logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du
2014-2018

Uchwa艂a Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2015 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej nr 616010Z Letnin od skrzy偶owania z drog膮 powiatow膮 1561Z wewn膮trz wsi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr 36/2014 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwala Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2015 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej w pasie drogi wewn臋trznej stanowi膮cej dzia艂k臋 o numerze ewidencyjnym 15/8 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, przy艂膮cza wody do dzia艂ki nr 15/2 oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o wy艂膮czeniu z u偶ytkowania dr贸g gminnych w obr臋bie 艁ozice i Tety艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie uzgodnienia, na terenie dzia艂ki nr 204/20 w obr臋bie nr 9 miasta Pyrzyce, lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji, na terenie dzia艂ki nr 117/3 w obr臋bie nr 5 miasta Pyrzyce, przy ul. G艂owackiego, infrastruktury elektroenergetycznej oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustawienia pojemnika na ubrania przy wje藕dzie, na parking szpitala od strony ul. Niepodleg艂o艣ci - dzia艂ka o numerze ewidencyjnym 204/20 w obr臋bie 9 miasta Pyrzyce.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy o zarz膮dzanie Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania pe艂ni膮cego obowi膮zki dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi nr 3 (dawna DK) na terenie gminy Pyrzyce w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi nr 3 (dawna DK) na terenie gminy Lipiany w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie upowa偶nienia do przyj臋cia w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dokumentacji i mienia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2015 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2015 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2015 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii cz臋艣ci drogi gminnej nr 642105Z stanowi膮cej ul. J贸zefa Bema w Lipianach (dz. nr 23/1 obr臋b 3 m. Lipiany o powierzchni 44 m2)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2015 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2015 z dnia 17 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2015 z dnia 23 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ulicy Boles艂awa Limanowskiego w Stargardzie Szczeci艅skim od skrzy偶owania z ulic膮 Wojska Polskiego do Kana艂u M艂y艅skiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2015 z dnia 23 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej, ulicy 1-go Maja w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele zwi膮zane z wykonaniem miejsc parkingowych, na nieruchomo艣ci b臋d膮cej wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2015 z dnia 9 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2015 z dnia 9 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie nieruchomo艣ci膮, b臋d膮c膮 wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego, na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2015 z dnia 23 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2015 z dnia 23 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi nr 616009Z w miejscowo艣ci Obromino
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2015 z dnia 23 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej nr 620012Z Plac Ratuszowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2015 z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie warunk贸w udost臋pniania nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego na potrzeby infrastruktury technicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Lipiany
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie powiatu pyrzyckiego w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej obejmuj膮cej rozbudow臋 sieci 0,4 kV na terenie dzia艂ki nr 15/8 obr臋b 12 miasta Pyrzyce oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie odst膮pienia od odwo艂ania darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Brzesku, dokonanej na rzecz Gminy Pyrzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu gryfi艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2016 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Warnice
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Przelewice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie uzgodnienie lokalizacji gazoci膮gu i wyra偶enia zgody na dysponowanie nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przed艂u偶enia okresu sp艂aty zobowi膮za艅 po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 16/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie oddania nieruchomo艣ci powiatowej w u偶yczenie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach do sprawowania kontroli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2016 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, ekologii, sportu i rekreacji, promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z przyst膮pieniem do projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi powiatowej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych w sprawach dotycz膮cych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawienie kategorii dr贸g powiatowych dr贸g na terenie powiatu gryfi艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 53/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia negocjacji wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci rolnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 56/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z dr贸g i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65A/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji zadania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2016 z dnia 12 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2016 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2016 z dnia 15 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2016 z dnia 15 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2016 z dnia 15 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2016 z dnia 20 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2016 z dnia 30 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2016 z dnia 30 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2016 z dnia 30 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016 - 2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2016 z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie powo艂ania likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2016 z dnia 18 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 76/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2016 z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 74/2016 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 pa藕dziernika 2016 r. w sprawie powo艂ania likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 84/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 97/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 98/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 99/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 100/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa kierownikowi Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 101/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 102/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 103/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 105/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 106/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 108/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie upowa偶nienia zast臋pcy dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci gruntowej na rzecz ma艂偶e艅stwa Justyny i Andrzeja Korpalskich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2017 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty nale偶no艣ci oraz umorzenia odsetek od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej i wy艂膮czeniu z u偶ytkowania odcinka drogi na terenie powiatu gryfi艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2017 roku zada艅 publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 18/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie og艂oszenia II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2017 roku zada艅 publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2017/2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR 23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wynik贸w II otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 w pasie drogi wewn臋trznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu gryfi艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 48/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 49/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 54/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2017 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przeprowadzenie remontu i modernizacji nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 57/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych w celu wy艂膮czenia z u偶ytkowania na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 64/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 65/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2017 z dnia 6 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 69/2017 z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2017 z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych w celu wy艂膮czenia z u偶ytkowania na terenie powiatu gryfi艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 71/2017 z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 72/2017 z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y nr 61/2017 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 73/2017 z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2017 z dnia 13 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2017 z dnia 20 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2017 z dnia 20 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2017 z dnia 20 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 79/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 80/2017 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2017 z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81A/2017 z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 82/2017 z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie upowa偶nienia Starosty Pyrzyckiego do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli zwi膮zanych z prowadzeniem post臋powa艅 o zam贸wienia publiczne
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2017 z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2017 z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2017 z dnia 11 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2017 z dnia 18 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2017 z dnia 18 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2017 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 90/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 96/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie powiatu pyrzyckiego w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 97/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 98/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 99/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 100/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 101/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 102/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa przewodnicz膮cej Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 103/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 104/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 105/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢w. Ottona w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2018 roku zada艅 publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 4/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2018 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 8/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 9/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 10/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 11/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 12/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 14/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie wskazania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w Powiatowej Radzie Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 16/2018 z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego obszar obr臋bu geodezyjnego Za艂臋偶e w gminie Kozielice
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 17/2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 18/2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 19/2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 20/2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 21/2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 22/2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie og艂oszenia II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2018 roku zada艅 publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 24/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej i kanalizacji sanitarnej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 119/2 obr臋b 12 miasta Pyrzyce oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozwi膮zania umowy o zarz膮dzanie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania pe艂ni膮cego obowi膮zki dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 27/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii do wniosku o wydanie decyzji dla zadania inwestycyjnego pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 28/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 29/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 31/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o nadaniu nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 34/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 35/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w II otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 37/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie upowa偶nienia Ewy G膮siorowskiej-Naw贸j dyrektor Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane, w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 38/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2018 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 39/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wynik贸w II otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 40/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 42/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 43/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 44/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 45/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 46/2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 48/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 50/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 51/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR 52/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 53/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 54/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 55/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 57/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 58/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z realizacj膮 projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 59/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 60/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 61/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 64/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowychi zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci powiatowej celem wykonania inwestycji przy艂膮cza 艣wiat艂owodowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 66/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 67/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 68/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 69/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 70/2018 z dnia 5 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 71/2018 z dnia 5 wrze艣nia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 72/2018 z dnia 5 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 73/2018 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 74/2018 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 75/2018 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 76/2018 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 77/2018 z dnia 19 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 78/2018 z dnia 27 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 79/2018 z dnia 27 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych w celu wy艂膮czenia z u偶ytkowania na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 80/2018 z dnia 27 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych w celu wy艂膮czenia z u偶ytkowania na terenie powiatu stargardzkiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 81/2018 z dnia 27 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 82/2018 z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 83/2018 z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 84/2018 z dnia 12 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 85/2018 z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 86/2018 z dnia 17 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 87/2018 z dnia 25 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 88/2018 z dnia 25 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie odroczenia sp艂aty po偶yczki udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 艢w. Ottona w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 89/2018 z dnia 25 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 90 /2018 z dnia 31 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie pyrzyckim w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 92/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 93/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 94/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798094