logo
logo
Nieruchomo艣ci » Komunikaty
Og艂oszenie Starosty Pyrzyckiego

w sprawie sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa przeznaczonej do dzier偶awy

OG艁OSZENIE
STAROSTY PYRZYCKIEGO
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa przeznaczonej do dzier偶awy

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z p贸藕n. zm.) Starosta Pyrzycki

og艂asza, co nast臋puje:

Z zasobu nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa zosta艂y przeznaczone do dzier偶awy z przeznaczeniem na rezerwat przyrody na czas oznaczony 5 lat nast臋puj膮ce nieruchomo艣ci:
- dzia艂ka nr 7 o pow. 0,78 ha obr臋b Czernice, gm. Pyrzyce, oznaczona w ewidencji grunt贸w i budynk贸w symbolem Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, dla kt贸rej prowadzona jest ksi臋ga wieczysta SZ2T/00031484/2;
- dzia艂ki nr 32/1 o pow. 3,07 ha obr臋b Gr臋dziec, oznaczona w ewidencji grunt贸w i budynk贸w symbolem N - nieu偶ytki i nr 32/4 o pow. 1,39 ha obr臋b Gr臋dziec, gm. Warnice, oznaczona w ewidencji grunt贸w i budynk贸w symbolem N - nieu偶ytki (1,37 ha) i B - tereny mieszkaniowe (0,02 ha) dla kt贸rych prowadzona jest ksi臋ga wieczysta SZ2T/00025948/8;
- dzia艂ka nr 701 o pow. 2,13 ha obr臋b Stary Przylep, gm. Warnice, oznaczona w ewidencji grunt贸w i budynk贸w symbolem Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione, dla kt贸rej prowadzona jest ksi臋ga wieczysta SZ2T/00030577/4.

Nieruchomo艣ci po艂o偶one s膮 na terenie dla kt贸rego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy dzia艂ka:
- nr 7 obr臋b Czernice po艂o偶ona jest na obszarze cennym przyrodniczo (ziele艅 wysoka); w strefie czynnych proces贸w erozji i agradacji zboczy; na obszarze przyrodniczo prawnie chronionym (strefa ochrony jeziora Miedwie) oraz na obszarze obj臋tym ochron膮 archeologiczn膮 (strefa "W II" cz臋艣ciowej ochrony konserwatorskiej). Dzia艂ka po艂o偶ona jest na obszarze Natura 2000: PLB320005 " Jezioro Miedwie i okolice" i PLH320006 "Dolina P艂oni i Jezioro Miedwie".
- nr 32/1 obr臋b Gr臋dziec le偶y na terenach oznaczonych jako: u偶ytki zielone, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat przyrody - istn., strefa K - ochrony krajobrazu, strefa W II - pe艂nej ochrony archeologiczno-krajobrazowej, strefa W III - po艣redniej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, granica strefy ochrony po艣redniej "A" uj臋cia wody, kierunek przep艂ywu 艣ciek贸w - W II;
- nr 32/4 obr臋b Gr臋dziec le偶y na terenach oznaczonych jako: u偶ytki zielone, grunty orne, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat przyrody - istn., strefa W II - pe艂nej ochrony archeologiczno-krajobrazowej, strefa W III - po艣redniej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, granica strefy ochrony po艣redniej "A" uj臋cia wody;
- nr 701 obr臋b Stary Przylep le偶y na terenach oznaczonych jako: u偶ytki zielone, grunty orne, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat przyrody - istn., strefa grunt贸w stale podmok艂ych, strefa W II - pe艂nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, tereny szczeg贸lnie podatne na erozj臋 gleb, granica strefy ochrony po艣redniej "B" uj臋cia wody.

Roczny czynsz dzier偶awny wynosi - 737,00 z艂otych netto.
Wysoko艣膰 czynszu wzrasta corocznie, z dniem 01 stycznia ka偶dego kolejnego roku kalendarzowego, o 艣rednioroczny wska藕nik wzrostu cen towar贸w i us艂ug konsumpcyjnych za rok poprzedni og艂aszany przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego.
Roczny czynsz dzier偶awny p艂atny jest z g贸ry, w terminie do 31 marca ka偶dego kolejnego roku kalendarzowego.

Dzier偶awca poza czynszem zobowi膮zany jest do ponoszenia wszelkich obci膮偶e艅 publiczno-prawnych zwi膮zanych z przedmiotem dzier偶awy, a obci膮偶aj膮cych, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w艂a艣ciciela lub posiadacza nieruchomo艣ci, w tym podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego i le艣nego oraz innych obci膮偶e艅 zwi膮zanych z jego posiadaniem.

Dzier偶awca zobowi膮zany jest do prowadzenia gospodarki rolnej zgodnie z zasadami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p贸藕n. zm.), u偶ytkowania obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w zgodnie z przepisami o ochronie zabytk贸w i opiece nad zabytkami oraz prowadzenia gospodarki, zgodnie z wymogami obszaru oddzia艂ywania obszar贸w chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako tzw. Obszar Specjalnej Ochrony Ptak贸w (OSO) pod nazw膮 "Jezioro Miedwie i Okolice" (PLB 320005) i z obszarem proponowanym do obj臋cia ochron膮 w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako tzw. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) pod nazw膮 "Dolina P艂oni i Jezioro Miedwie" (PLH 320006).

Szczeg贸艂owe informacje o przedmiocie dzier偶awy mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydzia艂 Gospodarki Nieruchomo艣ciami, ul. G艂owackiego 22 lub telefonicznie pod nr 918811394 w godzinach pracy urz臋du.

Wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomo艣ci na okres 21 dni
od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 07 grudnia 2020 r.Autor : Bo偶ena Gottfried
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-11-16 10:37:37
Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-16 10:37:37
Liczba wy艣wietle艅 : 186licznik odwiedzin: 13419089