logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XI/64/19 z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2019

UCHWA艁A NR XI/64/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:
搂 1
Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 113.264,00 z艂
z tego:

-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 113.264,00 z艂
w tym:

dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 17.700,00 z艂
rozdzia艂 80117 Bran偶owe szko艂y I i II stopnia o kwot臋 17.700,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 17.700,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 17.700,00 z艂

dzia艂 851 OCHRONA ZDROWIA o kwot臋 67.000,00 z艂
rozdzia艂 85195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 67.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe o kwot臋 67.000,00 z艂
搂 4890 Pokrycie przej臋tych zobowi膮za艅 po likwidowanych i przekszta艂canych jednostkach zaliczanych do sektora finans贸w publicznych o kwot臋 67.000,00 z艂

dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 28.564,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne O艣rodki Szkolno-Wychowawcze o kwot臋 25.174,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy o kwot臋 25.174,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwot臋 2.856,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 14.364,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na fundusz pracy o kwot臋 976,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 3.653,00 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 503,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 2.822,00 z艂
rozdzia艂 85407 Plac贸wki wychowania pozaszkolnego o kwot臋 3.390,00 z艂
Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy o kwot臋 3.390,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwot臋 3.390,00 z艂


搂 2
Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 113.264,00 z艂
z tego:
-wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 113.264,00 z艂
w tym:

dzia艂 757 OBS艁UGA D艁UGU PUBLICZNEGO o kwot臋 67.000,00 z艂
rozdzia艂 75704 Rozliczenia z tytu艂u por臋cze艅 i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa艅stwa lub jednostk臋 samorz膮du terytorialnego o kwot臋 67.000,00 z艂
搂 8030 Wyp艂aty z tytu艂u krajowych por臋cze艅 i gwarancji o kwot臋 67.0000,00 z艂

dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 28.564,00 z艂
rozdzia艂 80111 Gimnazja specjalne o kwot臋 25.174,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy o kwot臋 25.174,00 z艂
搂 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwot臋 2.856,00 z艂
搂 4110 Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 14.364,00 z艂
搂 4120 Sk艂adki na fundusz pracy o kwot臋 976,00 z艂
搂 4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 3.653,00 z艂
搂 4270 Zakup us艂ug remontowych o kwot臋 503,00 z艂
搂 4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 2.822,00 z艂
rozdzia艂 80195 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 o kwot臋 3.390,00 z艂
Starostwo Powiatowe o kwot臋 3.390,00 z艂
搂 4440 Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 3.390,00 z艂

dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 17.700,00 z艂
rozdzia艂 85410 Internaty i bursy szkolne o kwot臋 17.700,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU o kwot臋 17.700,00 z艂
搂 4260 Zakup energii o kwot臋 17.700,00 z艂


搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.Przewodnicz膮cy Powiatu

Jacek PawlusAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-11-19 13:36:47
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-19 13:36:47
Liczba wy艣wietle艅 : 725licznik odwiedzin: 14929017