logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 27/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.Protok贸艂 nr 27/2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym. Zmiana b臋dzie polega艂a na przesuni臋ciu kwoty 25 000 z艂 pomi臋dzy paragrafami 4010 i 4170
z przeznaczeniem na zatrudnienie geodety na umow臋-zlecenie, do ko艅ca roku. Z ko艅cem sierpnia na emerytur臋 odchodzi jeden pracownik, a przed艂u偶enie jego zatrudnienia pozwoli na realizacj臋 zada艅 jednostki do czasu zatrudnienia nowego pracownika. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu Pyrzyckiego, aby przedstawi艂 informacj臋 o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2019 r. Plan dochod贸w zosta艂 wykonany w 53,58%. Stopie艅 realizacji wydatk贸w
w odniesieniu do planu wyni贸s艂 48,29%. Zobowi膮zania z tytu艂u obligacji i kredytu wynosz膮 14 345 500 z艂. Na obs艂ug臋 d艂ugu publicznego wydano 34,46% planu rocznego. Na koniec
I p贸艂rocza 2019 r. powiat nie posiada艂 zobowi膮za艅 wymagalnych. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 informacj臋 o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2019 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego
w Pyrzycach. Obowi膮zki powierzono Ewie Cywi艅skiej na okres od 1 wrze艣nia 2019 r. do czasu powierzenia rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora, nie d艂u偶ej ni偶 do 30 czerwca 2020 r.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 14:46:52
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 14:46:52
Liczba wy艣wietle艅 : 230licznik odwiedzin: 11203435