logo
logo
Rada Powiatu » uchwa┼éy Rady » 2018-2023
UCHWAŁA NR XVIII/105/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany bud┼╝etu powiatu na rok 2020

UCHWAŁA NR XVIII/105/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany bud┼╝etu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast─Öpuje:
┬ž 1
Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na rok 2020 o kwotę 300.000,00 zł
z tego:
-dochody zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä w┼éasnych o kwot─Ö ┬á300.000,00 z┼é
w tym:
dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 300.000,00 zł
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 300.000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej o kwotę 300.000,00 zł
┬ž 0830 ┬áWp┼éywy z us┼éug o kwot─Ö 300.000,00 z┼é

┬ž 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 o kwotę 870.000,00 zł
z tego:
-wydatki zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä w┼éasnych o kwot─Ö ┬á870.000,00 z┼é
w tym:
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 706.464,16 zł
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 70.445,44 zł
Szkoła Podstawowa w Ryszewku o kwotę 70.445,44 zł
┬ž 2540 Dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 70.445,44 z┼é,
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 68.004,30 zł
Niepubliczna Szko┼éa Przysposabiaj─ůca do Pracy w Nowielinie o kwot─Ö 68.004,30 z┼é
┬ž 2540 Dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 68.004,30 z┼é
rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 142.488,73 zł
O┼Ťrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie o kwot─Ö 142.488,73 z┼é
┬ž 2540 Dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 142.488,73 z┼é
rozdzia┼é 80195 pozosta┼éa dzia┼éalno┼Ť─ç o kwot─Ö 425.525,69 z┼é
Starostwo Powiatowe o kwotę 425.525,69 zł
┬ž 4210 Zakup materia┼é├│w i wyposa┼╝enia o kwot─Ö 425.525,69 z┼é
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 163.535,84 zł
rozdzia┼é 85421 M┼éodzie┼╝owe o┼Ťrodki socjoterapii o kwot─Ö 163.535,84 z┼é
M┼éodzie┼╝owy O┼Ťrodek Socjoterapii w Ryszewku o kwot─Ö 163.535,84 z┼é
┬ž 2540 Dotacja podmiotowa z bud┼╝etu dla niepublicznej jednostki systemu o┼Ťwiaty o kwot─Ö 163.535,84 z┼é.

┬ž 3
Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu na rok 2020 o kwotę 1.350.000,00 zł z tego:
┬ž 982 wykup innych papier├│w warto┼Ťciowych o kwot─Ö 1.350.000,00 z┼é

┬ž 4
Zwiększa się rozchody o kwotę 180.000,00 zł z tego :
┬ž 991 udzielone po┼╝yczki i kredyty o kwot─Ö 180.000,00 z┼é

┬ž 5

Zwiększa się deficyt o kwotę 1.170.000,00 zł , który zostanie sfinansowany zmniejszonymi rozchodami z tytułu wykupu obligacji.

┬ž 6


Wysoko┼Ť─ç planowanych dochod├│w bud┼╝etowych po zmianie wynosi: 56.658.582,61 z┼é
Wysoko┼Ť─ç planowanych wydatk├│w bud┼╝etowych po zmianie wynosi: 59.274.960,22 z┼é┬á
Wysoko┼Ť─ç deficytu po zmianie wynosi: 2.616.377,61 z┼é┬á

┬ž 7

Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Zarz─ůdowi Powiatu.

┬ž 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicz─ůcy Powiatu
 
Jacek Pawlus
Autor : 
Opublikowa┼é(a) : Artur ┼╗muda
Data wprowadzenia : 2020-11-04 07:42:39
Data ostatniej modyfikacji : 2021-08-16 09:46:11
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 263

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur ┼╗muda  04.11.2020 07:42poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 14929079