logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.Protok贸艂 nr 2/2021
z dnia 20 stycznia 2021 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Wicestarosta Ewa G膮siorowska-Naw贸j powita艂a zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂a porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta poprosi艂a Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie uchwa艂 finansowych.
Pierwsza z przedstawionych przez Skarbnika uchwa艂 dotyczy艂a zmiany bud偶etu powiatu na rok 2021. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 100 tys. z艂 przeznaczon膮 dla Szpitala Powiatowego na rozbudow臋 tlenowni w ramach dzia艂a艅 przeciwdzia艂aj膮cych rozprzestrzenianiu si臋 epidemii COVID-19. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2021. Uchwa艂a dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w finansowych pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2021 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂膮 zobowi膮zuje si臋 jednostki organizacyjne powiatu do przekazywania w roku 2021 osi膮ganych dochod贸w, stanowi膮cych dochody bud偶etu powiatu, w terminie do 5-tego dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym dochody zosta艂y osi膮gni臋te. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Uchwa艂膮 upowa偶nia si臋 dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2020 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej. Upowa偶nienie nie obejmuje zmian dotycz膮cych 搂 401 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, 搂 605 - wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych oraz 搂 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych, kt贸rych dyrektor jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ostatnia uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego, przedstawiona przez Skarbnika, dotyczy艂a wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d ma obowi膮zek przed艂o偶enia informacji zbiorczej o stanie mienia Radzie Powiatu Pyrzyckiego w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Uchwa艂a zawiera tabele, wed艂ug kt贸rych wydzia艂y i jednostki organizacyjne sporz膮dz膮 informacje. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂a zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-02-23 11:44:11
Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-23 11:44:11
Liczba wy艣wietle艅 : 131licznik odwiedzin: 13419292