ
803   UchwaƂa Nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
803   PROTOKÓƁ Nr 32/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
802   UchwaƂa Nr 91/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
802   UchwaƂa Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
802   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
801   UchwaƂa Nr 81/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
800   UchwaƂa Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
800   UchwaƂa Nr 50/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
800   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
799   UchwaƂa Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
798   MichaƂ ƁuszczyƄski
797   UCHWAƁA Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
797   UchwaƂa Nr 65/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
797   UCHWAƁA XX/117/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
797   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
796   UchwaƂa Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
796   UchwaƂa Nr 60/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
796   UchwaƂa Nr 71/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
795   UCHWAƁA NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
794   UchwaƂa Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
794   UchwaƂa Nr 20/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
794   UchwaƂa Nr 57/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
794   UchwaƂa Nr 80/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 42/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
793   UchwaƂa Nr 45/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
793   UCHWAƁA NR XXIX/153/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
793   UchwaƂa Nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
793   XXXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
792   UchwaƂa Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
791   UchwaƂa Nr 86/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
791   UchwaƂa Nr 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
791   UCHWAƁA NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
791   UCHWAƁA NR XXIV/138/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
791   PROTOKÓƁ Nr 8/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
791   ZADANIA
790   UchwaƂa Nr 41/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
790   UchwaƂa Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
790   PROTOKÓƁ Nr 20/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
790   kontakt
790   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
789   UchwaƂa Nr 92/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
789   UchwaƂa Nr 38/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
789   UCHWAƁA NR XVIII/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
789   UchwaƂa Nr 55/2013 z dnia 9 lipca 2013 r
788   UchwaƂa Nr 71/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
788   UchwaƂa Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
787   UchwaƂa Nr 85/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
786   UchwaƂa Nr 34/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
786   UCHWAƁA NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
786   UchwaƂa Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
785   UchwaƂa Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
785   PROTOKÓƁ Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
785   UchwaƂa Nr 67/2013 z dnia 25 wrzesieƄ 2013
785   UchwaƂa Nr 70/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
785   Robert Betyna
784   PROTOKÓƁ Nr 39/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
784   UchwaƂa Nr 21/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
784   UchwaƂa Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
784   XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
784   UchwaƂa XVI.68.2014
783   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
783   PROTOKÓƁ Nr 44/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
783   PROTOKÓƁ Nr 45/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
783   UchwaƂa Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
783   UCHWAƁA NR XXXII/171/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
783   Wiktor ToƂoczko
782   PROTOKÓƁ Nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 60/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
782   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego V kadencji
781   UchwaƂa Nr 81/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
781   PROTOKÓƁ Nr 38/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
780   UCHWAƁA NR XVIII/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
780   PROTOKÓƁ Nr 3/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
780   PROTOKÓƁ Nr 23/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
779   UchwaƂa Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 47/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
778   UCHWAƁA NR XIX/113/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
778   UchwaƂa Nr 40/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
777   UchwaƂa Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
777   PROTOKÓƁ Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
777   UchwaƂa Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
776   UchwaƂa Nr 13/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
776   UchwaƂa Nr 62/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
775   UCHWAƁA NR XIII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
775   PROTOKÓƁ Nr 11/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
775   UchwaƂa Nr 51/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
775   UCHWAƁA NR XIX/109/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
775   UchwaƂa Nr 90/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
775   UchwaƂa Nr 72/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
775   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
775   MirosƂaw Bitenc
774   UchwaƂa Nr 91/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
774   UCHWAƁA Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
774   od 23 paĆșdziernika do 23 grudnia 2013 r.
773   UchwaƂa Nr 76/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
773   UchwaƂa Nr XIII/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
773   PROTOKÓƁ Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
773   UCHWAƁA NR XXVI/148/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
773   UchwaƂa Nr 28/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
773   PROTOKÓƁ Nr 22/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
773   UchwaƂa Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
772   UCHWAƁA NR XVIII/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
772   UchwaƂa Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
772   PROTOKÓƁ Nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
772   UchwaƂa Nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
771   UchwaƂa Nr 49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
771   UchwaƂa Nr 73/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
771   UCHWAƁA Nr XVI/86/12 z dnia 12 marca 2012 r.
771   UchwaƂa Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
771   UCHWAƁA NR XXX/161/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
771   od 26 czerwca do 17 wrzeƛnia 2013 r.
771   UCHWAƁA NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
771   OgƂoszenie
770   UchwaƂa Nr 66/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
770   UchwaƂa Nr XXI/122/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
770   Kamila MachaƂek
769   UchwaƂa Nr 84/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
769   UchwaƂa Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
769   UchwaƂa Nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
768   UchwaƂa Nr 64/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
768   UchwaƂa Nr 69/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
768   UchwaƂa Nr XXXIX/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
768   UchwaƂa Nr 27/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
768   UchwaƂa Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
767   UchwaƂa Nr 89A/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
767   UchwaƂa Nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
767   ElĆŒbieta Gabruch
766   PROTOKÓƁ Nr 54/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
766   UchwaƂa Nr 40/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
765   PROTOKÓƁ Nr 48/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
765   XXIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
765   PROTOKÓƁ Nr 30/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r
765   Zawiadomienie
764   PROTOKÓƁ Nr 58/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
764   UchwaƂa Nr 67/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
764   UchwaƂa Nr 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
764   PROTOKÓƁ Nr 19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
763   UchwaƂa Nr 11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
763   UchwaƂa Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
763   UchwaƂa Nr 11/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
763   UchwaƂa Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.
763   UchwaƂa Nr 25/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
763   UchwaƂa Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
762   UchwaƂa Nr XIV/80/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
762   PROTOKÓƁ Nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
762   od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.
761   UCHWAƁA NR XX/114/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
761   PROTOKÓƁ Nr 54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
760   UchwaƂa Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
760   PROTOKÓƁ Nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
760   UchwaƂa Nr 52/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
760   UchwaƂa Nr 75/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
760   UchwaƂa Nr 80/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
760   UchwaƂa Nr 47/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
760   UchwaƂa Nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
758   UCHWAƁA NR XVIII//100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
758   PROTOKÓƁ Nr 34/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
758   UCHWAƁA NR XXV/140/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
758   UchwaƂa Nr 54/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
758   UchwaƂa Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
757   UchwaƂa Nr 90/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
757   UchwaƂa Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
757   UchwaƂa Nr 83/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
757   UCHWAƁA NR XXXIV/180/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
756   UchwaƂa Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
756   UchwaƂa Nr 89/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
756   UchwaƂa Nr 61/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
755   UchwaƂa Nr 78/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
755   UchwaƂa Nr 18/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
755   UCHWAƁA Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
755   UchwaƂa Nr 70/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
755   UchwaƂa Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
754   UCHWAƁA NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
754   UchwaƂa Nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
753   UchwaƂa Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 44/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
752   UCHWAƁA NR XXX/159/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
751   UCHWAƁA NR XVIII/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
751   UchwaƂa Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
751   UCHWAƁA NR XIX/107/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
751   UchwaƂa Nr 74/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
751   UchwaƂa Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
750   kontakt
750   UchwaƂa Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
750   UCHWAƁA NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.
750   UchwaƂa Nr 25/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
750   PROTOKÓƁ Nr 43/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
750   UchwaƂa Nr 68/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
750   UchwaƂa Nr 45/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
750   UCHWAƁA NR XXXI/163/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
749   PROTOKÓƁ Nr 56/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
749   UCHWAƁA NR XXIX/157/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
749   UCHWAƁA NR XXXI/167/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
748   PROTOKÓƁ Nr 41/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
747   Księga Jakoƛci
747   Informacja o stanie mienia w Powiecie
746   UchwaƂa Nr 19/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
746   UchwaƂa Nr 66/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
745   PROTOKÓƁ Nr 22/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
745   UCHWAƁA NR XXIII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
745   kontakt
744   UCHWAƁA NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
744   PROTOKÓƁ Nr 21/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
744   XLI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
743   UchwaƂa Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
743   UchwaƂa Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 41/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 50/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 12/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
742   UCHWAƁA NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
742   UchwaƂa Nr 39/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 32/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 47/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
742   UchwaƂa Nr 94/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
742   UchwaƂa Nr 96/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
742   UchwaƂa Nr 97/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
742   UchwaƂa Nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
742   UchwaƂa Nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
741   UchwaƂa Nr 62/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 53/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
741   UchwaƂa Nr 72/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
741   UchwaƂa Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r
740   PROTOKÓƁ Nr 35/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
740   PROTOKÓƁ Nr 64/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
740   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
738   UchwaƂa Nr 79/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
738   PROTOKÓƁ Nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
738   PROTOKÓƁ Nr 47/2013 z dnia 8 paĆșdziernika 2013 r.
738   UchwaƂa Nr 95/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
737   PROTOKÓƁ Nr 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r
737   UchwaƂa Nr 76/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
737   ZADANIA
737   VI NADZWYCZAJA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
736   PROTOKÓƁ Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
736   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
735   UchwaƂa Nr 99/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
735   XXXV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
735   PROTOKÓƁ Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
735   ogƂoszenie o konkursie
734   UCHWAƁA NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
734   UCHWAƁA NR XIX/110/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
733   PROTOKÓƁ Nr 46/2011 z dnia 25 paĆșdziernika 2011 r.
733   UchwaƂa Nr 60/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
733   PROTOKÓƁ Nr 24/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
733   PLAN KONTROLI
732   UchwaƂa Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
731   UchwaƂa Nr XX/116/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
731   UCHWAƁA NR XXIX/152/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
731   Zaproszenie do skƂadania ofert na dzierĆŒawę lokalu uĆŒytkowego
730   PROTOKÓƁ Nr 33/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
730   UCHWAƁA NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
729   UchwaƂa Nr 89/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
729   UchwaƂa Nr 89A/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
729   UCHWAƁA NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
729   UchwaƂa Nr 42/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
729   PROTOKÓƁ Nr 29/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
729   PROTOKÓƁ Nr 42/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
729   UchwaƂa Nr 64/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
729   UchwaƂa Nr 76/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
729   UchwaƂa Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
729   UchwaƂa Nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
728   PROTOKÓƁ Nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
728   PROTOKÓƁ Nr 61/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
728   PROTOKÓƁ Nr 12/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
727   PROTOKÓƁ Nr 41/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
727   PROTOKÓƁ Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 r
727   UchwaƂa Nr XL/215/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
727   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
726   PROTOKÓƁ Nr 36/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
726   UchwaƂa Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
725   PROTOKÓƁ Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
725   UCHWAƁA NR XXXIII/173/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
725   PROTOKÓƁ Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
724   UchwaƂa Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
724   PROTOKÓƁ Nr 44/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
724   Monika Mirowska
723   PROTOKÓƁ Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
723   UCHWAƁA NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
722   UCHWAƁA NR XV/81/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
722   PROTOKÓƁ Nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
722   UchwaƂa Nr 73/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
722   UCHWAƁA NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
721   PROTOKÓƁ Nr 59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
721   UchwaƂa Nr 24/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
720   od 19 wrzeƛnia do 22 paĆșdziernika 2013 r.
719   PROTOKÓƁ Nr 25/2008
719   UchwaƂa Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
719   PROTOKÓƁ Nr 59/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
719   PROTOKÓƁ Nr 10/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
719   UCHWAƁA NR II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
718   od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.
718   Ariel Ostolski
717   PROTOKÓƁ Nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
717   PROTOKÓƁ Nr 28/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
717   PROTOKÓƁ Nr 60/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
717   UchwaƂa Nr 68/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
716   UchwaƂa Nr 78/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
715   UCHWAƁA XX/118/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
715   UchwaƂa Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
715   UCHWAƁA Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
714   PROTOKÓƁ Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
714   PROTOKÓƁ Nr 56/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.
714   UchwaƂa Nr 100/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
714   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
713   PROTOKÓƁ Nr 51/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
713   UchwaƂa Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
713   XXXIX SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
712   UchwaƂa Nr XXII/106/08
712   PROTOKÓƁ Nr 38/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
712   UchwaƂa Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
712   UchwaƂa Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
712   UchwaƂa Nr XXXIV/182/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
711   PROTOKÓƁ Nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
711   PROTOKÓƁ Nr 42/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 18/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
710   UCHWAƁA NR XVIII/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
710   PROTOKÓƁ Nr 45/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 52/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
708   UchwaƂa Nr 82/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
708   UchwaƂa Nr 92/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
708   UchwaƂa Nr 77/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
708   UchwaƂa Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
708   UchwaƂa Nr 101/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
707   UchwaƂa Nr 44/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
706   UCHWAƁA NR XVIII/105/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
706   UchwaƂa Nr 78/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
706   PROTOKÓƁ Nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
705   Janusz Budynek
704   UchwaƂa Nr 35/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
704   UchwaƂa Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
704   UchwaƂa Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
704   PROTOKÓƁ Nr 52/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
702   UCHWAƁA NR XXI/120/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
702   PROTOKÓƁ Nr 39/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
702   PROTOKÓƁ Nr 61/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
702   UchwaƂa Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
701   PROTOKÓƁ Nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
701   PROTOKÓƁ Nr 46/2012 z dnia 17 paĆșdziernika 2012 r.
701   UchwaƂa Nr 85/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
701   PROTOKÓƁ Nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
701   PROTOKÓƁ Nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
700   UchwaƂa Nr 88/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
700   PROTOKÓƁ Nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
700   PROTOKÓƁ Nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
699   PROTOKÓƁ Nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
699   PROTOKÓƁ Nr 63/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r
699   PROTOKÓƁ Nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r
699   UCHWAƁA NR XXXIII/175/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
699   UCHWAƁA NR XXXVI/190/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
698   UchwaƂa Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
696   PROTOKÓƁ Nr 52/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
696   PROTOKÓƁ Nr 55/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
696   PROTOKÓƁ Nr 56/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
696   PROTOKÓƁ Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
695   PROTOKÓƁ Nr 46/2013 z dnia 7 paĆșdziernika 2013 r.
695   UCHWAƁA NR XXXI/164/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
695   PROTOKÓƁ Nr 65/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
695   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
694   UchwaƂa Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
694   PROTOKÓƁ Nr 58/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
694   UchwaƂa Nr 11/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
694   UchwaƂa Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.
694   UchwaƂa Nr 23/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
693   UchwaƂa Nr 87/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
693   UCHWAƁA NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
693   ZADANIA
692   UCHWAƁA NR XL/211/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
691   UCHWAƁA NR XXV/141/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
691   PROTOKÓƁ Nr 51/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
690   UCHWAƁA NR XXXIV/185/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
689   UCHWAƁA NR XXIX/154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
689   UCHWAƁA NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
688   PROTOKÓƁ Nr 52/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
688   UchwaƂa Nr 74/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
688   PROTOKÓƁ Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
688   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
686   PROTOKÓƁ Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r
686   PROTOKÓƁ Nr 48/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
686   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
685   PROTOKÓƁ Nr 27/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
685   UCHWAƁA NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
685   KONSULTACJE SPOƁECZNE
684   UchwaƂa Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
684   UchwaƂa Nr XXXVII/204/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
684   Wykaz nieruchomoƛci przeznaczonych do oddania w najem
684   PROTOKÓƁ Nr 41/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
684   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
683   PROTOKÓƁ Nr 14/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
683   UchwaƂa Nr 75/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
683   UchwaƂa Nr 98/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
682   UCHWAƁA NR XXXIII/174/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
682   UCHWAƁA XXXVI/194/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
681   UchwaƂa Nr 102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
680   PROTOKÓƁ Nr 50/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
680   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
680   PROTOKÓƁ Nr 32/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
679   PROTOKÓƁ Nr 35/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
679   UchwaƂa Nr 79/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
679   Sprawozdania
678   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
678   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
678   PROTOKÓƁ Nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
677   UchwaƂa Nr 42/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
677   UCHWAƁA NR VII/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
675   PROTOKÓƁ Nr 48/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
675   PROTOKÓƁ Nr 51/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
674   UCHWAƁA NR XXXIX/210/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
673   PROTOKÓƁ Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
673   UchwaƂa Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
673   UCHWAƁA NR V/15/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
672   PROTOKÓƁ Nr 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
672   PROTOKÓƁ Nr 49/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
672   UCHWAƁA NR XXXIII/176/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
672   PROTOKÓƁ Nr 62/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
672   ROZKƁADY JAZDY
671   PROTOKÓƁ Nr 34/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
671   PROTOKÓƁ Nr 49/2013 z dnia 14 paĆșdziernika 2013 r.
671   PROTOKÓƁ Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
671   PROTOKÓƁ Nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
671   PROTOKÓƁ Nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
671   od 24 grudnia 2013 r. do 19 lutego 2014 r.
671   PROTOKÓƁ Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
670   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
670   UchwaƂa Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
669   PROTOKÓƁ Nr 13/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
668   UchwaƂa Nr XXXVIII/207/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
668   UchwaƂa Nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
668   Jan Chmielewski
666   UCHWAƁA NR V/18/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
666   VIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
665   UCHWAƁA NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
665   PROTOKÓƁ Nr 54/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
665   UCHWAƁA NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
664   UchwaƂa Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
663   UchwaƂa Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
662   PROTOKÓƁ Nr 57/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
661   UCHWAƁA NR XXXIV/186/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
661   UCHWAƁA NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
661   ogƂoszenie o konkursie
660   PROTOKÓƁ Nr 15/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r
660   UchwaƂa Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
659   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
658   UCHWAƁA NR XXXVI/191/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
658   UchwaƂa Nr 37/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
655   UchwaƂa Nr 24/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
655   UchwaƂa Nr 72/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
655   UchwaƂa Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
655   Komisja Spraw SpoƂecznych (2011-2014 )
655   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
654   PROTOKÓƁ Nr 26/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
654   PROTOKÓƁ Nr 66/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
653   PROTOKÓƁ Nr 58/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
653   PROTOKÓƁ Nr 19/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r
653   UchwaƂa Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
652   UCHWAƁA NR XXX/160/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
652   UCHWAƁA NR XXXII/170/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
652   UCHWAƁA NR XXXVI/195/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
651   PROTOKÓƁ Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
650   Walenty Darczuk
649   UchwaƂa Nr 104/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
649   UchwaƂa Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
648   Zapytanie ofertowe
647   UchwaƂa Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
647   UchwaƂa Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
647   UCHWAƁA NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
644   UCHWAƁA NR XXXVI/197/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
644   PROTOKÓƁ Nr 24/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
644   UCHWAƁA NR IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
642   UCHWAƁA NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
641   UchwaƂa Nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
640   kontakt
640   UCHWAƁA NR IX/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
639   PROTOKÓƁ Nr 15/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
639   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
639   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
638   UchwaƂa Nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
638   UchwaƂa Nr 73/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
638   PROTOKÓƁ Nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
638   UchwaƂa Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
638   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
637   PROTOKÓƁ Nr 25/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
636   PROTOKÓƁ Nr 43/2013 z dnia 23 wrzeƛnia 2013 r.
636   UchwaƂa Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
636   PROTOKÓƁ Nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
636   UchwaƂa Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
635   UchwaƂa Nr 66/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
633   UchwaƂa Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
633   PROTOKÓƁ Nr 12/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
633   PROTOKÓƁ Nr 17/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
633   UchwaƂa Nr 61/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
632   UchwaƂa Nr 103/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
632   UCHWAƁA NR XL/216/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
632   UchwaƂa Nr 11/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
632   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
632   UchwaƂa Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.
631   PROTOKÓƁ Nr 63/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
631   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
631   PROTOKÓƁ Nr 35/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r
631   Komisja Rewizyjna (2011-2014)
630   UchwaƂa Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
630   UCHWAƁA NR VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
629   Jacek Chmielewski
628   UchwaƂa Nr 25/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
628   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
628   UCHWAƁA NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
627   UchwaƂa Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
627   PROTOKÓƁ Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
626   PROTOKÓƁ Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
626   UCHWAƁA NR XLI/218/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
626   PROTOKÓƁ Nr 45/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
624   UCHWAƁA NR XL/212/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
624   UchwaƂa Nr 64A/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
623   UchwaƂa Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
622   PROTOKÓƁ Nr 36/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
622   PROTOKÓƁ Nr 9/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
622   PROTOKÓƁ Nr 57/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r
622   UCHWAƁA Nr VIII/37/15 z dnia 25 marca 2015 r.
621   kontakt
621   UchwaƂa Nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
621   ZADANIA
620  
620   od 17 wrzeƛnia do 28 paĆșdziernika 2014 r.
620   Terminarz posiedzeƄ
620   UchwaƂa Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
619   Komisja BudĆŒetowa (2011-2014)
617   SkƂad Rady DziaƂalnoƛci PoĆŒytku Publicznego
616   UchwaƂa Nr 17/2014 z dnia 12 marca 2014
615   UchwaƂa Nr 9/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
615   UchwaƂa Nr 26/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
615   UchwaƂa Nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
615   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu (2011-2014)
614   PROTOKÓƁ Nr 10/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
614   UCHWAƁA NR V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 r
613   UCHWAƁA NR XXXVI/192/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
612   PROTOKÓƁ Nr 53/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
612   PROTOKÓƁ Nr 64/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
612   PROTOKÓƁ Nr 42/2014 z dnia 7 paĆșdziernika 2014 r.
612   PROTOKÓƁ Nr 5/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
611   UCHWAƁA NR XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
611   PROTOKÓƁ Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
610   UchwaƂa Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
610   PROTOKÓƁ Nr 50/2014 z dnia 14 listopada 2014 r
609   PROTOKÓƁ Nr 38/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
609   UCHWAƁA NR VII/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
609   UCHWAƁA NR VIII/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
609   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
608   UchwaƂa Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
608   UCHWAƁA NR XXXVII/199/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
608   UCHWAƁA NR V/14/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
608   UCHWAƁA VIII/40/15 z dnia 25 marca 2015 r.
608   od 5 do 25 lutego 2015 r.
608   od 25 lutego do 25 marca 2015 r.
608   OgƂoszenie o rokowaniach
607   PROTOKÓƁ Nr 59/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.
607   PROTOKÓƁ Nr 43/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
606   UchwaƂa Nr XXII/115/08
606   od 25 czerwca do 16 wrzeƛnia 2014 r.
606   UchwaƂa Nr 56/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
606   PROTOKÓƁ Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
606   UCHWAƁA NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
606   UCHWAƁA NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
606   od 30 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2015 r.
605   PROTOKÓƁ Nr 50/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
605   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
605   Uchwala Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
603   UchwaƂa Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
603   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
601   UchwaƂa Nr 79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
601   UCHWAƁA NR VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
601   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
600   PROTOKÓƁ Nr 16/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r
600   UchwaƂa Nr 30/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
599   PROTOKÓƁ Nr 44/2014 z dnia 15 paĆșdziernika 2014 r.
599   od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.
598   UchwaƂa Nr 34/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
598   PROTOKÓƁ Nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
598   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
597   146
597   UCHWAƁA NR XXXVI/189/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
596   UchwaƂa Nr 60/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
596   UCHWAƁA NR VII/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
595   UchwaƂa Nr 75/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
594   UchwaƂa Nr 33/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
594   Konsultacje
594   Komisja ƚrodowiska (2011-2014)
594   UchwaƂa Nr 31/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
593   UchwaƂa Nr 57/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
593   UchwaƂa Nr 73/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
593   UCHWAƁA NR VIII/43/15 z dnia 25 marca 2015 r.
592   PROTOKÓƁ Nr 23/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
592   PROTOKÓƁ Nr 34/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
591   UchwaƂa Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
591   UCHWAƁA NR VIII/41/15 z dnia 25 marca 2015 r.
591   Projekty wspóƂpracy
589   PROTOKÓƁ Nr 11/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
589   UCHWAƁA NR XXXVIII/206/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
589   UchwaƂa Nr 63/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
589   UchwaƂa Nr 74/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
589   Statut Powiatu Pyrzyckiego
588   UchwaƂa Nr 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
588   PROTOKÓƁ Nr 6/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
588   UCHWAƁA NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
588   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
587   UchwaƂa Nr XXII/114/08
587   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
587   PROTOKÓƁ Nr 18/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
587   UCHWAƁA NR XL/214/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
587   PROTOKÓƁ Nr 47/2014 z dnia 31 paĆșdziernika 2014 r.
587   PROTOKÓƁ Nr 54/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r
587   UCHWAƁA NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
586   UchwaƂa Nr 51/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
586   UCHWAƁA XL/213/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
586   PROTOKÓƁ Nr 55/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
586   PROTOKÓƁ Nr 58/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
586   PROTOKÓƁ Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
586   PROTOKÓƁ Nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015 r
586   Programy wspóƂpracy
586   UCHWAƁA NR 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
585   PROTOKÓƁ Nr 37/2014 z dnia 15 wrzeƛnia 2014 r.
585   OGƁOSZENIE
584   UchwaƂa Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
584   UchwaƂa Nr 8/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
584   PROTOKÓƁ Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
583   UchwaƂa Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
583   UCHWAƁA NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
583   UchwaƂa Nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
583   rok 2015
581   PROTOKÓƁ Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
581   UchwaƂa Nr 58/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
581   UCHWAƁA NR VII/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
580   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
580   PROTOKÓƁ Nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
579   UchwaƂa Nr 49/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
578   UchwaƂa Nr XXII/105/08
578   UCHWAƁA Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
578   UchwaƂa Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
577   UchwaƂa Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
577   UchwaƂa Nr 65/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
577   PROTOKÓƁ Nr 49/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
577   PROTOKÓƁ Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
577   UCHWAƁA NR V/22/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
577   PROTOKÓƁ Nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 r
576   UchwaƂa Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
576   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
575   UchwaƂa Nr 31/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
575   UchwaƂa Nr 54/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
575   UchwaƂa Nr 67/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
574   UCHWAƁA NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
573   UchwaƂa Nr 59/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
572   PROTOKÓƁ Nr 26/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
572   UchwaƂa Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
572   PROTOKÓƁ Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
572   Zapytanie ofertowe
571   UchwaƂa Nr 52/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
571   UchwaƂa Nr 55/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
570   UchwaƂa Nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
569   UchwaƂa Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
569   UchwaƂa Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
568  
568   UchwaƂa Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
568   PROTOKÓƁ Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
566   UchwaƂa Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
566   UchwaƂa Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
566   PROTOKÓƁ Nr 36/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
566   UchwaƂa Nr 69/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
566   PROTOKÓƁ Nr 56/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
566   UchwaƂa Nr 22/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
565   UCHWAƁA NR IX/44/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
564   PROTOKÓƁ Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
563   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
563   UchwaƂa Nr 12/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
563   Wybory do RDPP
562   UchwaƂa Nr 38/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
562   PROTOKÓƁ Nr 46/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
562   od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.
561   rok 2006
561   PROTOKÓƁ Nr 16/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r
560   UCHWAƁA NR V/19/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
560   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
560   ogƂoszenie naboru
560   UCHWAƁA NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
556   UchwaƂa Nr 62/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
555   UchwaƂa Nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
555   PROTOKÓƁ Nr 29/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
555   UCHWAƁA NR XII/66/2015 z dnia 7 paĆșdziernika 2015 roku
555   PROTOKÓƁ Nr 38/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
554   Jan Jaworski
554   UCHWAƁA Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
554   UchwaƂa Nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
554   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
553   UchwaƂa Nr 76/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
553   UCHWAƁA NR IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
553   UCHWAƁA NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
552   PROTOKÓƁ Nr 22/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
552   PROTOKÓƁ Nr 26/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
550   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
549   OgƂoszenie Komisarza Wyborczego
549   UchwaƂa Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
549   Janusz Budynek
549   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
548   UchwaƂa Nr 32/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
548   UchwaƂa Nr 43/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
548   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
547   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
547   UchwaƂa Nr 53/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
547   PROTOKÓƁ Nr 39/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
547   UCHWAƁA NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.
547   PROTOKÓƁ Nr 11/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
546   UchwaƂa Nr 64/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
545   PROTOKÓƁ Nr 40/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
545   UCHWAƁA NR X/56/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
545   UCHWAƁA NR X/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
543   UCHWAƁA NR VI/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
543   UchwaƂa Nr 33/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
543   Zapytanie ofertowe
542   UchwaƂa Nr 78/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
542   PROTOKÓƁ Nr 37/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
541   UchwaƂa Nr 77/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
541   UCHWAƁA NR VII/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
541   UchwaƂa Nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
541   OgƂoszenie
541   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
540   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
539   UCHWAƁA NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.
539   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
538   UchwaƂa Nr 45/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
538   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
537   Walenty Darczuk
537   rok 2015
534   UchwaƂa Nr 16/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
533   UchwaƂa Nr 48/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
532   UchwaƂa Nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
531   PROTOKÓƁ Nr 53/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r
531   UCHWAƁA NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
530   Zapytanie ofertowe
530   PROTOKÓƁ Nr 28/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
530   PROTOKÓƁ Nr 39/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
529   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
527   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
527   UchwaƂa Nr 32/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
526   PROTOKÓƁ Nr 29/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
525   Zapytanie ofertowe
524   Zapytanie ofertowe
523   UchwaƂa Nr 30/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
522   147
521   UCHWAƁA NR V/21/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
520   UchwaƂa Nr 14/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
520   PROTOKÓƁ Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
518   Zapytanie ofertowe
518   UCHWAƁA NR X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
517   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
516   UchwaƂa Nr 15/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
515   UchwaƂa Nr 45/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
515   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
513   UCHWAƁA NR V/23/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
509   UchwaƂa Nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
509   KOMUNIKATY
507   UchwaƂa Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
507   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
506   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
505   UCHWAƁA NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
505   UchwaƂa Nr 46/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
503   PROTOKÓƁ Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
503   UCHWAƁA NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
503   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
502   UCHWAƁA NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku
501   UchwaƂa Nr 34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
501   PROTOKÓƁ Nr 31/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
500   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
500   UchwaƂa Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
500   MiƂosz Ɓuszczyk
499   PROTOKÓƁ Nr 30/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
499   Zapytanie ofertowe
498   UchwaƂa Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
497   rok 2014
493   MirosƂaw Bitenc
493   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
492   PROTOKÓƁ Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
491   rok 2007
491   PROTOKÓƁ Nr 30/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
490   UchwaƂa Nr 36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
490   UchwaƂa Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
490   Zapytanie ofertowe
490   PROTOKÓƁ Nr 33/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
489   POWIAT PYRZYCKI
489   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
489   UCHWAƁA NR IX/48/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
489   Zapytanie ofertowe
488   UCHWAƁA NR XI/64/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
486   UchwaƂa Nr 35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
485   UchwaƂa Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
484   PROTOKÓƁ Nr 33/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
484   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
482   UCHWAƁA NR X/49/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
482   UchwaƂa Nr 38/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
481   Zapytanie ofertowe
480   rok 2005
478   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
476   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
475   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
474   UchwaƂa Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
474   Zapytanie ofertowe
473   PROTOKÓƁ Nr 25/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
472   UCHWAƁA NR X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
472   Zapytanie ofertowe
471   PROTOKÓƁ Nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
471   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
470   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
467   Decyzja
466   PROTOKÓƁ Nr 31/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
466   UchwaƂa Nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
464   Zarząd Powiatu 2016-2018
461   UchwaƂa Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
460   PROTOKÓƁ Nr 24/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
458   REJESTRY
457   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
456   Zawiadomienia, komunikaty
456   UCHWAƁA NR XI/59/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
455   PROTOKÓƁ Nr 40/2015 z dnia 12 paĆșdziernika 2015
453   UchwaƂa Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
453   UchwaƂa Nr 68/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
452   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
451   UchwaƂa Nr 49/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
448   UCHWAƁA NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
448   ZdzisƂaw Wudarczyk
443   UCHWAƁA XI/65/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
440   UchwaƂa Nr 61/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
440   Zarząd Powiatu 2014-2016
438   UchwaƂa Nr XI/60/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
438   UCHWAƁA NR XIII/68/15 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
436   PROTOKÓƁ Nr 35/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
436   UchwaƂa Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
435   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
435   rok 2016
435   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
434   UCHWAƁA NR XI/62/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
432   UCHWAƁA NR XV/74/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
431   UchwaƂa Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
428   UchwaƂa Nr 44/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
428   Zapytanie ofertowe
427   UchwaƂa Nr 56/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
427   ZADANIA
426   UchwaƂa Nr 54/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
426   UchwaƂa Nr 67/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
423   UchwaƂa Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
421   UCHWAƁA NR XX/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
420   UchwaƂa Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
419   UCHWAƁA NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
419   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
419   PROTOKÓƁ Nr 45/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
419   UchwaƂa Nr 81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
418   UCHWAƁA NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
417   UCHWAƁA NR XI/61/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
415   XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
415   UchwaƂa Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
414   PROTOKÓƁ Nr 36/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
414   UCHWAƁA NR XVII/85/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
413   XVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
413   ogƂoszenie o konkursie
411   UchwaƂa Nr 58/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
411   UCHWAƁA NR XI/63/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
408   UchwaƂa Nr 71/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
408   UCHWAƁA NR XVIII/88/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
408   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
405   UchwaƂa Nr 62/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
404   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
404   UchwaƂa Nr 66/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
404   UCHWAƁA NR XV/70/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
400   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
399   PROTOKÓƁ Nr 44/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
399   UCHWAƁA NR XV/71/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
398   UchwaƂa Nr 50/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
397   PROTOKÓƁ Nr 41/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
395   PROTOKÓƁ Nr 47/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
395   PROTOKÓƁ Nr 9/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
394   UchwaƂa Nr 77/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
393   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
393   UchwaƂa Nr 60/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
392   UCHWAƁA NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
390   UchwaƂa Nr 63/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
388   UchwaƂa Nr 84/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
387   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
387   Zapytanie ofertowe
387   UchwaƂa Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
386   UchwaƂa Nr 69/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
385   UCHWAƁA NR XV/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
385   Zapytanie ofertowe
382   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
382   UchwaƂa Nr 57/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
381   UchwaƂa Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
381   UchwaƂa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
380   kontakt
380   UchwaƂa Nr 59/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
380   od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.
379   UCHWAƁA NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
378   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
377   UCHWAƁA NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
377   UCHWAƁA NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
376   UchwaƂa Nr 64/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
375   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
374   PROTOKÓƁ Nr 46/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
374   PROTOKÓƁ Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
374   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
371   PROTOKÓƁ Nr 13/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
370   UchwaƂa Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
370   rok 2015
369   UCHWAƁA NR XIII/67/1 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
368   UchwaƂa Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
368   PROTOKÓƁ Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
368   UchwaƂa nr 16/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
367   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
367   PROTOKÓƁ Nr 42/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
367   PROTOKÓƁ Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
366   UchwaƂa nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
366   PROTOKÓƁ Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
366   UCHWAƁA XIX/99/16 z dnia 16 marca 2016 r.
365   UchwaƂa Nr 74/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
364   UCHWAƁA NR XVII/84/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
363   UCHWAƁA NR XV/72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
362   UCHWAƁA NR XV/75/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
361   XVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
361   UCHWAƁA NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.
359   UCHWAƁA NR XIX/90/16 z dnia 16 marca 2016 r.
358   UchwaƂa Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
358   UchwaƂa Nr 80/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
358   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
357   UCHWAƁA NR XVIII/86/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
357   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
356   PROTOKÓƁ Nr 7/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
354   UchwaƂa Nr 72/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
354   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
352   PROTOKÓƁ Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
351   UchwaƂa Nr 65/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
351   rok 2016
350   PROTOKÓƁ Nr 48/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
350   UchwaƂa Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
350   od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.
349   UchwaƂa Nr 53/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
348   UCHWAƁA XIX/100/16 z dnia 16 marca 2016 r.
347   UCHWAƁA NR XIX/89/16 z dnia 16 marca 2016 r.
344   UchwaƂa Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
344   StanisƂaw StępieƄ
343   UchwaƂa Nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
343   UchwaƂa Nr 22/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
342   UchwaƂa Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
342   rok 2014
342   PROTOKÓƁ Nr 10/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
341   UchwaƂa Nr 82/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
341   UchwaƂa Nr 19/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
340   PROTOKÓƁ Nr 50/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
339   UchwaƂa Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
338   UchwaƂa Nr 21/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
337   UchwaƂa Nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
337   UchwaƂa Nr 30/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
336   UCHWAƁA NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
336   od 12 lutego do 15 marca 2016 r.
334   UCHWAƁA NR XV/73/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
334   UCHWAƁA NR XVII/83/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
334   UCHWAƁA NR XIX/94/16 z dnia 16 marca 2016 r.
333   UchwaƂa Nr 18/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
332   UchwaƂa Nr 55/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
332   PROTOKÓƁ Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
331   UchwaƂa Nr 11/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
331   UchwaƂa Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
329   UchwaƂa Nr 78/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
329   UCHWAƁA NR XX/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
328   UCHWAƁA Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
327   PROTOKÓƁ Nr 8/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
327   UCHWAƁA NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
325   Zapytanie ofertowe
325   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
324   UCHWAƁA NR XXI/110/16 z dnia 24 maja 2016 r.
323   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
319   UCHWAƁA NR XX/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
318   PROTOKÓƁ Nr 6/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
315  
314   UCHWAƁA NR XX/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
313   UchwaƂa Nr 25/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
313   PaweƂ PalczyƄski
311   UCHWAƁA NR XX/107/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
310   UCHWAƁA XIX/93/16 z dnia 16 marca 2016 r.
309   UchwaƂa Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
308   UchwaƂa Nr 70/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
304   PROTOKÓƁ Nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
304   UCHWAƁA NR XIX/97/16 z dnia 16 marca 2016 r.
304   UCHWAƁA NR XX/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
304   UCHWAƁA NR XX/108/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
304   Teresa WroƄska
302   UCHWAƁA Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
302   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
301   UchwaƂa Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
301   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
301   OgƂoszenie o zamowieniu
300   UCHWAƁA NR XX/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
300   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
299   UchwaƂa nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
299   UchwaƂa Nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
298   UchwaƂa Nr 73/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
296   Statut
295   UCHWAƁA NR XVIII/87/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
295   kontakt
294   UchwaƂa Nr 83/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
294   UchwaƂa Nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
293   UCHWAƁA NR XIX/96/16 z dnia 16 marca 2016 r.
293   Zapytanie ofertowe
292   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
291   Zapytanie ofertowe
290   UchwaƂa Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
287  
287   PROTOKÓƁ Nr 17/2016 z dnia 11 maja 2016 r
285   Zapytanie ofertowe
283   PROTOKÓƁ Nr 49/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
283   OBWIESZCZENIA
280   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
278   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 maja 2016 roku
276   UCHWAƁA XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.
275   UchwaƂa Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
274   XXII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
274   od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.
274   ZADANIA
271   UCHWAƁA NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
270   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2015-2016)
269   UchwaƂa nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
269   UchwaƂa Nr 35/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
268   PROTOKÓƁ Nr 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
267   PROTOKÓƁ Nr 43/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
267   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
267   ZADANIA
266   PROTOKÓƁ Nr 14/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
265   Zapytanie ofertowe
264   PROTOKÓƁ Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
263   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2016 roku
263   UchwaƂa Nr 39/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
263   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
262   UchwaƂa Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
262   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
262   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego (2015-2016)
262   XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
261   rok 2016
260   UchwaƂa Nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
260   Komisja Rewizyjna
258   kontakt
257   ZADANIA
256   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego
256   UCHWAƁA NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
256   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
254   Zapytanie ofertowe
253   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku
253   UCHWAƁA NR XXV/122/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
253   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
252   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
249   UchwaƂa Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
248   UCHWAƁA NR XXI/111/16 z dnia 24 maja 2016 r.
248   PROTOKÓƁ Nr 19/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
247   rok 2017
245   UCHWAƁA NR XX/109/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
245   UCHWAƁA NR XXII/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
243   UchwaƂa nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
242   PROTOKÓƁ Nr 15/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
242   UCHWAƁA NR XXII/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
242   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
241   PROTOKÓƁ Nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
241   ZADANIA
238   UchwaƂa Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
238   UCHWAƁA NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.
238   PROTOKÓƁ Nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
233   UCHWAƁA NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
232   UchwaƂa nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
232   UchwaƂa Nr 46/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
231   Zapytanie ofertowe
230   UCHWAƁA NR XXII/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
229   Zapytanie ofertowe
226   UchwaƂa Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
226   PROTOKÓƁ Nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
226   UchwaƂa nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
224   Zapytanie ofertowe
224   PROTOKÓƁ Nr 36/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
223   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lipca 2016 roku
222   od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.
221   UCHWAƁA NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
221   PROTOKÓƁ Nr 23/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r
221   PROTOKÓƁ Nr 27/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
221   OgƂoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
220   UchwaƂa Nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
219   UCHWAƁA NR XXII/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
219   UchwaƂa Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
219   od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.
217   UchwaƂa Nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
217   UchwaƂa Nr 50/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
217   Zapytanie ofertowe
217   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
216   PROTOKÓƁ Nr 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
215   od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.
213   UchwaƂa Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
213   Zapytanie ofertowe
213   Komunikat
213   UchwaƂa Nr 61/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
212   UchwaƂa Nr 43/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
212   UchwaƂa nr 53/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
212   PROTOKÓƁ Nr 26/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
211   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
210   UchwaƂa Nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
209   UchwaƂa Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
208   PROTOKÓƁ Nr 35/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
207   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
206   OgƂoszenie o zmianie ogƂoszenia
205   Tomasz Szmendziuk
204   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku
203   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
203   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
203   PROTOKÓƁ Nr 33/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
202   UchwaƂa Nr 51/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
201   UchwaƂa Nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
201   UchwaƂa Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
201   PROTOKÓƁ Nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
201   UCHWAƁA NR XXVI/129/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
200   PROTOKÓƁ Nr 30/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
200   UCHWAƁA XXVI/132/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
200   PROTOKÓƁ Nr 40/2016 z dnia 13 paĆșdziernika 2016 r.
199   UchwaƂa Nr 62/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
198   PROTOKÓƁ Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
198   UchwaƂa Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
198   UchwaƂa Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
198   UchwaƂa Nr 64/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
197   PROTOKÓƁ Nr 21/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
197   UchwaƂa Nr 59/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
196   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
195   UCHWAƁA NR XXVI/128/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
195   UchwaƂa Nr 75/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
195   Zapytanie ofertowe
195   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
194   UCHWAƁA NR XXII/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
194   UCHWAƁA NR XXVI/127/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
191   PROTOKÓƁ Nr 39/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
191   UchwaƂa Nr 70/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
190   PROTOKÓƁ Nr 22/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
189   UchwaƂa Nr 54/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
189   PROTOKÓƁ Nr 37/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
189   UchwaƂa nr 76/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
188   UCHWAƁA NR XXVII/133/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
187   UchwaƂa nr 56/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
186   O G Ɓ O S Z E N I E
184   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lipca 2016 roku
184   UchwaƂa Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
184   UchwaƂa Nr 65/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
184   UCHWAƁA NR XXVI/125/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
184   od 22 sierpnia do 28 wrzeƛnia 2016 r.
184   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
183   UchwaƂa Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
183   UCHWAƁA NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
183   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 09 grudnia 2016 roku
182   UchwaƂa Nr 74/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
180   UCHWAƁA NR XXVI/131/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
180   Zapytanie ofertowe
179   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
179   UCHWAƁA NR XXVI/124/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
178   PROTOKÓƁ Nr 32/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
177   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
177   UCHWAƁA NR XXVII/134/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
175   UchwaƂa Nr 72/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
172   PROTOKÓƁ Nr 38/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
172   UchwaƂa Nr 71/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
169   UchwaƂa Nr 67/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
169   UchwaƂa Nr 68/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
167   UchwaƂa Nr 65A/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
166   kontakt
166   PROTOKÓƁ Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
166   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
165   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
165   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
165   ZADANIA
164   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 paĆșdziernika 2016 r.
162   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
160   UCHWAƁA NR XXVI/123/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
160   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
159   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
158   UCHWAƁA NR XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
157   UchwaƂa Nr 69/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
157   UchwaƂa Nr 78/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
156   od 27 paĆșdziernika do 13 grudnia 2016 r.
156   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
155   KONKURS
154   PROTOKÓƁ Nr 45/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
154   PROTOKÓƁ Nr 50/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
152   UchwaƂa Nr 77/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
152   PROTOKÓƁ Nr 48/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
151   UchwaƂa Nr 73/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
151   UCHWAƁA NR XXIX/136/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
150   UchwaƂa Nr 79/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
150   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
149   PROTOKÓƁ Nr 44/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
148   PROTOKÓƁ Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
148   UCHWAƁA NR XXIX/147/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
148   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
147   UchwaƂa Nr 88/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
147   UchwaƂa Nr 100/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
147   UCHWAƁA NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
147   UCHWAƁA NR XXIX/146/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
146   UchwaƂa Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
146   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
146   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
145   UCHWAƁA NR XXIX/139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
143   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
143   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
142   UCHWAƁA Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
142   UCHWAƁA NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
142   UchwaƂa nr 104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
141   PROTOKÓƁ Nr 42/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
141   UchwaƂa Nr 86/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
141   PROTOKÓƁ Nr 49/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r
140   UchwaƂa Nr 102/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
140   PROTOKÓƁ Nr 47/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
140   UCHWAƁA NR XXIX/141/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku
140   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
139   UchwaƂa Nr 89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
139   UchwaƂa Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
139   UchwaƂa Nr 98/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
139   UCHWAƁA NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
138   UchwaƂa nr 84/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
137   UchwaƂa Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
136   PROTOKÓƁ Nr 43/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
135   PROTOKÓƁ Nr 41/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
135   UchwaƂa Nr 93/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
135   UchwaƂa Nr 94/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
135   Zapytanie ofertowe
134   UchwaƂa Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
134   UchwaƂa Nr 99/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
134   UCHWAƁA NR XXIX/143/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
134   UCHWAƁA XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
133   UchwaƂa Nr 66/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
133   UchwaƂa Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
133   UCHWAƁA XXIX/148/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
132   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 listopada 2016 r.
132   UchwaƂa Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
132   UchwaƂa Nr 97/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
131   UchwaƂa Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
130   UchwaƂa nr 101/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
126   UchwaƂa nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
126   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
126   UchwaƂa Nr 7/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
126   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
125   UchwaƂa Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
124   UchwaƂa Nr 87/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
124   UchwaƂa Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
124   UCHWAƁA NR XXIX/140/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
123   UchwaƂa Nr 103/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
122   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
120   UchwaƂa Nr 105/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
120   ProtokóƂ nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
120   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
118   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
118   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
117   UCHWAƁA NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
116   Andrzej Drabczyk
115   PROTOKÓƁ Nr 51/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
114   UchwaƂa nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
112   Obwieszczenie
112   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
108   ProtokóƂ nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
106   UchwaƂa nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
105   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
105   UchwaƂa Nr 106/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
105   UchwaƂa nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
105   UchwaƂa nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
104   UCHWAƁA NR XXXI/154/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
103   UCHWAƁA NR XXXII/155/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
103   ProtokóƂ nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
103   ProtokóƂ nr 10/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
102   ProtokóƂ nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
101   UchwaƂa Nr 108/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
101   UchwaƂa Nr 11/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
100   UchwaƂa Nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
100   UchwaƂa Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
100   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
98   od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
97   ProtokóƂ nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
96   XXXII NADZWYCZAJNEJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
96   ProtokóƂ nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
96   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
95   UchwaƂa Nr 107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
95   UchwaƂa Nr 8/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
95   UCHWAƁA NR XXX/149/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
95   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
94   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
93   UchwaƂa Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
93   ProtokóƂ nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
91   UCHWAƁA NR XXXI/150/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
91   UchwaƂa nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
91   ProtokóƂ nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
91   kontakt
90   UCHWAƁA NR XXXI/152/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
90   UchwaƂa Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
90   UchwaƂa Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
88   UCHWAƁA NR XXXI/151/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
88   UchwaƂa nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
85   UchwaƂa nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
85   UchwaƂa Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
85   ProtokóƂ nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
85   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
84   UchwaƂa nr 18/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
83   ZADANIA
83   ProtokóƂ nr 13/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
82   PROTOKÓƁ Nr 52/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
82   UchwaƂa Nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
82   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
81   rok 2017
80   UchwaƂa Nr 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
80   UCHWAƁA NR XXXIII/159/17 z dnia 22 marca 2017 r.
78   PROCEDURY
78   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
72   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
71   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
69   UCHWAƁA NR XXXIII/157/17 z dnia 22 marca 2017 r.
69   UCHWAƁA NR XXXIII/158/17 z dnia 22 marca 2017 r.
66   OGƁOSZENIA
66   ProtokóƂ nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
65   ProtokóƂ nr 12/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
64   Zapytanie ofertowe
63   UCHWAƁA NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.
63   UchwaƂa nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
62   PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE
60   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
59   UCHWAƁA NR 23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
59   Anna WoĆșniak - Rabiega
58   UCHWAƁA NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.
58   UchwaƂa nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
57   UchwaƂa nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
56   Beata Bartczak
54   Iwona Zibrowska-OsĂłch
54   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
53   Ireneusz Stolarczyk
52   UchwaƂa Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
52   UchwaƂa nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
52   UchwaƂa nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
51   UchwaƂa Nr 26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
51   Daniela BaraƄska
51   OgƂoszenie o rokowaniach
50   UchwaƂa nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
50   UchwaƂa nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
49   UchwaƂa nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
48   UchwaƂa Nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
47   Agata WĂłjcik
47   Zapytanie ofertowe
46   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
44   UchwaƂa Nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
44   Biuro Rzeczy Znalezionych
44   Zapytanie ofertowe
42   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
42   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
40   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
40   PROTOKÓƁ Nr 20/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
38   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
38   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
37   PROTOKÓƁ Nr 17/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
34   Zapytanie ofertowe
32   UchwaƂa Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
32   Zapytanie ofertowe
31   PROTOKÓƁ Nr 19/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
31   Zapytanie ofertowe
30   Zapytanie ofertowe
29   ProtokóƂ nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
29   PROTOKÓƁ Nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
28   UCHWAƁA NR XXXIV/161/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
28   UchwaƂa Nr 39/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
28   UchwaƂa Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
27   UCHWAƁA XXXIV/165/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
27   ProtokóƂ nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
26   UCHWAƁA NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
26   UchwaƂa Nr 34/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
26   UchwaƂa Nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
26   UchwaƂa Nr 37/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
26   UchwaƂa Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
26   ProtokóƂ nr 14/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
25   UCHWAƁA NR XXXIV/164/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
25   UchwaƂa Nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
24   UCHWAƁA NR XXXIV/162/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
24   UchwaƂa Nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
23   UchwaƂa Nr 33/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
22   UCHWAƁA NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
20   UCHWAƁA NR XXXV/173/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
19   XXXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
19   Komisja Rewizyjna
19   UCHWAƁA NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
18   UCHWAƁA NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
17   UCHWAƁA NR XXXV/166/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
17   UCHWAƁA NR XXXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
17   WNIOSKI DOTYCZĄCE PASA DROGOWEGO
16   UCHWAƁA NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
16   UchwaƂa Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
16   PROTOKÓƁ nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
15   UCHWAƁA NR XXXV/171/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
14   UchwaƂa Nr 53/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
14   PROTOKÓƁ nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
14   PROTOKÓƁ nr 23/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
13   UchwaƂa Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
13   UchwaƂa Nr 45/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
13   UchwaƂa nr 49/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
13   PROTOKÓƁ nr 21/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
13   od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.
13   od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.
12   WNIOSKI_STARE
12   UchwaƂa Nr 46/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
12   UchwaƂa nr 48/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
12   od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
11   UchwaƂa Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
11   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2017 roku
10   UchwaƂa Nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
9   UchwaƂa Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
7   UchwaƂa Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

 Liczba   Kategoria
114485   OgƂoszenia
52739   OgƂoszenia o przetargach
43653   ogƂoszenia o pracy
21490   WydziaƂ DrĂłg i Komunikacji
20761   dane teleadresowe
19766   ogƂoszenia o pracy
17157   WydziaƂ Architektury i Budownictwa
16646   ZamĂłwienia Publiczne
15388   oƛwiadczenia majątkowe
13708   WydziaƂ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
13275   oƛwiadczenia majątkowe
12642   oƛwiadczenia majątkowe
12416   porządek obrad Rady
12202   gminy powiatu
11838   Nieruchomoƛci
11403   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11005   oƛwiadczenia majątkowe
10873   WydziaƂ Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
10768   WydziaƂ Ochrony ƚrodowiska, Leƛnictwa i Rolnictwa
10578   charakterystyka
10306   statut powiatu
9924   Rady
9814   skƂad osobowy Rady
9810   Informacje OgĂłlne
9598   Rada Powiatu
9520   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
9489   zaƂatwianie spraw
9489   skƂad osobowy Zarządu
9383   Powiatowy Oƛrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.
8935   Szpital Powiatowy
8879   Powiatowy Urząd Pracy
8870   WspóƂpraca z Organizacjami Pozarządowymi
8840   2010-2014
8692   ZespóƂ SzkóƂ Nr 1
8486   Specjalny Oƛrodek Szkolno-Wychowawczy
8471   budĆŒet powiatu
8403   Starostwo Powiatowe
8313   Centrum PlacĂłwek OpiekuƄczo-Wycowawczych
8265   PeƂnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy SpoƂecznej
8251   WydziaƂ Organizacyjno-Prawny
8247   Dom Pomocy SpoƂecznej
7984   regulamin organizacyjny
7977   Radca Prawny
7873   komisje Rady
7871   ZespóƂ SzkóƂ Nr 2 CKU
7808   WydziaƂ Finansowy
7764   2010-2014
7757   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7655   uchwaƂy Rady
7578   Biuro Rady Powiatu
7446   Zarząd Powiatu
7271   protokoƂy
7258   Program DziaƂaƄ na Rzecz OsĂłb NiepeƂnosprawnych
7231   PeƂnomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP
7187   uchwaƂy Zarządu
7171   Powiatowy Rzecznik KonsumentĂłw
7144   dƂug publiczny
7123   Powiatowy Międzyszkolny Oƛrodek Sportowy
7023   GƂówny Specjalista ds. Kontroli
7011   protokoƂy z posiedzeƄ Zarządu
6991   majątek powiatu
6988   Program Ochrony ƚrodowiska
6969   wyniki kontroli
6860   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
6795   Informacja publiczna
6787   PeƂnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych
6780   Jednostki Organizacyjne
6774   Geodeta Powiatowy
6623   Plan Gospodarki Odpadami
6594   rejestry i ewidencje
6541   sprawozdania z dziaƂalnoƛci Zarządu
6497   2010-2014
6492   Finanse i Mienie Powiatu
6429   Programy dot. zadaƄ publicznych
6315   Inspekcje
5991   2010-2014
5679   Komisji
5582   2010-2014
5416   2006-2010
5320   Powiatowy ZespóƂ ds. Orzekania o NiepeƂnosprawnoƛci
5210   zarządzenia starosty
5101   2010-2014
5050   2002-2006
5041   komunikaty
4914   1998-2002
4830   2006-2010
4784   informacja o finansach
4602   2002-2006
4577   2010-2014
4558   2006-2010
4485   PeƂnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych
4468   2006-2010
4438   2006-2010
4381   2002-2006
4323   2006-2010
4300   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
4226   2002-2006
4206   2002-2006
4178   2002-2006
4044   2014-2018
3976   2002-2006
3931   2006-2010
3768   Program Zapobiegania Przestępczoƛci
3438   2014-2018
3223   2014-2018
3122   2014-2018
3006   rok 2014
2857   uchwaƂy RIO
2715   2014-2018
2654   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2651   komunikaty
2496   Wybory
2306   2014-2018
2258   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2037   2014-2018
2008   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1988   Komunikaty i ogƂoszenia
1658   wyjazdy sƂuĆŒbowe
1451   Biuro Rzeczy Znalezionych
1143   NieodpƂatna Pomoc Prawna
516   Plan zamĂłwieƄ publicznych
159   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
licznik odwiedzin: 6773746