logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XII/66/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2019

UCHWA艁A NR XII/66/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 60.000,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 60.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 20.000,00 z艂
rozdzia艂 80102 Szko艂y podstawowe specjalne o kwot臋 15.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy o kwot臋 15.000,00 z艂
搂 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 15.000,00 z艂
rozdzia艂 80134 Szko艂y zawodowe specjalne o kwot臋 5.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 5.000,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 40.000,00 z艂
rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 40.000,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 40.000,00 z艂
搂 4270 zakup us艂ug remontowych o kwot臋 21.000,00 z艂
搂 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 19.000,00 z艂

搂 2.

Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 40.000,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 40.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 40.000,00 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 40.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4270 zakup us艂ug remontowych o kwot臋 21.000,00 z艂
搂 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych o kwot臋 19.000,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 20.000,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 20.000,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy o kwot臋 20.000,00 z艂
搂 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 15.000,00 z艂
搂 4110 sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 5.000,00 z艂
搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Powiatu

Jacek PawlusAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-02 13:02:43
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-02 13:02:43
Liczba wy艣wietle艅 : 671licznik odwiedzin: 14929005