logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XII/77/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2020聽r.

UCHWA艁A NR XII/77/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2020聽r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze艅stwie os贸b przebywaj膮cych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 ze zm.), oraz obwieszczenia Ministra Finans贸w z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w 2020 r. (M. P. z 2019 r., poz. 732) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
Ustala si臋 wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie oraz przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych znajduj膮cych si臋 i usuni臋tych z obszaru wodnego na terenie powiatu pyrzyckiego w nast臋puj膮cy spos贸b:
1)rower wodny lub skuter wodny:
a)za usuniecie 57 z艂,
b)za ka偶d膮 dob臋 przechowywania 20 z艂;
2)poduszkowiec:
a)za usuni臋cie 109 z艂,
b)za ka偶d膮 dob臋 przechowywania 36 z艂;
3)statek o d艂ugo艣ci kad艂uba do 10 m:
a)za usuni臋cie 132 z艂,
b)za ka偶d膮 dob臋 przechowywania 57 z艂;
4)statek o d艂ugo艣ci kad艂uba do 20 m:
a)za usuni臋cie 163 z艂,
b)za ka偶d膮 dob臋 przechowywania 109 z艂;
5)statek o d艂ugo艣ci kad艂uba powy偶ej 20 m:
a)za usuni臋cie 216 z艂,
b)za ka偶d膮 dob臋 przechowywania 163 z艂.
搂 2.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 3.
Traci moc uchwa艂a nr II/8/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2019 r.
搂 4.
Uchwa艂a podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-03-06 07:35:36
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-06 07:35:36
Liczba wy艣wietle艅 : 540licznik odwiedzin: 14928922