logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XXII/135/2021 z dnia 19 maja 2021 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powierzenia Gminie Lipiany zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi w mie艣cie Lipiany w latach 2021-2023


UCHWA艁A NR XXII/135/2021
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 19 maja 2021 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powierzenia Gminie Lipiany zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi w mie艣cie Lipiany w latach 2021-2023

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. W uchwale Nr XX/117/2021 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powierzania Gminie Lipiany zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi w mie艣cie Lipiany w latach 2021-2023 wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) 搂 1 otrzymuje nast臋puj膮ce brzmienie:
"搂 1. Wyra偶a si臋 wol臋 powierzenia Gminie Lipiany w latach 2021-2023 prowadzenia cz臋艣ci zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi w mie艣cie Lipiany, wynikaj膮cymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wykaz dr贸g powiatowych przekazanych do zarz膮dzania zawiera za艂膮cznik do uchwa艂y.";

2) 搂 3 otrzymuje nast臋puj膮ce brzmienie:
"搂 3. 1.W celu prowadzenia zada艅, o kt贸rych mowa w 搂 1 udziela si臋 ze 艣rodk贸w bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rzecz Gminy Lipiany dotacji celowej w wysoko艣ci 105 000,00 z艂.
2. W porozumieniu, o kt贸rym mowa w 搂 2 zostan膮 okre艣lone szczeg贸艂owe warunki udzielenia dotacji, zasady jej wykorzystania i rozliczenia ".


搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOCX18 KB POBIERZza艂膮cznik2021-06-09 08:46:55162

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-06-09 08:46:45
Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-09 08:46:45
Liczba wy艣wietle艅 : 332licznik odwiedzin: 14928926