logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady
2014-2018

UCHWA艁A NR XLII/205/18 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVI/220/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/18 z dnia 18 sierpnia 2018 r. oraz skargi nr 4/18 z dnia 13 wrze艣nia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/56/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/224/18 z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/87/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru starosty Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/44/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/48/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/14/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/15/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/18/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/19/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 r
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/21/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/22/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/23/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2015 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2015 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia stanowiska Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie mo偶liwo艣ci rozwojowych gospodarstw rolnych z uwzgl臋dnieniem mi臋dzy innymi Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenie terminu jej pierwszego posiedzenia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji 2014-2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/37/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/41/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanis艂awa 艁opyty na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 27 lutego 2015 r. (nr 5/15)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/43/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia do realizacji i finansowania w 2015 r. projektu pod nazw膮
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/49/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie petycji mieszka艅c贸w Lipian wnioskuj膮cych o wprowadzenie zakazu u偶ywania skuter贸w wodnych na Jeziorze W膮d贸艂
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozlicznia dotacji celowych z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego sp贸艂kom wodnym
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie likwidacji Technikum 呕ywienia i Gospodarstwa Domowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/59/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/61/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2016 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/62/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/63/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/64/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/66/2015 z dnia 7 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/67/1 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/68/15 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/89/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/90/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2016 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/94/16 z dnia 16 marca 2016 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/96/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/97/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie sprostowania b艂臋du w Uchwale Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/190/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/191/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018聽- 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/192/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2018聽rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/193/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/194/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/195/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/196/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/197/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2018 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/198/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/200/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawid艂owo艣ci pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych prowadzonych przez podmioty inne ni偶 Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/201/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/202/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018聽- 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/203/18 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/204/18 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zap艂aty nale偶no艣ci stanowi膮cych dochody bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego instrumentem p艂atniczym
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/206/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2018 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/207/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/208/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/209/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/18 z dnia 15 marca 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLIV/210/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/211/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/212/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/213/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/214/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/215/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLV/216/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii do proponowanego podzia艂u wojew贸dztwa zachodniopomorskiego na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich numer贸w i granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczeg贸lnych okr臋gach wyborczych do Sejmiku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVI/217/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie podwy偶szenia wynagrodzenia dla rodziny zast臋pczej pe艂ni膮cej funkcj臋 pogotowia rodzinnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVI/218/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVI/219/18 z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/221/18 z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/222/18 z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/223/18 z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLVII/225/18 z dnia 26 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w聽ca艂o艣ci lub w聽cz臋艣ci, 艂膮cznie z聽odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w聽pieczy zast臋pczej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie odwo艂ania Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/70/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/71/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/73/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem bada艅 specjalistycznych i obserwacji szpitalnej os贸b stawiaj膮cych si臋 do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/74/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od odwo艂ania darowizny
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/75/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2016 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 25/15 z dnia 14 pa藕dziernika 2015 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Miastem Szczecin w sprawie zasad prowadzenia oraz udzia艂u w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punkt贸w katechetycznych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/83/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/84/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/85/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/86/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/88/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru wicestarosty i cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia stanowiska Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮cego wprowadzenia zakazu u偶ywania skuter贸w wodnych na Jeziorze W膮d贸艂
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016 -2022
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2016 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/107/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/108/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie odmowy uwzgl臋dnienia wniosku o zmian臋 sk艂adu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/109/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/16 z dnia 4 marca 2016 r. oraz 4/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/110/16 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie organizowania powiatowych przewoz贸w pasa偶erskich
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/111/16 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zawarcia z Gmin膮 Kozielice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXX/162/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 wrze艣nia 2013 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2022
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/136/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2017 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2016 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/140/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2017 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/141/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/143/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
o wyra偶eniu woli wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z Komendantem Wojew贸dzkim Policji w Szczecinie w zakresie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/146/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/147/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXII/127/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/122/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie odmowy uwzgl臋dnienia wniosku o zmian臋 sk艂adu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/123/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/124/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/125/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu pyrzyckiego kategorii dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/127/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu pyrzyckiego kategorii dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/128/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/129/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/131/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. oraz nr 8/16 z dnia 6 lipca 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/133/16 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie odmowy wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/134/16 z dnia 26 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 12/16 z dnia 12 pa藕dziernika 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/149/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/150/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/151/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie statutu Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/152/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2017 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/154/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/155/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie zmiany porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/157/17 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Kultury Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/158/17 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/159/17 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/17 z dnia 7 marca 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/161/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIII/160/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/162/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/164/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/166/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej warto艣ci po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/171/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/17 z dnia 18 maja 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/173/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/17 z dnia 10 maja 2017 r. na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/174/17 z dnia 11 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/175/17 z dnia 11 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/176/17 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/177/17 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 8/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/179/17 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/180/17 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/181/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/182/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej Specjalnej w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/183/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Policealnej dla Doros艂ych w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/184/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Szko艂y Specjalnej Przysposabiaj膮cej do Pracy w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/185/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/187/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2018聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/188/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 12/17 z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r., na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/189/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A VIII/40/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A XI/65/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach nr 14/15
Wi臋cej »
UCHWA艁A XIX/100/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 31/15 z dnia 30 listopada 2015 r. i 33/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A XIX/93/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
UCHWA艁A XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 26/15 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A XIX/99/16 z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 30/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A XLI/199/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg nr 13/17 z dnia 16 listopada 2017 r. oraz 16/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 13/16 z dnia 19 pa藕dziernika 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A XXIX/148/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 14/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A XXVI/132/16 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 7/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. na dzia艂anie Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A XXXIV/165/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A XXXVII/178/17 z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg nr 9/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 10/17 z dnia 30 lipca 2017 r. oraz nr 11/17 z dnia 7 wrze艣nia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/60/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/186/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Pyrzycach
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798256