logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XX/118/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.

UCHWA艁A NR XX/118/2021
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 229 pkt 4 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Po rozpatrzeniu skargi nr 1/21 z dnia 15 stycznia 2021 r., na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego uznaje skarg臋 za bezzasadn膮 z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu, kt贸re stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂2. 搂2. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cych.
.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS


Za艂膮cznik do uchwa艂y nr XX/118/2021
Rady Powiatu Pyrzyckiego
Z dnia 24 lutego 2021 r.


UZASADNIENIE

Do Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego w dniu 21 stycznia 2021 r. wp艂yn臋艂o pismo "za偶alenie" z dnia 15 stycznia 2021 r. z tre艣ci, kt贸rego wynika, i偶 osoby sk艂adaj膮ce pismo skar偶膮 si臋 na dzia艂alno艣膰 Staroty w zakresie organizacji ruchu na ulicy Kwiatowej oraz problemu p臋kaj膮cego muru oporowego, zagra偶aj膮cemu zdrowiu i 偶yciu , tak偶e na ulicy Kwiatowej w Pyrzycach.
Skar偶膮cy w powy偶szych sprawach zwr贸cili si臋 do Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach pismem z dnia 25 sierpnia 2020 r. na kt贸re otrzymali wyczerpuj膮c膮 odpowied藕 (pismo z dnia 22 pa藕dziernika 2020 r. znak: DK.7123.18.2.2020.PP), i偶 na zmian臋 organizacji ruchu na ul. Kwiatowej w Pyrzycach, geometria drogi nie pozwala na umieszczenie prog贸w zwalniaj膮cych we wskazanej lokalizacji. Pr臋dko艣膰 40 km/h obowi膮zuj膮ca na przedmiotowej ulicy jest pr臋dko艣ci膮 bezpieczn膮, zapewniaj膮c膮 kieruj膮cym panowanie nad pojazdem, uwzgl臋dnia warunki w jakich ruch si臋 odbywa, nat臋偶enie ruchu pojazd贸w i pieszych oraz ukszta艂towanie terenu.
Komisja Skarg, Wniosk贸w i Petycji ustali艂a, i偶 przepisy dotycz膮ce umieszczenia prog贸w zwalniaj膮cych na drogach publicznych wprowadzaj膮 ograniczenia co do miejsc ich stosowania i odleg艂o艣ci w jakich mo偶na je umieszcza膰 wzgl臋dem geometrii drogi. Odcinek drogi ul. Kwiatowej pozwalaj膮cy na umieszczenie przedmiotowych urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego znajduje si臋 w rejonie w kt贸rym umieszczane s膮 ju偶 takie urz膮dzenia. Ponadto progi zwalniaj膮ce powoduj膮 zwi臋kszenie ha艂asu i drga艅 w okolicy (punktowe wibracje), kt贸re negatywnie oddzia艂owuj膮 na konstrukcje budynk贸w, co jest szczeg贸lnie uci膮偶liwe dla posesji znajduj膮cych si臋 blisko zamontowanego progu, mo偶e skutkowa膰 p臋kania 艣cian.

W zakresie p臋kaj膮cego muru przy ulicy Kwiatowej spraw臋 przekazano wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach, kt贸ry wszcz膮艂 postepowanie administracyjne w tej sprawie. Post臋powanie administracyjne jest w toku, natomiast skar偶膮cy nie s膮 stron膮 tego post臋powania.POUCZENIE o tre艣ci art. 239 Kpa - W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i jej bezzasadno艣膰 wykazano w odpowiedzi na skarg臋, a skar偶膮cy ponowi艂 skarg臋 bez wskazania nowych okoliczno艣ci - organ w艂a艣ciwy do jej rozpatrzenia mo偶e podtrzyma膰 swoje poprzednie stanowisko z odpowiedni膮 adnotacj膮 w aktach sprawy - bez zawiadamiania skar偶膮cego.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-03-09 06:59:09
Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-09 06:59:09
Liczba wy艣wietle艅 : 405licznik odwiedzin: 14929055