logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XX/117/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie powierzania Gminie Lipiany zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi mie艣cie Lipiany w latach 2021-2023


UCHWA艁A NR XX/117/2021
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie powierzania Gminie Lipiany zada艅 z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi mie艣cie Lipiany w latach 2021-2023

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Wyra偶a si臋 wol臋 powierzania Gminie Lipiany w okresie od 1 maja 2021 r.
do 31 grudnia 2023 r., do prowadzenia zadania z zakresu zarz膮dzania drogami powiatowymi w mie艣cie Lipiany, wynikaj膮cych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

搂 2. Powierzenie zada艅, o kt贸rych mowa w 搂 1 nast膮pi na podstawie porozumienia zawartego pomi臋dzy Zarz膮dem Powiatu Pyrzyckiego a Burmistrzem Gminy Lipiany, reguluj膮cego w szczeg贸lno艣ci szczeg贸艂owy zakres powierzonych zada艅, plany wykorzystania dotacji oraz wykaz i opis dr贸g publicznych przekazanych do zarz膮dzenia.

搂 3. Porozumienie stanowi za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOCX38.6 KB POBIERZza艂膮cznik2021-03-09 06:58:14204

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-03-09 06:58:02
Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-09 06:58:02
Liczba wy艣wietle艅 : 463licznik odwiedzin: 14928988