logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 18/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.Protok贸艂 nr 18/2020
z dnia 3 czerwca 2020 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u. Posiedzenie odby艂o si臋 zdalnie.Ad. 1.
Wicestarosta Ewa G膮siorowska-Naw贸j powita艂a zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂a porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂a wniosek o wprowadzenie zmian w bud偶ecie Powiatu. Wnioskuje si臋 o wprowadzenie do bud偶etu kwoty w wysoko艣ci 70 tys. z艂 otrzymanej w ramach grantu przyznanego przez Centrum Projekt贸w Polska Cyfrowa. Powiat Pyrzycki z艂o偶y艂 wniosek w programie "Zdalna Szko艂a" i otrzyma艂 tak膮 kwot臋 na zakup komputer贸w przeno艣nych wraz z oprogramowaniem do kszta艂cenia zdalnego uczni贸w szk贸艂 prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂a wniosek o sfinansowanie ekspertyzy budowlanej. Ekspertyza ma na celu potwierdzenie wytrzyma艂o艣ci stropu nad piwnic膮 budynku przy ul. G艂owackiego 22 w Pyrzycach, na kt贸rym zostan膮 zamontowane metalowe rega艂y archiwizacyjne. Powiat otrzyma艂 na zakup rega艂贸w dotacj臋 w wysoko艣ci 25 tys. z艂. Ze wzgl臋du na ci臋偶ar rega艂贸w wype艂nionych dokumentacj膮 archiwaln膮 nale偶y potwierdzi膰 wytrzyma艂o艣膰 stropu i ewentualnie dokona膰 jego wzmocnienia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie ekspertyzy budowlanej i ewentualnych wydatk贸w zwi膮zanych ze wzmocnieniem stropu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂a uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020. Uchwa艂膮 wprowadzono do bud偶etu dotacj臋
w wysoko艣ci 70 tys. z艂 przyznan膮 przez Centrum Projekt贸w Polska Cyfrowa. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂a projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie utworzenia Bran偶owej Szko艂y II stopnia w Pyrzycach i w艂膮czenia jej do Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Wioletta Le艣niewska dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyja艣ni艂a, 偶e szko艂a b臋dzie prowadzi膰 kszta艂cenie na poziomie technikum w dw贸ch zawodach: technik pojazd贸w samochodowych i technik 偶ywienia i us艂ug gastronomicznych. Rekrutacja do klasy pierwszej w tym typie szko艂y b臋dzie odbywa艂a si臋 w艣r贸d absolwent贸w bran偶owej szko艂y I stopnia lub dotychczasowej zasadniczej szko艂y zawodowej, kt贸rzy legitymuj膮 si臋 dyplomem potwierdzaj膮cym uzyskanie kwalifikacji zawodowej. Absolwenci bran偶owej szko艂y II stopnia, po uzyskaniu 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci, b臋d膮 mogli kontynuowa膰 nauk臋 na studiach wy偶szych. Kadra Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU jest w stanie realizowa膰 program nauczania nowej szko艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Barbara Sykucka dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie om贸wi艂a informacj臋 "Ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej", kt贸ra b臋dzie tematem obrad Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Andrzej Gumowski pe艂nomocnik starosty om贸wi艂 informacj臋 "Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa". Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂a zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-07-03 14:04:28
Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-03 14:04:28
Liczba wy艣wietle艅 : 244licznik odwiedzin: 13394674