logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR X/50/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

UCHWA艁A NR X/50/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.

zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 34a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Pyrzycki b臋d膮cym za艂膮cznikiem do uchwa艂y nr XXVIII/137/09 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r., Nr 50, poz. 1253) w 搂 7 w ust. 3 Tabela nr 2 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 2 dodatki funkcyjne - inne
Lp. Funkcja/dodatek Stawki miesi臋czne w z艂otych
1. Wychowawca klasy 300
2. Opiekun sta偶u 100
搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.
搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia jej og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 1 wrze艣nia 2019 r.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego


Jacek Pawlus

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-30 10:58:04
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 10:58:04
Liczba wy艣wietle艅 : 646licznik odwiedzin: 14928852