logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XI/65/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020

UCHWA艁A NR XI/65/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. W Programie wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020, stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y nr X/51/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020 搂 13 otrzymuje brzmienie:

"搂 13. SPOS脫B TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI
1. Prace nad przygotowaniem Programu zosta艂y przeprowadzone przez Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny.
2. Program zosta艂 przygotowany w oparciu o dotychczasowe do艣wiadczenia ze wsp贸艂pracy samorz膮du powiatowego z sektorem pozarz膮dowym, na podstawie zdiagnozowanych
i zweryfikowanych potrzeb lokalnych.
3. Przygotowanie Programu obj臋艂o realizacj臋 nast臋puj膮cych dzia艂a艅:
1) analiz臋 wniosk贸w organizacji w otwartych konkursach ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 r.;
2) przygotowanie przez w艂a艣ciwe merytorycznie kom贸rki organizacyjne informacji na temat wysoko艣ci planowanych 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na wsp贸艂prac臋 z organizacjami oraz priorytet贸w w realizacji zada艅 publicznych.
4. Projekt Programu zosta艂 poddany konsultacjom spo艂ecznym, kt贸re przebiega艂y w nast臋puj膮cy spos贸b:
a) uchwa艂膮 nr 62/2019 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 4 wrze艣nia 2019 r. rozpocz臋to konsultacje, kt贸re trwa艂y od 12 do 26 wrze艣nia 2019 r., zgodnie z zasadami okre艣lonymi w uchwale nr XLI/233/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 wrze艣nia 2010 r. w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego,
b) Projekt Programu wsp贸艂pracy by艂 udost臋pniony na stronie www.pyrzyce.pl oraz mo偶liwy do pobrania w siedzibie Starostwa; opinie i uwagi mo偶na by艂o sk艂ada膰 na pi艣mie w sekretariacie Starostwa lub przesy艂a膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej,
c) w wyznaczonym terminie wp艂yn臋艂y nieistotne uwagi do projektu Programu, kt贸re nie zosta艂y uwzgl臋dnione przez Zarz膮d.
5. Projekt Programu zosta艂 przed艂o偶ony Radzie Powiatu Pyrzyckiego do uchwalenia."

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2020 r. i obowi膮zuje do dnia 31 grudnia 2020 r.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-11-19 13:37:36
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-19 13:37:36
Liczba wy艣wietle艅 : 546licznik odwiedzin: 13394926