logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XII/68/19 z dnia 18 grudnia聽2019聽r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020

UCHWA艁A NR XII/68/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 18 grudnia聽2019聽r.

w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 8 lit.d pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami ) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1. Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na 2020 rok w wysoko艣ci 52.603.161,54 z艂
z tego:
1.dochody bie偶膮ce 51.616.196,21 z艂
w tym:
1)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 45.281.147,21 z艂
2)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 6.326.549,00 z艂
3)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 8.500,00 z艂
2.dochody maj膮tkowe 986.965,33 z艂
w tym:
1) dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 961.965,33 z艂
2)dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 25.000,00 z艂

搂 2. Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2020 w wysoko艣ci 51.070.661,54 z艂
z tego:
1.wydatki bie偶膮ce 47.122.571,83 z艂
w tym:
1)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 40.787.522,83 z艂
2)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 6.326.549,00 z艂
3)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej administracji 8.500,00 z艂
- zgodnie z za艂膮cznikami nr 1, 4, 5, 6, 7.
2.wydatki maj膮tkowe 3.948.089,71 z艂
w tym:
1)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 3.923.089,71 z艂
2)wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami 25.000,00 z艂

搂 3. Ustala si臋 planowan膮 nadwy偶k臋 bud偶etu w kwocie 1.532.500,00 z艂 kt贸ra zostanie przeznaczona na:
1)sp艂at臋 rat kredyt贸w w kwocie 182.500,00 z艂
2)wykup papier贸w warto艣ciowych (obligacji) w kwocie 1.350.000,00 z艂.

搂 4. Ustala si臋 rozchody bud偶etu powiatu w kwocie 1.532.500,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 12.

搂 5. W bud偶ecie tworzy si臋 rezerwy:
1)og贸ln膮 w wysoko艣ci 425.000,00 z艂
2)celow膮 w wysoko艣ci 938.257,08 z艂
z przeznaczeniem na:
a)realizacj臋 zada艅 z zakresu zarz膮dzania kryzysowego w kwocie 88.000,00 z艂,
搂 6. Ustala si臋 limit zobowi膮za艅 z tytu艂u emisji papier贸w warto艣ciowych oraz kredyt贸w
i po偶yczek zaci膮ganych na sfinansowanie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do kwoty 800.000,00 z艂.

搂 7. Ustala si臋 dotacje dla jednostek spoza sektora finans贸w publicznych w wysoko艣ci 3.374.056,61 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 9.

搂 8. Ustala si臋 dotacje na finansowanie zada艅 w艂asnych przekazanych na podstawie porozumie艅 do realizacji innym jednostkom samorz膮du terytorialnego w kwocie 453.154,00 z艂 - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8.

搂 9. Ustala si臋 dochody i wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 wykonywanych na podstawie porozumie艅 (um贸w) miedzy jednostkami samorz膮du terytorialnego - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 10.

搂 10. Ustala si臋 dochody i wydatki planowane na realizacj臋 przez Powiat, ustawy o publicznym transporcie drogowym - zgodnie z za艂膮cznikiem nr 11.

搂 11. Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do:
1. zaci膮gania kredyt贸w i po偶yczek oraz emisji papier贸w warto艣ciowych na pokrycie wyst臋puj膮cego w ci膮gu roku przej艣ciowego deficytu bud偶etu do wysoko艣ci 800.000,00 z艂,
2. dokonywania zmian w planie wydatk贸w:
1) uposa偶enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) maj膮tkowych,
3) dotacji z bud偶etu powiatu,
z wy艂膮czeniem przeniesie艅 wydatk贸w mi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej,
3. przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w,
4. udzielania w roku bud偶etowym po偶yczek do kwoty 500.000,00 z艂,
5. lokowania wolnych 艣rodk贸w bud偶etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni偶 bank prowadz膮cy obs艂ug臋 bud偶etu powiatu,
6. zaci膮gania zobowi膮za艅 w roku bud偶etowym do 艂膮cznej kwoty 800.000,00 z艂,
7. dokonywania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w zwi膮zanych ze:
1) zmianami w realizacji przedsi臋wzi臋cia finansowego z udzia艂em 艣rodk贸w europejskich albo 艣rodk贸w , o kt贸rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku bud偶etu,

搂 12. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 13. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego,Wnioskodawca:
Zarz膮d Powiatu

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP1910.9 KB POBIERZza艂膮czniki2020-01-02 13:06:58510

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-02 13:05:04
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-02 13:05:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1107licznik odwiedzin: 14928969