logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XVIII/106/2020 z dnia 28 pa藕dziernika 2020 r.

o zmianie uchwa艂 w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWA艁A NR XVIII/106/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 pa藕dziernika 2020 r.

o zmianie uchwa艂 w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz okre艣lenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 109 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1208) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. W uchwale Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 25 pa藕dziernika
2006 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d, zmienionej uchwa艂膮 Nr XVIII/90/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d, zmienionej uchwa艂膮
Nr XIX/93/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie zmian
w tre艣ci uchwa艂y Nr XVIII/90/08 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXVII/220/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 pa藕dziernika 2006 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) 5 otrzymuje brzmienie:
"Wydatki zwi膮zane z wykupem obligacji i wyp艂at膮 oprocentowania zostan膮 pokryte
z dochod贸w w艂asnych i subwencji Powiatu Pyrzyckiego uzyskanych w latach 2006-2024.";

2) w 搂 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wykup obligacji b臋dzie nast臋powa膰 wed艂ug ich warto艣ci nominalnej zgodnie z poni偶szym harmonogramem:
a) obligacje serii 1A po up艂ywie 4 lat od daty emisji,
b) obligacje serii 1B po up艂ywie 5 lat od daty emisji,
c) obligacje serii 1C po up艂ywie 6 lat od daty emisji,
d) obligacje serii 1D po up艂ywie 7 lat od daty emisji,
e) obligacje serii 1E po up艂ywie 8 lat od daty emisji,
f) obligacje serii 1F po up艂ywie 9 lat od daty emisji,
g) obligacje serii 1G po up艂ywie 10 lat od daty emisji,
h) obligacje serii 1H po up艂ywie 11 lat od daty emisji,
i) obligacje serii 1I po up艂ywie 12 lat od daty emisji,
j) obligacje serii 1J po up艂ywie 13 lat od daty emisji,
k) obligacje serii 1K po up艂ywie 16 lat od daty emisji,
l) obligacje serii 1L po up艂ywie 16 lat od daty emisji,
m) obligacje serii 1M po up艂ywie 4 lat od daty emisji,
n) obligacje serii 1N po up艂ywie 5 lat od daty emisji,
o) obligacje serii 1O po up艂ywie 6 lat od daty emisji,
p) obligacje serii 1P po up艂ywie 7 lat od daty emisji,
q) obligacje serii 1Q po up艂ywie 8 lat od daty emisji,
r) obligacje serii 1R po up艂ywie 9 lat od daty emisji,
s) obligacje serii 1S po up艂ywie 10 lat od daty emisji,
t) obligacje serii 1T po up艂ywie 11 lat od daty emisji,
u) obligacje serii 1U po up艂ywie 15 lat od daty emisji,
v) obligacje serii 1V po up艂ywie 16 lat od daty emisji,
w) obligacje serii 1W po up艂ywie 14 lat od daty emisji,
x) obligacje serii 1X po up艂ywie 14 lat od daty emisji,
y) obligacje serii 1Y po up艂ywie 14 lat od daty emisji,
z) obligacje serii 1Z po up艂ywie 15 lat od daty emisji,
aa) obligacje serii 2A po up艂ywie 15 lat od daty emisji,
bb) obligacje serii 2B po up艂ywie 15 lat od daty emisji,
cc) obligacje serii 2C po up艂ywie 16 lat od daty emisji,
dd) obligacje serii 2D po up艂ywie 16 lat od daty emisji.";

3) w 搂 6 uchyla si臋 ust臋p 3;

4) w 搂 7 w ust. 2:
- lit. a) otrzymuje brzmienie:
"a) Oprocentowanie obligacji b臋dzie zmienne, r贸wne 艣redniej arytmetycznej z opublikowanych 艣rednich wa偶onych st贸p rentowno艣ci 52-tygodniowych bon贸w skarbowych z dw贸ch ostatnich przetarg贸w poprzedzaj膮cych rozpocz臋cie ka偶dego kolejnego okresu odsetkowego, powi臋kszonej o mar偶e w wysoko艣ci:
. dla obligacji 4 i 5 letnich - 0,40%,
. dla obligacji 6 i 7 letnich - 0,50%,
. dla obligacji 8 i 9 letnich - 0,60%,
. dla obligacji 10 i 11 letnich - 0,70%,
. dla obligacji 12 i 13 letnich - 0,80%,
. dla obligacji 16 letnich - 1,50%.",
- lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) Obligacje b臋d膮 oprocentowane w stosunku rocznym w okresach kwartalnych, przy czym oprocentowanie obligacji b臋dzie ka偶dorazowo ustalane przed rozpocz臋ciem ka偶dego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze przed dat膮 emisji, powi臋kszonej o mar偶臋 w wysoko艣ci:
. 0,75% dla obligacji serii od 1M do 1T,
. 1,50% dla obligacji serii od 1U do 2D."

搂 2. W uchwale Nr XI/63/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 wrze艣nia 2011 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w 搂 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Czas trwania emisji obligacji komunalnych okre艣la si臋 na lata 2011-2025.";

2) w 搂 4 ust. 1 i 2 otrzymuj膮 brzmienie:
"1. Wydatki zwi膮zane z wykupem i wyp艂at膮 oprocentowania zostan膮 pokryte z dochod贸w w艂asnych Powiatu Pyrzyckiego uzyskanych w latach 2011-2025.
2. Wykup obligacji nast膮pi zgodnie z poni偶szym harmonogramem:
1) dla obligacji serii A11 - po up艂ywie 5 lat od daty emisji,
2) dla obligacji serii B11 - po up艂ywie 6 lat od daty emisji,
3) dla obligacji serii C11 - po up艂ywie 7 lat od daty emisji,
4) dla obligacji serii D11 - po up艂ywie 8 lat od daty emisji,
5) dla obligacji serii E11 - po up艂ywie 14 lat od daty emisji,
6) dla obligacji serii F11 - po up艂ywie 14 lat od daty emisji,
7) dla obligacji serii G11 - po up艂ywie 11 lat od daty emisji,
8) dla obligacji serii H11 - po up艂ywie 12 lat od daty emisji.";
3) w 搂 4 uchyla si臋 ust臋p 4.


搂 3. W uchwale Nr XXXII/169/2013 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 pa藕dziernika
2013 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w 搂 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wykup obligacji nast膮pi po up艂ywie:
1) 2 lat od daty emisji obligacji serii A13;
2) 3 lat od daty emisji obligacji serii B13;
3) 4 lat od daty emisji obligacji serii C13;
4) 5 lat od daty emisji obligacji serii D13;
5) 6 lat od daty emisji obligacji serii E13;
6) 11 lat od daty emisji obligacji serii F13;
7) 12 lat od daty emisji obligacji serii G13;
8) 9 lat od daty emisji obligacji serii H13;
9) 10 lat od daty emisji obligacji serii I13;
10) 11 lat od daty emisji obligacji serii J13;
11) 12 lat od daty emisji obligacji serii K13;
12) 13 lat od daty emisji obligacji serii L13.";
2) w 搂 5 uchyla si臋 ust臋py 4 i 5.

搂 4. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-11-04 07:43:26
Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-04 07:43:26
Liczba wy艣wietle艅 : 507licznik odwiedzin: 14928883