logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du
2010-2014

Uchwa艂a Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR 4/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie og艂oszenia pisemnego przetargu nieograniczonego, kt贸rego celem jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie otwarcia nowego kierunku kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2011 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g gminnych, cz臋艣ci ul. Dworcowej oraz cz臋艣ci ul. Tadeusza Rejtana w Pyrzycach na terenie Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011 - 2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o projektowanej inwestycji Generalnej Dyrekcji Dr贸g Krajowych i Autostrad Oddzia艂 w Szczecinie na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 80/3 i 79/1 obr臋b Mielno Pyrzyckie, 10/4 obr臋b Siemczyn, 5/4 i 5/5 obr臋b Przydar艂贸w, gmina Kozielice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
w sprawie ponownego og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku zadania publicznego w zakresie o艣wiaty i wychowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi gminnej nr 616005Z, przebiegaj膮cej przez wie艣 Nieborowo na terenie Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci ul. Podgrodzie w Pyrzycach na terenie powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, odcinka by艂ej drogi krajowej nr 3 przebiegaj膮cej przez gmin臋 Pyrzyce na terenie powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie upowa偶nienia Moniki Mirowskiej p.o. kierownika Sekcji Liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do oceny wniosk贸w w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzeda偶 drewna pozyskanego przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Kobylanka stanowi膮cej drog臋 na odcinku od skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 120 w miejscowo艣ci Kobylanka do granicy z gmin膮 Stargard Szczeci艅ski w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2011 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2010 z dnia 29 czerwca 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzeda偶 drewna pozyskanego przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wej艣cie na teren dzia艂ki nr 20/44 obr臋b 6 m. Pyrzyce, w celu przeprowadzenia remontu linii kablowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie do cel贸w budowlanych i wej艣cie na teren nieruchomo艣ci b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 oraz wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011 - 2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Sadowej w Moryniu, gmina Mory艅, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ul. 艢wi臋tego Jana Chrzciciela (od km 0+000 do km 0+261) i ul. Boles艂awa Chrobrego (od km 0+261 do km 0+892) w Stargardzie Szczeci艅skim w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1702Z Nied藕wied藕
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1760Z na odcinku od drogi nr 1759Z (Lin贸wko) do miejscowo艣ci Bia艂a (od km 0+000 do km 1+300) obr臋b Lin贸wko, dzia艂ka nr 171, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele zwi膮zane z wykonaniem miejsc parkingowych na nieruchomo艣ci b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62A/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67 /2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68 /2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2011 z dnia 13 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do umarzania wierzytelno艣ci, rozk艂adania na raty i odraczania termin贸w p艂atno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2011 z dnia 13 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2011 z dnia 13 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2011 z dnia 22 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2011 z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2011 z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2011 z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2011 z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 nr 7/10 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2011 z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2011 z dnia 24 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2011 z dnia 27 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89A/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2012 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do zawierania porozumie艅 z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywaj膮cego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zast臋pczej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie og艂oszenia pisemnego przetargu nieograniczonego, kt贸rego celem jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y, nie zaliczaj膮c ich do innej kategorii.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2012 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie powierzenia, w imieniu powiatu, przeprowadzenia inwestycji pn. ''Wymiana windy przystosowanej do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach'' oraz wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z umowy nr WRR/000031/16/D z dnia 13 grudnia 2011 r. zawartej z Pa艅stwowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 nr 7/5 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.:
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zakup aparatury i sprz臋tu medycznego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zakup aparatury i sprz臋tu medycznego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie: wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej w pasie drogi wewn臋trznej stanowi膮cej dzia艂k臋 o numerze ewidencyjnym 15/9 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, przy艂膮cza wody do dzia艂ki nr 15/10 oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych nr: 1437Z ul. Szczeci艅ska w Starym Czarnowie, 1355Z Niezna艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii dr贸g gminnych dzia艂ek stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kozielice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej pn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu na dzia艂k臋 nr 15/5 z drogi wewn臋trznej oznaczonej w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako dzia艂ka nr 15/9, obr臋b 12 miasta Pyrzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu i doj艣cia do dzia艂ki nr 7/6 i nr 7/7 z drogi wewn臋trznej oznaczonej w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako dzia艂ka nr 7/5, obr臋b 12 miasta Pyrzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Boles艂awa Chrobrego w Stargardzie Szczeci艅skim w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni u偶ytkowej lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci ul. Podgrodzie w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012 - 2024
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2012 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie powierzenia w imieniu powiatu realizacji zadania inwestycyjnego dotycz膮cego prac remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego zlokalizowanego na dzia艂ce nr 7/4 w Pyrzycach z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowo-administracyjne powiatowej jednostki opieku艅czo-wychowawczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Szkolnej w Chojnie w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Plac Wolno艣ci w miejscowo艣ci Mory艅 w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2012 z dnia 21 sierpnia 2021 r.
w sprawie powo艂ania reprezentacji Powiatu Pyrzyckiego do udzia艂u w zawodach sportowych w tenisie sto艂owym w Ferdinandshof (Niemcy)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 7/5, nr 7/6 i nr 122 obr臋b 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61 /2012 z dnia 4 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2012 z dnia 4 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2012 z dnia 4 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 201
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 15/3, nr 15/8 i nr 15/9, obr臋b 12 miasta Pyrzyce - b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2012 z dnia 18 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2012 z dnia 24 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2012 z dnia 24 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2012 z dnia 27 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ka ewidencyjna numer 50/2 w obr臋bie ewidencyjnym numer 10 miasta Pyrzyce - b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2012 z dnia 9 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2012 z dnia 9 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2012 z dnia 15 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2012 z dnia 23 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie utworzenia stra偶y rybackiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2012 z dnia 23 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2012 z dnia 23 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie upowa偶nienia Moniki Mirowskiej kierownika Sekcji Liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2012 z dnia 31 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2012 z dnia 31 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 7/2, nr 7/3, nr 7/4 i nr 7/5, po艂o偶one w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89A/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz upowa偶nienia do reprezentowania Powiat
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz upowa偶nienia do reprezentowania Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 96/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 97/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2013 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu ..
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z przyst膮pieniem do projektu ...
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2013 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci ul. Podgrodzie w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych cz臋艣ci dr贸g nr 1716Z i 1705Z na terenie powiatu stargardzkiego w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic: G艂贸wnej i gen. Leopolda Okulickiego w Stargardzie Szczeci艅skim w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Cmentarnej w Dobrzanach w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych dr贸g nr 1739Z, 1767Z i 1726Z na terenie powiatu stargardzkiego w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 33/2013 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2013 r. dotycz膮cej sk艂adu Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej cz臋艣ci drogi nr 1742Z Wapnica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g nr: 1437Z, 1355Z, 1354Z i 1358Z kategorii dr贸g powiatowych oraz zaliczeniu dotychczasowej drogi wojew贸dzkiej nr 119 do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i warunk贸w finansowych odnajmowania pomieszcze艅 i obiekt贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2013 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi nr 3 (dawna DK) na terenie gminy Lipiany w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, cz臋艣ci drogi nr 3 (dawna DK) na terenie gminy Pyrzyce w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z realizacj膮 projektu pn. "Praktyka w Unii Europejskiej szans膮 na sukces m艂odych technik贸w"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2012 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2013 z dnia 9 lipca 2013 r
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr 2/2013 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2013 z dnia 25 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2013 z dnia 25 wrzesie艅 2013
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2013 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂k膮 nr 15/9, po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym numer 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2013 z dnia 30 wrzesie艅 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2013 z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2013 z dnia 10 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2013 z dnia 10 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w aneksie do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie roz艂o偶enia na raty nale偶no艣ci Powiatu Pyrzyckiego nale偶nej od Krzysztofa Wieczorka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2013 z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2013 z dnia 25 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2013 z dnia 28 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
W sprawie: 1. Przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 95/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂k膮 nr 15/9 po艂o偶on膮 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 98/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie uzgodnienia lokalizacji, na dzia艂kach nr 7/2, nr 7/5 i nr 7/10 obr臋b 12 miasta Pyrzyce, infrastruktury elektroenergetycznej oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 99/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 100/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 101/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 103/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 104/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2014 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2014 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
Przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 nr 119/2 po艂o偶on膮 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, stanowi膮c膮 w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2014 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacj
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2014 z dnia 12 marca 2014
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1779Z na terenie powiatu stargardzkiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie przekazana uprawnie艅 Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do realizacji projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1818Z na terenie powiatu stargardzkiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 95/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach na rok szkolny 2014/2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu odcinka drogi (od granicy z gmin膮 Sucha艅 do drogi krajowej nr 10) na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski do kategorii dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej nr 620012Z ul. Plac Ratuszowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci ul. Podgrodzie w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2013 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2014 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014 - 2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej cz臋艣ci drogi nr 1756Z na terenie powiatu stargardzkiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody do dysponowania na cele budowlane nieruchomo艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego po艂o偶on膮 przy ul. Staromiejskiej nr 3 w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2014 z dnia 5 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2014 z dnia 5 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2014 z dnia 5 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2014 z dnia 5 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2014 z dnia 12 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2014 z dnia 23 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2014 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego zwi膮zanego ze sk艂adanymi wnioskami do s膮du w sprawie niepodj臋tych depozyt贸w po zmar艂ych mieszka艅cach Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2014 z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2014 z dnia 9 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2014 z dnia 9 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64A/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dotychczasowej drogi wewn臋trznej na terenie Gminy Przelewice do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z przyst膮pieniem do projektu pn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr 28/2014 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798181