logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XIX/110/2020 z dnia 16 grudnia聽2020聽r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2021

UCHWA艁A NR XIX/110/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 16 grudnia聽2020聽r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2021 rok w wysoko艣ci 55.379.637,30 z艂
z tego:
1.dochody bie偶膮ce 54.520.139,92 z艂
w tym:
1)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 47.599.875,92 z艂
2)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 6.910.264,00 z艂
3)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 10.000,00 z艂
2.dochody maj膮tkowe 859.497,38 z艂
w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 859.497,38 z艂

搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2021 w wysoko艣ci 55.958.392,30 z艂
z tego:
1.wydatki bie偶膮ce 51.208.801,51 z艂
w tym:
1)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 44.288.537,51 z艂
2)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 6.910.264,00 z艂
3)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 10.000,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2.wydatki maj膮tkowe 4.749.590,79 z艂
w tym:
1)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 4.749.590,79 z艂

搂 3. Ustala si臋 deficyt bud偶etu w kwocie 578.755,00 z艂 , kt贸ry b臋dzie sfinansowany przychodami zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

搂 4. Ustala si臋 przychody bud偶etu w kwocie 578.755,00 z艂 zgodnie za艂膮cznikiem nr 13.

搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy:
1)og贸ln膮 w wysoko艣ci 540.000,00 z艂
2)celow膮 w wysoko艣ci 1.744.259,85 z艂
z przeznaczeniem na:
a)realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w kwocie 110.000,00 z艂,
搂 6. Ustala si臋 limit zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w
i po偶yczek zaci膮ganych na sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000,00 z艂.

搂 7. Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w wysoko艣ci 4.287.071,19 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.

搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 425.951,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.

搂 9. Ustala si臋 dochody i wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 wykonywanych na podstawie porozumie艅 (um贸w) miedzy jednostkami samorz膮du terytorialnego - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.

搂 10. Ustala si臋 dochody i wydatki planowane na realizacj臋 przez Powiat, ustawy o publicznym transporcie drogowym - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 11.

搂 11. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1. zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000,00 z艂,
2. dokonywania zmian w planie wydatk贸w:
1) uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) maj膮tkowych,
3) dotacji z bud偶etu powiatu,
z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej,
3. przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4. udzielania w roku bud偶etowym po偶yczek do kwoty 500.000,00 z艂,
5. lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
6. zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000,00 z艂,
7. dokonywania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w zwi膮zanych ze:
1) zmianami w realizacji przedsi臋wzi臋cia finansowego z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich albo 艣rodk贸w , o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku bud偶etu,

搂 12. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 13. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP2088.6 KB POBIERZza艂膮czniki2021-01-21 13:43:36150

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-01-21 13:42:59
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-21 13:42:59
Liczba wy艣wietle艅 : 213licznik odwiedzin: 13394824