logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady
1998-2002

UCHWA艁A NR XXV/144/2001
w sprawie ustanowienia s艂u偶ebno艣ci gruntowej na dzia艂ce po艂o偶onej w Pyrzycach stanowi膮cej wsp贸艂w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/145/2001
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w formie przetargu wolnego lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku Nr 2 przy ul. Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/150/01
w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku Nr 2 przy ulicy Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/64/99
W sprawie uchylenia uchwa艂y Nr V/29/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 marca 1999 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/65/99
W sprawie uchylenia uchwa艂y Nr VIII/51/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 1999 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/66/99
W sprawie nieodp艂atnego przej臋cia nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej w 呕abowie 31 na rzecz Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/113/2000
w sprawie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie z radnym stosunku pracy
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/114/2000
W sprawie przyj臋cia rezygnacji z cz艂onkostwa w zarz膮dzie powiatu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/93/2000
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/102/2000
w sprawie oddelegowania obserwatora do Kolegium Gmin i Komisji ds. Rozpatrywania Wniosk贸w Dotycz膮cych Wykorzystania 艢rodk贸w PFO艢iGW
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIII/127/2001
W sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2001
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/131/2001
w sprawie powo艂ania Powiatowego O艣rodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXIV/132/2001
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/138/2001
W sprawie powo艂ania szk贸艂 艣rednich zawodowych - technik贸w w Zespole Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/139/2001
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXV/141/2001
W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVI/151/2001
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/158/2001
w sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu ograniczonego lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku Nr 2 przy ulicy Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXVIII/160/2001
w sprawie zaliczenia do kategorii dr贸g powiatowych i ustalenia przebiegu drogi – przej艣cie przez Przydar艂贸w o d艂ugo艣ci 0,590 km
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/171/01
w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku nr 2 przy ul. Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/187/2002
w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku Nr 2 przy ulicy Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/188/2002
w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku Nr 2 przy ulicy Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXII/189/02
w sprawie okre艣lenia zasad wynajmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, wolnych lokali u偶ytkowych w nieruchomo艣ciach zabudowanych po艂o偶onych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/193/02
w sprawie udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/195/2002
w sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej dzia艂ki ewidencyjnej o nr 344/1 pow. 0,0666 ha po艂o偶onej w obr臋bie nr 9 m. przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/196/02
w sprawie sprzeda偶y w formie ustnego przetargu nieograniczonego nie zabudowanych dzia艂ek ewidencyjnych o nr 344/2 pow. 0,2490 ha, nr 344/4 pow. 0,1172 ha po艂o偶onych w obr臋bie nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Paw艂a II w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/197/2002
w sprawie darowizny na rzecz Energetyki Szczeci艅skiej Sp贸艂ki Akcyjnej w Szczecinie ul. Jacka Malczewskiego 5/7 dzia艂ki zabudowanej nr 204/5 o pow. 0,0024 ha po艂o偶onej w obr臋bie nr 9 m. Pyrzyce przy ul. Kwiatowej w Pyrzycach.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIII/199/2002
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/200/2002
w sprawie sprzeda偶y w formie przetargu nieograniczonego nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej dzia艂k膮 ewidencyjn膮 nr 204/8 w obr臋bie 9 m. Pyrzyce o pow. 0,4114 ha
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/202/02
w sprawie okre艣lenia zasad wynajmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, wolnych lokali u偶ytkowych w nieruchomo艣ciach zabudowanych po艂o偶onych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXIV/205/02
w sprawie wyra偶enia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach laparoskopu na potrzeby oddzia艂u ginekologicznego i chirurgicznego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXXVI/212/02
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIV/206/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w ci膮gu roku bud偶etowego 2002
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXVI/214/02
w sprawie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie z radnym stosunku pracy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/110/2000
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia a tak偶e wysoko艣ci szczeg贸艂owych zasad przyznawania wyp艂acania dodatku mieszkaniowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/78/2000
w sprawie przyj臋cia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 stanu bezpiecze艅stwa obywateli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/103/2000
w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/167/01
w sprawie zmian w tre艣ci uchwa艂y Nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia, a tak偶e wysoko艣ci szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/98
W sprawie wyboru Starosty Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/58/99
W sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/69/2000
W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla ponadpodstawowych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/70/2000
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/72/2000
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/73/2000
W sprawie darowizny nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Warnicach zabudowanej O艣rodkiem Zdrowia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/111/2000
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych ustalony plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiar zni偶ek nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze i zasad zwalniania od obowi膮zku realizacji tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych prowadzonych bezpo艣rednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pe艂nym wymiarze zaj臋膰 oraz tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym r贸wnie偶 nauczycieli szk贸艂 zaocznych, nauczycieli w systemie kszta艂cenia na odleg艂o艣膰, nauczycieli przedmiot贸w w rocznym wymiarze godzin, pedagog贸w, psycholog贸w, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeg贸lnych zaj臋膰 w kszta艂ceniu zaocznym i w systemie kszta艂cenia na odleg艂o艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/75/2000
w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze 2000r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/76/2000
Uchwa艂a Nr XV/76/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 marca 2000r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2000
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/77/2000
W sprawie przej臋cia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na rok 2000
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/79/2000
w sprawie darowizny nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Lipianach zabudowanej O艣rodkiem Zdrowia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/80/2000
w sprawie darowizny nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej w Tetyniu, zabudowanej O艣rodkiem Zdrowia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/81/2000
w sprawie darowizny nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej w Bielicach, zabudowanej O艣rodkiem Zdrowia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/83/2000
W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2000
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/84/2000
W sprawie powo艂ania Liceum Technicznego w Zespole Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/85/2000
w sprawie okre艣lenia zasad i warunk贸w u偶ywania herbu Powiatu Pyrzyckiego na znakach towarowych i do cel贸w reklamowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/86/2000
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dodatk贸w do diety dla radnych pracuj膮cych w Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/89/2000
w sprawie zaj臋cia stanowiska dotycz膮cego sytuacji przemys艂u cukrowniczego w Powiecie Pyrzyckim
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/90/2000
w sprawie darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Brzesku zabudowanej budynkiem O艣rodka Zdrowia oraz gospodarczym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/91/2000
w sprawie darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Pyrzycach zabudowanych budynkami Przychodni Rejonowej i Przychodni Dzieci臋cej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/92/2000
w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/94/2000
w sprawie ustalenia zasad zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/96/2000
w sprawie okre艣lenia maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku bud偶etowym 2000
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/101/2000
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Pomocy Rodzinie i Pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/104/2000
w sprawie wyra偶enia zgody na utworzenie Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej oraz uchwalenia Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/105/2000
w sprawie wyra偶enia zgody na zmian臋 sposobu u偶ytkowania budynku usytuowanego przy ul. Lipia艅skiej 2 na dzia艂ce nr 119/2 o powierzchni 1,7617 ha, obr臋b: Pyrzyce 12
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/116/2000
w sprawie utworzenia Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/118/2000
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/120/2000
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2000
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/121/2000
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2001
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/123/2000
w sprawie przyj臋cia Karty Wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego i Organizacji Pozarz膮dowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/125/2000
w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2000
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/128/2001
w sprawie ustalenia zasad zbycia, wydzier偶awienia lub wynaj臋cia maj膮tku trwa艂ego zak艂ad贸w opieki zdrowotnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/129/2001
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVI/94/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia zasad zakupu lub darowizny aparatury i sprz臋tu medycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/130/2001
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Szczecin o powierzeniu prowadzenia zadania publicznego – orzekanie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/134/2001
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2001
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/166/01
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/168/2001
w sprawie powierzenia gminie Lipiany zada艅 powiatowych z zakresu utrzymania w czysto艣ci i porz膮dku ulic oraz piel臋gnacji zieleni w pasie drogowym ulic w mie艣cie Lipiany administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/136/2001
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2001-2002
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/140/2001
w sprawie ustalenia zasad zwalniania z op艂at za pobyt dzieci w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/142/2001
w sprawie nawi膮zania wsp贸艂pracy pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim, a Rejonem Jaworowskim z Ukrainy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/146/2001
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/147/2001
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/148/2001
w sprawie sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XXV/137/2001 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2001
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/149/2001
w sprawie wydania opinii dotycz膮cej dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wydania decyzji o likwidacji linii kolejowych: Pyrzyce - Gryfino, Pyrzyce - G艂az贸w, Stargard Szczeci艅ski - Siekierki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/152/2001
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/153/2001
w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach prowadzenia zadania powiatowej biblioteki publicznej,
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/154/2001
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2001
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/155/01
w sprawie powo艂ania komisji statutowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/156/01
w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w ci膮gu roku bud偶etowego 2001.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/157/2001
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2001
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/159/2001
w sprawie zmiany Regulaminu Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Okr臋gu Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego w Szczecinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/172/01
w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/173/01
w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/177/2001
W sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2002
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/178/2001
W sprawie przyj臋cia planu pracy komisji Rady Powiatu na rok 2002
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/179/02
w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2002 - 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/181/02
w sprawie: likwidacji szk贸艂.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/182/02
w sprawie: stopniowej likwidacji dotychczasowych szk贸艂 ponadpodstawowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/183/02
w sprawie: za艂o偶enia szk贸艂 ponadgimnazjalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/185/02
w sprawie: przekszta艂cenia dotychczasowych zespo艂贸w szk贸艂 ponadpodstawowych w zespo艂y szk贸艂 ponadgimnazjalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/186/02
w sprawie zmiany tre艣ci uchwa艂y Nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i przyznawania innych 艣wiadcze艅 oraz okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia, a tak偶e wysoko艣ci szczeg贸艂owych zasad przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego, zmienionej uchwa艂膮 Nr XXIX/167/01 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 pa藕dziernika 2001r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/190/02
w sprawie zasad zwrotu cz艂onkom komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego i osobom powo艂anym do udzia艂u w jej pracach wydatk贸w rzeczywi艣cie poniesionych w zwi膮zku z udzia艂em w pracach komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/191/02
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2002.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/192/2002 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przest臋pczo艣ci oraz Porz膮dku Publicznego i Bezpiecze艅stwa Obywateli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/194/2002
W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2002
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/198/2002
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/201/02
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXX/172/01 z dnia 13 grudnia 2001 r. Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia do Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/206/02
w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w ci膮gu roku bud偶etowego 2002
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/227/02
w sprawie wyboru banku do obs艂ugi bankowej bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/210/02
W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/211/02
w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/215/02
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/216/02
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/217/2002
dotycz膮ca wydania opinii w sprawie zakazu u偶ywania sprz臋tu p艂ywaj膮cego z nap臋dem spalinowym na ca艂ym jeziorze Miedwie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/220/02
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do sp贸艂ki „Inwest Bond” Sp. z o. o. w Poznaniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/221/02
w sprawie udzielenia por臋cze艅 d艂ugoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/222/02
w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku bud偶etowym 2002
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/223/02
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/224/02
w sprawie ufundowania sztandaru
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 14798314