logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2018-2023
Uchwa艂a nr 76/2019 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie powo艂ania likwidatora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

Uchwa艂a nr 76/2019
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie powo艂ania likwidatora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami) w zwi膮zku z 搂 5 uchwa艂y
nr IX/46/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 wrze艣nia 2019 r. w sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Pyrzycach Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Z dniem 9 pa藕dziernika 2019 r. powo艂uje si臋 likwidatora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach (PODGIK) w osobie Katarzyny Antonowicz-Klimko.

搂 2.

1. Zadaniem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach i zako艅czenie jego bytu prawnego, a w szczeg贸lno艣ci:
1) sporz膮dzenie szczeg贸艂owego harmonogramu likwidacji;
2) zawiadomienie kontrahent贸w PODGIK o otwarciu likwidacji;
3) zawiadomienie bank贸w obs艂uguj膮cych PODGIK o otwarciu likwidacji;
4) sporz膮dzenie inwentaryzacji maj膮tku PODGIK;
5) sporz膮dzenie bilansu otwarcia i zamkni臋cia likwidacji;
6) sporz膮dzenie planu finansowego likwidacji;
7) zako艅czenie spraw prowadzonych przez PODGIK, kt贸re mog膮 by膰 zako艅czone;
8) zarchiwizowanie dokumentacji PODGIK;
9) sporz膮dzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji;
10) wykre艣lenie PODGIK z w艂a艣ciwych rejestr贸w;
11) dokonanie czynno艣ci prawnych wynikaj膮cych z kodeksu pracy wobec pracownik贸w PODGIK, mi臋dzy innymi przekazanie akt osobowych do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz uregulowanie stosunk贸w pracy;
12) przekazanie likwidowanego maj膮tku do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach;
13) zwr贸cenie u偶ywanych piecz臋ci po zako艅czeniu likwidacji;
14) wykonywanie innych czynno艣ci zwi膮zanych z procesem likwidacji.
2. Likwidator wykonuje prawa i obowi膮zki dyrektora PODGIK.

搂 3.

Likwidator jest zobowi膮zany przedstawi膰 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego harmonogram czynno艣ci likwidacyjnych, w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni od dnia powo艂ania.

搂 4.

Zako艅czenie wszelkich czynno艣ci likwidacyjnych powinno nast膮pi膰 do dnia
31 grudnia 2019 r.

搂 5.

Do dnia zako艅czenia likwidacji PODGIK prowadzi dzia艂alno艣膰 i realizuje zadania zgodnie z obowi膮zuj膮cym statutem i w oparciu o obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 14:35:27
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 14:35:27
Liczba wy艣wietle艅 : 244licznik odwiedzin: 11377044