logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 38/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.Protok贸艂 nr 38/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020. Skarbnik om贸wi艂 g艂贸wne za艂o偶enia przyj臋te do projektu przysz艂orocznego bud偶etu. Zarz膮d zaakceptowa艂 projekt w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2020-2026. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu
w 2020 r. W roku 2020 b臋d膮 obowi膮zywa艂y takie same stawki jak w roku 2019. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta otworzy艂 jedyn膮 ofert臋, kt贸ra zosta艂a z艂o偶ona w konkursie na udzielenie dotacji celowej na przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z ochron膮 przyrody. Ofert臋 z艂o偶y艂a Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Naj艣wi臋tszej Maryi Panny Bolesnej z siedzib膮 przy ul. Staromiejska 28 w Pyrzycach. Zadanie obejmuje prace konserwacyjne drzewostanu w parku 艣w. Ottona w Pyrzycach. Oferta zosta艂a sporz膮dzona zgodnie
z wymaganiami okre艣lonymi w regulaminie konkursu. Zarz膮d zatwierdzi艂 ofert臋
i zdecydowa艂 o udzieleniu dotacji w wysoko艣ci 30 tys. z艂.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu o udzielenie dotacji celowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego w roku 2019. Dotacja w wysoko艣ci 30 tys. z艂 zostanie udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-11-20 14:31:04
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-20 14:31:04
Liczba wy艣wietle艅 : 447licznik odwiedzin: 13394919