logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 30/2019 z dnia 20 wrze艣nia 2019 r.Protok贸艂 nr 30/2019
z dnia 20 wrze艣nia 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Planowane jest przesuni臋cie kwoty 6 000 z艂 pomi臋dzy paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Do bud偶etu wprowadzono dotacj臋 przeznaczona dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Zmiana polega na wprowadzeniu do bud偶etu 艣rodk贸w otrzymanych z bud偶etu pa艅stwa w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych. Na mocy um贸w zawartych z Wojewod膮 Zachodniopomorskim Powiat Pyrzycki otrzyma艂 dofinansowanie na remont drogi w Nowielinie oraz przebudow臋 ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Po zmianie wprowadzonej ustaw膮 Karta Nauczyciela zachodzi konieczno艣膰 dostosowania regulaminu do nowych wymog贸w prawnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacje na temat dzia艂alno艣ci w 2018 roku Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie powiatu pyrzyckiego przygotowane pod obrady Komisji Finans贸w. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o uchwa艂ach podj臋tych przez Rad臋 Spo艂eczn膮 Szpitala Powiatowego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia pracownik贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej w roku 2020.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂: Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
Waldemar Durkin

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 14:48:09
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 14:48:09
Liczba wy艣wietle艅 : 427licznik odwiedzin: 13394689