logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du
2006-2010

Uchwa艂a Nr 1/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na budow臋 boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, regulaminu komisji konkursowej i powo艂anie jej sk艂adu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych w Powiecie Pyrzyckim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych kierownikom jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Czernicach, regulaminu komisji konkursowej i powo艂ania jej sk艂adu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych w Powiecie Pyrzyckim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie wydawania przez Powiat Pyrzycki czasopisma pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 18/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2006 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2006 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22 /2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2006 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zbycia 艣rodka trwa艂ego b臋d膮cego na wyposa偶eniu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii dr贸g gminnych, dr贸g wymienionych w wykazie stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi od miejscowo艣ci Gi偶yn do drogi powiatowej nr 2112Z na terenie powiatu My艣liborskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2007 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej drogi nr 1807Z ul. Parkowa w Dobrzanach oraz zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie powierzenia obowi膮zku pe艂nienia funkcji dyrektora Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu ulicy S艂owia艅skiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2007 z dnia 13 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii powiatowej ul. Ko艣cielnej w Gryfinie oraz zaliczeniu jej do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2007 z dnia 13 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2007 z dnia 13 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2007 z dnia 13 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2007 z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2007 z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2007 z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2007 z dnia 3 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2007 z dnia 3 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie opinii do programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2007 z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2007 z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie udzielenia por臋czenia Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2007 z dnia 24 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii dr贸g gminnych, drogi Pyrzyce - Nowielin po艂o偶onej na terenie gminy Pyrzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia uk艂adu wykonawczego Bud偶etu Powiatu na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do partnerskiego projektu systemowego wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego pt.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie udzielenia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do podpisywania um贸w, porozumie艅 partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 partnerskich projekt贸w systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spo艂ecznej Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. S艂owia艅skiej w Gryfinie w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do zatwierdzenia projektu wsp贸艂finansowanego z EFS, podejmowania decyzji wi膮偶膮cych i realizacji, w charakterze Partnera, projektu w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Dzia艂ania 6.1, Poddzia艂ania 6.1.1. pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych kierownikom jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2008 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu Pyrzyckiego, dotycz膮cego pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa p.o. dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Dzia艂ania 6.1
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi od miejscowo艣ci Gi偶yn do drogi powiatowej nr 2112Z na terenie powiatu My艣liborskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie og艂oszenia publicznego przetargu ofertowego, kt贸rego celem jest zbycie drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych nr 1562Z Mechowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2008 z dnia 31 marca 2008 r
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Stargardzie Szczeci艅skim, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr 13/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do partnerskiego projektu systemowego wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego pt.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie og艂oszenia publicznego przetargu ofertowego, kt贸rego celem jest zbycie drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie powierzenia obowi膮zku pe艂nienia funkcji dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zespo艂u boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu ,, Moje Boisko-Orlik 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gmin: Chociwel i Kobylanka wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Gryfinie, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 41/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 42/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gmin: Sucha艅 i Stargard Szczeci艅ski wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 49/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2008 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie wydzier偶awienia alei drzew owocowych rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1579Z K艂odzino
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 57/2008 z dnia 2 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie remontu i adaptacji pomieszcze艅 na mieszkania chronione przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2008 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2008 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie og艂oszenia naboru na stanowisko kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2008 z dnia 28 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2008 z dnia 24 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2008 z dnia 30 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2008 z dnia 30 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2008 z dnia 30 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 65/2008 z dnia 8 pa藕dziernika 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2008 z dnia 14 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2008 z dnia 16 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie sprostowania b艂臋du w Uchwale Nr 62/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 wrze艣nia 2008 r. w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2008 z dnia 28 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2008 z dnia 28 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 70/2008 z dnia 28 pa藕dziernika 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2008 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie umorzenia po偶yczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4 po艂o偶onych w budynku nr 1 w Czernicach dzia艂ka ewidencyjna nr 59/1 wraz z udzia艂ami w prawie w艂asno艣ci przyleg艂ej dzia艂ki ewidencyjnej nr 59/2 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Czernice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku
w sprawie ustalenia uk艂adu wykonawczego Bud偶etu Powiatu na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009
w sprawie ustalenia zasad korzystania z boisk sportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych kierownikom jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2009 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Czernicach plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej socjalizacyjnej na lata 2008-2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z mieszka艅 chronionych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie powo艂aniu komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu pn.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 21/2008 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie op艂at za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 13/2008 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych w Powiecie Pyrzyckim na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej, ul. Tadeusza Rejtana w Pyrzycach na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, dla kt贸rych podmiotem, kt贸ry utworzy艂 zak艂ad jest powiat pyrzycki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 22/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie upowa偶nienia p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych, dr贸g na terenie gminy I艅sko stanowi膮cych ul. Zielon膮, Kolejow膮 i Krzyw膮 w mie艣cie I艅sko w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Dworcowej, ulicy Wojciecha Bartosza G艂owackiego, ulicy Owocowej i ulicy Ksi臋cia J贸zefa Poniatowskiego w mie艣cie Pyrzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
w sprawie sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w formie dodatkowych zaj臋膰 pozalekcyjnych, pozaszkolnych, zaj臋膰 dydaktyczno - wyr贸wnawczych w tym zw艂aszcza w zakresie praktycznych form nauczania - sta偶e i praktyki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do umarzania nale偶no艣ci i udzielania ulg w pe艂nym lub ograniczonym zakresie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 45/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 46/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 47/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 48/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 49/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 50/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 51/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie zwolnienia z op艂at za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w zwi膮zku z administracyjn膮 zmian膮 adresu w艂a艣ciciela
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont i rozbudow臋 parkingu przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Kobylanka, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2009 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania na rzecz So艂ectwa Letnin drzew do wycinki z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1561Z Polnik
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2009 z dnia 9 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie upowa偶nienia Rados艂awa Rutkiewicza Kierownika Sekcji liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 64/2009 z dnia 18 wrze艣nia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr 1/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia uk艂adu wykonawczego Bud偶etu Powiatu na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65 /2009 z dnia 18 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66 /2009 z dnia 29 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2009 z dnia 29 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2009 z dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2009 z dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie upowa偶nienia p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2009 z dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2009 z dnia 13 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przekazania darowizny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72 /2009 z dnia 13 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2009 z dnia 21 pa偶dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej, ul. Bankowej w Pyrzycach na terenie Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2009 z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach do projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2009 z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2009 z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie odwo艂ania Waldemara Lemiesza ze stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych nr 2 i nr 4 w budynku nr 72 w Tetyniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Kardyna艂a Hlonda w Suchaniu na terenie gminy Sucha艅, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o projektowanej inwestycji Burmistrza Lipian w zakresie budowy drogi publicznej w obr臋bach: Lipiany 1 i Osetna, gmina Lipiany
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie og艂oszenia pisemnego przetargu nieograniczonego, kt贸rego celem jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1577Z O膰wieka - Kosin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 95/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 96/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie upowa偶nienia Sekretarza Powiatu Pyrzyckiego do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku
w sprawie ustalenia uk艂adu wykonawczego Bud偶etu Powiatu na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o Koncepcji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci pn. Dom Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
W sprawie: przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.:
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o projektowanej inwestycji Burmistrza Pyrzyc w zakresie budowy drogi publicznej na dzia艂ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 126/20 w obr臋bie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17A/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych kierownikom jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie zwolnienia z pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie upowa偶nienia p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 11/2010 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ulicy Mieszka I w Gryfinie, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie uchylenia w cz臋艣ci uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2010 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia por臋czenia sp艂aty kredytu bankowego zaci膮gni臋tego przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 34/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 35/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 36/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 37/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr 38/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Sucha艅, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Stara D膮browa, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej cz臋艣ci ulicy Jeziornej w Marianowie, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1726Z na odcinku od granicy z gmin膮 Stargard Szczeci艅ski przez Brudzewice, S艂od贸wko do Sad艂owa, na terenie gminy Sucha艅, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1710Z Lubowo - Grz臋dzice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej dr贸g na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski, stanowi膮cych ulice Stefana 呕eromskiego i Szczeci艅sk膮, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Kobylanka, wymienionych w za艂膮czniku do niniejszej uchwa艂y, w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na udzielenie i obs艂ug臋 d艂ugoterminowego kredytu z艂otowego w kwocie 1.460.000 z艂 (s艂ownie: jeden milion czterysta sze艣膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych) oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2010 z dnia 3 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62 z dnia 7 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63 z dnia 7 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2010 z dnia 7 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2010 z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2010 z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Kobylanka, stanowi膮cej drog臋 na odcinku od skrzy偶owania dawnej drogi nr 10 z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 120 w miejscowo艣ci Kobylanka przez miejscowo艣膰 Morzyczyn i Zieleniewo do granic gminy Stargard Szczeci艅ski w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2010 z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski stanowi膮cej drog臋 na odcinku od dawnej drogi nr 10 do granicy z gmina Kobylanka do granic miasta Stargardu Szczeci艅skiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2010 z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dr贸g na terenie gminy Stargard Szczeci艅ski stanowi膮cych ulice: Joahima Lelewela, Lotnik贸w, Kolejow膮, R贸偶an膮 i Most Kamienny , w celu zaliczenia ich do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2010 z dnia 23 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2010 z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2010 z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2010 z dnia 12 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2010 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2010 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do zg艂oszenia wykonania rob贸t budowlanych niewymagaj膮cych pozwolenia na budow臋
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr 75/2010 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie maj膮tku, odpowiedzialno艣ci cywilnej i ubezpiecze艅 komunikacyjnych Powiatu Pyrzyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie roz艂o偶enia na raty sp艂aty nale偶no艣ci oraz umorzenia odsetek od nieterminowej sp艂aty nale偶no艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projektu pt.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798098