logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XVII/98/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020

UCHWA艁A NR XVII/98/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1
Zmniejsza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2020 o kwot臋 244.473,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 聽244.473,00 z艂
w tym:
dzia艂 758 R脫ZNE ROZLICZENIA o kwot臋 244.473,00 z艂
rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 244.473,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2920 Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 244.473,00 z艂

搂 2

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2020 o kwot臋 244.473,00 z艂
z tego:
-dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 聽223.345,40 z艂
w tym:
dzia艂 600 TRANSPORT I 艁膭CZNO艢膯 o kwot臋 223.345,40 z艂
rozdzia艂 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwot臋 223.345,40 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 0940 Wp艂ywy z rozlicze艅/zwrot贸w z lat ubieg艂ych o kwot臋 223.345,40 z艂
dzia艂 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwot臋 21.127,60 z艂
rozdzia艂 75020 Starostwa powiatowe o kwot臋 21.127,60 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 0830 Wp艂ywy z us艂ug o kwot臋 21.127,60 z艂


搂 3


Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2020 o kwot臋 2.249.315,92 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 聽2.249.315,92 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 1.662.315,23 z艂
rozdzia艂 80102 Szko艂y podstawowe specjalne o kwot臋 108.372,71 z艂
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 108.372,71 z艂
Szko艂a Podstawowa w Ryszewku o kwot臋 108.372,21 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy o kwot臋 130.400,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 105.400,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 20.000,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy oraz Solidarno艣ciowy Fundusz Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych o kwot臋 5.000,00 z艂
rozdzia艂 80115 Technika o kwot臋 477.947,91 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 477.947,91 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 146.947,91 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 100.000,00 z艂
搂 4240 Zakup 艣rodk贸w dydaktycznych i ksi膮偶ek o kwot臋 18.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 179.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 34.000,00 z艂
rozdzia艂 80117 Bran偶owe szko艂y I i II stopnia o kwot臋 137.500,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 137.500,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 70.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 30.000,00 z艂
搂 4240 Zakup 艣rodk贸w dydaktycznych i ksi膮偶ek o kwot臋 18.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 7.500,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 12.000,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 376.500,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1 o kwot臋 376.500,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 376.500,00 z艂
rozdzia艂 80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 183.005,37 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy o kwot臋 47.000,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 42.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 5.000,00 z艂
Niepubliczna Szko艂a Przysposabiaj膮ca do Pracy w Nowielinie o kwot臋 136.005,37 z艂
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 136.005,37 z艂
rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 243.589,24 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 8.000,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 8.000,00 z艂
O艣rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie o kwot臋 235.589,24 z艂
搂 2540 Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 235.589,24 z艂
rozdzia艂 80152 Realizacja zada艅 wymagaj膮cych stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i m艂odzie偶y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szko艂ach innego typu, licach og贸lnokszta艂c膮cych, technikach , szko艂ach policealnych, bran偶owych szko艂ach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szko艂y zawodowej prowadzonych w bran偶owych szko艂ach I stopnia oraz szko艂ach artystycznych o kwot臋 5.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 5.000,00 z艂
dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 112,09 z艂
rozdzia艂 85165 Sk艂adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 艣wiadczenia dla os贸b nieobj臋tych obowi膮zkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwot臋 112,09 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 112,09 z艂
搂 4130 Sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne o kwot臋 112,09 z艂
dzia艂 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot臋 586.888,60 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno-wychowawcze o kwot臋 179.500,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy o kwot臋 179.500,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 162.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 10.000,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy oraz Solidarno艣ciowy Fundusz Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych o kwot臋 7.500,00 z艂
rozdzia艂 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 82.500,00 z艂
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna o kwot臋 82.500,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 75.259,72 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 7.086,55 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy oraz Solidarno艣ciowy Fundusz Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych o kwot臋 153,73 z艂
rozdzia艂 85407 Plac贸wki wychowania pozaszkolnego o kwot臋 13.300,00 z艂
Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy o kwot臋 13.300,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 9.956,70 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 3.222,64 z艂
搂 4120 Sk艂adki na Fundusz Pracy oraz Solidarno艣ciowy Fundusz Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych o kwot臋 120,66 z艂
rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 60.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 60.000,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 29.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 11.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 20.000,00 z艂
rozdzia艂 85421 M艂odzie偶owe o艣rodki socjoterapii o kwot臋 251.588,60 z艂
M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii w Ryszewku o kwot臋 251.588,60 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 29.000,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 11.000,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 20.000,00 z艂

搂 4

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2020 o kwot臋 305.000,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 聽305.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 757 Obs艂uga d艂ugu publicznego o kwot臋 155.000,00 z艂
rozdzia艂 75704 Rozliczenia z tytu艂u por臋cze艅 i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa艅stwa lub jednostk臋 samorz膮du terytorialnego o kwot臋 155.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 8030 Wyp艂aty z tytu艂u krajowych por臋cze艅 i gwarancji o kwot臋 155.000,00 z艂
dzia艂 801 O艣wiata i wychowanie o kwot臋 150.000,00 z艂
rozdzia艂 80195 pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 150.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 30.000,00 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 50.000,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 20.000,00 z艂
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 50.000,00 z艂


搂 5 聽

Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2020 o kwot臋 1.944.315,92 z艂 z tego:
搂 957 Nadwy偶ki z lat ubieg艂ych o kwot臋 912.807,36 z艂
搂 951 Przychody ze sp艂at po偶yczek i kredyt贸w udzielonych ze 艣rodk贸w publicznych 聽o kwot臋 40.000,00 z艂
搂 950 Wolne 艣rodki , o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwot臋 991.508,56 z艂
搂 6


Wysoko艣膰 planowanych dochod贸w bud偶etowych po zmianie wynosi: 56.808.231,57 z艂
Wysoko艣膰 planowanych wydatk贸w bud偶etowych po zmianie wynosi: 58.254.609,18 z艂聽
Wysoko艣膰 deficytu po zmianie wynosi: 1.446.377,61 z艂 , kt贸rego pokrycie stanowi膮 zwi臋kszone przychody wymienione w paragrafie 5.

搂 7聽

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 8

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz膮cy Powiatu

Jacek Pawlus
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-10-07 12:41:25
Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-16 09:47:02
Liczba wy艣wietle艅 : 259

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.10.2020 12:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14928979