logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 39/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.Protok贸艂 nr 39/2020
z dnia 25 listopada 2020 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie dochod贸w i wydatk贸w o kwot臋 179 800 z艂, pochodz膮c膮 z dotacji na realizacj臋 projektu wspieraj膮cego walk臋 z epidemi膮 COVID-19, w ramach grantu "Razem dla DPS". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Wnioskuje si臋 o zgod臋 na przesuni臋cie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 5 377 z艂 pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 dwie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020. Jedna uchwa艂a wprowadza do bud偶etu dotacje w 艂膮cznej wysoko艣ci 339 735,05 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Powiatowego Urz臋du Pracy i Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Drug膮 uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacj臋 w wysoko艣ci 179 800 z艂 przeznaczon膮 dla Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d podj膮艂 obie uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pyrzyckiego w 2021 r. Komisja konkursowa zarekomendowa艂a do realizacji tego zadania Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy. To stowarzyszenie przedstawi艂o najszersz膮 ofert臋 i uzyska艂o najwy偶sz膮 liczb臋 punkt贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 propozycj臋 komisji konkursowej i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko艣ciuszki w Pyrzycach. Od roku szkolnego 2016/2017 w technikum nie by艂a prowadzona rekrutacja kandydat贸w do klasy pierwszej technikum. W roku szkolnym 2018/2019 nauk臋 zako艅czyli uczniowie IV klasy. By艂 to ostatni rocznik tego kierunku. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przest臋pczo艣ci oraz Ochrony Bezpiecze艅stwa Obywateli i Porz膮dku Publicznego na lata 2021-2025. Z ko艅cem roku 2020 przestanie obowi膮zywa膰 program uchwalony na lata 2016-2020. Nowy program zosta艂 zaakceptowany przez Komisj臋 Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.
Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
.............................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2021-01-19 13:27:43
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-19 13:27:43
Liczba wy艣wietle艅 : 157licznik odwiedzin: 13394762