logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady
2010-2014

UCHWA艁A NR XXIII/136/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 13/11 z dnia 1 marca 2011 r. i nr 16/11 z dnia 18 marca 2011 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A XX/118/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie ustanowienia wyr贸偶nienia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/68/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII//100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/192/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 2 listopada 2010 r. (nr 39/10), z dnia 16 listopada 2010 r. (nr 41/10) oraz z dnia 13 grudnia 2010 r. (nr 44/10), z dnia 9 stycznia 2011 r. (nr 1/11)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 40/10 z dnia 3 listopada 2010 r., nr 42/10 z dn. 17 listopada 2010 r., nr 43/10 z dnia 12 grudnia 2010 r., nr 2/11 z dnia 9 stycznia 2011 r
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2010
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 5/11 z dnia 20 stycznia 2011 r., nr 9/11 z dnia 9 lutego 2011 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 1 marca 2011 r. (nr 12/11) i z dnia 18 marca 2011 r. (17/11)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 31 marca 2011 r. (nr 21/11)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/45/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 19/11 z dnia 30 marca 2011 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Dora藕nej nr 20/11 z dnia 31 marca 2011 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/49/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie obci膮偶enia prawem u偶ytkowania udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w prawie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/62/11 z dnia 28 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na Starost臋 Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. (nr 39/11)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012 - 2024
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/78/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie utworzenia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu obowi膮zuj膮cych w 2012 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/107/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/98/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/108/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/109/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/110/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/111/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanis艂awa 艁opyty na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 lipca 2012 r. (nr 10/12)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/112/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Justyny Pawelec na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 lipca 2012 r. (nr 11/12)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/113/12 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 6 sierpnia 2012 r. (nr 12/12)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/211/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg na dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/212/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie podtrzymania stanowiska w odniesieniu do skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 6 pa藕dziernika 2014 r. (nr 19/14).
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/214/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2015聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XL/216/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014聽oraz zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/218/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/81/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/82/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2012 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst膮pienia od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/84/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia zmian w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/86/12 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXXVI/201/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2012 - 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pyrzyckim na lata 2012-2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Zak艂adowi Opieku艅czo- Leczniczemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/105/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015 z perspektyw膮 do roku 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/114/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/115/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia nieruchomo艣ci w drodze przetargu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/119/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/98/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z聽dnia 27 czerwca 2012 r. w聽sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z聽dnia 28 czerwca 2000 r. w聽sprawie pozbawienia ulic w聽Pyrzycach i聽Lipianach kategorii drogi powiatowej聽
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/120/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu, obowi膮zuj膮cych w 2013 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia stawki op艂aty za korzystanie przez operator贸w lub przewo藕nik贸w z przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013 - 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia 'Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012-2014'
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/137/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/138/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013 - 2024
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/151/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/152/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/153/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy z Poczt膮 Polsk膮 Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/155/13 z dnia 26 czerwca 2013 r
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/156/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013 - 2024
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/157/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XL/228/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/158/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie przekszta艂cenia Domu Dziecka w Czernicach w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2013 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/140/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/141/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 7 lutego 2013 r. (nr 1/13) oraz 14 marca 2013 r. (nr 4/13) i z dnia 16 kwietnia 2013 r. (nr 5/13)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/146/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/148/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013 - 2024
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie po艂膮czenia samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach oraz zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/159/13 z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/160/13 z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia nieruchomo艣ci w drodze przetargu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/161/13 z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/162/13 z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/127/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/163/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/164/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na rok 2014.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/165/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Mariusza Norsesowicza na dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (nr 14/13)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/166/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zawiadomienia o sposobie wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej dyrektora Urz臋du Kontroli Skarbowej w Szczecinie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/167/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie przyj臋cia stanowiska popieraj膮cego Deklaracj臋 Legionowsk膮
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXI/168/13 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie uczestniczenia Powiatu Pyrzyckiego w realizacji projektu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/169/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/170/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/171/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2013 - 2024
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/173/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/174/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/175/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/176/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie prawem u偶ytkowania, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej jako dzia艂ka nr 50/2 o pow. 0,1838 ha obr臋b Pyrzyce 10
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/180/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/183/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w聽2014聽r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/185/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/186/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zamiany nieruchomo艣ci bez obowi膮zku dokonywania dop艂at
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2014 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIX/210/14 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014聽- 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/189/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na rzecz Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/190/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr V/27/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/191/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pa艅stwa Ma艂gorzaty i Rados艂awa Skowro艅skich z dnia 7 lutego 2014 r. na dzia艂ania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach (nr 2/14)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/195/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie podtrzymania stanowiska w odniesieniu do skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 10 marca 2014 r. (nr 6/14) oraz z dnia 10 kwietnia 2014 r. (nr 9/14)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/197/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2014-2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/199/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie podzia艂u Powiatu Pyrzyckiego na okr臋gi wyborcze, nadania im numer贸w, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia stanowiska popieraj膮cego protest rolnik贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/206/14 z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie podtrzymania stanowiska w odniesieniu do skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 5 czerwca 2014 r. (nr 10/14), z dnia 7 lipca 2014 r. (nr 11/14), z dnia 7 sierpnia 2014 r. (nr 12/14), z dnia 5 wrze艣nia 2014 r. (nr 14/14).
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 stycznia 2011 r. (nr 6/11), z dnia 10 lutego 2011 r. (nr 11/11)
Wi臋cej »
UCHWA艁A X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Ryszarda Staszewskiego na Starost臋 Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. (nr 43/11)
Wi臋cej »
UCHWA艁A XL/213/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego oraz kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Waldemara Barana oraz pana Eugeniusza Panasa na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lutego 2012 r. (nr 4/12)
Wi臋cej »
UCHWA艁A XX/117/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Przedsi臋biorstwa Wielobran偶owego
Wi臋cej »
UCHWA艁A XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego o nie likwidowaniu przystanku bus贸w na parkingu przy ul. Jana Henryka D膮browskiego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Wi臋cej »
UCHWA艁A XXXVI/194/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie podtrzymania stanowiska w odniesieniu do skargi pana Stanis艂awa 艁opyty na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 marca 2014 r. (nr 5/14)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a IV/12/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania komisji do rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej i Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/10/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/13/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/18/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011 - 2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na okres kadencji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupe艂niaj膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupe艂niaj膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/38/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Technikum dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2011 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011 - 2037
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o wniosku o dofinansowanie koszt贸w utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/51/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/60/11 z dnia 28 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/61/11 z dnia 28 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wsp贸lnego przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 energii elektrycznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/63/11 z dnia 28 wrze艣nia 2011 roku
w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/64/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/65/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Powiatu Pyrzyckiego oraz insygni贸w Starosty Pyrzyckiego i Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/67/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/69/11 z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/80/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/215/14 z dnia 29 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/89/12 z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012 - 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/116/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/122/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/123/12 z dnia 8 listopada 2012 roku
w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2013 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/182/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupe艂niaj膮cego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie przyj臋cia stanowiska o sprzeciwie wobec projektu powrotu do podzia艂u administracyjnego kraju na 49 wojew贸dztw oraz likwidacji powiat贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/204/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji statutowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/14 z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798227