logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 11/2020 z dnia 26 marca 2020 r.Protok贸艂 nr 11/2020
z dnia 26 marca 2020 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie roczne z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za 2019 rok. Wykonanie wydatk贸w bie偶膮cych wynios艂o 44 109 868,65 z艂, a wykonanie dochod贸w bie偶膮cych z uwzgl臋dnieniem wolnych 艣rodk贸w wynios艂o 50 613 019,27 z艂. Oznacza to, 偶e wym贸g wynikaj膮cy z art. 242 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych zosta艂 spe艂niony. Stan zobowi膮za艅 zaliczanych do d艂ugu publicznego Powiatu systematycznie ulega zmniejszaniu. Na koniec 2019 r. wyni贸s艂 13 172 500,00 z艂, co stanowi 25,68 % wykonanych dochod贸w bud偶etowych. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., stanowi膮c膮 za艂膮cznik do sprawozdania
z wykonania bud偶etu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2020. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 75 500 z艂 przeznaczon膮 dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego za III kwarta艂 2019 r. Wynik finansowy w tym okresie by艂 zgodny z planowanym. Wnioskuje si臋 o przyznanie wynagrodzenia dodatkowego za IV kwarta艂 2019 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-05-15 07:42:14
Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-15 07:42:14
Liczba wy艣wietle艅 : 348licznik odwiedzin: 13394743