logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady
2018-2023

UCHWA艁A NR XXIII/141/21 z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/140/21 z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/139/21 z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/138/21 z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego wotum zaufania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/137/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
o zmianie uchwa艂y Nr XXI/125/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/136/21 z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/135/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powierzenia Gminie Lipiany zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi w mie艣cie Lipiany w latach 2021-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/134/21 z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie przekazania petycji organowi w艂a艣ciwemu do jej rozpatrzenia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/133/21 z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/132/21 z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie podwy偶szenia wynagrodzenia dla rodziny zast臋pczej pe艂ni膮cej funkcj臋 pogotowia rodzinnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/131/21 z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2021 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/130/21 z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/129/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi nr 3/21 z dnia 30 grudnia 2020 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/128/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/127/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/126/21 z dnia 14 kwietnia 2021聽r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/125/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/124/2021 z dnia 24 lutego 2021 r,
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/123/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji Cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/122/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji Cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/121/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/120/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/119/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/118/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/117/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie powierzania Gminie Lipiany zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi mie艣cie Lipiany w latach 2021-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/116/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/115/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2020 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/114/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/113/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/112/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/111/2020 z dnia 16 grudnia 2020聽r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021聽-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/110/2020 z dnia 16 grudnia聽2020聽r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/109/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2021聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/108/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2021聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/107/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na umorzenie po偶yczek udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/106/2020 z dnia 28 pa藕dziernika 2020 r.
o zmianie uchwa艂 w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/105/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/104/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/103/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/102/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu Komisji Statutowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/101/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie petycji mieszka艅c贸w D臋bca Gminy Lipiany
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/100/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do po艂膮czenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 lub Samodzielnym Klinicznym Szpitalem Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/99/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/98/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/97/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/96/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/95/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Bran偶owej Szko艂y II stopnia w Pyrzycach i w艂膮czenia jej do Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/94/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2020 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/93/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/92/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/91/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/90/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego wotum zaufania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/89/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany w powo艂anych sk艂adach osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A XV/88/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany sk艂adu osobowego komisji skarg, wniosk贸w i petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/87/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/86/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/85/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia na rok 2020聽planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i聽plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/84/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnych um贸w dzier偶awy nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/83/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/82/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w聽2020聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/81/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie przyj臋cia "Powiatowego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pyrzyckim na lata 2020-2025"
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/80/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
o zmianie uchwa艂y w聽sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i聽zasad korzystania z聽tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/79/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
o zmianie uchwa艂y w聽sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/78/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojew贸dztwu Zachodniopomorskiemu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/77/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2020聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/76/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie terminu sp艂aty po偶yczek udzielonych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/75/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Statutowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/74/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/73/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/72/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2020-2028
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/71/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2019 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/70/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu w聽2020聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/69/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020 -2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/68/19 z dnia 18 grudnia聽2019聽r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/67/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/66/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/65/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/64/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/63/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/62/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/61/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/60/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/59/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/58/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 10/19 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/57/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 9/19 z dnia 24 wrze艣nia 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego i Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/56/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz膮cej wprowadzenia Polityki Zarz膮dzania Konfliktem Interes贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/55/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/54/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum Zawodowego w pi臋cioletnie Technikum Zawodowe wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/53/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/52/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/51/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/50/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/49/19 RADY POWIATU PYRZYKIEGO
w sprawie powo艂ania Komisji Statutowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/48/19 z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmiany sk艂adu osobowego komisji skarg, wniosk贸w i petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/47/19 z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz nr 6/19 z dnia 23 lipca 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/46/19 Z DNIA 25 WRZE艢NIA 2019 R.
w sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/45/19 z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/44/19 z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania
Wi臋cej »
UCHWA艁A VIII/43/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/42/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/41/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/40/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/39/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/38/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/37/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego wotum zaufania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/36/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia do realizacji i finansowania w 2019 r. projektu pn. Gotowi do drogi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/35/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2019-2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/34/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2019 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/33/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok 2019聽planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i聽plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/32/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie w聽sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w聽Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/31/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w聽sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019聽
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/30/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/18 z dnia 18 pa藕dziernika 2018 r. oraz nr 7/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/29/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/28/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/27/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/26/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru delegata Powiatu Pyrzyckiego na Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/25/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/24/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/15/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/23/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/22/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/21/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/20/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji skarg, wniosk贸w i petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/19/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w powo艂anych sk艂adach osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/18/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/17/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018聽r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/14/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A II/13/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/12/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/11/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/10/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie przyj臋cia przez Powiat Pyrzycki zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/9/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2019 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/8/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w roku 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/6/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/5/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798247