logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XII/72/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2020-2028


UCHWA艁A NR XII/72/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyj臋cia programu rozwoju kultury fizycznej i sportu
w powiecie pyrzyckim na lata 2020-2028


Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) w zwi膮zku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468
i poz. 1495) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.
Przyjmuje si臋 program rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pyrzyckim na lata 2020-2028 w brzmieniu okre艣lonym w za艂膮czniku do uchwa艂y.

搂 2.
Przy realizacji zada艅 wynikaj膮cych z programu, w艂adze Powiatu Pyrzyckiego, b臋d膮 wsp贸艂pracowa膰 z samorz膮dem wojew贸dztwa zachodniopomorskiego, samorz膮dami gmin powiatu pyrzyckiego, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Zachodniopomorskim Zrzeszeniem Ludowe Zespo艂y Sportowe, Wojew贸dzkim Szkolnym Zwi膮zkiem Sportowym i innymi organizacjami dzia艂aj膮cymi w kulturze fizycznej.

搂 3.
Do ko艅ca marca ka偶dego roku, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przedstawi Radzie Powiatu Pyrzyckiego sprawozdanie z realizacji programu w roku poprzednim.

搂 4.
Dzia艂ania zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu kultury fizycznej i sportu powinny by膰 dostosowane do mo偶liwo艣ci organizacyjnych i finansowych Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 6.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Przewodnicz膮cy Rady


Jacek Pawlus
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC397 KB POBIERZza艂膮cznik2020-01-02 13:30:08441

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-02 13:24:47
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-03 07:11:23
Liczba wy艣wietle艅 : 975

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  02.01.2020 13:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14928936