logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR IX/47/19 z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz nr 6/19 z dnia 23 lipca 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.

UCHWA艁A NR IX/47/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz nr 6/19 z dnia 23 lipca 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Po rozpatrzeniu skargi nr 5/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. oraz nr 6/19 z dnia 23 lipca 2019 r., na dzia艂ania Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska i w zakresie za艂atwiania spraw petent贸w - uznaje powy偶sze skargi za bezzasadne z przyczyn okre艣lonych w uzasadnieniu do uchwa艂y.

搂2. Zobowi膮zuje si臋 Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia o sposobie za艂atwienia skargi Skar偶膮cego.

搂3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr IX/47/19
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 wrze艣nia 2019 r.

UZASADNIENIE

Do Rady Powiatu Pyrzyckiego w dniu 17 czerwca 2019 r. wp艂yn臋艂a skarga z dnia 17 czerwca 2019 r.(nr 5/19) oraz w dniu 23 lipca 2019 r. wp艂yn臋艂a skarga z dnia 23 lipca 2019 r. (nr 6/19) na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego w zakresie ochrony 艣rodowiska i za艂atwiania spraw petent贸w.
Skar偶膮cy zarzuci艂 Staro艣cie Pyrzyckiemu nieudzielanie odpowiedzi na pisma. Zakwestionowa艂 r贸wnie偶 wyniki pomiar贸w ha艂asu w zak艂adzie Pres-con Sp贸艂ka z o.o. Kozielice, jednocze艣nie zarzuca, 偶e w zak艂adzie tym nie odby艂a si臋 偶adna kontrola.
Rada Powiatu ustali艂a, i偶 Starosta Pyrzycki bez zb臋dnej zw艂oki odpowiada艂 w formie pisemnej na wyst膮pienia Skar偶膮cego, stanowi膮ce informacj臋 o uci膮偶liwo艣ci stwarzanej przez zak艂ad Pres-con Sp贸艂k臋 z o.o. Kozielice. Na ostatnie kierowane przez Skar偶膮cego pismo z dnia 17 czerwca 2019 r., Starosta udzieli艂 odpowiedzi 12 lipca 2019 r. (znak:O艢LiR.6241.3.2.2019.MK). Na pozosta艂e pisma wskazane w tre艣ci z艂o偶onej skargi Starosta r贸wnie偶 terminowo i wyczerpuj膮co udziela艂 odpowiedzi, co wykazano w uchwa艂ach Rady Powiatu Pyrzyckiego: Nr XLIV/209/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr XLII/205/18 z dnia 14 marca 2018 r., XLI/199/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/188/17 z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r., XXXVII/178/17 z 27 wrze艣nia 2017 r., Nr XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
Odnosz膮c si臋 do emisji przekrocze艅 ha艂asu do 艣rodowiska, Rada wskazuje, 偶e ww. zak艂ad nie przekracza dopuszczalnych poziom贸w ha艂asu okre艣lonych w decyzji Starosty Pyrzyckiego z dnia 18 lipca 2008 r., co potwierdzaj膮 wyniki kontroli pomiar贸w ha艂asu przeprowadzone przez Zachodniopomorskiego Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska w Szczecinie na terenie zak艂adu Pres-con Sp贸艂k膮 z o.o. w okresie od 14 maja 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r. Kontrola obejmowa艂a r贸wnie偶 przestrzeganie przepis贸w ochrony 艣rodowiska w zakresie emisji gaz贸w i py艂贸w do powietrza. Tak偶e w tym zakresie nie stwierdzono przekrocze艅. Potwierdzaj膮 to r贸wnie偶 badania przeprowadzone na zlecenie firmy Pres-con przez akredytowany Zak艂ad Ochrony 艢rodowiska "Secura", kt贸ry bada艂 okre艣lenie uci膮偶liwo艣ci akustycznej zak艂adu dla 艣rodowiska oraz czynniki py艂owe i chemiczne w 艣rodowisku pracy.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-30 10:55:23
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 10:55:23
Liczba wy艣wietle艅 : 571licznik odwiedzin: 14929056