logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XVIII/109/2020 z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2021聽r.

UCHWA艁A NR XVIII/109/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2021聽r.

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 j.t.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) w zwi膮zku z obwieszczeniem Ministra Finans贸w z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych w 2021 r. maksymalnych stawek op艂at za usuni臋cie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strze偶onym (M.P. z 2020 r., poz. 670) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:

1)rower lub motorower - za usuni臋cie - 115 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 16 z艂;
2)motocykl - za usuni臋cie - 227 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 21 z艂;
3)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 494 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 31 z艂;
4)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 616 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 40 z艂;
5)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 871 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 58 z艂;
6)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1284 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 104 z艂;
7)pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1562 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 153 z艂.

搂 2.Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia, w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:

1)rower lub motorower - 57,50 z艂;
2)motocykl - 113,50 z艂;
3)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 247,00 z艂;
4)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 308,00 z艂;
5)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 435,50 z艂;
6)pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 642,00 z艂;
7)pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 781,00 z艂.

搂 3.Op艂aty okre艣lone w 搂 1 i 搂 2 s膮 kwotami brutto.

搂 4.Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5.Traci moc uchwa艂a nr XII/70/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2020 r. (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 479).

搂 6.Uchwa艂a podlega publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-11-04 07:46:20
Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-04 07:46:20
Liczba wy艣wietle艅 : 457licznik odwiedzin: 14928963