logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XII/67/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019

UCHWA艁A NR XII/67/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 zw zm.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1.

Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 7.480,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 7.480,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 3.480,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 3.480,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1 o kwot臋 3.480,00 z艂
搂 0750 Wp艂ywy z najmu i dzier偶awy sk艂adnik贸w maj膮tkowych Skarbu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans贸w publicznych oraz innych um贸w o podobnym charakterze o kwot臋 3.480,00 z艂
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 4.000,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 4.000,00 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 0690 Wp艂ywy z r贸偶nych op艂at o kwot臋 4.000,00 z艂


搂 2.

Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 87.550,49 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 87.550,49 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 3.480,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 3.480,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 3.480,00 z艂
dzia艂 853 POZOSTA艁E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO艁ECZNEJ o kwot臋 4.000,00 z艂
rozdzia艂 85333 Powiatowe urz臋dy pracy o kwot臋 4.000,00 z艂
Powiatowy Urz膮d Pracy o kwot臋 4.000,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 4.000,00 z艂
dzia艂 855 RODZINA o kwot臋 80.070,49 z艂
rozdzia艂 85508 Rodziny zast臋pcze o kwot臋 80.070,49 z艂
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwot臋 80.070,49 z艂
搂 3110 艢wiadczenia spo艂eczne o kwot臋 80.070,49 z艂.

搂 3

Zwi臋ksza si臋 planowany deficyt bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 80.040,49 z艂.搂 4.

殴r贸d艂em pokrycia zwi臋kszonego deficytu b臋d膮 zwi臋kszone przychody o kwot臋 80.040,49 z艂 w 搂 957 - Nadwy偶ki z lat ubieg艂ych.
搂 5.

Wysoko艣膰 planowanych dochod贸w bud偶etowych po zmianie wynosi: 51.961.798,10 z艂,
wysoko艣膰 planowanych wydatk贸w bud偶etowych po zmianie wynosi: 53.581.306,66 z艂,
wysoko艣膰 deficytu po zmianie wynosi: 1.619.508,56 z艂.

搂 6.

Zwi臋ksza si臋 rozchody bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 188.000,00 z艂 w 搂 991 - Udzielone po偶yczki i kredyty.

搂 7.

Zwi臋ksza si臋 przychody bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 188.000,00 z艂 w 搂 951 - Przychody ze sp艂aty po偶yczek i kredyt贸w udzielonych ze 艣rodk贸w publicznych.


搂 8.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 9.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicz膮cy Rady

Jacek PawlusAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-02 13:03:26
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-02 13:03:26
Liczba wy艣wietle艅 : 643licznik odwiedzin: 14929072