logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady
2002-2006

UCHAWA艁A NR XXIV/137/05 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XVI/86/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIX/166/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g powiatowych i ustalenia przebiegu drogi Sulimierz – Nowogr贸dek Pomorski o d艂ugo艣ci 317 m (od drogi nr 3 w kierunku Sulimierza)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/143/05 z dnia 29 czerwca 2005 R.
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owych zasad jego przyznawania i wyp艂acania.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/160/05 z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g powiatowych i ustalenia przebiegu drogi Sulimierz – Nowogr贸dek Pomorski o d艂ugo艣ci 317 m (od drogi nr 3 w kierunku Sulimierza)
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/46/03 z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej dzia艂kami ewidencyjnymi o nr 157/5, 157/6 o 艂膮cznej powierzchni 0,2441 ha po艂o偶onymi w obr臋bie ewidencyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Plac Ratuszowy 1, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego w udziale 2370/10000 cz臋艣ci.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/48/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku bud偶etowym 2003
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/54/03 z dnia 01 pa藕dziernika 2003 r.
w sprawie nadania imienia Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/57/03 z dnia 01 pa藕dziernika 2003 r.
w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/58/03 z dnia 01 pa藕dziernika 2003 r.
w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/59/03 z dnia 01 pa藕dziernika 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/60/03 z dnia 01 pa藕dziernika 2003 r.
W sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2003
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/62/03 z dnia 01 pa藕dziernika 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotycz膮cej dzia艂alno艣ci Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/132/05 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenie Powiatowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Spo艂ecznemu i Przest臋pczo艣ci W艣r贸d Dzieci i M艂odzie偶y.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/133/05 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/135/05 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owych zasad jego przyznawania i wyp艂acania.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/136/05 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania zni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie nabycia od Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego przez Powiat Pyrzycki nieruchomo艣ci oznaczonych dzia艂kami ewidencyjnymi nr 25/4 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 2 i nr 117/3 obr臋b ewidencyjny Pyrzyce 5, obydwie w udziale 143/1000
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/140/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/141/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/144/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania zni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/146/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie za艂o偶enia technikum uzupe艂niaj膮cego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/147/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie za艂o偶enia szko艂y policealnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/150/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych w Powiecie Pyrzyckim.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVII/157/05 z dnia 21 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starost臋 Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej, do czasu uko艅czenia szko艂y, w kt贸rej rozpocz臋艂a nauk臋 przed osi膮gni臋ciem pe艂noletno艣ci, a tak偶e za pobyt dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/169/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/170/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego 3-letniego w Zespole Szk贸艂 nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego 3-letniego w Zespole Szk贸艂 nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa 3-letniego w Zespole Szk贸艂 nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/190/06 z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie likwidacji szk贸艂 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXII/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/192/06 z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/193/06 z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania w 2006 roku nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/194/06 z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/195/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
w sprawie ustalenia procedury uchwalania bud偶etu oraz rodzaj贸w i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Zak艂adu Opieku艅czo -Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/142/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego tryb i kryteria przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/145/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie przyj臋cia „Programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli” zatrudnionych w jednostkach o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/216/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/02
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/02
o wyga艣ni臋ciu mandatu radnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/02
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/02
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/02
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/02
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/02
w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/02
w sprawie powo艂ania komisji statutowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/02
w sprawie upowa偶nienia Przewodnicz膮cego Rady Powiatu do wykonywania czynno艣ci wynikaj膮cych z prawa pracy dotycz膮cych Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/02
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/02
w sprawie ustalenia diet dla radnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/02
o uzupe艂nieniu sk艂adu Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/02
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.
o wyga艣ni臋ciu mandatu radnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/17/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie utworzenie samodzielnego publicznego zak艂adu opieki zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/18/2003 z dnia 29 stycznia 2003r.
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi艂a niewa偶no艣膰 uchwa艂y Nr IV/18/03 w sprawie sprostowania b艂臋du w uchwale Nr III/15/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2002,
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/19/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
W sprawie: zawarcia porozumienia z Zarz膮dem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zada艅 z zakresu koordynacji i uzgodnienia rozk艂ad贸w jazdy na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
dotycz膮ca zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Powiat贸w Polskich
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2003-2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/23/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
W sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/24/03 z dnia 12 marca 2003 r.
o uzupe艂nieniu sk艂adu Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/25/03 z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie utworzenia Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/03 z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie pozbawienia SPZOZ w Pyrzycach sk艂adnik贸w mienia stanowi膮cego wyposa偶enie zak艂adu oraz przekazania go Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach i Zak艂adowi Opieku艅czo – Leczniczemu w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cy przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cy przy Zak艂adzie Opieku艅czo - Leczniczym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.
dotycz膮ca zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/03 z dnia 12 marca 2003 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/34/03 z dnia 12 marca 2003 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu O艣rodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/44/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/47/03 z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie powo艂ania szk贸艂 ponadgimnazjalnych - technik贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/61/03 z dnia 1 pa藕dziernika 2003 r.
w sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej dzia艂k膮 ewidencyjn膮 nr 204/9 o pow. 0,4324 ha po艂o偶on膮 w obr臋bie nr 9 m. Pyrzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku 2003
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/75/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/76/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/77/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/107/04 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/108/04 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r. dotycz膮cej powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cy przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/109/04 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/110/04 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrze艣nia 2004 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego oraz dyrektora Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/78/04 z dnia 17 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/79/04 z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/80/04 z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie zmian w tre艣ci uchwa艂y Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieni
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/81/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/82/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2004 - 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyj臋cia Planu Gospodarki Odpadami na terenie Powiatu Pyrzyckiego na lata 2004 - 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej dzia艂k膮 ewidencyjn膮 nr 204/11 o pow. 0,0476 ha po艂o偶on膮 w obr臋bie ewidencyjnym 9 m. Pyrzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie utrzymania diet dla radnych na poziomie roku 2003 w roku 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/88//04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 89/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/47/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie powo艂ania szk贸艂 ponadgimnazjalnych – technik贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 90/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie powo艂ania szko艂y ponadgimnazjalnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie powo艂ania szko艂y policealnej w Zespole Szk贸艂 Nr 1 im. Noblist贸w Polskich w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 92/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie powo艂ania szko艂y ponadgimnazjalnej w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 93/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych w powiecie pyrzyckim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XVI/82/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 98/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego nie zabudowanej dzia艂ki ewidencyjnej oznaczonej nr 416/2 o pow. 0,2155 ha, po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym Tety艅
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/ 99/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego wolnego lokalu u偶ytkowego nr 1 w budynku nr 72 w Tetyniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 zwi膮zanych z przyjmowaniem wniosk贸w paszportowych oraz wydawaniem paszport贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/102/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o odwo艂aniu darowizny nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/103/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/104/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do zatwierdzenia projekt贸w na realizacj臋 program贸w stypendialnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/105/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/106/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
w sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem bada艅 specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/112/04 z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/113/04 z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/114/04 z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/115/04 z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2004/2005 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/116/04 z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2004/2005 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat pyrzycki, umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub 艣wiadectwa maturalnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia zada艅 publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka pozbawionego ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo opieki rodzicielskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r. dotycz膮cej powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo – Leczniczym w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/129/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/131/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/134/05 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie przyznawania nagr贸d ze specjalnego funduszu nagr贸d dla nauczycieli za osi膮gni臋cia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagr贸d Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/138/05 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/139/05 z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie odrzucenia wezwania do usuni臋cia naruszenia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/164/05 z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXII/119/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/165/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/148/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2005/2006 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/149/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2005/2006 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat pyrzycki, umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub 艣wiadectwa maturalnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/154/05 z dnia 21 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/155/05 z dnia 21 wrze艣nia 2005 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/156/05 z dnia 21 wrze艣nia 2005r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXIX/227/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 8 pa藕dziernika 2002 r. w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bankowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/158/05 z dnia 26 pa藕dziernika 2005r.
w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bankowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/159/05 z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/161/05 z dnia 26 pa藕dziernika 2005
w sprawie: zmiany Uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej Uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r. oraz zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/175/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2005/2006 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/176/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2005/2006 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat pyrzycki, umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub 艣wiadectwa maturalnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie odrzucenia wezwa艅 do usuni臋cia naruszenia prawa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/180/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/182/05 z dnia 28 grudnia 2005 r
w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci hipotek膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/183/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/184/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/185/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie wydatk贸w, kt贸rych niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2005
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/187/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/188/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/189/06 z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/196/06 z dnia 26 kwietnia 2006
w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci hipotek膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany „Programu dobrowolnych odej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋 nauczycieli”
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku akademickim 2006/2007 dla student贸w maj膮cych sta艂e zameldowanie na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/199/06 z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi贸w w roku szkolnym 2006/2007 uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/200/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zobowi膮zania Zarz膮du Powiatu do obci膮偶enia nieruchomo艣ci hipotek膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 r
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIV/203/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia okr臋g贸w wyborczych w celu przeprowadzenia wybor贸w do Rady Powiatu Pyrzyckiego w 2002 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/202/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIX/167/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/203/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006r.
w sprawie statutu Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/204/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/205/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006r.
w sprawie: zmiany Uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r. zmienionej Uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XX/113/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2004 r. oraz zmienionej Uchwa艂膮 Nr XXVIII/161/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2005 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/206/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/207/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/208/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/209/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006r
w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/210/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006r
w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/211/06 z dnia 27 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie przyj臋cia zmian w Statucie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/212/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.
w sprawie statutu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/214/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.
w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/215/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.
w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Czernicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/217/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przest臋pczo艣ci oraz Ochrony Porz膮dku Publicznego i Bezpiecze艅stwa Obywateli Powiatu Pyrzyckiego na lata 2006-2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/218/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006r.
zmieniaj膮ca plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2006
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/219/06 z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r.
w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798414