logo
logo
Rada Powiatu » posiedzenia Rady » 2018-2023
V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD V SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 20 marca 2019 roku godz. 10.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
V SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 20 marca 2019 roku
godz. 10.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

6. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019 - 2023 (proj. nr 20);
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych i Komisji Finans贸w,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

7. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, sprawozdania przedstawiaj膮:
- Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego,
- Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
- Komendant Powiatowy Policji,
- Prokurator Rejonowy,
- Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsp贸艂praca ze szko艂ami, z firmami i szko艂ami wy偶szymi, zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy za rok 2018.
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.
9. Bie偶膮ca informacja z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Informacja o pozyskaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne funduszy zewn臋trznych - wykaz realizowanych projekt贸w;
. Opinia Komisji Finans贸w,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2018;
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych (proj. nr 21);
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019 (proj. nr 22);
. Opinia Komisji Finans贸w,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/18 z dnia 18 pa藕dziernika 2018 r. oraz nr 7/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego (proj. nr 23);
. Projekt przedstawia Komisja Skarg, Wniosk贸w i Petycji,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.15. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
16. Zamkni臋cie obrad V sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF115.6 KB POBIERZprotok贸艂 z posiedzenia2019-03-28 10:48:48392
.DOC20.8 KB POBIERZlista za艂膮cznik贸w2019-04-11 12:45:03434

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-03-14 07:20:49
Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-24 11:55:20
Liczba wy艣wietle艅 : 83

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  27.06.2019 10:10poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.03.2019 09:51poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.03.2019 09:51poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.03.2019 09:50poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  28.03.2019 09:49poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  14.03.2019 06:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419182