logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR X/59/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019

UCHWA艁A NR X/59/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Zwi臋ksza si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 245.141,00 z艂
z tego:
- dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 245.141,00 z艂
dzia艂 758 R脫呕NE ROZLICZENIA o kwot臋 245.141,00 z艂
rozdzia艂 75801 Cz臋艣膰 o艣wiatowa subwencji og贸lnej dla jednostek samorz膮du terytorialnego o kwot臋
245.141,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2920. Subwencje og贸lne z bud偶etu pa艅stwa o kwot臋 245.141,00 z艂

搂 2. Zmniejsza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 420.000,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 420.000,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 120.000,00 z艂
rozdzia艂 80146 Dokszta艂canie i doskonalenie nauczycieli o kwot臋 120.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 4700. Szkolenia pracownik贸w nieb臋d膮cych cz艂onkami korpusu s艂u偶by cywilnej o kwot臋 120.000,00 z艂
dzia艂 757 OBS艁UGA D艁UGU PUBLICZNEGO o kwot臋 100.000,00 z艂
rozdzia艂 75704 Rozliczenia z tytu艂u por臋cze艅 i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa艅stwa lub jednostk臋 samorz膮du terytorialnego o kwot臋 100.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 8030. Wyp艂aty z tytu艂u krajowych por臋cze艅 i gwarancji o kwot臋 100.000,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 50.000,00 z艂
rozdzia艂 85421 M艂odzie偶owe o艣rodki socjoterapii o kwot臋 50.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2540. Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 50.000,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 150.000,00 z艂
rozdzia艂 80144 Inne formy kszta艂cenia osobno niewymienione o kwot臋 150.000,00 z艂
Starostwo Powiatowe
搂 2540. Dotacja podmiotowa z bud偶etu dla niepublicznej jednostki systemu o艣wiaty o kwot臋 150.000,00 z艂

搂 3. Zwi臋ksza si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 1.043.048,00 z艂
z tego:
- wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych o kwot臋 1.043.048,00 z艂
w tym:
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 284.612,00 z艂
rozdzia艂 80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce o kwot臋 284.612,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 1
搂 4010. wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 201.878,00 z艂
搂 4210. zakup materia艂贸w i wyposa偶enia o kwot臋 13.070,00 z艂
搂 4260. zakup energii o kwot臋 37.500,00 z艂
搂 4300. zakup us艂ug pozosta艂ych o kwot臋 11.519,00 z艂
搂 4410. podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe o kwot臋 2.570,00 z艂
搂 4440. odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych o kwot臋 18.075,00 z艂
dzia艂 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwot臋 272.659,00 z艂
rozdzia艂 85403 Specjalne o艣rodki szkolno - wychowawcze o kwot臋 272.659,00 z艂
Specjalny O艣rodek Szkolno - Wychowawczy
搂 4010. wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 219.777,00 z艂
搂 4110. Sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne o kwot臋 32.608,00 z艂
搂 4120. Sk艂adki na Fundusz Pracy oraz Solidarno艣ciowy Fundusz Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych o kwot臋 3.513,00 z艂
搂 4220. zakup 艣rodk贸w 偶ywno艣ci o kwot臋 16.761,00 z艂
dzia艂 801 O艢WIATA I WYCHOWANIE o kwot臋 485.777,00 z艂
rozdzia艂 80115 Technika o kwot臋 485.777,00 z艂
Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 2 CKU
搂 4010. wynagrodzenia osobowe pracownik贸w o kwot臋 388.000,00 z艂
搂 4260. zakup energii o kwot臋 97.777,00 z艂

搂 4. Zwi臋ksza si臋 planowany deficyt bud偶etu powiatu na rok 2019 o kwot臋 377.907,00 z艂.

搂 5. 殴r贸d艂em pokrycia zwi臋kszonego deficytu b臋d膮 zwi臋kszone przychody o kwot臋 377.907,00 z艂 w 搂 957 - Nadwy偶ki z lat ubieg艂ych.

搂 6. Wysoko艣膰 planowanych dochod贸w bud偶etowych po zmianie wynosi : 51.945.868,54 z艂
Wysoko艣膰 planowanych wydatk贸w bud偶etowych po zmianie wynosi : 53.485.306,61 z艂
Wysoko艣膰 deficytu po zmianie wynosi: 1.539.438,07 z艂

搂 7. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 8. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady


Jacek Pawlus

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-30 11:31:25
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 11:31:25
Liczba wy艣wietle艅 : 629licznik odwiedzin: 14929063