logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XV/87/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020

UCHWA艁A NR XV/87/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1
Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2020 o kwot臋 1.034.561,69 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 1.034.561,69 z艂
w tym:
dzia艂 600 TRANSPORT I 艁膭CZNO艢膯 o kwot臋 528.378,13 z艂
rozdzia艂 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwot臋 528.378,13 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 528.378,13 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 506.183,56 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 506.183,56 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 3247 Stypendia dla uczni贸w o kwot臋 16.580,00 z艂
搂 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 60.800,00 z艂
搂 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwot臋 6.880,00 z艂
搂 4117 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 9.923,56 z艂
搂 4127 Sk艂adki na Fundusz Pracy oraz Solidarno艣ciowy Fundusz Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych o kwot臋 4.800,00 z艂
搂 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwot臋 10.500,00 z艂
搂 4217 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 25.500,00 z艂
搂 4247 Zakup 艣rodk贸w dydaktycznych i ksi膮偶ek o kwot臋 210.000,00 z艂
搂 4307 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 160.000,00 z艂
搂 4437 R贸偶ne op艂aty i sk艂adki o kwot臋 1.200,00 z艂


搂 2

Wysoko艣膰 planowanych dochod贸w bud偶etowych po zmianie wynosi 54.018.943,09 z艂, a wydatk贸w 53.521.004,78 z艂

搂 3

Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2020 o kwot臋 1.034.561,69 z艂 z tego:
搂 905- Przychody jednostek samorz膮du terytorialnego z niewykorzystanych 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunku bie偶膮cym bud偶etu, wynikaj膮cych z rozliczenia dochod贸w i wydatk贸w nimi finansowanych zwi膮zanych ze szczeg贸lnymi zasadami wykonywania bud偶etu okre艣lonymi w odr臋bnych ustawach - kwota 528.378,13 z艂
搂 906 - Przychody jednostek samorz膮du terytorialnego z wynikaj膮cych z rozliczenia 艣rodk贸w okre艣lonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacj臋 programu, projektu lub zadania finansowanego z udzia艂em tych 艣rodk贸w - kwota 506.183,56 z艂

搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicz膮cy Powiatu

Jacek PawlusAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-05-27 11:05:18
Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-27 11:05:18
Liczba wy艣wietle艅 : 427licznik odwiedzin: 14929078