logo
logo
Rada Powiatu » posiedzenia Rady » 2018-2023
X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

X Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego odb臋dzie si臋 w dniu 23 pa藕dziernika 2019 r. (艣roda) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 12 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4.


Rada Powiatu Pyrzyckiego
X Sesja w dniu 23 pa藕dziernika 2019, godz. 09:00Uprzejmie zawiadamiam, i偶 X sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego odb臋dzie si臋 w dniu 23 pa藕dziernika 2019 r. (艣roda) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 12 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.
5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Informacja o dzia艂aniach na rzecz kultury, ochrony zabytk贸w i opieki na zabytkami.
7. Ocena przygotowa艅 do zimowego oraz letniego utrzymania dr贸g oraz sprawozdanie z przeprowadzonych prac, remont贸w i inwestycji.
8. Projekt uchwa艂y zmieniaj膮cy uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (proj. nr 43).
9. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 (proj. nr 44).
10. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach (proj. nr 45).
11. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach (proj. nr 46).
12. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum Zawodowego w pi臋cioletnie Technikum Zawodowe wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. nr 47).
13. Projekt uchwa艂y w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. nr 48).
14. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz膮cej wprowadzenia Polityki Zarz膮dzania Konfliktem Interes贸w (proj. nr 51).
15. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 9/19 z dnia 24 pa藕dziernika 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego i Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (proj. nr 52).
16. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 10/19 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (proj. nr 53).
17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
18. Zamkni臋cie obrad X sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
(-) JACEK PAWLUSTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC70 KB POBIERZprotok贸艂 z posiedzenia2019-11-15 12:34:25315

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 12:25:43
Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-24 11:56:07
Liczba wy艣wietle艅 : 65

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.11.2019 06:28poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  16.10.2019 11:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419237