logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XIX/114/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2021

UCHWA艁A NR XIX/114/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2021 - 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
Uchwala si臋 powiatowy program zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego, zwany dalej "programem" stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.
Program uchwala si臋 na lata 2021-2025.

搂 3.
Wykonywanie zada艅 realizowanych w ramach programu koordynuje Starosta Pyrzycki.

搂 4.
Realizatorzy zada艅 zawartych w programie, w terminie do 15 stycznia ka偶dego roku przedk艂ada膰 b臋d膮 Staro艣cie Pyrzyckiemu terminarz i spos贸b realizacji przypisanych zada艅.

搂 5.
Starosta Pyrzycki wraz z Komisj膮 Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego ka偶dego roku na jednym ze swych posiedze艅 dokona oceny realizacji i wykonania zaplanowanych w "programie" zada艅 (przedsi臋wzi臋膰) i przedstawi j膮 Radzie Powiatu Pyrzyckiego w ramach sk艂adanego do 31 stycznia ka偶dego roku (za rok ubieg艂y) sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji oraz oceny stanu bezpiecze艅stwa powiatu.

搂 6.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 7.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2021 r.


PRZEWODNICZ膭CY RADY


JACEK PAWLUS
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC660.5 KB POBIERZza艂膮cznik2021-01-21 13:49:47221

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-01-21 13:49:12
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-21 13:49:12
Liczba wy艣wietle艅 : 463licznik odwiedzin: 14928994