logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XIII/79/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

o zmianie uchwa艂y w聽sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego

UCHWA艁A NR XIII/79/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 stycznia 2020 r.

o zmianie uchwa艂y w聽sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 40 ust. 8 w zwi膮zku z ust. 4-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1. W uchwale nr XVI/83/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r. nr 38, poz. 719), zmienionej uchwa艂膮 nr XXIV/138/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r. nr 35, poz. 761) oraz uchwa艂膮 nr VIII/37/07 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wysoko艣ci stawek za zaj臋cie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. nr 80, poz. 1288), wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1) w 搂 2 w ust. 1 dodaje si臋 pkt 3 w brzmieniu:
"3) przy zaj臋ciu pasa drogowego przez obiekty i urz膮dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, bez wzgl臋du na zaj臋t膮 cz臋艣膰 pasa drogowego oraz lokalizacj臋 - 0,20 z艂",

2) w 搂 3 w ust. 1 dodaje si臋 pkt 5 w brzmieniu:
"5) pas drogowy, bez wzgl臋du na zaj臋t膮 cz臋艣膰 pasa drogowego oraz lokalizacj臋, zaj臋ty przez obiekty i urz膮dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 z艂",

3) w 搂 4 w ust. 1 dodaje si臋 pkt 5 w brzmieniu:
"5) pasa drogowego zaj臋tego przez obiekty i urz膮dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, bez wzgl臋du na zaj臋t膮 cz臋艣膰 pasa drogowego oraz lokalizacj臋 - 0,20 z艂".
搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.
搂 3. Uchwa艂a podlega publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w 偶ycie z dniem 25 stycznia 2020 r.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-03-06 07:38:49
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-06 07:38:49
Liczba wy艣wietle艅 : 549licznik odwiedzin: 14929068