logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du
2002-2006

Uchwa艂a Nr 66/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej Plac Wolno艣ci w Mieszkowicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 63/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du do zaci膮gania w imieniu Powiatu Pyrzyckiego kredyt贸w i po偶yczek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie upowa偶nienia Krzysztofa Okraski do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosk贸w student贸w o przyznanie stypendi贸w na wyr贸wnywanie szans edukacyjnych w ramach Dzia艂ania 2.2 Priorytetu II ZPORR finansowanego ze 艣rodk贸w EFS i bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 12/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie odwo艂ania Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2006 z dnia 31 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2006 z dnia 31 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2006 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2006 z dnia 18 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie: powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2006 z dnia 18 pa藕dziernika 2006 r.
sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2006 z dnia 9 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego dla Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2006 z dnia 4 pa藕dziernika 2006 r
w sprawie powierzenia obowi膮zku pe艂nienia funkcji dyrektora Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2006 z dnia 4 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2006 z dnia 29 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2006 z dnia 29 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2006 z dnia 29 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2006 z dnia 26 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie: og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2006 z dnia 26 wrze艣nia 2006 r
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2006 z dnia 26 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie uniewa偶nienia uchwa艂y Nr 27/2001 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie powo艂ania Powiatowego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2006 z dnia 6 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie zawieszenia w pe艂nieniu obowi膮zk贸w dyrektora Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2006 z dnia 6 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie zbycia 艣rodk贸w trwa艂ych b臋d膮cych na wyposa偶eniu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie pierwszego etapu budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn膮 nawierzchni膮 przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia tego post臋powania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na lotnicze u偶ytkowanie terenu przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za 2006 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie stanowiska Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮cego wprowadzenia zmian w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 28/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
w sprawie powierzenia obowi膮zku pe艂nienia funkcji dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU w Pyrzycach Pani Jolancie Kocanowskiej-Hajdu艂a
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 27/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
w sprawie odwo艂ania Jana Ko艂oszycza ze stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2005 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2005 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2005 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2005 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ulicy Rynek w miejscowo艣ci Trzci艅sko Zdr贸j
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2006 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej udzielenia przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego por臋czenia na sp艂at臋 zobowi膮zania kredytowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych na terenie gminy Kobylanka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12A/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu obrotowego w rachunku bie偶膮cym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic w Stargardzie Szczeci艅skim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2006r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie udzielenia przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego por臋czenia na sp艂at臋 zobowi膮zania kredytowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 6A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Dzia艂ania 1.3 „Przeciwdzia艂anie i zwalczanie d艂ugotrwa艂ego bezrobocia”
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 6/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Dzia艂ania 1.2 „Perspektywy dla m艂odzie偶y” pod nazw膮 „OD EFS-u DO SUKCESU”
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 5A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
W sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu dotycz膮ca pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 5/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
W sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu dotycz膮ca pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie upowa偶nienia Starosty Pyrzyckiego do wydawania decyzji o skierowaniu do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie przed艂u偶enia terminu sp艂aty po偶yczek udzielonych jednostkom organizacyjnym dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem za艂o偶ycielskim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie udzielenia por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w szk贸艂 do wykonywania obowi膮zk贸w Powiatu Pyrzyckiego w zakresie realizacji programu stypendialnego w roku szkolnym 2005/2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70 / 2005 z 14 grudnia 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosk贸w student贸w o przyznanie stypendi贸w na wyr贸wnywanie szans edukacyjnych w ramach Dzia艂ania 2.2 Priorytetu II ZPORR finansowanego ze 艣rodk贸w EFS i bud偶etu pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 64/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zaci膮gni臋cie kredytu przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2005 z dnia 25 pa藕dziernika 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2005 z dnia 25 pa藕dziernika 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59 /05 z dnia 12 pa藕dziernika 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2005 z dnia 12 pa藕dziernika 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57 / 2005 z dnia 5 pa藕dziernika 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2005 z dnia 20 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego dla Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55 / 2005 z dnia 20 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54 / 2005 z dnia 5 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2005 z dnia 5 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.
w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenie tego post臋powania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2006 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za 2005 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie wyra偶enia opini o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych w Chojnie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli funkcjonalnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania czynno艣ci kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44 / 2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany w programie naprawczym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie wyra偶enia opini o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic na terenie miasta Stargard Szczeci艅ski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38 /05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2004 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2004 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36 / 2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2005 rokuw szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33 /2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie udzielenia por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2004 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za 2004 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu w ramach Dzia艂ania 1.3 „Przeciwdzia艂anie i zwalczanie d艂ugotrwa艂ego bezrobocia” pod nazw膮 „ZDOBYWAM NOWY ZAW脫D”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu w celu pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu w ramach Dzia艂ania 1.2 „Perspektywy dla m艂odzie偶y” pod nazw膮 „NOWE SZANSE ZAWODOWE DLA M艁ODZIE呕Y”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu w celu pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2005 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w szk贸艂 do wykonywania obowi膮zk贸w Powiatu Pyrzyckiego w zakresie realizacji programu stypendialnego w roku szkolnym 2004/2005 dla uczni贸w szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pyrzycki na wyr贸wnywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Dzia艂ania 2.2 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Priorytetu II ZPORR, finansowanych ze 艣rodk贸w EFS oraz ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2005 z dnia 11 stycznia 2005r.
w sprawie udzielenia po偶yczki w roku 2005 dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie zabezpieczenia 艣rodk贸w w bud偶ecie na dofinansowanie projekt贸w realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci kwoty por臋czenia przez Zarz膮d Powiatu zobowi膮zania kredytowego na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie zabezpieczenia 艣rodk贸w w bud偶ecie na dofinansowanie projekt贸w realizowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci kwoty por臋czenia przez Zarz膮d Powiatu zobowi膮zania kredytowego na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 63/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 3/2004 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 lutego 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2004 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2004 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2004 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2004 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie upowa偶nienia do dzia艂ania w imieniu Powiatu w celu pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projektu „Perspektywy dla kobiet” w ramach dzia艂ania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Schemat A - Wspieranie r贸wno艣ci szans kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy realizowanego w ramach SPO RZL
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie wyra偶enia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Placu Wolno艣ci w Cedyni
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie powo艂ani Komisji Stypendialnej, rozpatruj膮cej wnioski o stypendia z艂o偶one przez student贸w w ramach programu Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 52/2004 z dnia 23 listopada 2003 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 51/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 50/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2004 z dnia 12 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2004 z dnia 12 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego dla Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie Filia w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2004 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2004 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2004 z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2004 z dnia 17 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie udzielenia por臋czenia Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2004 z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35A/2004 z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2004 z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie 藕r贸de艂 pokrycia straty bilansowej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2004 z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2004 z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2004 z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia dr贸g do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2004 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do zawarcia porozumienia dotycz膮cego realizacji projekt贸w program贸w pomocowych „Lepszy start” oraz „Praca dla bezrobotnych z terenu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2004 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie powo艂ania Przewodnicz膮cego Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie odwo艂ania dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zast臋pcy Dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
w sprawie wyznaczenia lekarza upowa偶nionego do opiniowania wniosk贸w o wydanie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 3/2004 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 lutego 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do wy艂onienia podmiotu na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z organizacj膮 emisji obligacji komunalnych
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798384