logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady
2006-2010

Uchwa艂a Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/146/09 z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie uczestniczenia Powiatu Pyrzyckiego we wsp贸lnym przedsi臋wzi臋ciu realizowanym przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/246/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/245/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/244/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/243/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/242/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/241/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marioli Tyrki z dnia 13 wrze艣nia 2010 r. nr 31/10 na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/240/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Roberta Gruszeckiego z dnia 17 wrze艣nia 2010 r. (nr 34/10)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/239/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 32/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r., nr 35/10 z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r., nr 37/10 z dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.,
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLII/238/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 wrze艣nia 2010 r. (nr 33/10), z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r. (nr 36/10) oraz z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r. (nr 38/10)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/237/10 z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/236/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie likwidacji zak艂adu bud偶etowego pod nazw膮 ,,Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/235/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej Uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r. oraz zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/96/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XLI/234/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/233/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/232/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Roberta Gruszeckiego na dzia艂alno艣膰 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2010 r. (nr 11/10)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/231/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 23/10 z dnia 29 czerwca 2010 r., nr 28/10 z dnia 01 wrze艣nia 2010 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XLI/230/10 z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2010 r. (nr 24/10), z dnia 02 wrze艣nia 2010 r. (nr 27/10), z dnia 14 wrze艣nia 2010 r. (nr 29/10)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/229/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanych na rok 2010 rozchod贸w zwi膮zanych ze sp艂at膮 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz zaci膮gni臋tych kredyt贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/228/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/227/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Pyrzyckiego oraz jego jednostek podleg艂ych, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga b臋dzie stanowi膰 pomoc publiczn膮 oraz wskazania organ贸w uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/226/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Boche艅skiemu na usuwanie skutk贸w powodzi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010 w celu umo偶liwienia Zarz膮dowi Powiatu udzielenia por臋czenia sp艂aty kredytu bankowego zaci膮gni臋tego przez Zwi膮zek Celowy Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie obci膮偶enia prawem u偶ytkowania cz臋艣ci nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/221/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia trybu i zasad post臋powania samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej przy zakupie, przyj臋ciu darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego oraz zbywaniu, wydzier偶awianiu lub wynaj臋ciu maj膮tku trwa艂ego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do Stowarzyszenia pod nazw膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 12/10 z dnia 10 maja 2010 r. i nr 15/10 z dnia 18 maja 2010 r., z dnia 14 czerwca 2010 r. (nr 20/10)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIX/215/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 21 kwietnia 2010 r. (nr 9/10), z dnia 30 kwietnia 2010 r. (nr 10/10), z dnia 11 maja 2010 r. (nr 13/10), z dnia 11 maja 2010 r. (nr 14/10), z dnia 19 maja 2010 r. (nr 16/10), z dn. 15 czerwca 2010 r. (nr 19/10)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/214/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/213/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/212/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/211/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2010 r. (nr 5/10), z dnia 29 marca 2010 r. (nr 6/10), z dnia 8 kwietnia 2010 r. (nr 8/10)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 7/10 z dnia 6 kwietnia 2010 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVIII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/206/10 z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/205/10 z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/204/10 z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej nr 45/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVII/203/10 z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 stycznia 2010 r. (nr 1/10), 24 lutego 2010 r. (nr 3/10)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/202/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/201/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/200/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie powo艂ania komisji do rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/199/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/196/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsi臋wzi臋cia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/195/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/194/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXV/181/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/193/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jaros艂awa Smyki na bezczynno艣膰 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2009 r. (nr 47/09).
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/192/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 1 grudnia 2009 r. (nr 44/09), 22 grudnia 2009 r. (nr 46/09)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/191/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/190/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/189/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
zmieniaj膮ca plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/188/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/187/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie likwidacji rachunku dochod贸w w艂asnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach utworzonego uchwa艂膮 Nr XXV/131/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 marca 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/186/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXV/185/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 15 pa藕dziernika 2009 r. (nr 40/09), 10 listopada 2009 r. (nr 42/09)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/183/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/182/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/180/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. zmienionej Uchwa艂膮 Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. oraz Uchwa艂膮 Nr XIX/93/08 z dnia 16 pa藕dziernika 2008 r., w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/179/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/178/09 z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/176/09 z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/175/09 z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 2 wrze艣nia 2009 r. (nr 36/09), 14 wrze艣nia 2009 r. (nr 38/09)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/174/09 z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na roz艂o偶enie na raty przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/173/09 z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/172/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji projektu pod nazw膮 "Przebudowa ulicy Jana Paw艂a II w Pyrzycach na odcinku od skrzy偶owania z ulic膮 Niepodleg艂o艣ci do skrzy偶owania z ulic膮 Wojska Polskiego" w ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 "Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008 - 2011" i zapewnienia 艣rodk贸w finansowych w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/171/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu do udzielenia bonifikaty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/170/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/169/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z聽dnia 17 grudnia 2008 r. w聽sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/167/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXII/166/09 Z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/165/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/164/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Lucyny Sus艂owicz na dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie z dnia 23 lipca 2009 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/162/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2009 r., 27 sierpnia 2009 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/161/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/160/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXI/106/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 listopada 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/159/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XXI/105/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 listopada 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/158/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/157/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/156/09 z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/155/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
zmieniaj膮ca plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
zmieniaj膮ca plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/152/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/151/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/150/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
o wyga艣ni臋ciu mandatu radnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 31 marca 2009 r., 8 kwietnia 2009 r., 9 kwietnia 2009 r., 15 kwietnia 2009 r., 18 kwietnia 2009 r., 21 kwietnia 2009 r., 24 kwietnia 2009 r., 28 kwietnia 2009 r. 6 maja 2009 r., 7 maja 2009 r., 14 maja 2009 r., 20 maja 2009 r., 18 maja 2009 r., 27 maja 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/148/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania obni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie dokonania darowizny nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie likwidacji Szko艂y Policealnej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIX/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie nieodp艂atnego nabycia od Polskich Kolei Pa艅stwowych Sp贸艂ki Akcyjnej w Warszawie prawa u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/139/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2008/2009 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/135/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie umowy o prac臋 z radnym Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/134/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
zmieniaj膮ca plan przychod贸w i wydatk贸w Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 18 lutego 2009 r., 25 lutego 2009 r., 2 marca 2009 r., 6 marca 2009 r., 13 marca 2009 r., 20 marca 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego jako cz艂onka wspieraj膮cego do Stowarzyszenia pn. ,,Koszali艅ski Bank 呕ywno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/131/09 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia rachunku dochod贸w w艂asnych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz ustalenia 藕r贸de艂 dochod贸w w艂asnych i ich przeznaczenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/130/09 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/129/09 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie za艂o偶enia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 stycznia 2009 r., 27 stycznia 2009 r., 3 lutego 2009 r., 9 lutego 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/127/09 z dnia 4 marca 2009 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/126/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXII/107/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/125/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/124/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie powo艂ania komisji statutowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/122/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szko艂y Policealnej wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/121/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/120/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 2 grudnia 2008r., 9 grudnia 2008 r., 17 grudnia 2008 r., 22 grudnia 2008 r., 29 grudnia 2008 r., 5 stycznia 2009 r., 8 stycznia 2009 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/118/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/117/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/116/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/113/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 3 listopada 2008r., 10 listopada 2008 r., 17 listopada 2008 r., 24 listopada 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/111/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/110/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/109/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/104/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie przyst膮pienia do dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do ustanowienia sztandaru Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/103/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/102/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/101/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/100/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty wierzytelno艣ci Powiatu Pyrzyckiego z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/99/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na umorzenie po偶yczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach (obecnie w likwidacji)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/98/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy"
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/97/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/96/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r. oraz zmienionej uchwa艂膮 Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 wrze艣nia 2006 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/95/08 z dnia 29 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skarg pana Edwarda Zawadzkiego na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego z dnia 4 wrze艣nia 2008r., 14 wrze艣nia 2008 r., 24 wrze艣nia 2008 r., 20 pa藕dziernika 2008 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/94/08 z dnia 16 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie sprostowania b艂臋du w Uchwale Nr XVIII/89/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/93/08 z dnia 16 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmian w tre艣ci Uchwa艂y Nr XVIII/90/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/92/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie ustanowienia wyr贸偶nienia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/87/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/86/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/84/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie za艂o偶enia technikum dla doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/83/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad wyp艂aty i wysoko艣ci diet dla radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/80/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/79/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/78/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/77/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006 - 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/76/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/75/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/73/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania w 2008 roku nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/72/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie nabycia od Skarbu Pa艅stwa przez Powiat Pyrzycki nieruchomo艣ci oznaczonych dzia艂kami ewidencyjnymi nr 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 12
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/71/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie zniesienia wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci przez wyodr臋bnienie samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 1 po艂o偶onym w Czernicach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/70/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂y Nr XV/69/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/68/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/67/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/66/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/65/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/63/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/62/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/61/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/60/08 z dnia 06 lutego 2008
W sprawie uchwalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/59/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie odwo艂ania Przewodnicz膮cego Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/57/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr X/44/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 wrze艣nia 2007 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/55/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/53/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/51/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2008
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/50/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/49/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany celu publicznego umowy darowizny nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/48/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/47/07 z dnia 24 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie o艣wiadczenia lustracyjnego skarbnika powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/46/07 z dnia 24 pa藕dziernika
w sprawie o艣wiadczenia lustracyjnego sekretarza powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/45/07 z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr VI/24/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007 w celu umo偶liwienia Zarz膮dowi Powiatu udzielenia por臋czenia sp艂aty kredytu zaci膮gni臋tego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 26 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Wi臋cej »
Uchwa艂y Nr X/43/07 z dnia 26 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/42/07 z dnia 26 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pana Edwarda Zawadzkiego dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/41/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do realizacji programu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/40/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/39/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/38/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany w Statucie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/36/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie za艂o偶enia szko艂y ponadgimnazjalnej w Specjalnym O艣rodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/6/06 w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/33/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
w sprawie o艣wiadczenia lustracyjnego sekretarza powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/32/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
w sprawie o艣wiadczenia lustracyjnego skarbnika powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/07 z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie wyboru cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/07 z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/28/07 z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Stanis艂awy Matuszewskiej dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a nauk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletno艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/25/07 z dnia14 marca 2007r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2007 - 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/ 15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/23/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/22/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo – Leczniczym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie odwo艂ania i powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania w 2007 roku nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2007-2010
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/13/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
dotycz膮ca zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/2/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798122