logo
logo
Rada Powiatu » posiedzenia Rady » 2018-2023
XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

XVI Sesja w dniu 24 czerwca 2020, godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4.

XVI Sesja w dniu 24 czerwca 2020, godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4.

Porz膮dek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
5. Raport o stanie powiatu - debata. Wotum zaufania dla Zarz膮du Powiatu.
a) G艂osy radnych,
b) G艂osy mieszka艅c贸w,
c) Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego wotum zaufania (proj. nr 85).
6. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za rok 2019 (proj. Nr 86);
a) Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za 2019 r.;
b) Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2019;
d) Opinie sta艂ych komisji Rady;
e) Dyskusja;
f) Podj臋cie uchwa艂y.
7. Projekt uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 87);
a) Wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) Dyskusja;
d) Podj臋cie uchwa艂y.
8. Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska oraz Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego o stanie 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
a) Opinia Komisji Finans贸w;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie sprawozdania.
9. Sprawozdania za 2019 r. Nadzoru Wodnego w Pyrzycach jednostki organizacyjnej Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
a) Opinia Komisji Finans贸w;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie sprawozdania.
10. Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa.
a) Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie sprawozdania.
11. Przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2020/21.
a) Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie sprawozdania.
12. Ocena zasob贸w Pomocy Spo艂ecznej.
a) Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych;
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie sprawozdania.
13. Pomoc spo艂eczna na terenie powiatu, sprawozdania przedk艂adaj膮: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych w Pyrzycach, Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ci膮 Intelektualn膮 Ko艂o w Pyrzycach, Dom Pomocy Spo艂ecznej.
a) Opinia Komisji Finans贸w oraz Komisji ds. Spo艂ecznych.
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie sprawozdania.
14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020 (proj. nr 88).
a) Opinia Komisji Finans贸w;
b) Dyskusja;
c) Podj臋cie uchwa艂y.
15. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2020 roku (proj. Nr 83).
a) Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych;
b) Dyskusja;
c) Podj臋cie uchwa艂y.
16. Projekt uchwa艂y w sprawie utworzenia Bran偶owej Szko艂y II stopnia w Pyrzycach i w艂膮czenia jej do Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. nr 84).
a) Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych;
b) Dyskusja;
c) Podj臋cie uchwa艂y.
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad XVI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZACY RADY
JACEK PAWLUS
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-06-10 11:47:14
Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-24 11:57:19
Liczba wy艣wietle艅 : 65

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  29.09.2020 12:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.06.2020 08:49poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.06.2020 10:47poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  10.06.2020 10:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419102