logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 29/2019 z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.Protok贸艂 nr 29/2019
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 11 756 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na zakup narz臋dzia do diagnozy psychologicznej - ADOS. Dysponuj膮c takim narz臋dziem, po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez kuratora o艣wiaty, plac贸wka b臋dzie mog艂a diagnozowa膰 dzieci z autyzmem i wydawa膰 orzeczenia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmiany w planie finansowym Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na wynagrodzenia o kwot臋 3 050 z艂 w zwi膮zku ze wzrostem wynagrodzenia nauczycieli. Nie jest jeszcze znana zmiana wysoko艣ci subwencji o艣wiatowej, dlatego Zarz膮d nie podejmuje decyzji w sprawach finansowania wynagrodzenia nauczycieli. Wniosek zostanie rozpatrzony po otrzymaniu informacji o wysoko艣ci subwencji o艣wiatowej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie modernizacji stacji kontroli pojazd贸w. Wnioskuje si臋 o kwot臋 36 777 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na modernizacj臋 linii diagnostycznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Zmiany wynikaj膮 z wprowadzenia do bud偶etu dotacji
o 艂膮cznej wysoko艣ci 209 563 z艂 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w finansowych pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyst膮pienia
z wnioskiem do Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego o umorzenie nale偶no艣ci
i op艂at rocznych za wy艂膮czenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej. Sprawa by艂a rozpatrywana na poprzednim posiedzeniu i proponowano przyj臋cie uchwa艂y o odmowie przygotowania takiego wniosku. Wnioskodawca mo偶e by膰 zar贸wno organ wykonawczy gminy i powiatu. Uwzgl臋dniaj膮c fakt, 偶e plac贸wka o艣wiatowa s艂u偶y膰 b臋dzie zaspokojeniu potrzeb nie tylko lokalnej spo艂eczno艣ci, ale tak偶e dzieciom z terenu innych gmin powiatu pyrzyckiego Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e wyst膮pi do Marsza艂ka w imieniu fundacji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad
i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅
z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania. Uchwa艂a w tej sprawie zosta艂a podj臋ta przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego, ale zosta艂a uchylona przez Wojewod臋 Zachodniopomorskiego ze wzgl臋du na brak w uchwale element贸w, kt贸re b臋d膮 zawarte
w og艂oszeniu o naborze wniosk贸w. Omawiany projekt zawiera wymagane za艂膮czniki. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach. Celem likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest przekazanie wszystkich zada艅 powiatu i starosty do realizacji przez Starostwo Powiatowe poprzez utworzenie stosownego wydzia艂u. Ma to usprawni膰 organizacyjnie funkcjonowanie administracji poprzez jej scalenie w jednym urz臋dzie. Wch艂oni臋cie jednostki w struktury Starostwa uzasadnione jest r贸wnie偶 uproszczeniem procedur zwi膮zanych z jej funkcjonowaniem i obs艂ug膮, tj. obieg korespondencji, obs艂uga w zakresie ochrony danych osobowych, obs艂uga informatyczna, obs艂uga z zakresu zam贸wie艅 publicznych, administrowanie budynkiem - wszystkie czynno艣ci prowadzone b臋d膮 przez Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego. Wszyscy pracownicy Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dniem 1 stycznia 2020 r. stan膮 si臋 pracownikami Starostwa Powiatowego na dotychczasowych warunkach zatrudnienia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Do uzgodnienia zosta艂 przed艂o偶ony projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obr臋bie Osetna, w gminie Lipiany. Zarz膮d nie przewiduje realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na tym terenie i uzgodni艂 przedstawiony plan. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem us艂ug medycznych 艣wiadczonych na rzecz mieszka艅c贸w. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 14:47:45
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 14:47:45
Liczba wy艣wietle艅 : 254licznik odwiedzin: 11404494