logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XIX/115/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2020 roku.

UCHWA艁A NR XIX/115/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2020 roku.

Na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 6a, 7, 8, 9, 9a, 9b, oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 426, 568, 875 ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2020 r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w spos贸b nast臋puj膮cy:

1) Rehabilitacja zawodowa - 22.035 z艂 z przeznaczeniem na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych w zatrudnieniu,
2) Rehabilitacja spo艂eczna - 1.053.863 z艂 z przeznaczeniem na:
a) dofinansowanie koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej - 717.360 z艂
b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si臋 i technicznych w zwi膮zku z indywidualnymi potrzebami os贸b niepe艂nosprawnych - 105.965 z艂.
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w - 230.538 z艂,


搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej i Dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej.

搂 3.

Traci moc Uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego nr XVI/94/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-01-21 13:50:28
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-21 13:50:28
Liczba wy艣wietle艅 : 408licznik odwiedzin: 14929061