logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2018-2023
od 7 kwietnia do 19 kwietnia 2021 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 7 kwietnia do 19 kwietnia 2021 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 9 kwietnia 2021 r.
- 14 kwietnia 2021 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2021 roku.
- W sprawie podwy偶szenia wynagrodzenia dla rodziny zast臋pczej pe艂ni膮cej funkcj臋 pogotowia rodzinnego.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochod贸w na zadania zwi膮zane z przeciwdzia艂aniem COVID-19. Jest wymagane wyodr臋bnienie przep艂yw贸w finansowych na ten rodzaj zada艅. Zarz膮d uchwali艂 plan finansowy.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021. Zmiany wynika艂y ze zmian w wysoko艣ci dotacji przyznanych Powiatowi.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. Pe艂nomocnictwo obejmuje przeprowadzanie czynno艣ci zwi膮zanych z wy艂onieniem dostawc贸w i zam贸wieniem 艣rodk贸w oraz sprz臋tu i wyposa偶enia z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie dom贸w pomocy spo艂ecznej przed wzrostem zaka偶e艅 wywo艂anych wirusem SARS-Cov-2.
- W sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, upowa偶niono cz艂onk贸w Zarz膮du Jana Jaworskiego i Przemys艂awa Maci膮ga, jako drug膮 osob臋, do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zwrot bonifikaty. Bonifikata zosta艂a udzielona przy sprzeda偶y lokalu mieszkalnego. Nabywca lokalu z艂o偶y艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zwrot Powiatowi udzielonej bonifikaty. Zwrotowi b臋dzie podlega艂a kwota 10 015,19 z艂. Powodem zwrotu jest mo偶liwo艣膰 uzyskania 艣wiadczenia mieszkaniowego z zak艂adu pracy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji (nadzwyczajnej):
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021. Uchwa艂a zosta艂a zrealizowana
w momencie jej podj臋cia.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2021. Uchwa艂a zosta艂a zrealizowana
w momencie jej podj臋cia.
- W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021-2026. Prognoza finansowa zosta艂a dostosowana do zmienionego bud偶etu.

VI. Przyj臋to informacje:
- Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska oraz Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego o stanie 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
- Sprawozdanie za rok 2020 z wykonanych zada艅 przez: Biuro Geodezji; Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Wydzia艂 Architektury i Budownictwa; Wydzia艂 Gospodarki Nieruchomo艣ciami; Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji; Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa.
- Informacja z dzia艂alno艣ci w 2020 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-04-21 07:11:00
Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-21 07:11:27
Liczba wy艣wietle艅 : 105

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.04.2021 06:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13419174