logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 41/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r.PROTOK脫艁 NR 41/2004
z dnia 14 grudnia 2004 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 opini臋 prawn膮 dotycz膮c膮 projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Pyrzycach. Z opinii wynika, 偶e przed podj臋ciem tej uchwa艂y Rada Powiatu nie musi uzyska膰 zgod臋 Rady Miejskiej na zmian臋 warunk贸w zatrudnienia radnego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Barbar臋 Sykuck膮 o przedstawienie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia prowadzenia zada艅 publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka pozbawionego ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo opieki rodzicielskiej. Barbara Sykucka wyja艣ni艂a, 偶e na mocy ustawy o pomocy spo艂ecznej ka偶dy powiat finansuje utrzymanie dzieci ze swojego terenu nawet, je偶eli przebywaj膮 one w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych w innym powiecie. Prezentowana uchwa艂a umo偶liwi zawieranie Zarz膮dowi porozumie艅 pomi臋dzy powiatami w sprawie przekazywania 艣rodk贸w na utrzymanie dziecka. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w na rok 2004 Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. O艣rodek wygospodarowa艂 dodatkowe 艣rodki poprzez brak dodatk贸w motywacyjnych, brak p艂atnych zast臋pstw, brak p艂atnych nadgodzin dla pracownik贸w obs艂ugi. Oszcz臋dno艣ci zostan膮 przeznaczone na zakup energii cieplnej i us艂ug remontowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyra偶enia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pyrzyckiego w „Galerii pod Gryfem”. Planowane jest umieszczenie herb贸w wszystkich powiat贸w wojew贸dztwa na jednej ze 艣cian holu zachodniego skrzyd艂a Zamku Ksi膮偶膮t Pomorskich. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne zezwolenie na u偶ywanie herbu powiatu przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Czernicach przez inspektora Urz臋du Wojew贸dzkiego w Szczecinie. Pozytywnie oceniono dzia艂alno艣膰 dyrektora w zakresie dokonywania ocen pracy pracownik贸w pedagogicznych oraz zapewnienia im dost臋pu do aktualnych informacji odno艣nie zmian w przepisach prawa. Dyrektor na bie偶膮co udziela pracownikom pedagogicznym porad i pomocy w realizacji zada艅 opieku艅czo-wychowawczych. Prawid艂owo motywuje pracownik贸w do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia warsztatu pracy oraz wprowadzania nowych form pracy z dzieckiem. Plac贸wka podejmuje wiele dzia艂a艅 na rzecz poprawy relacji dziecko-rodzice i powrotu wychowank贸w do rodzic贸w biologicznych lub zapewnienia im prorodzinnych form opieki. Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e potwierdzaj膮 si臋 wcze艣niejsze spostrze偶enia, 偶e w tym zakresie dyrektor Domu Dziecka radzi sobie dobrze, natomiast sprawy zwi膮zane z formalnym prowadzeniem dokumentacji kadrowej wymagaj膮 poprawy. Starosta poinformowa艂, 偶e wyznaczy pracownik贸w Starostwa, kt贸rzy pomog膮 pracownikom Domu Dziecka w uporz膮dkowaniu dokumentacji. Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e przeszkolenie pracownik贸w administracji jest koniecznym elementem realizacji zalece艅 pokontrolnych. Piotr Rybkowski doda艂, 偶e w nied艂ugim czasie nale偶y przeprowadzi膰 kolejn膮 kontrol臋 sprawdzaj膮c膮 czy zalecenia s膮 realizowane.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 z realizacji g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du powiatu w roku 2004. Informacja przygotowana przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za poszczeg贸lne dziedziny dzia艂alno艣ci Zarz膮du. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 14 grudnia 2004 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-12-21 07:45:42
Data ostatniej modyfikacji : 2004-12-21 09:23:31
Liczba wy艣wietle艅 : 2810

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.12.2004 06:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13394790