logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XXI/125/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021

UCHWA艁A NR XXI/125/21
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2021 o kwot臋 1.757.075,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 1.757.075,00 z艂
w tym:
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 1.700.000,00 z艂
rozdzia艂 75816 Wp艂ywy do rozliczenia o kwot臋 1700.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6290. 艢rodki na dofinansowanie w艂asnych inwestycji gmin, powiat贸w (zwi膮zk贸w gmin, zwi膮zk贸w powiatowo-gminnych, zwi膮zk贸w powiat贸w),samorz膮d贸w wojew贸dztw, pozyskane z innych 藕r贸de艂 o kwot臋 1.700.000,00 z艂
dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 57.075,00 z艂
rozdzia艂 85295 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 57.075,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2700. 艢rodki na dofinansowanie w艂asnych zada艅 bie偶膮cych gmin, powiat贸w (zwi膮zk贸w gmin, zwi膮zk贸w powiatowo-gminnych, zwi膮zk贸w powiat贸w) samorz膮d贸w wojew贸dztw, pozyskane z innych 藕r贸de艂 o kwot臋 57.075,00 z艂

搂 2. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2021 o kwot臋 6.468.912,24 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 6.468.912,24 z艂
w tym:
dzia艂 600 TRANSPORT I 艁膭CZNO艢膯 o kwot臋 213.420,64 z艂
rozdzia艂 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwot臋 213.420,64 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 213.420,64 z艂
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 573.748,00 z艂
rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋 573.748,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2940. Zwrot do bud偶etu pa艅stwa nienale偶nie pobranej subwencji og贸lnej za lata poprzednie o kwot臋 573.748,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 3.924.668,60 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 3.924.668,60 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 3247. Stypendia dla uczni贸w o kwot臋 8.224,00 z艂
搂 4017. Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 17.707,29 z艂
搂 4117. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 25.500,00 z艂
搂 4127. Sk艂adki na Fundusz Pracy oraz Solidarno艣ciowy Fundusz Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych o kwot臋 4.900,00 z艂
搂 4217. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 78.507,29 z艂
搂 4247. Zakup 艣rodk贸w dydaktycznych i ksi膮偶ek o kwot臋 120.200,00 z艂
搂 4307. Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 100.660,00 z艂
搂 4437. R贸偶ne op艂aty i sk艂adki o kwot臋 2.550,00 z艂
搂 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 3.566.420,02 z艂
dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 1.700.000,00 z艂
rozdzia艂 85111 Szpitale og贸lne o kwot臋 1.700.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6220. Dotacja celowa z bud偶etu na finansowanie lub dofinansowanie koszt贸w realizacji inwestycji i zakup贸w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans贸w publicznych o kwot臋 1.700.000,00 z艂
dzia艂 852 POMOC SPO艁ECZNA o kwot臋 57.075,00 z艂
rozdzia艂 85295 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 57.075,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze艅 o kwot臋 7.075,00 z艂
搂 4210. Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 50.000,00 z艂
搂 3. Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2021 o kwot臋 4.711.837,24 z艂 z tego:
搂 905. - Przychody jednostek samorz膮du terytorialnego z niewykorzystanych 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunku bie偶膮cym bud偶etu, wynikaj膮cych z rozliczenia dochod贸w i wydatk贸w nimi finansowanych zwi膮zanych ze szczeg贸lnymi zasadami wykonywania bud偶etu okre艣lonymi w odr臋bnych ustawach - kwota 3.779.840,66 z艂
搂 906. - Przychody jednostek samorz膮du terytorialnego z wynikaj膮cych z rozliczenia 艣rodk贸w okre艣lonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacj臋 programu, projektu lub zadania finansowanego z udzia艂em tych 艣rodk贸w - kwota 358.248,58 z艂
搂 950. Wolne 艣rodki , o kt贸rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwot臋 573.748,00 z艂

搂 4. Wysoko艣膰 planowanych dochod贸w bud偶etowych po zmianie wynosi 57.558.931,30 z艂, a wydatk贸w 62.849.523,54 z艂

搂 5. Zwi臋ksza si臋 deficyt o kwot臋 4.711.837,24 z艂, kt贸ry zostanie sfinansowany przychodami zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych.

搂 6. Ustala si臋 przychody, dochody i wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅:
1) z Rz膮dowego Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych w 2021 r. - zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1
2) z Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19 w 2021 r. - zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 2

搂 7. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 8. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Powiatu


Jacek Pawlus


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF298.1 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12021-06-09 08:31:22150
.PDF497.6 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22021-06-09 08:31:29151

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-06-09 08:31:10
Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-09 08:31:10
Liczba wy艣wietle艅 : 324licznik odwiedzin: 14929002