logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 32/2020 z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.Protok贸艂 nr 32/2020
z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020. Zmiany bud偶etu wynika艂y ze zmian wysoko艣ci dotacji przyznawanych Powiatowi. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2020. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciach 艣rodk贸w finansowych pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku funkcyjnego
i motywacyjnego dla dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Proponuje si臋 dodatek funkcyjny
w wysoko艣ci 40% wynagrodzenia zasadniczego na okres od 12 pa藕dziernika 2020 r. do 31 sierpnia 2025 r. oraz dodatek motywacyjny w wysoko艣ci 40% wynagrodzenia zasadniczego na okres od 12 pa藕dziernika 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarz膮d zatwierdzi艂 proponowane dodatki w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Pe艂nomocnictwo obejmuje o艣wiadczenia woli do wysoko艣ci kwot okre艣lonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje: ocena przygotowa艅 do zimowego oraz letniego utrzymania dr贸g oraz sprawozdanie z przeprowadzonych prac, remont贸w i inwestycji; informacj臋 nt. aktualnej dzia艂alno艣ci sp贸艂ek wodnych na terenie powiatu pyrzyckiego oraz informacja Gospodarstwa Wody Polskie o stanie urz膮dze艅 wodnych znajduj膮cych si臋 na terenie powiatu pyrzyckiego oraz informacj臋 Regionalnej Dyrekcji Las贸w Pa艅stwowych nt. stan贸w las贸w na terenie powiatu pyrzyckiego. Informacje te zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
.............................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-11-18 11:34:38
Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-18 11:34:38
Liczba wy艣wietle艅 : 190licznik odwiedzin: 13394857